Carte Blanche: Juho Kuosmanen

 

P85 | 9.3. FRI/PE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L126 | 10.3. SAT/LA 20:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 83 min

still photo

MIRAMARE

Michaela Müller | Croatia, Switzerland 2009 | Animation | 8 min

A look at life on the Mediterranean borders of Europe, where tourists try to relax while so called illegal immigrants struggle to get a chance for a better life.

Hetkiä elämästä Euroopan Välimeren puoleisella laidalla, missä turistit viettävät lomaansa ja niin sanotut laittomat siirtolaiset tekevät kaikkensa saadakseen mahdollisuuden parempaan elämään.

still photo

HOPPTORNET
TEN METER TOWER
10 METRIN HYPPYTORNI

Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck | Sweden 2016 | Documentary | 17min

A ten meter diving tower. People who have never been up there before have to choose whether to jump or climb down. The situation itself highlights a dilemma: to weigh the instinctive fear of taking the step out against the humiliation of having to climb down. TEN METER TOWER is an entertaining study of the human in a vulnerable position.

Kymmenen metrin hyppytorniin ensimmäistä kertaa uskaltautuneet ihmiset joutuvat punnitsemaan, hypätäkö vai laskeutuako takaisin alas portaita pitkin. Tilanne on korostetun pulmallinen: vaistomainen pelko estää hyppäämästä, mutta yhtä vaikeaa on nöyrtyä palaamaan portaisiin. 10 metrin hyppytorni on hilpeä kuvaus ihmisistä kiperässä tilanteessa.

still photo

MUSIC FOR SIX DRUMMERS AND ONE APARTMENT
KONSERTTO YHDELLE ASUNNOLLE JA KUUDELLE RUMMUTTAJALLE

Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson | Sweden 2001 | Fiction | 10 min

Six drummers participate in a well planned musical attack in the suburbs. As an elderly couple leave their apartment, the drummers take over. On everyday objects they give a concert in four movements: Kitchen, Bedroom, Bathroom and Livingroom.

Kuusi rummuttajaa osallistuvat hyvin suunniteltuun musiikilliseen hyökkäykseen lähiössä. Kun vanhempi pariskunta lähtee asunnostaan, rummuttajat ottavat vallan. Jokapäiväisillä käyttöesineillä he antavat neliosaisen konsertin: Keittiö, makuuhuone, kylpyhuone ja olohuone.

still photo

THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT
AIVOLINKOPROJEKTI

Till Nowak | Germany 2011 | Fiction | 10 min

A group of scientists conduct a series of bizarre experiments with amusement park rides to study their effects on the human brain.

Tutkijaryhmä suorittaa sarjan omituisia kokeita huvipuistolaitteilla selvittääkseen vempainten vaikutusta aivoihin.

still photo

LE BALLON ROUGE
THE RED BALLOON
PUNAINEN ILMAPALLO

Albert Lamorisse | France 1956 | Fiction | 38 min

The Red Balloon was a huge success all over the world in its time. It tells in fantastic colors a poetic story of the friendship between a little boy and a balloon. Lamorisse depicts convincingly the daydream world children live in. The Red Balloon is a shaking short film, which celebrates the power of child imagination.

Punainen ilmapallo oli aikoinaan valtava memestys eri puolilla maailmaa. Se on runollinen ja väreiltään loistava lastenelokuvan klassikko pikku pojasta ja tämän ystävästä – ilmapallosta. Lamorisse on onnistunut erinomaisesti kuvaamaan lapsen päiväunelmia. Punainen ilmallo on lapsen mielikuvitukseen voimakkaasti vetoava ja lopussa järisyttäväkin lyhytelokuva.

 

Dance 1 Loikka

 

T35 | 8.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L113 | 10.3. SAT/LA 23:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 67 min

still photo

THROUGH THE SUPERMARKET IN FIVE EASY PIECES
TANSSI LÄPI TAVARATALON

Anna Maria Jóakimsóttir-Hutri | Finland 2017 | Fiction | 9 min

An everyday struggle of a family.

