Canon of Short Film: Yugoslavia

P83 | 8.3. FRI/PE 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L125 | 9.3. SAT/LA 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 79 min

still photo

PIONIRI MALENI MI SMO VOJSKA PRAVA, SVAKOG DANA NIČEMO KO ZELENA TRAVA
LITTLE PIONEERS
PIKKU PIONEERIT

Želimir Žilnik | Yugoslavia 1968 | Documentary | 18 min

Socially neglected children, taking care of themselves, they dare go stealing and break the law. They argue with parents who neither understand them nor do they have feelings for them. As a counterpoint to this story we see a TV show where a popular actor-entertainer Gula (Dragoljub Milosavljevic) addresses happy and care-free children.

Sosiaalisesti laiminlyödyt lapset, jotka huolehtivat itse itsestään, uskaltavat varastaa ja rikkoa lakia. He riitelevät vanhempiensa kanssa, jotka eivät ymmärrä heitä tai välitä heistä. Vastapainona tälle tarinalle näemme televisio-ohjelman, jossa suosittu näyttelijä-viihdyttäjä Gula (Dragoljub Milosavljevic) puhuttelee onnellisia ja huolettomia lapsia.

still photo

GRATINIRANI MOZAK PUPILIJE FERKEVERK
THE GRATINATED BRAINS OF PUPILIJA FERKEVERK
PUPILIJA FERKEVERKIN GRATINOIDUT AIVOT

Karpo Aćimović Godina | Yugoslavia 1970 | Fiction | 15 min

In contemporary social society man’s fashion becomes more attractive and even more important than women’s. Men of the traditional industrial society are serious, productive, disciplined and the consumer society leads them into light-mindedness and unseriousness.

Sosiaalisessa nyky-yhteiskunnassa miesten muodista on tullut naisten muotia houkuttelevampaa ja huomattavasti tärkeämpää. Perinteisen teollisen yhteiskunnan miehet ovat vakavia, aikaansaavia ja kurinalaisia, ja kulutusyhteiskunta johdattaa heitä kevytmielisyyteen ja huolettomuuteen.

still photo

MALA SEOSKA PRIREDBA
A LITTLE VILLAGE PERFORMANCE
PIKKU KYLÄN MISSIKISAT

Krsto Papić | Yugoslavia 1972 | Documentary | 18 min

Documentary covering a MISS ’71 competition in a small rural village in Croatia, Yugoslavia.

Dokumentti vuoden 1971 missikilpailuista kroatialaisessa maalaiskylässä, Jugoslaviassa.

still photo

JUDA
JUDAS
JUUDAS

Vlatko Gilić | Yugoslavia 1972 | Fiction | 11 min

In the rocky wastes of Mount Velebit, men have lived for centuries in close proximity with snakes. They learned to anticipate and cope with the dangers of the evil region, but the true battle begins when man comes to grips with the evil in himself.

Miehet ovat asuneet vuosisatoja Velebit-vuoren kivisessä autiomaassa lähellä käärmeitä. He ovat oppineet varautumaan ja selviytymään julman alueen vaaroista. Mutta todellinen taistelu alkaa, kun ihminen ymmärtää oman pahuutensa.

still photo

GUERNICA

Emir Kusturica | Czechoslovakia 1978 | Fiction | 17 min

Guernica student film, the story is based on a Antonije Isaković novel. It tells the history of a Jewish little boy facing the fear of the anti-semitism. His father brings him in 1937 to the Exposition Universelle in Paris, where he discovers Picasso’s painting. Some years later, the nazis come and persecute the Jews. The father explains to his son: “They just want to examinate us because we have a big nose.” When his family is taken away, the boy stays alone at home, he looks at the family photos and cuts all the noses off. He sticks them together an calls it “Guernica”.

Guernica on opiskelijaelokuva, joka perustuu Antonije Isakovićin romaaniin. Se kertoo pienestä juutalaispojasta, joka kohtaa juutalaisvihaa. Isä vie pojan Pariisiin katsomaan vuoden 1937 maailmannäyttelyä, jossa hän näkee Picasson maalauksen. Joitain vuosia myöhemmin natsit saapuvat vainoamaan juutalaisia. Isä selittää pojalleen: “He haluavat vain kuulustella meitä koska olemme isonenäisiä.” Kun pojan perhe viedään, hän jää yksin kotiin. Hän katselee valokuvia perheestään ja leikkaa kaikilta nenät irti. Poika liimaa nenät yhteen ja kutsuu teosta Guernicaksi.