Kotimainen kilpailu 1

 

K11 | 7.3. WED/KE 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

PERKELE 2 – KUVIA SUOMESTA
FUCK OFF 2 – IMAGES FROM FINLAND

Jörn Donner | Finland 2017 | Documentary | 96 min

Fuck Off 2 – Images from Finland is Jörn Donner’s sequel to his film Fuck Off! Images from Finland (1971) and an attempt to depict the enormous change that has taken place in the Republic of Finland during these 45 years.The fundamental question is: in today’s Finland, is it worth living, dying, or fucking? In the centre of this subjective and egocentric story is the filmmaker himself.Fuck Off 2 – Images of Finland is connected to its predecessor through music. Many of the songs from the first film have now received new arrangements and new performers, but the lyrics have remained unchanged: they are just as current today as they were in 1971.

Perkele 2 – Kuvia Suomesta vuonna 2016 on jatko-osa Jörn Donnerin elokuvaan Perkele! Kuvia Suomesta (1971). Se pyrkii kuvaamaan sitä valtavaa muutosta, joka Suomessa on tapahtunut 45 vuoden aikana. Olennaisin kysymys nykypäivän Suomessa on, kannattaako elää, kuolla vai naida. Tämän subjektiivisen ja itsekeskeisen tarinan ytimessä on elokuvantekijä itse. Perkele 2 – Kuvia Suomesta vuonna 2016 liittyy edeltäjäänsä musiikin kautta. Monet ensimmäisen elokuvan kappaleista on sovitettu uudelleen ja niillä on uudet esittäjät, mutta sanat ovat pysyneet samoina ja ne ovat edelleen aivan yhtä ajankohtaisia kuin vuonna 1971.

 

Kotimainen kilpailu 2

 

K13 | 7.3. WED/KE 20:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 75 min

still photo

YRITTÄJÄ
ENTREPRENEUR

Virpi Suutari | Finland 2018 | Documentary | 75 min

Entrepreneur is a universal nature documentary about Finnish entrepreneurs. This warm and carnevalistic film portrays humans in the middle of ordinary everyday survival. The main protagonists come from two totally different kinds of landscapes, from two diffent time zones. There is a scenery of contemporary modern society and just a few hundred kilometres away we find a rural and nostalgic universe with forgotten people and land.Our first protagonists are Fellini-like family, going from village to another, trying to sell meat from a small meat truck and also run a tiny funfair business. The father, the mother and their four children are working together and trusting only in themselves, not in the help of society. While countryside family is counting coins, the other pair of entrepreneurs, the two well-educated women from the capital area, have invented a vegetable protein product called Pulled Oat, and have become millionaires. But have they also made a world a little bit better?

Yrittäjä on dokumentti suomalaisista yrittäjistä. Lämmin ja karnevalistinen elokuva kertoo ihmisistä ja arkipäivän selviytymisestä. Päähenkilöt ovat kotoisin kahdesta täysin erilaisesta ympäristöstä ja eri aikavyöhykkeeltä. Yhtäällä näkyy moderni yhteiskunta ja toisaalla sen vastapainona vain muutaman sadan kilometrin etäisyydellä nostalginen maaseutu unohdettuine ihmisineen. Ensimmäiset päähenkilöt muodostavat fellinimäisen perheen, joka kiertää kylästä toiseen yrittäen myydä myymäläautostaan lihaa ja pyörittää pientä huvipuistoa. Perheen isä, äiti ja neljä lasta työskentelevät yhdessä ja luottavat vain toisiinsa, eivät yhteiskunnan apuun. Maalaisperheen laskiessa kolikoita toinen yrittäjäpari, kaksi hyvin koulutettua naista pääkaupungista, on keksinyt kasvisproteiinituotteen nimeltä nyhtökaura, ja heistä on tullut miljonäärejä. Mutta ovatko he myös tehneet maailmasta hiukan paremman paikan?

