P72 | 9.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L95 | 10.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 102 min

still photo

QUADRATURIN

Laura Hyppönen | United Kingdom 2017 | Fiction | 18 min

Sutulin lives in a tiny, cramped room in a communal Soviet apartment. A mysterious stranger knocks on his door and offers him a promotional sample of Quadraturin, a miracle product that promises to enlarge interior spaces. Sutulin takes up the offer, with surprising consequences…

Sutulin asuu pienessä, ahtaassa huoneessa neuvostoliittolaisessa yhteisasunnossa. Mystinen vieras koputtaa hänen ovelleen ja tarjoaa näytettä Quadraturinista, ihmetuotteesta, joka lupaa laajentaa sisätiloja. Sutulin tarttuu tarjoukseen, mutta päätöksellä on yllättäviä seurauksia.

still photo

MARFA

The Brothers McLeod | United Kingdom 2017 | Animation, Documentary | 9 min

A town on the borderlands of Texas. A place out of time. A desert where strange lights dance in the night sky. A mecca for lovers of minimalist art. A landscape of lost horses, freaks and food trucks. And then there’s the giant lemon.

Kaupunki Texasin rajamailla, paikka kuin toisesta ajasta. Autiomaa, jossa oudot valot tanssivat öisin taivaalla. Mekka minimalistisen taiteen ystäville. Kadonneiden hevosten, kummajaisten ja elintarvikerekkojen kirjoma maisema. Ja sitten on vielä se jättimäinen sitruuna.

still photo

DADYAA
THE WOODPECKERS OF ROTHA
LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ

Pooja Gurung, Bibhusan Basnet | Nepal, France 2016 | Fiction | 17 min

In their remote village, haunted by memories, Atimaley and Devi find themselves faced with a dilemma when a dear friend leaves without saying goodbye.

Syrjäisessä kotikylässään muistojen piinaamat Atimaley ja Devi joutuvat pulman eteen, kun rakas ystävä lähtee pois sanomatta hyvästejä.

still photo

SONG FOR BILLY
LAULU BILLYLLE

Sirkka-Liisa Konttinen | United Kingdom 2017 | Documentary | 19 min

Haunting images from England’s northern coastline coalesce into the tableaux-like meditation on a lost era. The mesmerising power of the sea contrasts with the vivid re-enacting of the tragic death of a coal miner. The sublime post-industrial landscape gleams in the photographs of Sirkka-Liisa Konttinen, accompanied by a New York based percussion group.

Englannin pohjoisrannikon jylhät maisemat sulautuvat kuvaelman kaltaiseen pohdintaan kadonneesta ajasta. Meren lumoava voima luo jyrkän kontrastin todentuntuisesti kerratulle tarinalle kaivostyöläisen traagisesta kuolemasta. Upea jälkiteollinen maisema heijastuu Sirkka-Liisa Konttisen valokuvissa, joiden taustalla kuullaan newyorkilaisen lyömäsoitinryhmän musiikkia.

still photo

ATMINK, IŠ MOLIO ESI
REMEMBER, THOU ART CLAY
MUISTA, OLET SAVEA

David Heinemann, Elvina Nevardauskaite | Lithuania, United Kingdom 2016 | Documentary | 9 min

Lithuania’s oldest factory breathes life into the next generation of workers and the clay bricks they toil to produce. The spaces, their textures and sounds, transport us to an uncertain, mysterious dimension. The decrepit factory, the Sisyphean labour it extracts, presents us with our own mortality. Like bricks we are but clay.

Liettuan vanhin tehdas puhaltaa henkeä seuraavaan työläisten sukupolveen ja savitiiliin, joita he valmistavat. Tilat, niiden tekstuurit ja äänet, vievät meidät outoon epävarmuuden ulottuvuuteen. Ränsistynyt tehdas ja loputon raadanta saavat meidät kohtaamaan oman kuolevaisuutemme. Aivan kuten tiilet, mekin olemme vain savea.

still photo

《塬》
《TABLELAND》
《YLÄMAA》

Liu Wenzhuo | China 2016 | Fiction | 30 min

Only an old man, his grandson and some goats remained in a relocated village of Loess Plateau region. Holding a business in the town, the old man’s son wanted his son to go to downtown school.When old man’s son asked his father to go to the town once again, the old man had no choice to agree his son’s request and hoped they could leave a few days later after setting the goats free.However, ewes died for difficult lambing and the other goats returned home after expelled, everything is wistful…

Vain vanha mies, hänen lapsenlapsensa ja muutama vuohi jäivät lössitasangolta siirrettyyn kylään. Vanhan miehen poika, jolla on yritys kaupungissa, halusi oman poikansa keskustan kouluun. Kun vanhan miehen poika pyysi isäänsä käymään jälleen kaupungissa, ei vanha mies voinut kieltäytyä, mutta toivoi että he voisivat odottaa muutaman päivän, kunnes vuohet olisi laskettu vapaiksi. Kutut kuitenkin kuolivat poikimiseen, ja muut vuohet palasivat takaisin kotiin. Kaikki on niin kaihoisaa.