Yhden perheen jokapäiväinen taival.

still photo

COLD STORAGE
COLD STORAGE

Thomas Freundlich | Finland 2016 | Fiction | 8 min

Cold Storage is a short dance film that pays homage to the virtuosic physical performances and melancholy comedy of the classic silent screen. As a lonely ice fisherman discovers his frozen prehistoric soul brother in the ice, multiple levels of time and reality blend together into a cinematic and kinetic exploration of alienation, dependency and friendship.

Cold Storage on kertomus ystävyydestä ja sen kaipuusta. Ajan ja todellisuuden tasot sekoittuvat kun yksinäinen pilkkimies löytää jäästä muinaisen sielunveljensä. Elokuva ammentaa mykkäelokuvan kultakauden visuaalisesta ja liikkeellisestä perinnöstä; virtuoosiset liikesuoritukset yhdistyvät karhean melankoliseen sanattomaan komediaan.

still photo

GRAVITY – UN RÊVE DE DEMAIN
GRAVITY – A DREAM OF TOMORROW
PAINOVOIMA – UNELMA HUOMISESTA

Filip Piskorzynski, Natalia Dufraisse | Germany 2011 | Fiction | 4 min

A young woman (Natalia Dufraisse) wakes up to find that she has become weightless, and floats through life until gravity inevitably catches up with her.

Nuori nainen (Natalia Dufraisse) huomaa herätessään, että on muuttunut painottomaksi, ja leijuu läpi elämän kunnes painovoima väistämättä saavuttaa hänet.

still photo

CHEST
SYDÄMET

Nønne Maj Svalholm | Denmark 2013 | Fiction | 10 min

Film is about intimate relationship between a man and a woman as it develops. Throughout the duet the dancers repeatedly hammer their chests together. The repetitive collision not only symbolizes their emotional state, but also the complexity of a relationship in a society highly influenced by culture and religion. CHEST was shot on a rooftop in Downtown Cairo, April 2013. Tear gas from riots in the streets below gave an extreme physical memory of Cairo.

Elokuva naisen ja miehen välille kehittyvästä intiimistä suhteesta. Dueton aikana tanssijat iskevät rintakehiään yhteen. Toistuva yhteentörmäys symboloi emotionaalista tilaa, mutta myös ihmissuhteen monimutkaisuutta yhteiskunnassa, johon kulttuuri ja uskonto vaikuttavat. SYDÄMET kuvattiin katolla Kairossa huhtikuussa 2013. Alhaalta kadun mellakoista leijaileva kyynelkaasu luo hyvin fyysisen muistijäljen Kairosta.

still photo

OFF GROUND
IRTI MAASTA

Boudewjin Koole | Netherlands 2013 | Fiction | 13 min

Off Ground is a dance film about a boy and his terminally ill mother. In the film, choreographer Jakop Ahlbom and filmmaker Boudewijn Koole explore the transition from one state of consciousness to another.

Irti maasta on tanssielokuva pojasta ja tämän vakavasti sairaasta äidistä. Elokuvassa koreografi Jakop Ahlbom ja ohjaaja Boudewijn Koole tutkivat muutosta tietoisuuden tilasta toiseen.

still photo

INTRINSIC MORAL EVIL
LUONTAINEN MORAALINEN PAHUUS

Harm Weistra | Netherlands 2013 | Fiction | 11 min

Intrinsic Moral Evil seems to be a tale of identity and coming of age. But above all, the three dancers play with the viewer’s perception and expectations. The layered story gradually develops; revealing its last secrets just before the end credits start. Inviting the audience to make their own interpretation.

Luontainen moraalinen pahuus vaikuttaa tarinalta identiteetistä ja aikuistumisesta. Mutta ennen kaikkea kolme tanssijaa leikittelee katsojan käsityksillä ja ennakko-odotuksilla. Monitasoinen tarina kehittyy vähitellen, paljastaen viimeiset salaisuutensa juuri ennen lopputekstien alkua. Se kutsuu katsojan tekemään omat tulkintansa.

still photo

TANGO BRASILEIRO
BRAZILIAN TANGO
BRASILIALAINEN TANGO

Gabriela Alcofra, Billy Cowie | United Kingdom, Brazil 2014 | Fiction | 3 min

At age eleven Gabi realises she has the power to stop time. She exercises her new ability on the unsuspecting inhabitants of Rio de Janeiro.