 

Kotimainen kilpailu 3

 

T28 | 8.3. THU/TO 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

NOKIA MOBILE – MATKAPUHELIMEN TARINA
NOKIA MOBILE – WE WERE CONNECTING PEOPLE

Arto Koskinen | Finland 2017 | Documentary | 90 min

With Nokia’s innovations Finland was steered out of depression and into leadership of the cell phone world. In 2013 Nokia’s mobile phone business was sold to Microsoft; what were the decisions that led to the demise of one of the most successful technological businesses of modern times? A story told from the perspective of the inventors and engineers who worked in the mobile phone business during it’s heyday.

Nokian innovaatiot nostivat Suomen lamasta ja veivät maan kännykkäteollisuuden kärkeen. Vuonna 2013 Nokian puhelintuotanto myytiin Microsoftille. Mitkä päätökset johtivat maailman menestyksekkäimpiin teknologiayrityksiin kuuluneen Nokian luhistumiseen? Elokuva on kerrottu kännykkäteollisuuden kulta-aikaan työskennelleiden suunnittelijoiden ja insinöörien näkökulmasta.

 

Kotimainen kilpailu 4

 

T23 | 8.3. THU/TO 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

WHEELS OF FREEDOM

Aleksi Puranen | Finland, Germany 2018 | Documentary | 87 min

Being alive and having a life are two different things for Ville Jaaranto. Freedom as his dream and equality on his agenda, he sets to travel across Europe by his power wheelchair. While on his journey, he comes to realize that neither he himself nor the world around him are quite ready for it. Crazy dreams are the best cure for a mundane life.

Elää ja olla elossa ovat eri asiat Ville Jaarannolle. Vapaus haaveenaan ja yhdenvertaisuus agendanaan hän lähtee sähköpyörätuolillaan matkalle Euroopan halki. Matkalla hän huomaa, etteivät hän eikä ympäröivä maailma ole siihen valmiita. Arjen harmauteen paras lääke ovat hullut unelmat.

 

Kotimainen kilpailu 5

 

T25 | 8.3. THU/TO 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

G. J. RAMSTEDTIN MAAILMA
EASTERN MEMORIES

Niklas Kullström, Martti Kaartinen | Finland 2017 | Documentary | 86 min

Eastern Memories is a visually stunning journey into the past and present Far East. A story of adventure and exploration, love and death, conspiracies and the fall of nations. All told by a dead Finn from the distant north.

G. J. Ramstedtin maailma on visuaalisesti häikäisevä matka menneisyyden ja nykypäivän Kaukoitään. Se on tarina seikkailusta ja tutkimusmatkailusta, rakkaudesta ja kuolemasta, salajuonista ja kansojen tuhosta. Tarina, jonka kertoo kuollut suomalainen kaukaa Pohjolasta.

 

Kotimainen kilpailu 6

 

T32 | 8.3. THU/TO 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 97 min

still photo

TOKASIKAJUTTU
PUNK VOYAGE

Jukka Kärkkäinen, J-P Passi | Finland, Denmark, Norway, Sweden 2017 | Documentary | 97 min

In December 2016 a remarkable chapter in music history was closed as the Finnish punk rock band PerttiKurikan Nimipäivät (PKN) retired.Punk Voyage is a feature length documentary film about the last years of the band, with all the ups anddowns included.After becoming celebrities in Finland, this incredible quartet continued to conquer new fans around theWorld. In its seven years run PKN played nearly 300 gigs in 16 countries. In 2015 the band was selected torepresent Finland in the Eurovision Song Contest, where they played to over 100 million televisionspectators.However, the busy traveling and success created a lot of pressure within the band: Kari struggled with thetemptations and responsibilities brought by publicity; Sami extended his territory to politics and religion;Toni’s and the band’s roadie Niila’s crush to the the same girl caused conflicts; and Pertti, tired of this all,decided to retire.Punk Voyage is a film about being true to yourself, making hard decisions and moving on in life. A smellyjourney full of tears and laughter.

