S109 | 8.3. SUN/SU 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 13 € 

osta lippu osta lippu

S110 | 8.3. SUN/SU 18:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 13 €
Language/kieli: | Duration/kesto:

osta lippu osta lippu

still photo

NÅGOT ATT MINNAS
SOMETHING TO REMEMBER
JOTAKIN MITÄ MUISTAA

Niki Lindroth von Bahr | Sweden 2019 | Animation | 5 min

A lullaby before the great disaster. Two pigeons visit a zoo without animals, a snail measures his blood pressure at the doctor, in the CERN laboratory something has gone terribly wrong. Six moments from our age, like memories of the world we leave behind.

Tuutulaulu ennen suurta katastrofia. Kaksi kyyhkystä käy eläintarhassa, jossa ei ole eläimiä, etana mittauttaa verenpaineensa lääkärillä, Cernin laboratoriossa jokin on mennyt kamalalla tavalla pieleen. Kuusi hetkeä aikakaudeltamme, kuin muistoja maailmasta, jonka jätämme taaksemme.

still photo

THE FANTASTIC

Maija Blåfield | Finland 2020 | Documentary | 30 min

The Fantastic is a film about imagination and encountering the unknown. Former North Koreans describe their experiences of watching forbidden foreign films. What did they imagine the world outside to be like on the basis of smuggled fiction films?

The Fantastic on elokuva mielikuvituksesta ja tuntemattoman kohtaamisesta. Entiset pohjoiskorealaiset kertovat kotimaassaan salaa katsomistaan kielletyistä ulkomaisista elokuvista. Millaiseksi he kuvittelivat tuntemattoman ulkomaailman, kun tietolähteenä toimivat salakuljetetut fiktioelokuvat?

still photo

TO TEACH A BIRD TO FLY

Minna Rainio, Mark Roberts | Finland 2020 | Documentary, Fiction | 24 min

To Teach a Bird to Fly is an experimental docufiction film that explores bird extinction and climate change through a fictionalized story told from the perspective of the future. The film follows the Waldrapp project in Germany, where a young woman helps breed and hand-raise the birds. She teaches them to migrate by following a light aircraft across the Alps to their wintering grounds in Tuscany.

To Teach a Bird To Fly on kokeellinen dokufiktio, joka tarkastelee lintujen sukupuuttoa ja ilmastonmuutosta tulevaisuuden näkökulmasta kerrotun fiktiivisen tarinan kautta. Elokuva seuraa saksalaista Waldrapp-projektia, jossa nuori nainen auttaa lintuja lisääntymään ja kasvattaa niitä. Hän opettaa linnut muuttamaan seuraamalla yleisilmailukonetta Alppien yli Toscanan talvehtimisalueille.

still photo

OMÉ

Wassim Geagea | Lebanon, Qatar 2019 | Fiction | 17 min

Following the death of his mother, 9-year-old Elias goes to extreme lengths to naively bring her back from Jesus’ heaven all while defying his faith…

Äitinsä kuoleman jälkeen 9-vuotias Elias menee äärimmäisyyksiin yrittäessään sinisilmäisesti tuoda äitinsä takaisin Jeesuksen taivaasta uhmaten samalla uskoaan…

still photo

49 YEARS FROM THE HOUSE ON THE LEFT

Sevgi Eker | Finland, Turkey 2019 | Fiction | 8 min

An uninvited return.

Kutsumaton paluu.

still photo

BAB SEBTA
CEUTA’S GATE
CEUTAN PORTTI

Randa Maroufi | France, Morocco 2019 | Experimental, Documentary | 20 min

BAB SEBTA is a series of reconstructions of situations observed in Ceuta, a Spanish enclave on Moroccan soil. This place is the scene of a traffic of manufactured goods and sold at a discount. Thousands of people work there every day.

Elokuvaan on rekonstruoitu tilanteita, jotka tapahtuivat Ceutassa, Espanjalle kuuluvalla erillisalueella Marokossa. Paikkaan virtaa sekalaisia tavaroita, joita myydään alennuksella. Tuhansia ihmisiä työskentelee täällä joka päivä.