11-vuotias Gabi huomaa osaavansa pysäyttää ajan. Hän harjoittaa uutta taitoaan Rio de Janeiron pahaa-aavistamattomiin asukkaisiin.

still photo

BODY LANGUAGE ZONE
BODY LANGUAGE ZONE

Kim Saarinen | Finland 2015 | Fiction | 11 min

Body Language Zone consist of four dance film episodes. The humorous body language consultant gives body language guidance in different variations in the office environment.

Body Language Zone koostuu neljästä tanssielokuvajaksosta. Humoristinen kehonkielikonsultti antaa kehonkieliohjausta eri tavoin toimistoympäristössä.

 

Dance 2

P61 | 9.3. FRI/PE 10:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

S143 | 11.3. SUN/SU 12:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 80 min

still photo

TACT
HERKKÄ

Thibaud Le Maguer | France 2016 | Experimental, Fiction | 15 min

“Tact” figures as it’s subject a body composed of two dancers who preserve their ever-changing repair of contact with an unimaginable gentleness throughout. Between them, each surface of contact is allocated an appreciation with delectation. Engaged in the slow poetry of reposing and uplifting, they generate organic architectures rendered difficult to define. Disorder emerges, gravity wavers, the bound dancers merge in order to appear to us metamorphosed and in constant transformation.

Tact on kuvaus kahden tanssijan muodostamasta kehosta. Sanoinkuvaamattoman hellästi he hakevat alati muuttuvalla tavalla kontaktia toisiinsa, ja jokainen kosketuspinta heidän välillään saa osakseen nautinnollista hyväksyntää. Tanssijoiden vaihtuvista asennoista koostuva lyhyt runoelma luo orgaanisia muotoja, joita on vaikea määritellä. Sekaannus kasvaa, painovoima horjuu ja toisiinsa kietoutuneet tanssijat sulautuvat yhdeksi näyttäytyäkseen meille metamorfoituneina ja muuttuvina.

still photo

THE ORDINARY
TAVALLISET

Julien Dara, Simon Dara | France 2016 | Fiction | 9 min

A young man has overcome his battle against a dragon. While the beast goes out in agony, he dances to celebrate his victory.

Nuori mies on voittanut taistelunsa lohikäärmettä vastaan. Pedon vetäytyessä tuskissaan nuorukainen juhlii voittoaan tanssimalla.

still photo

ONE ON ONE
KOHTAAMINEN

Chen Yeger | Israel 2016 | Fiction | 4 min

Two basketballcourts, two young players-dancers, two worlds that soon converge. One on One is a work of video dance that shows the encounter-clash of masculine forces, between curiosity, desire for domination and excitement.

Kaksi koripallokenttää, kaksi nuorta pelaaja-tanssijaa, kaksi maailmaa, jotka kohtaavat pian. One on One on videotanssiteos, joka kuvaa maskuliinisten voimien yhteentörmäystä uteliaisuuden, voitonhalun ja kiihtymyksen keskellä.

still photo

DER UNTERMENSCH
SUBHUMAN
ALI-IHMISET

Kays Mejri | Canada 2013 | Fiction | 10 min

Depicting the treatment of homosexuals during World War II, this short aesthetic contemporary dance film draws a parallel between concentration camps and how physically constrained one can feel when self-expression is repressed. Movement-wise, the prisoners craving for freedom are symbolized by the organs trying to come out of the rib cage barrier. The dancer portrays growth, escape and rebirth of those incarcerated souls by embodying a gay Aryan during the Nazi reign.

