Kurdistan 1: Kotona

T27 | 5.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

S113 | 8.3. SUN/SU 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 94 min

still photo

YIKINTILAR ARASINDA
AMONG THE RUINS
RAUNIOIDEN KESKELLÄ

Özgan Alper | Turkey 2018 | Animation | 12 min

A young poet named Lal (32) spends his endless days alone with his thoughts inside his small prison cell. A sparrow, not certain if its real or if its a product of his imagination, suddenly appears inside his cell. This sparrow flying frantically while looking for an escape, pushes Lal to go on a personal journey caught in between reality and a dream. As the poet returns to the streets of the city of his childhood, he will find time frozen, his memories destroyed and his people scattered.

Nuori 32-vuotias runoilija Lal viettää päättymättömiltä tuntuvat päivänsä yksin ajatustensa keskellä pienessä sellissään. Varpunen, joka saattaa olla vain hänen mielikuvituksensa tuotos, ilmaantuu yhtäkkiä selliin. Varpunen lentelee hätääntyneenä etsien ulospääsyä ja ajaa Lalin henkilökohtaiselle matkalle todellisuuden ja unien välimaastoon. Runoilijan palatessa lapsuutensa kaupungin kaduille hän havaitsee ajan pysähtyneen, muistojensa tuhoutuneen ja läheistensä paenneen.

still photo

TAAVAL
BLISTER
RAKKULA

Morteza Shams | Iran 2018 | Fiction | 20 min

A man hides his job from his wife. His wife wants to find out the truth, but it creates bigger problems for him. A disaster happens.

Mies salaa työpaikkansa vaimoltaan. Vaimo haluaa selvittää totuuden, mutta aiheuttaa samalla miehelle ongelmia. Lopputuloksena on katastrofi.

still photo

MERYEM

Reber Dorsky | The Netherlands 2017 | Documentary | 17 min

Filmed during the battle of Kobani, this film reveals the women at the heart of the fight against IS. With stoical perseverance and the aid of American airstrikes, these women are leading the fight for freedom.

Kobanên taistelun aikana kuvattu elokuva kertoo naisista Isisin vastaisen taistelun ytimessä. Stoalaisen tyynen sinnikkyytensä ja amerikkalaisten ilmaiskujen avulla naiset johtavat taistelua vapaudesta.

still photo

AZADEH

Mirabbas Khosravinezhad | Iran 2019 | Fiction | 10 min

Azadeh living in the village With her Family, She want go to city for visit her father for the last time, but her mother and brother doesn’t allow her…

Azadeh elää kotikylässään perheensä kanssa. Hän haluaa matkata kaupunkiin tavatakseen isänsä viimeisen kerran, mutta hänen äitinsä ja veljensä eivät salli sitä…

still photo

ARE YOU LISTENING MOTHER?
KUUNTELETKO SINÄ, ÄITI?

Tuna Kaptan | Germany, Turkey 2018 | Fiction | 20 min

A Kurdish woman is sentenced to six years of house arrest with an electronic ankle bracelet. The charge: supporting terrorist activities. From now on an invisible border runs through her garden in a Turkish village, which she repeatedly trespasses. Her older son is torn between obedience and rebellion. How far will he go to protect his mother from further punishment?

Kurdinainen tuomitaan kuudeksi vuodeksi kotiarestiin ja pitämään elektronista nilkkapantaa. Syyte: terroristitoiminnan tukeminen. Tästä lähtien hänen puutarhassaan turkkilaisessa kylässä kulkee näkymätön raja, jonka yli hän toistuvasti astuu. Hänen vanhempaa poikaansa raastaa valinta tottelevaisuuden ja kapinan välillä. Miten pitkälle hän menee suojellakseen äitiään lisärangaistuksilta?

still photo

HOME & KEY
KOTI JA AVAIN

Shwan Attoof | Iraq 2014 | Fiction | 15 min

The story of this Film is an aesthetic narration of the death of a Kurdish Family, along the 20th century.

Koti ja avain on esteettinen kuvaus kurdiperheen kohtaamasta kuolemasta 1900-luvulla.