Arkipäivän demokratia -paneelikeskustelu

To 7.3. | 16:30–18:30 | Arthouse Cinema Niagara | Suomeksi | Vapaa pääsy

Arkipäivän demokratiassa on kyse demokratian käytännön toteutumisesta päivittäisessä elämässä. Arkipäivän demokratiaan kuuluu esimerkiksi kansalaisten oikeudet ja vapaudet, kuten sananvapaus sekä mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Arkipäivän demokratia pitää sisällään monenlaisia aktiivisen kansalaisuuden ja kansalaisaktivismin muotoja. Sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi osallistumalla kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden toimintaan omien arvojen ja näkemysten ajamiseksi, keskustelemalla ja ilmaisemalla mielipiteitä eri foorumeilla, kuten sosiaalisessa mediassa tai mielenosoituksissa, äänestämällä vaaleissa, osallistumalla yhteisölliseen toimintaan ja päätöksentekoon esimerkiksi asukasyhdistyksissä, työpaikoilla tai koulujen vanhempainyhdistyksissä.

Arkipäivän demokratian ilmenemismuotoihin vaikuttaa vallitseva yhteiskunnallinen konteksti. Sen merkitys muuttuu ajassa ja paikassa; 2020-luvun suomalainen arkipäivän demokratia eroaa saman aikakauden arkipäivän demokratiasta autoritaarisissa yhteiskunnissa, mutta myös esimerkiksi 1900-luvun alun suomalaisesta arkipäivän demokratiasta. Eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat, valmiudet ja mahdollisuudet arkipäivän demokratian toteuttamiseen esimerkiksi sosio-ekonomisista syistä. 

Arkipäivän demokratia -paneelikeskustelussa keskustelemme demokratian käytännöistä ja rakenteista. Miten elokuvalla voidaan avata näkymiä arkipäivän demokratiaan ja sen edellytyksiin? Miten kirjastot voivat edistää arkipäivän demokratiaa? Minkälaisia arkipäivän demokratian mahdollisuuksia ja uhkia voidaan tunnistaa tutkimuksessa?

Ennen paneelikeskustelua näytetään lyhytelokuvanäytös Demokratia vaarassa 1: Arkipäivän demokratia.

Paneelin järjestää Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkosto yhdessä Tampereen elokuvajuhlien kanssa osana Demokratia vaarassa -ohjelmistokokonaisuutta. 

Moderaattori: Anni Jäntti, Tampereen yliopisto 

Paneelissa:

  • Mia Halme, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja
  • Marjo Hietikko, kirjastonhoitaja
  • Päivi Kymäläinen, sosiaalipolitiikan professori
  • Aino Tiihonen,  politiikan tutkimuksen tutkijatohtori