Tämä maorielokuvien ohjelmisto on ylistys maorilaisen elokuvataiteen whakapapalle eli sukupolvien yhteydelle.

Māoriland 1

 

T37 | 8.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P80 | 9.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

AHI KĀ

Richard Curtis | New Zealand 2014 | Fiction | 15 min

Left alone with just her spiritual guides, a young girl upholds the prestige of the tribe in order to protect the land for generations to come. Due to her brave deeds she is immortalised.

Vain henkioppaat tukenaan, nuori tyttö pitää yllä heimonsa arvovaltaa suojellakseen maata pitkälle tulevaisuuteen. Rohkeutensa tähden hänestä tulee kuolematon.

still photo

TOHUNGA

Rebecca Collins | New Zealand 2013 | Fiction | 8 min

When a young boy falls ill, a family turns to a tohunga for help. Unknowingly, a young girl bears witness to a world never meant for her.

Kun nuori poika sairastuu, hänen perheenä kääntyy tohungan puoleen. Nuori tyttö näkee vahingossa maailman, jota ei koskaan tarkoitettu hänelle.

still photo

PUMANAWA – THE GIFT
LAHJA

Poata Eruera | New Zealand 2013 | Fiction | 13 min

A mother shares her own tragic past to stop her daughter repeating the same mistake.

Äiti kertoo omasta traagisesta menneisyydestään estääkseen tytärtään tekemästä samaa virhettä.

still photo

TURANGAWAEWAE
A PLACE TO STAND

Peter Burger | New Zealand 2003 | Fiction | 13 min

A Vietnam war veteran, lives homeless, wandering the city, collecting bits and pieces in his plastic bags. His daughter brings her own daughter to visit and tries yet again to persuade him to return to their ancestral home. He does not wish to go there.

Vietnamin sodan veteraani elää kodittomana kuljeskellen pitkin katuja ja keräten tavaroita muovikasseihinsa. Miehen tytär tuo oman tyttärensä vierailulle ja yrittää jälleen suostutella isäänsä palaamaan suvun vanhaan kotiin. Mies ei kuitenkaan halua sinne.

still photo

HAWAIKII

Mike Jonathan | New Zealand 2006 | Fiction | 11 min

Tamahine has been brought up according to the cultural traditions of the Maori. To her starting school is like entering a whole new alien world. Her father works for the railway and doesn’t earn much. They haven’t got a car and they don’t use buses. When the little girl is asked to draw the favourite transport of her family, she doesn’t know what to do.

Tamahine on kasvatettu maorien kulttuuriperinteiden mukaisesti. Koulun alku on tytölle kuin astuminen täysin vieraaseen maailmaan. Hänen isänsä työskentelee rautatieyhtiöllä eikä tienaa kovin paljon rahaa, joten perheellä ei ole autoa eivätkä he kulje bussilla. Kun tyttöä pyydetään piirtämään perheensä lempikulkuväline, hän ei tiedä mitä tehdä.

still photo

PUREREHUA
BUTTERFLY
PERHONEN

Renae Maihi | New Zealand 2012 | Fiction | 15 min

Teenage Kiri’s girls school has been practising for months to win the regional schools’ Kapa Haka competition. She has been entrusted with the honour of doing the double long poi, the butterfly, the purerehua. She must pull off the move in order for them to win, but this is not easy when she is struggling with a pregnancy that she has to abort the following day.

Teinityttö Kirin koulu on harjoitellut kuukausikaupalla voittaakseen koulujen alueellisen Kapa Haka -kilpailun. Kiri on saanut kunnian esittää kaksinkertaisen poin, perhosen, purerehuan. Hänen on onnistuttava liikkeessä, jotta koulu voi voittaa, mutta se ei ole helppoa, sillä Kirin huolena on raskaus, joka hänen on keskeytettävä seuraavana päivänä.

still photo

UHIWAI

Ryan Allexander Lloyd, Erin Lau, Jerome Schmitt | New Zealand 2017 | Fiction | 7 min

Set in a small South Island town in New Zealand a man struggles to deal with grief. Made in 72 hours as party of an Indigenous collaboration commissioned by the Māoriland Film Festival.

Pienessä Uuden-Seelannin Eteläsaaren kaupungissa mies yrittää selviytyä surusta. Elokuva on tehty 72 tunnissa osana Māoriland -elokuvajuhlien tilaamaa alkuperäiskansojen yhteistuotantoa.

still photo

RA’SATSTE

Michael Jonathan, Jeremiah Tauamiti, Sonia Boileau | New Zealand 2016 | Fiction | 10 min

During childbirth a Māori woman discovers strength in the spirit world from another culture. Made in 72 hours as party of an Indigenous collaboration commissioned by the Māoriland Film Festival.

Synnytyksensä aikana maorinainen löytää voimaa toisen kulttuurin henkimaailmasta. Elokuva on tehty 72 tunnissa osana Māoriland -elokuvajuhlien tilaamaa alkuperäiskansojen yhteistuotantoa.

