Ihmiset liikkeellä

 

P92 | 8.3. FRI/PE 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L132 | 9.3. SAT/LA 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 100 min

still photo

OUR LIFE AS REFUGEE CHILDREN IN EUROPE
ELÄMÄMME PAKOLAISLAPSINA EUROOPASSA

Silvia Venegas Venegas | Spain 2018 | Documentary | 15 min

“Our Life as Refugee Children in Europe” is a brave, first-hand testimony told by children and youngsters of different nationalities who arrived in Greece and Sweden and have since been waiting. These are the voices of a generation forced to leave their home and childhood to find a safe place to live and rebuild their lives. This is the story of those who made it, but also of those who never arrived.

Elämämme pakolaislapsina Euroopassa on rohkea, omakohtainen tarina, jonka kertojina toimivat eri puolilta maailmaa Kreikkaan ja Ruotsiin tulleet lapset ja nuoret, jotka ovat odottaneet saapumisestaan lähtien. Heissä kiteytyy sen sukupolven ääni, joka on pakotettu jättämään lapsuus ja koti taakseen ja etsimään turvallista paikkaa elää ja rakentaa elämäänsä. Tämä on selviytyjien tarina, mutta myös niiden, jotka eivät koskaan saapuneet.

still photo

FACING MECCA
KASVOT KOHTI MEKKAA

Jan-Eric Mack | Switzerland 2017 | Fiction | 17 min

The hospital calls Fareed; his wife’s cancer has reached its terminal stage. Swiss pensioner Roli comes to his help and takes him to the hospital but the wife passes away shortly after, leaving the Syrian refugee alone with two daughters. Fareed wants to see his wife buried in accordance with Muslim rites but problems quickly arise: the graves in the local cemetery have not been aligned to face Mecca; the council is unable or unwilling to carry out the burial within 24 hours after death. Unimpressed by the council’s tactical heal-dragging, together they stumble into a bewildering forest of Swiss bureaucracy to which Roli finds a beautifully simple answer…

Fareedille soitetaan sairaalasta. Hänen syöpäsairas vaimonsa on kuolemaisillaan. Sveitsiläinen Roli tulee Fareedin avuksi ja vie hänet sairaalaan. Vaimo menehtyy pian tämän jälkeen ja jättää Syyriasta paenneen miehensä yksin kahden tyttären kanssa. Fareed haluaa haudata vaimonsa muslimiperinteen mukaisesti, mutta se aiheuttaa ongelmia: paikallisen hautausmaan hautoja ei ole suunnattu Mekkaa kohti, eikä kunnanvaltuusto kykene tai haluaa suorittaa hautausta 24 tunnin kuluessa kuolemasta. Ystävykset kyllästyvät valtuuston viivyttelyyn ja sveitsiläisen byrokratian hämmentävään viidakkoon, mutta sitten Roli keksii tilanteeseen yksinkertaisen ratkaisun.

still photo

DOKTER CO
DOCTOR CO
TOHTORI CO

Lysander Wiering | The Netherlands 2017 | Documentary | 25 min

Eighty-year old Doctor Co cycles all over Amsterdam to visit refugees in run-down garages and empty buildings. They stay here illegally and aren’t eligible for professional medical care. Doctor Co tends to them and listens to their stories. They live in wretched circumstances; alcohol abuse and conflicts among themselves are regular occurrences. What motivates the old doctor to stick up for them unconditionally?

80-vuotias tohtori Co pyöräilee ympäri Amsterdamia ja vierailee pakolaisten luona ränsistyneissä autotalleissa ja hylätyissä rakennuksissa. He ovat maassa laittomasti eivätkä ole oikeutettuja ammattilääkäreiden hoitoon. Tohtori Co hoitaa heitä ja kuuntelee heidän tarinoitaan. He elävät kurjissa oloissa, ja alkoholiongelmat sekä keskinäiset riidat ovat yleisiä. Mikä motivoi vanhaa lääkäriä puolustamaan heitä ehdoitta?

still photo

SYKKELFUGL
BIKE BIRD
LINTU PYÖRÄN SELÄSSÄ

Odveig Klyve, Kari Klyve-Skaug | Norway 2018 | Fiction | 15 min

Zahra (12) is from Afghanistan, and an asylum seeker in Norway. She has a dream she wants to realize, and this turns out to be difficult for her – but Zahra is a fighter. Bike Bird is a visual story about balancing between two cultures.

Zahra (12) on afganistanilainen turvapaikanhakija Norjassa. Hänellä on unelma, jonka toteuttaminen osoittautuu vaikeaksi – mutta Zahra on taistelija. Lintu pyörän selässä on visuaalinen tarina tasapainoilusta kahden kulttuurin välissä.

still photo

NO MAN IS AN ISLAND
YKSIKÄÄN IHMINEN EI OLE SAARI

Ali Parandian | Norway 2017 | Fiction | 28 min

After a day of swimming and drinking by the river, Erffan, Amir and Carlos are joined by a man who calls himself Jesus. With him, he brings a message of tolerance, reconciliation and brotherhood.

Erffan, Amir ja Carlos viettävät päivää uiden ja juopotellen joen rannalla. Heidän seuraansa liittyy mies, joka kutsuu itseään Jeesukseksi. Mies tuo mukanaan viestin suvaitsevaisuudesta, sovinnosta ja veljeydestä.