AV-arkki: New and Old Sincerity 1

 

T52 | 7.3. THU/TO 18:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L133 | 9.3. SAT/LA 20:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 59 min

still photo

PYYKKI-TEOS
LAUNDRY-WORK

Anneli Nygren | Finland 1992 | Experimental, Fiction | 4 min

Yoko Ono’s perfomance idea carried out in a very casual way: Entertain your guests by showing them your laundry.

Ääriarkinen toteutus Yoko Onon performanssi-ideasta. – Viihdytä vieraitasi esittelemällä heille pyykkejäsi.

still photo

SACRE

Jaakko Pallasvuo, Anni Puolakka | Finland 2015 | Experimental, Fiction | 22 min

A cyber goth in her thirties makes dance videos at home, seeking freedom and the truth in a society obsessed with productivity and success. Her mode of living is persistently challenged by an older brother, whose caring and love come with a strive to transform her sister. The sibling drama takes a new turn upon the goth’s encounter with a dance prodigy whose brilliance seems to leave everyone else in darkness. The film draws from the thoughts of the philosopher and activist Simone Weil (1909-1943), medievalism and cyber culture amongst other influences, viewing work, art and dance as war.

Sacre on kokeellinen lyhytelokuva kotiinsa linnoittautuneesta kolmekymppisestä cybergootista, joka tekee tanssivideoita YouTubeen ja haaveilee vapaudesta ja totuudesta. Menestystä painottava isoveli on huolissaan. Teos ammentaa filosofi-aktivisti Simone Weilin (1909-1934) ajatuksista, keskiaikaisuudesta ja cyberkulttuurista. Työ, taide ja tanssi rinnastetaan sotaan.

still photo

HEIDIN SUUNNITTELEMA JÄÄKIEKKOVIDEO
THE ICE HOCKEY FILM BY HEIDI

Hannaleena Hauru | Finland 2017 | Experimental, Fiction | 5 min

Heidi’s fantasy about hockey player Lauri Mäntyvaara is continuously failing. The film studies the encounters of optical and haptic cinema, and the change in the power structures of the cinematic gaze.

Heidin fantasia jääkiekkoilija Lauri Mäntyvaarasta ei mene ihan putkeen. Elokuva tutkii optisen ja haptisen kerronnan kohtaamisia ja elokuvakatseen valtasuhteiden muuttumista.

still photo

RAKKAUDEN RAPUMERI
LOBSTER LOVE FROM THE DEEP

Anssi Kasitonni | Finland 2001 | Experimental, Animation | 6 min

The perplexing combination of road, disco and skate movie deals with the essential unpredictability of life. The technical innovations in the stage sets, cinematography and editing define the rhythm of the strange story. An enthusiasm for the craft of filmmaking is obvious.

Road-, disko- ja skeittileffan hämmentävä risteytys vilauttaa innostuneen käsityöläisyyden lisäksi myös syvempää ajatusta elämän ennustamattomuudesta. Tekniset innovaatiot lavastuksessa, kuvauksessa ja leikkauksessa määrittelevät dramaturgisesti kummallisen tarinan rytmitystä.

still photo

PETER AND THE WOLF

Sakari Tervo, Juho Taavitsainen | Finland 2012 | Experimental, Fiction | 14 min

“…I went closer and saw that Peter was there in the middle holding a thousand mark bill and a revolver!” Peter and the Wolf is loosely based on Sergei Prokofiev’s composition by the same name (1936), a story of Peter who catches a wolf and takes it to a zoo in a triumphal parade. The video is dominated by longing for the past and hopeful optimism has been replaced by resigned melancholy. The work creates a world where the horizon of a socially excluded person is dominated by his own past

“… Mä menin lähemmäksi ja näin Pekan siellä kaikkien keskellä kädessään tuhannen markan seteli ja revolveri!” Peter and the Wolf pohjautuu Sergei Prokofjevin vuonna 1936 kirjoittamaan ja säveltämään Pekka ja susi -teokseen, jossa Pekka pyydystää suden ja vie sen voitonsaattueessa eläintarhaan. Videoteoksessa vallitsee päättyneen aikakauden kaiho, jossa odottava optimismi on muuttunut resignoituneeksi melankoliaksi. Teos luo maailman, jossa sosiaaliseen paitsioon jämähtäneen ihmisen horisontissa siintää ainoastaan oma menneisyys.