Kuvaus homoseksuaalien kohtelusta toisen maailmansodan aikana. Tämä lyhyt, moderni tanssiteos näkee yhteyksiä keskitysleirien ja fyysisesti rajoittavan itseilmaisun tukahduttamisen välillä. Vapautta janoavat vangit symboloidaan rintakehän takaa vapauteen yrittävillä sisäelimillä. Tanssija ilmaisee vangittujen sielujen kasvua, pakoon pääsyä ja uudelleensyntymistä ottamalla homoseksuaalin arjalaisen hahmon.

still photo

ROTATION
KIERTO

Ginan Seidl, Clara Wieck | Germany 2012 | Experimental, Documentary | 8 min

Using familiar movements, a pole dancer and a rhythmic gymnast each conquer the stage of the other one. In this test case, “Rotation” investigates the reciprocal relationship between body, dance, and space.

Tankotanssija ja voimistelija taistelevat lavasta tutuin liikkein. Rotation tarkastelee kehon, tanssin ja tilan keskinäistä suhdetta.

still photo

THE MASTER’S VOICE : CAVEIRAO
MESTARIN ÄÄNI

Guilherme Marcondes | France, United States 2013 | Animation | 11 min

Every night at 3:33 all clocks stop and time is frozen for a moment. During what is a fraction of second to mortal eyes there is a second night, a magical one where the spirits of the city come out to play. That is the story of the eternal battle for the soul of Sao Paulo, the clash between bohemia and authoritarianism, between comedy and horror.

Joka yö kellot pysähtyvät numeroihin 3.33 ja aika jähmettyy hetkeksi. Kuolevaisten silmiin sekunnin murto-osalta tuntuvan hetken aikana koittaa toinen yö, joka on täynnä taikaa ja jolloin henget lähtevät ulos kaupungille. Tämä on tarina ikuisesta taistelusta Sao Paulon sielusta, boheemin ja autoritaarisen yhteentörmäyksestä komedian ja kauhun välimaastossa.

still photo

BLIND

Katariina Räty | Finland 2017 | Fiction | 7 min

Blind is a dance short film about how the routine of everyday encounters escalate into a struggle of egos. What becomes of love in a relationship where the other becomes so obvious that you no longer can see.

Blind on lyhyttanssielokuva siitä, miten arkipäiväiset kohtaamiset voivat eskaloitua egojen taistoksi. Mitä tapahtuu rakkaudelle parisuhteessa, jossa toisen olemassaolosta tulee niin itsestään selvää, ettei häntä enää huomaa.

still photo

JUCK
THRUST
TYÖNTÖ

Olivia Kastebring | Sweden 2017 | Experimental, Documentary | 17 min

Juck (literally Hump) is the dance group that made its breakthrough in a 2013 viral video, where they pushed the limits for how the female body is allowed to express itself and make a statement. Since then they have ‘humped’ all over the world. A film that swings between documentary, dance and fiction asks the question, “What is femininity?”

Tanssiryhmä Juck, jonka nimi kuvaa lantion työntöliikettä, teki läpimurtonsa vuonna 2013 nettihitiksi nousseella videollaan, jossa se koetteli naiskehoille sallitun itseilmaisun rajoja. Sittemmin ryhmä on esiintynyt ympäri maailmaa. Thrust on sekoitus dokumenttia, tanssia ja fiktiota, ja se kysyy, mitä feminiinisyys on.

Inspired by Nick Cave & Tom Waits K-18

soundiSoundi suosittelee

P60 | 9.3. FRI/PE 23:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L106 | 10.3. SAT/LA 20:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 68 min

still photo

HEATHEN CHILD by Grinderman

John Hillcoat | Australia 2010 | Experimental, Fiction | 6 min

Grinderman’s music video for “Heathen Child” is NSFW, because it contains female nudity, male nudity, blood, and Nick Cave, among other questionable things. Directed by John Hilcoat, the director of The Proposition, The Road, Lawless and Triple Nine.

