AV-arkki esittää yhteistyössä Tampereen elokuvajuhlien kanssa Pilvi Takalan teosten kaksiosaisen retrospektiivin. Takalan teokset ovat muodoltaan performatiivisia interventioita, joissa hän tutkii tiettyjä yhteisöjä tai tiloja käsitelläkseen yhteiskunnallisia rakenteita ja koetellakseen käyttäytymistä sääteleviä normeja ja totuuksia. Takalan esiintymistyyli on uusasiallinen, mutta teokset paljastavat niin hienovaraisesta kuin häiritsevästä rajojen ylityksestä seuraavan sosiaalisen kiusaantuneisuuden. 

Ensimmäinen näytös, ”Tilat ja valta” vie Takalan tanssipaikan sekahausta Disneylandin porteille, jossa häntä ei päästetä sisään Lumikki-asussa. Turvallisuuspalveluiden huumori on koetuksella myös Takalan interventiossa Euroopan parlamenttiin. Teoksessa The Committee vallankäyttäjinä on 11 lontoolaislasta, jotka Takala kutsui käyttämään Emdash-palkinnon summan, jolla yleensä toteutetaan taideteos Frieze-taidemessuille.

Näytös ”Työ ja tunteet” tuo esiin työympäristöihin liittyviä emotionaalisia rakenteita. Teoksessa Players Takala esittää pokeriammattilaisten yhteisöä, kun taas kansainvälisiä festivaaleja kiertäneet Drive with Care ja The Stroker tutkii, miten omia rajoja neuvotellaan yhteisöllisissä työympäristöissä. Näytöksen yhteydessä AV-arkin ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen haastattelee Pilvi Takalaa. 

Pilvi Takala on voittanut Alankomaissa Prix de Rome -palkinnon 2011 sekä Emdash-palkinnon ja kuvataiteen valtionpalkinnon 2013.

Pilvi Takala

T28 | 5.3. THU/TO 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday

osta lippu
osta lippu

P68 | 6.3. FRI/PE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 56 min

still photo

SEINÄRUUSU
WALLFLOWER

Pilvi Takala | Finland, Estonia 2006 | Experimental, Documantary | 11 min

An overdressed girl tries her luck in dance events that are for Finnish tourists in a small Estonian health resort town, Pärnu.

Ylipukeutunut tyttö kokeilee onneaan suomalaisille turisteille suunnatuissa lavatansseissa kylpyläkaupunki Pärnussa.

still photo

EASY RIDER

Pilvi Takala | Finland, Netherlands 2006 | Experimental, Documantary | 5 min

A young man in a tram is asking a bit too much from a stranger.

Nuori mies raitiovaunussa pyytää hieman liikaa kanssamatkustajalta.

still photo

KUULUTTAJA
THE ANNOUNCER

Pilvi Takala | Finland 2007 | Experimental, Documantary | 6 min

An elderly lady pushes the limits of customer service at an up-market department store by continuously requesting announcements for interesting-looking men.

Vanhempi naishenkilö koettelee Stockmann-tavaratalon asiakaspalvelun rajoja pyytäen toistuvasti kuuluttamaan tavaratalossa näkemiään kiinnostavia mieshenkilöitä.

still photo

REAL SNOW WHITE

Pilvi Takala | Finland 2009 | Experimental, Documentary | 10 min

The absurd logic of the ‘real character’ and the extreme rules of Disneyland become apparent when a real fan of Snow White is banned from entering the theme park dressed as Snow White.

Absurdi ‘oikean hahmon’ logiikka ja Disneylandin tiukat säännöt tulevat esille, kun Lumikin todellista fania ei pääsetä sisään huvipuistoon Lumikki-asussa.

still photo

BROAD SENSE

Pilvi Takala | The Netherlands 2012 | Experimental, Documentary | 9 min

Broad Sense is based on an three day long intervention in the European Parliament in Brussels. The video reveals the diversity of security responses to the artist’s visits.

Broad Sense perustuu kolmen päivän interventioon Euroopan Parlamentissa Brysselissä. Teos paljastaa turvallisuuspalveluiden vaihtelevat vastaukset taiteilijan vierailuihin.

still photo

THE COMMITTEE

Pilvi Takala | United Kingdom 2014 | Documentary | 15 min

In “The Committee” 8 to 12 year old children explain how they decided to spend 7000 pounds. They discuss the process of decision making and the values guiding their decisions. The children are 11 regulars at a youth center in Bow, London, and were invited by the artist to spend her Emdash Award budget, normally aimed towards production of art work for Frieze Art Fair. The children were free to spend the money any way they wanted as well as to choose how to make decisions in a group.