 

Māoriland 2

 

T54 | 8.3. THU/TO 22:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L114 | SAT/LA 10.3. 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

WARBRICK

Meihana Durie, Pere Durie | New Zealand 2009 | Fiction | 12 min

This film is based on the true story of Joe Warbrick and the 1888 New Zealand Natives rugby tour of Great Britain. It is a little known yet fascinating account of triumph over adversity.

Elokuva perustuu tositarinaan Joe Warbrickistä ja rugbyjoukkue New Zealand Nativesin vuonna 1888 tekemästä pelikiertueesta Isoon-Britanniaan. Tarina on suhteellisen tuntematon mutta kiehtova ja kertoo siitä, kuinka vaikeuksien kautta voi päästä voittoon.

still photo

WHAKATIKI

Louise Leitch | New Zealand 2012 | Fiction | 13 min

A day at the river unexpectedly awakens the spirit of a woman held captive by years of broken promises.13

Päivä joen rannassa herättää yllättäen naisen hengen, joka on ollut vuosia rikottujen lupausten vankina.

still photo

RISING DUST
PÖLY NOUSEE

Jack Woon | New Zealand 2013 | Fiction | 15 min

A hip-hop dance drama taken out of the city streets and into the historical, isolated and rural farmland. With the help of his ancestors, a teenager on the cusp of adulthood stands up to his father and defends his place in his home.

Hiphop-tanssidraama, joka on tuotu kaupungin kaduilta historialliseen, eristäytyneeseen maalaismaisemaan. Esivanhempiensa avulla aikuisuuden kynnyksellä seisova nuorukainen puolustaa omaa kantaansa isäänsä vastaan.

still photo

MEATHEAD
LÄSKIPÄÄ

Sam Holst | New Zealand 2011 | Fiction | 11 min

Michael is a seventeen year-old kid who gets a job at the local meat works. The place is challenging and his fellow workers aren’t exactly welcoming of new blood.

Michael on 17-vuotias poika, joka saa töitä paikalliselta teurastamolta. Paikka on haastava, eivätkä Michaelin työtoverit ole kovin ystävällisiä uutta tulokasta kohtaan.

still photo

WAITING
ODOTUS

Amberley Jo Aumua | New Zealand 2017 | Fiction | 12 min

A story of the importance of brotherhood, friendship and family.

Tarina veljeyden, ystävyyden ja perheen tärkeydestä.

still photo

NIGHT SHIFT
YÖVUORO

Zia Mandviwalla | New Zealand 2012 | Fiction | 15 min

Amidst the arrivals and departures, an airport cleaner faces the longest journey.

Lentokentän saapumisten ja lähtemisten keskellä siivooja kohtaa sen pisimmän matkan.

still photo

LAUNDRY
PYYKKI

Becs Arahanga | New Zealand 2017 | Fiction | 11 min

When a happily married woman struggles to find intimacy due to the demands of raising a family, orgasmic pleasure is found in the most unlikely of places.

Kun onnellisesti naimisissa olevalla naisella on vaikeuksia löytää aikaa intiimiydelle lasten kasvatuksen lomassa, orgastinen autuus löytyy yllättävästä paikasta.

 

Māoriland 3

 

P74 | 9.3. FRI/PE 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L118 | SAT/LA 10.3. 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 98 min

still photo

POSSUM
OPOSSUMI

Dave Whitehead | New Zealand 2017 | Fiction | 16 min

Two young brothers accompany their lumberjack father to a forest campsite. At odds with each other, their relationship meets the ultimate test when they venture into the woods, hunting a notorious possum named Scar.

Kaksi nuorta veljestä saattavat metsuri-isänsä leiripaikalle. Erimielisyyksistä johtuen heidän suhteensa joutuu kovalle koetukselle, kun he lähtevät seikkailulle metsästämään pahamaineista opossumia nimeltä Scar.

still photo

BABY STEPS
PIENIN ASKELIN

Mark Ruka | New Zealand 2012 | Fiction | 9 min

A man, a baby; one little step at a time. When Joe is left in charge of his baby son for the first time he must leave his past behind and prove he’s ready for fatherhood.

Mies ja vauva, yksi pieni askel kerrallaan. Kun Joe jää ensimmäistä kertaa yksin vastuuseen pienestä pojastaan, hänen on jätettä menneisyytensä taakseen ja todistettava, että hän on valmis isäksi.

still photo

OW WHAT!
MITÄ IHMETTÄ

Michael Jonathan | New Zealand 2015 | Fiction | 15 min

Ow What, is a short film about a young Māori boy from Ruatoki who wants to follow in his father’s All Black footsteps.

Ow What! on lyhytelokuva nuoresta ruatokilaisesta maoripojasta, joka haluaa seurata isänsä jalanjäljissä maajoukkuemenestykseen.

still photo

EBONY SOCIETY
JOULUN SANOMA

Tammy Davis | New Zealand 2011 | Fiction | 13 min

One night out stealing two boys break into a house and find themselves confronted with an unexpected situation that will test their friendship and force the boys to consider another way.