Grindermanin musiikkivideo “Heathen Child” ei sovellu työpaikalla katsottavaksi, sillä se sisältää alastomia naisia ja miehiä, verta ja Nick Caven sekä muita epäilyttäviä asioita. Videon ohjannut John Hillcoat on ohjannut myös elokuvat The Proposition – ehdotus, Tie, Laittomat ja Triple 9.

still photo

COFFEE AND CIGARETTES III
KAHVIA JA TUPAKKAA III

Jim Jarmusch | Unites States 1995 | Fiction | 12 min

Iggy Pop and Tom Waits meet and discuss roadside surgery, the fine points of giving up smoking, “Abbot and Costello” and other subjects, over coffee and cigarettes in a bar somewhere in California.

Iggy Pop ja Tom Waits tapaavat ja keskustelevat tienvarsikirurgiasta, tupakanpolton lopettamisen yksityiskohdista, Abbotista ja Costellosta sekä muista aiheista kahvin ja tupakan äärellä baarissa jossain päin Kaliforniaa.

still photo

FUSE

Malaeke Farhangadib | Germany 2018 | Animation | 7 min

A mousetrap snaps shut. A dusty town square awakens. A group of men debate how to kill the animal in the little box – each trying to outdo the others’ increasingly sadistic fantasies. Until a stranger suggests letting the creature loose. A voice of reason? Or the sickest manipulator of them all?

Hiirenloukku napsahtaa kiinni. Tomuinen kaupunginaukio heräilee. Miesjoukko väittelee, miten tappaa pienessä laatikossa oleva eläin – kunkin yrittäessä päihittää muiden yhä sadistisemmaksi käyvät fantasiat. Kunnes muukalainen ehdottaa elukan vapauttamista. Järjen ääni? Vai kaikkein sairain manipuloija?

still photo

MOONSHINE
KUUNHOHDE

Michal Poniedzielski | Poland 2013 | Animation | 10 min

Szczepan is in love with Helena, who rejects him. Desperate guy decides to give Helena the shiniest thing there is – the moon. He embarks on a journey into the world on the edge of dream and reality to the melody of Tom Waits’s Way Down in the Hole

Szczepan on rakastunut Helenaan, joka kuitenkin torjuu hänet. Epätoivoinen mies päättää antaa Helenalle kaikkein hohtavimman asian maailmassa – kuun. Szczepan matkaa unen ja todellisuuden reunalla keikkuvaan maailmaan Tom Waitsin kappaleen Way Down in the Hole tahtiin.

still photo

THE OUTING
RETKI

Helene Magnhild Kjeldsen | Norway 2014 | Animation | 11 min

In the short film The Outing, Norwegian artist Helene Kjeldsen interprets Nick Cave & The Bad Seeds’ song “Hallelujah,” recorded in 2001. Real footage is mixed with puppet-animations; lights, sound and scenography inspired by early 20th century German Expressionism are combined to tell a powerful story of a man fighting the dark forces of his nature.

Lyhytelokuvassaan norjalainen taiteilija Helene Kjeldsen tulkitsee Nick Cave & The Bad Seedsin kappaletta “Halleluja”, joka on äänitetty vuonna 2001. Oikeaa kuvamateriaalia on yhdistetty nukkeanimaatioon; 1900-luvun saksalaisen ekspressionismin inspiroima valaistus, äänet ja lavastus kertovat vaikuttavan tarinan miehestä, joka taistelee luonteensa pimeitä voimia vastaan.

still photo

THE CAT PIANO
KISSAPIANO

Ari Gibson, Eddie White | Australia 2009 | Animation | 9 min

In a city of singing cats, a lonely beat poet falls for a beautiful siren. When a mysterious dark figure emerges, kidnapping the town’s singers for his twisted musical plans, the poet must save his muse and put an end to the nefarious tune that threatens to destroy the city.

Yksinäinen beat-runoilija rakastuu kauniiseen seireeniin laulavien kissojen kaupungissa. Kun salaperäinen tumma hahmo kidnappaa kaupungin laulajat omia kieroja musiikkisuunnitelmiaan varten, runoilijan täytyy pelastaa muusansa ja hiljentää rikollinen sävelmä, joka uhkaa tuhota koko kaupungin.

still photo

A BRIEF HISTORY OF JOHN BALDESSARI
JOHN BALDESSARIN LYHYT ELÄMÄKERTA

Ariel Shulman, Henry Joost | Unites States 2011 | Experimental, Documentary | 6 min

The epic life of a world-class artist, jammed into six minutes–narrated by Tom Waits.