Joulukuussa 2016 päättyi merkittävä kausi musiikin historiassa, kun suomalainen punkyhtye Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) lopetti uransa. Tosisikajuttu on täyspitkä dokumenttielokuva yhtyeen viimeisistä vuosista kaikkine ylä- ja alamäkineen. Saavutettuaan mainetta Suomessa tämä upea nelikko jatkoi fanien hurmaamista ympäri maailmaa. Seitsemän vuoden aikana PKN soitti lähes 300 keikkaa 16 maassa. Vuonna 2015 yhtye valittiin edustamaan Suomea euroviisuissa, joissa se esiintyi television välityksellä yli 100 miljoonalle katsojalle. Tiukka matkustusaikataulu ja menestys aiheuttivat kuitenkin paineita yhtyeen sisällä. Karilla oli vaikeuksia julkisuuden tuomien houkutusten ja velvollisuuksien kanssa, Sami laajensi maailmaansa politiikkaan ja uskontoon, Tonin ja yhtyeen roudarin Niilan ihastuminen samaan tyttöön aiheutti konflikteja ja Pertti, joka oli väsynyt tähän kaikkeen, päätti lopettaa. Tosisikajuttu on elokuva omana itsenä olemisesta, vaikeista päätöksistä ja elämässä eteenpäin menemisestä. Se on lemuava matka täynnä kyyneliä ja naurua.

 

Kotimainen kilpailu 7

 

P68 | 9.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 114 min

still photo

AGIT PROP – LAULUJA UTOPIASTA
SONGS OF UTOPIA

Jouko Aaltonen | Finland 2017 | Documentary | 57 min

The quartet formed by Pekka Aarnio, Monna Kamu, Martti Launis and Sinikka Sokka was a paradox. It was an impromptu tool of agitation and changing the world that has become a timeless classic. The quartet was the leading group of political song in Finland, but enjoyed astonishing popularity all over the world. It filled concert halls and even stadiums in Sweden, Germany, Soviet Union, Chile and Cuba. When the group’s album was released in Wes Germany, they were labeled the “Socialist Abba”. A documentary about Agit-Prop was a long-time dream of late Peter von Bagh. He started the project in the summer of 2014 with interviews of the quartet. Now, Jouko Aaltonen has finished the film in a time, when Songs about Utopia are once again topical and in demand.

Pekka Aarnion, Monna Kamun, Martti Launiksen ja Sinikka Sokan muodostama kvartetti oli paradoksi. Se toimi improvisoituna agitoinnin välineenä ja maailman muuttajana, ja siitä on tullut ajaton klassikko. Kyseinen kvartetti oli merkittävin poliittisten kappaleiden esittäjä Suomessa, mutta se oli yllättävän suosittu myös muualla maailmassa. Nelikko esiintyi täysille saleille ja jopa stadioneille Ruotsissa, Saksassa, Neuvostoliitossa Chilessä ja Kuubassa. Kun ryhmän levy julkaistiin Länsi-Saksassa, nelikkoa alettiin nimittää “sosialistiseksi Abbaksi”. Dokumentti Agit-Propista oli edesmenneen Peter von Baghin pitkäaikainen unelma. Hän aloitti hankkeen kesällä 2014 haastattelemalla kvartetin jäseniä. Nyt Jouko Aaltonen on saattanut elokuvan valmiiksi aikana, jolloin laulut utopiasta ovat jälleen ajankohtaisia ja haluttuja.

still photo

AKTIVISTI
ACTIVIST

Petteri Saario | Finland 2017 | Documentary | 57 min

Activist is a modern Jeanne d’Arc story in which a determined teenager from Finnish Lapland commences a battle against one of the world’s largest mining companies. She fights for the future of her home village and for an outstanding mire protected by European Union’s nature programme. Riikka Karppinen was a 15-year-old schoolgirl when Anglo American, an international mining giant, found nickel and copper deposits under her home village in northern Finland, 120 kilometres north of the Polar Circle. The discovery was described as the most significant of the century. But the ore lies underneath Riikka’s childhood paradise, a marshland reserve that is being protected because of its exceptional biodiversity. Which one is more valuable, natural values or ore deposits that can be turned into banknotes? Is everything for sale when the bid is high enough?The film is a touching and encouraging story about a young miner’s daughter on the cusp of adulthood and her strong will to make a difference. Trying to change things is often tiring but also rewarding, opening doors to opportunities that are rarely accessible to young ones.