still photo

THE LONG GOODBYE

JOKAklubi / Tellervo Kalleinen, Niina Lehtonen Braun, Mirka Raito | Finland 2016 | Experimental, Fiction | 8 min

JOKAklubi’s new video work is inspired by the instrumental piece The Long Goodbye by Karl Jonas Winqvist & Blood Music. The video and the soundtrack share the same intense feeling of a never-ending journey and changing landscapes. Three figures in blue search for ingredients and materials from all the possible and impossible places of the magical world. Slowly the visually strong images turn into a documentation of a street performance where the big efforts are turned into a small gesture.

JOKAklubin uusi videoteos on syntynyt Karl Jonas Winqvistin & Blood Musicin instrumentaalikappaleen The Long Goodbye innoittamana. Videota ja musiikkia yhdistää voimakas tunne päättymättömästä matkasta ja vaihtuvista maisemista. Kolme naishahmoa sinisissä asuissa etsii aineksia ja materiaaleja kaikista mahdollisista ja mahdottomista paikoista ympäri maailmaa. Vähitellen visuaalisesti voimakkaat kuvat vaihtuvat dokumentaatioksi katuperformanssista, jossa suuret ponnistelut muuntuvat pieneksi eleeksi.

 

AV-arkki: New and Old Sincerity 2

 

P76 | 8.3. FRI/PE 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L114 | 9.3. SAT/LA 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 57 min

still photo

THE TIME IS RIGHT FOR…

Marikki Hakola | Finland 1984 | Experimental, Fiction | 4 min

‘The Time Is Right For’ is a frantic video collage made from fragments of television advertisements and news clips. In between this, a shredder cuts paper endlessly into ribbons over the constant beating of drums, with screams and jingles and split-seconds of soundtracks fighting for space. Political figures merge into bikini girls who merge into sausages, and the work becomes a kind of TV exquisite corpse. Hakola’s graduation work for the Helsinki Academy of Fine Arts in 1984 was remastered in 2017 and exists as both a film and an installation.

Marikki Hakolan Kuvataideakatemian päättötyö ‘The Time Is Right For’ on kiihkeä videokollaasi, jonka aineksina ovat televisiomainokset ja uutisklipit. Näiden välissä silppuri leikkaa paperia lakkaamatta nauhoiksi rummun soidessa. Samalla äänialasta taistelevat myös huudot, jinglet ja ääniraitojen katkelmat. Poliitikot sulautuvat bikinityttöihin, jotka sulautuvat vuorostaan makkaroihin.

still photo

HELIKOPTERI
HELICOPTER

Markus Renvall | Finland 2007 | Experimental, Animation | 6 min

A couple of dolls take a mystical helicopter ride.

Muutaman nuken mystinen matka helikopterilla.

still photo

REAL SNOW WHITE

Pilvi Takala | Finland 2009 | Experimental, Documentary | 10 min

The absurd logic of the ‘real character’ and the extreme rules of Disneyland become apparent when a real fan of Snow White is banned from entering the theme park dressed as Snow White.

Absurdi ‘oikean hahmon’ logiikka ja Disneylandin tiukat säännöt tulevat esille, kun Lumikin todellista fania ei pääsetä sisään huvipuistoon Lumikki-asussa.

still photo

MAKING ART VIDEO

Pekka Sassi | Finland 2016 | Experimental, Fiction | 11 min

Making Art Video is a documentary about making a video by the same name. The artist is trying to describe his works and advice the viewer. The video shows how difficult it is to translate visual thinking into verbal language.

Making Art video on dokumentti saman nimisen videon tekemisestä. Videolla taiteiija yrittää kuvata työskentelyään ja antaa neuvoja tuleville taiteilijoille. Video osoittaa kuinka hankalaa on kääntää visuaalinen kieli puhutuksi.

still photo

ROBOCUP99

Mika Taanila | Finland 2000 | Experimental, Documentary | 26 min

A sports film about one particular human utopia: the man-made autonomous machine.

Urheiluelokuva erityisen inhimillisestä utopiasta: keinotekoisesta mutta autonomisesta koneesta.