Teoksessa 8–12-vuotiaiden lasten komitea selostaa, kuinka he ovat päättäneet käyttää 7 000 puntaa. He keskustelevat päätöksenteon prosessista ja päätöksiään ohjanneista arvoista. Kaikki 11 lasta ovat lontoolaisen Bow’n nuorisokeskuksen vakikävijöitä. Taiteilija kutsui heidät käyttämään Emdash-palkinnon summan, jolla yleensä toteutaan taideteos Frieze-taidemessuille. Lapset saivat täyden vapauden niin päätöksentekoa kuin rahankäyttöä koskeviin valintoihin.

 

Pilvi Takala Masterclass

 

L83 | 7.3. SAT/LA 20.00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 90 min

still photo

THE ANGELS

Pilvi Takala | Estonia 2008 | Experimental, Documentary | 3 min

The work is based on a performance set in a department store. ‘An angel’ dressed in a staff outfit takes care of people’s sense of security in a suspicious way.

Teos perustuu tavarataloon sijoittuvaan performanssiin. Myyjien uniformuun pukeutunut ‘enkeli’ huolehtii turvallisuuden tunteen ylläpitämisestä epäilyttävällä tavalla.

still photo

PLAYERS

Pilvi Takala | Netherlands 2010 | Experimental, Documentary | 8 min

Based on real-life, the experimental video work tells about the life of six international poker professionals living within Bangkok’s poker community. A player, who narrates the story, explains that playing poker is more a means to make money than a passion, yet the rules of the community follow the game’s logic. The players use probability theory – the fundamental theory of poker – to ensure that they treat each other justly and contribute equally. The real poker players are not seen in the film but Takala acts out all the described scenes.

Tosielämään perustuva kokeellinen videoteos kertoo kuuden kansainvälisen pokeriammattilaisen elämästä Bangkokin pokeriyhteisössä. Tarinan kertoja, yksi pelureista, selostaa pokerin olevan enemmän rahantekokeino kuin intohimo. Pokeriyhteisön säännöt kuitenkin noudattelevat pelin logiikkaa. Pelurit käyttävät todennäköisyysteoriaa – pokerin keskeistä teoriaa – takaamaan, että he kohtelevat toisiaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Oikeita pokerinpelaajia ei nähdä, vaan Takala esittää heitä kuvailluissa tilanteissa.

still photo

DRIVE WITH CARE

Pilvi Takala | United States 2014 | Experimental, Documentary | 13 min

Drive with Care investigates the life of a teacher at an elite boarding school in the US. Utilising dry-humoured post-documentation of staged activity, Takala examines the boundaries within this particular community. The project explores people’s strategies for survival as faculty members in the school negotiate their own space within the institution, finding loopholes – places to breathe – while being careful not to violate the shared rules.

Drive with Care kuvaa eliitille tarkoitetussa sisäoppilaitoksessa työskentelevän opettajan elämää Yhdysvalloissa. Takala tutkii kyseisen yhteisön rajoja käyttäen kuivaa huumoria ja jälkikäteen lavastetun dokumentin keinoja. Teos tutkii, kuinka sisäoppilaitoksen henkilökunta etsii omaa tilaansa ja yksityisiä hengähdyspaikkoja instituution sisällä. Samalla täytyy kuitenkin varoa että ei vahingossa riko yhteisiä sääntöjä.

still photo

THE STROKER

Pilvi Takala | Finland, United Kingdom 2019 | Experimental, Documentary | 15 min

The Stroker is based on Takala’s two week-long intervention at Second Home, a trendy East London coworking space for young entrepreneurs and startups. During the intervention Takala posed as a wellness consultant named Nina Nieminen, the founder of cutting-edge company Personnel Touch who were allegedly employed by Second Home to provide touching services in the workplace.

The Stroker pohjaa Takalan kahden viikon pituiseen interventioon Second Homessa, trendikkäässä itä-lontoolaisessa yhteisöllisessä start-upeille ja freelancereille tarkoitetussa työtilassa. Intervention aikana Takala esiintyi työtilan palkkaamana hyvinvointiammattilaisena Nina Niemisenä, jonka uraauurtava yhtiö Personnel Touch tarjosi kosketuspalveluita työpaikoilla.