Kansalaisaktivismi-paneelikeskustelu

Pe 8.3. | 16:00–18:00 | Cine Atlas 3 | Englanniksi | Vapaa pääsy

 

Moderaattori: Matias Heikkilä, University of Tampere

Paneelissa:

  • Jouko Aaltonen, dokumentaristi
  • Vilma Rimpelä, RARE-median toimitusjohtaja
  • Lauri Lahikainen,  filosofian tutkijatohtori
  • Dalia Milián Bernal,  väitöskirjatutkija


Kansalaisaktivismi voidaan ymmärtää laajemmin osana kansalaistoimintaa. Aktivismissa on kuitenkin kyse toiminnasta, joka ei tarvitse institutionalisoituneita puitteita, vaan kykenee itseorganisoitumaan tärkeäksi koettujen asioiden ja aihepiirien ympärille. Se, mikä alkaa kokemuksena ja ympäristön tarkkailuna, voi vähitellen edetä haluun vaikuttaa siihen, mitä ympärillään näkee. Eri aikoina, eri paikoissa erilaiset ongelmat kiinnittävät ihmisten huomion ja herättävät toimintaan.

Jotkut kansalaisaktivismiin herättelevät teemat tuntuvat verrattain pysyviltä; opiskelija-aktivismi, feministiset liikkeet sekä alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöjen asiaa ajavat liikkeet ovat jo vakiinnuttaneet asemansa vuosikymmenten saatossa. Tänä päivänä LGBTQ-liike ja ilmastoaktivismi ovat saavuttaneet jo oman vakiintuneen asemansa. Jotkut aktivismin muodoista ovat toisia vahvemmin sidottuja aikaan ja paikkaan, kuten esimerkiksi aluepoliittiset mielenosoitukset sekä sotaa vastustavat mielenosoitukset.

Kansalaisaktivismi-paneelikeskustelussa keskustelemme siitä, mikä tänä päivänä aktivoi ihmisiä vaikuttamaan ja toimimaan kansalaisaktivismin kentällä. Miltä nykypäivän aktivismi näyttää? Onko kadut valtaava megafoniaktivismi vaihtunut visuaalisen ja digitaalisen median keinoin vaikuttavaan uuden ajan aktivismiin?

Ennen paneelikeskustelua näytetään Demokratia vaarassa 2: Kansalaisaktivismi -näytös.

Paneelin järjestää Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkosto yhdessä Tampereen elokuvajuhlien kanssa osana Demokratia vaarassa -ohjelmistokokonaisuutta.