Maailmanluokan taiteilijan eeppinen elämä kiteytettynä kuuteen minuuttiin – kertojana Tom Waits.

still photo

MILLHAVEN

Bartek Kulas | Poland 2010 | Animation | 7 min

Teenager Loretta is aware of the fact that everything leads to death. Will she be able to do a dance of life? For the first time, the untold story about the heroine of a dark ballad written by Nick Cave and boldly interpreted by Katarzyna Groniec.

Teini-ikäinen Loretta tietää, että kaikki johtaa kuolemaan. Pystyykö hän osallistumaan elämän tanssiin? Aiemmin kertomaton tarina Nick Caven synkän balladin sankarittaresta Katarzyna Groniecin rohkeasti tulkitsemana.

 

Moods of Drag Me to Kempele

 

P91 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 40 min

still photo
What does a film sound like when it is played? What happens to the image when there is another piece of music, or a third, or a fourth? These questions are answered with four different kinds of soundscapes made for Samuli Alapuranen’s short film Drag Me to Kempele by students of composing, music and media at the Tampere University of Applied Sciences. The work process had two basic starting points: a silent film (the participants had not heard the original soundtrack) and the soundscape of one instrument or a voice amplified with electronic aids. Each instrument is also distinctive: the flute, the mezzo soprano, the concert kantele and the cello all perform music alongside the film, one after another. All music is performed at the screening without advance recordings.

DRAG ME TO KEMPELE

Samuli Alapuranen | Finland 2017 | Experimental, Documentary | 8 min

Kempele is a grey hole located in the northern part of Finnish Ostrobothnia. It neither pulls in or pushes away the flow of traffic that trickles through it via the E4 motorway. It is ordinary. It is flat. It is very difficult to come up with any more adjectives describing it. Drag Me to Kempele is a portrait of a mediocre town where people shop, exercise or drive through on their way to North or South.

Kempele on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva harmaa aukko. Se ei vedä puoleensa eikä hylji sen läpi valuvaa nelostien liikennevirtaa. Se on tavallinen. Se on tasainen. Siitä on vaikea keksiä enempää adjektiiveja. Drag me to Kempele on kuvaus keskinkertaisesta paikkakunnasta, jossa käydään kaupassa, harrastetaan urheilua ja jonka läpi ajetaan matkalla pohjoiseen tai etelään.

 

 

 

 

Opening Screening

 

K12 | 7.3. WED/KE 18:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 60 min

still photo

SCRIS/NESCRIS
WRITTEN/UNWRITTEN
KIRJOITETTU–KIRJOITTAMATON

Adrian Silisteanu | Romania 2017 | Fiction | 20 min

Outside a maternity ward, a Roma family is announced their underage daughter has just had a baby girl. Pardică (50) doesn’t seem to celebrate the moment; he is very displeased with this early pregnancy, for which he blames his wife. However, things become even tenser when a hospital employee asks them to sign some papers and discovers issues related to their IDs and their status as parents of the underage new mother. The imminent danger of state authorities separating them from their daughter determines Pardică to take action.

Synnytysosaston ulkopuolella romaniperhe saa kuulla, että perheen alaikäinen tytär on juuri saanut tytön. 50-vuotias Pardică ei vaikuta olevan mielissään. Hän on erittäin tyytymätön nuoren naisen raskauteen, josta syyttää vaimoaan. Tilanne muuttuu kuitenkin entistä kireämmäksi, kun sairaalan työntekijä pyytää heitä allekirjoittamaan papereita mutta havaitsee, että heidän henkilöllisyystodistustensa kanssa on jokin ongelma – samoin kuin heidän statuksensa tuoreen alaikäisen äidin vanhempina. Välitön vaara, että viranomaiset erottavat heidän tyttärestään, saa Pardicăn toimimaan.

still photo

MILLHAVEN

Bartek Kulas | Poland 2010 | Animation | 7 min

Teenager Loretta is aware of the fact that everything leads to death. Will she be able to do a dance of life? For the first time, the untold story about the heroine of a dark ballad written by Nick Cave and boldly interpreted by Katarzyna Groniec.