Eräänä yönä kaksi poikaa murtautuu taloon ja joutuu yllättävään tilanteeseen, joka koettelee heidän ystävyyttään ja pakottaa miettimään muita vaihtoehtoja.

still photo

THE DUMP
ROSKAT

Hamish Bennett | New Zealand 2012 | Fiction | 11 min

Told through the eyes of 11-year-old Utah, The Dump is a story about a boy discovering there’s more to his dad than just rubbish.

The Dump on 11-vuotiaan Utahin näkökulmasta kerrottu tarina pojasta, joka ymmärtää, että isän elämään liittyy muutakin kuin roskaa.

still photo

THE LAWNMOWER MEN OF KAPU
NURMIKONLEIKKAAJAT

Libby Hakaraia | New Zealand 2012 | Fiction | 14 min

A boy witnesses the seemingly magic powers of his Aunties and the continuation of tradition.

Poika todistaa tätiensä taikavoimia ja perinteiden jatkumista.

still photo

THE SPECTACULAR IMAGINATION OF THE PŌHARA BROTHERS
PŌHARAN POIKIEN MAHTAVA MIELIKUVITUS

Todd Karehana | New Zealand 2015 | Fiction | 8 min

Two brothers try to help their mother pay her power bill before the power is disconnected in 24 hours.

Kaksi veljeä yrittää auttaa äitiään maksamaan sähkölaskun, ennen kuin sähköt 24 tunnin kuluttua katkaistaan.

still photo

I’M GOING TO MUM’S
MINÄ MENEN ÄIDIN LUO

Lauren Jackson | New Zealand 2013 | Fiction | 12 min

Jacob (8) is taking a stand – he will never, ever take any clothes off again. And if that doesn’t teach his newly divorced parents a lesson in sharing then nothing will.

8-vuotias Jacob on tehnyt päätöksensä: hän ei enää ikinä ota vaatteita yltään. Ja jollei se opeta hänen vastaeronneille vanhemmilleen jakamisen tärkeyttä, niin ei sitten mikään.

 

THE PRICE OF PEACE

 

P78 | 9.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 87 min

still photo

THE PRICE OF PEACE

Kim Webby | New Zealand 2015 | Documentary | 87 min

Journalist Kim Webby’s Price of Peace is a portrait of Tūhoe activist Tame Iti, whose family Webby has known for 20 plus years. After the 2007 police raids, Iti was one of four to go on trial, accused of plotting terrorist activities. Webby’s film ranges widely from early land grievances to modern-day jail cells — and a police apology. NZ Herald reviewer Peter Calder praised the result for balancing a personal focus on Iti, with “a powerfully affecting” examination of the 2007 raids, which placed the raids in “the wider context of Tūhoe history and the process of reconciliation”.

Toimittaja Kim Webbyn Price of Peace on henkilökuva tūhoe-aktivisti Tame Itistä, jonka perheen Webby on tuntenut jo yli 20 vuotta. Vuoden 2007 poliisiratsioissa Iti oli yksi neljästä, jotka päätyivät oikeuteen syytettyinä terrorismitoiminnan suunnittelusta. Webbyn elokuva kattaa laajasti niin varhaiset maanomistuskiistat kuin nykypäivän vankisellit – ja poliisin anteeksipyynnön. Sanomalehti NZ Heraldin kriitikko Peter Calder ylisti elokuvaa sen kyvystä tasapainotella intiimin henkilökuvan ja ratsioiden väkevän tarkastelun välillä, minkä ansiosta teos asetti ratsiat ”osaksi laajempaa kontekstia Tūhoen historiassa sekä sovintoprosessissa”.

 

Waru

 

L100 | 10.3. SAT/LA 23:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 88 min

still photo

WARU

Briar Grace-Smith, Casey Kaa, Ainsley Gardiner, Katie Wolfe, Chelsea Cohen, Renae Maihi, Paula Jones, Awanui Simich-Pene | New Zealand 2017 | Fiction | 88 min

Eight female Māori directors have each contributed a ten minute vignette, presented as a continuous shot in real time, that unfolds around the tangi (funeral) of a small boy (Waru) who died at the hands of his caregiver. The vignettes are all subtly interlinked and each follow one of eight female Māori lead characters during the same moment in time as they come to terms with Waru’s death and try to find a way forward in their community. In Māori, waru means 8.

Kahdeksan maorinaisohjaajaa on valmistanut kymmenminuuttisen vinjetin – yhtenäisen, reaaliaikaisen kohtauksen – jotka liittyvät pienen, huoltajansa käsissä kuolleen Waru-pojan tangiin, hautajaisiin. Vinjetit kytkeytyvät hienovaraisesti toisiinsa ja seuraavat kukin yhtä kahdeksasta naispääosasta yhdessä ja samassa hetkessä näiden yrittäessä hyväksyä Warun kuoleman ja löytää keinon jatkaa elämäänsä yhteisössä. Maorikielellä waru tarkoittaa numeroa kahdeksan.