WIFT 1: Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

 

| 7.3. THU/TO 14:00 | PLEVNA 6 | Free / Ilmainen

| 9.3. SAT/LA 15:00 | HÄLLÄ | Free / Ilmainen
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 110 min

still photo

S.C.U.M MANIFESTO
S.C.U.M. MANIFESTO 1967
SCUM-MANIFESTI 1967

Roussopoulos Carole, Seyrig Delphine | France 1976 | Experimental, Fiction | 28 min

A staged reading of Valerie Solanas’ book, S.C.U.M. Manifesto (1967), against a background of television news bulletins; an indictment of a society dominated by “male” images of “virile” action, substitutes for men’s real impotance.

Otteita Valerie Solanasin kirjasta SCUM-manifesti (1967), joiden taustalla nähdään televisiouutisia: yhteiskuntaa hallitsevia “maskuliinisia” kuvia ja toimintaa, joilla peitellään miesten todellista kyvyttömyyttä.

Digital restoration by the Studio of the Audiovisual Department of the Bibliothèque nationale de France.

still photo

LE F.H.A.R. (FRONT HOMOSEXUEL D’ACTION RÉVOLUTIONNAIRE)
FHAR (HOMOSEXUAL FRONT FOR REVOLUTIONARY ACTION)
FHAR (HOMOSEKSUAALISEN TOIMINNAN VALLANKUMOUKSELLINEN RINTAMA)

Carole Roussopoulos | France 1971 | Documentary | 27 min

Demonstration by FHAR, the Homosexual Revolutionary Action Front, the 1st of May 1971. People discuss at the University of Vincennes and show a common determination to break prejudice and open minds. They refuse to hide anymore, and talk about this revolution of desire.

FHAR:n mielenosoitus 1.5.1971. Vincennes’n yliopistolla käydään keskustelua ja osoitetaan yhtenäistä tahtoa murtaa ennakkoluuloja ja avartaa ihmisten mieliä. Osallistujat kieltäytyvät piileskelemästä enää kauempaa ja keskustelevat meneillään olevasta halun vallankumouksesta.

still photo

LOVER OTHER – THE STORY OF CLAUDE CAHUN AND MARCEL MOORE
CLAUDE CAHUNIN JA MARCEL MOOREN TARINA

Barbara Hammer | United States 2006 | Documentary | 55 min

Barbara Hammer’s collage of photographs, documents, interviews, lyrical passages and dramatised scenes recalls the lives of two surrealist artists and lesbian Resistance fighters whose work and whose fate has largely been forgotten: Claude Cahun (whose real name was Lucie Schwob, 1894-1954) and her girlfriend and lover Marcel Moore (Suzanne Malherbe, 1892-1972).

Barbara Hammerin valokuvista, dokumenteista, haastatteluista, runokatkelmista ja dramatisoiduista kohtauksista koostuva kollaasi kertoo kahden surrealistin ja vastarintaliikkeessä taistelleen lesbonaisen elämästä. Claude Cahunin (oikealta nimeltään Lucie Schwob, 1894–1954) ja hänen rakastajattarensa Marcel Mooren (Suzanne Malherbe, 1892–1972) tuotanto ja kohtalo ovat joutuneet lähes kokonaan unohduksiin.

 

WIFT 2: Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

 

| 8.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 6 | Free / Ilmainen

Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 76 min

still photo

PORTRAIT DE SIMONE DE BEAUVOIR
SIMONE DE BEAUVOIR’N MUOTOKUVA

Alice Schwarzer | France 1974 | Documentary | 44 min

Simone de Beauvoir speaks with the german feminist Alice Schwarzer, who created the feminist newspaper EMMA and wrote several books about Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir makes us discover her apartment, the objects that are dear to her, her discs, her books. She also appears with Sartre in Roma. The two women talk about their love life, about women emancipation and masculinity. With humor and a cheerful tone, Simone de Beauvoir speaks of her childhood, her youth, her early desire to face all kinds of dangers. By accepting a camera in her daily life, Simone de Beauvoir wants to be known from her audience, to dismiss incomprehensions and to extend her written work with the support of images.

Simone de Beauvoir keskustelee saksalaisen feministin Alice Schwarzerin kanssa. Schwarzer on feministisen sanomalehti EMMAn perustaja, ja hän on myös kirjoittanut useita kirjoja Simone de Beauvoir’sta. Simone de Beauvoir tutustuttaa meidät asuntoonsa ja siellä oleviin esineisiin, jotka ovat hänelle rakkaita, kuten levyihin ja kirjoihin. Hänet nähdään myös Sartren seurassa Roomassa. Naiset keskustelevat rakkaudestaan elämään, naisten vapautumisesta sekä maskuliinisuudesta. Simone de Beauvoir kertoo humoristisesti ja iloiseen sävyyn lapsuudestaan, nuoruudestaan ja varhaisesta halustaan kohdata kaikenlaisia vaaroja. Hän hyväksyy kameran osaksi arkeaan ja haluaa siten saada yleisönsä tuntemaan hänet, hälventää väärinymmärryksiä ja täydentää kirjallista tuotantoaan kuvien avulla.