Teini-ikäinen Loretta tietää, että kaikki johtaa kuolemaan. Pystyykö hän osallistumaan elämän tanssiin? Aiemmin kertomaton tarina Nick Caven synkän balladin sankarittaresta Katarzyna Groniecin rohkeasti tulkitsemana.

still photo

TWO CARS ONE NIGHT
KAKSI AUTOA, YKSI YÖ

Taika Waititi | New Zealand 2006 | Fiction | 12 min

Youngsters Romeo, Ed, and Polly wait in two cars after dark while their parents are inside drinking. It’s a situation many Kiwis would recognise: cars in loco parentis outside the bar or rugby club. Soon cross-car rivalry warms to budding friendship. Winning performances, and the tender mix of comedy and romance saw the tale of a Te Kaha pub carpark become an international hit. Two Cars won a boot-full of awards, launched Waititi’s career, and was the second NZ short to gain an Oscar nod (Waititi infamously feigned sleep during the 2005 Academy Awards ceremony).

Lapset Romeo, Ed, ja Polly odottavat kahdessa autossa pimeässä, sillä aikaa kun heidän vanhempansa ovat sisällä juomassa. Tämän asetelman moni uusiseelantilainen tunnistaa: autot hoitamassa vanhempien virkaa baarin tai rugbykerhon ulkopuolella. Pian autojen välinen kilpailuasetelma muuttuu orastavaksi ystävyydeksi. Valloittavat näyttelijäsuoritukset sekä herkkä sekoitus komediaa ja romantiikkaa tekivät Te Kahan pubin parkkipaikalle sijoittuvasta tarinasta kansainvälisen hitin. Kaksi autoa on voittanut takakontillisen palkintoja. Lisäksi se sysäsi Waititin uran nousukiitoon ja oli toinen Oscar-ehdokkuuden saanut uusseelantilainen lyhytelokuva (vuoden 2005 gaalassa Waititi teeskenteli nukkuvansa).

still photo

LAENATUD NAINE
LOANED WIFE
LAINAVAIMO

| Estonia 1913 | Fiction |15 min

The main character lives a leisurely life of a bachelor. In order to borrow money from his wealthy uncle he has lied to him that he has married. When his uncle announces in a letter that he is coming to visit the bachelor starts looking to ‘borrow wife”. Mysterious Borrowed Wife is the very first film made in Estonia of what multitalented artist Mart Sander has made his own artistic version. The original film has been converted to the right speed, so instead of 13 minutes the length of the movie is 22 minutes.

Elokuvan päähenkilö elää poikamiehen rentoa elämää. Voidakseen lainata rahaa rikkaalta sedältään hän on valehdellut olevansa naimisissa. Kun setä ilmoittaa saapuvansa vierailulle, alkaa ”lainavaimon” etsintä. Lainavaimo oli ensimmäinen virolainen elokuva, ja monilahjakkuus Mart Sander on tehnyt siitä oman taiteellisen versionsa. Alkuperäisen elokuvan nopeutta on muutettu, niin että 13 minuutin sijaan elokuvan kesto on nyt 22 minuuttia.

 

Stanley Kubrick: A Life in pictures

 

L131 | 10.3. SAT/LA 17:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 142 min

still photo

STANLEY KUBRICK: A LIFE IN PICTURES
STANLEY KUBRICK – OHJAAJAN MUOTOKUVA

Jan Harlan | United States, United Kingdom 2001 | Documentary | 142 min

The career and life of Stanley Kubrick is explored through pictures, clips from his films, his old home movies, comments from his colleagues and a narration by Tom Cruise.

Stanley Kubrickin uraan ja elämään perehdytään kuvien, elokuvakohtausten, vanhojen kotifilmien ja kollegoiden kommenttien kautta. Kertojana toimii Tom Cruise.