Aktivisti on moderni tarina Jeanne d’Arcista, jossa päättäväinen teini Suomen Lapista ryhtyy taisteluun erästä maailman suurinta kaivoisyhtiötä vastaan. Taistelussa on kyse tytön kotikylän sekä EU:n ympäristöohjelman suojeleman upean suon tulevaisuudesta. Riikka Karppinen oli 15-vuotias koululainen, kun globaali kaivosjätti Anglo American löysi nikkeliä ja kuparia hänen kotikylänsä alta Pohjois-Suomessa, 120 kilometriä napapiiriltä. Löytöä kuvailtiin vuosisadan merkittävimmäksi. Mutta malmi sijaitsee Riikan lapsuuden paratiisin alla, suojellulla marskimaalla, joka on eliöstöltään poikkeuksellisen rikas. Kumpi on tärkeämpää, luontoarvot vai malmiesiintymät, jotka voi muuttaa rahaksi? Onko kaikki kaupan, jos hinnasta vain sovitaan? Elokuva kertoo koskettavan ja rohkaisevan tarinan aikuisuuden kynnyksellä olevasta kaivostyöläisen tyttärestä ja hänen vahvasta tahdostaan vaikuttaa asioihin. Asioiden muuttaminen on usein haastavaa mutta myös palkitsevaa, ja se avaa mahdollisuuksia, joita nuorille harvoin suodaan.

 

Kotimainen kilpailu 8

 

P56 | 9.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L110 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 93 min

still photo

THE SLEEPING INTERVIEW
NUKKUVA HAASTATTELU

Pasi Sleeping Myllymäki | Finland 2017 | Experimental, Animation | 5 min

Sleeping Myllymäki: “Movie art is free visual art and free audial art together. And the script of my movie is more important than my face and more important than my studio.”

Sleeping Myllymäki: “Elokuvataide on vapaa visuaalinen ja auditiivinen taidemuoto, ja elokuvani käsikirjoitus on tärkeämpi kuin omat kasvoni tai studioni.”

still photo

SONG FOR BILLY
LAULU BILLYLLE

Sirkka-Liisa Konttinen | United Kingdom 2017 | Documentary | 19 min

Haunting images from England’s northern coastline coalesce into the tableaux-like meditation on a lost era. The mesmerising power of the sea contrasts with the vivid re-enacting of the tragic death of a coal miner. The sublime post-industrial landscape gleams in the photographs of Sirkka-Liisa Konttinen, accompanied by a New York based percussion group.

Englannin pohjoisrannikon jylhät maisemat sulautuvat kuvaelman kaltaiseen pohdintaan kadonneesta ajasta. Meren lumoava voima luo jyrkän kontrastin todentuntuisesti kerratulle tarinalle kaivostyöläisen traagisesta kuolemasta. Upea jälkiteollinen maisema heijastuu Sirkka-Liisa Konttisen valokuvissa, joiden taustalla kuullaan newyorkilaisen lyömäsoitinryhmän musiikkia.

still photo

VALEHTELIJA
LIAR GIRL

Marjo Viitala | Finland 2018 | Fiction | 15 min

Liina lives together with her mother. Her mother is often working night shifts so Liina needs to get by herself. In the same staircase, where Liina and mother live, is an apartment where a man died some time ago. One morning Liina hears a dog barking from the apartment. Liina starts making up a story of the dog and tells it to everyone during the day. A nightly rendezvous in the dead man’s apartment makes Liina’s stories become the truth.

Liina asuu äitinsä kanssa. Äiti on usein yövuorossa, joten Liinan on pärjättävä yksin. Samassa rapussa on asunto, jossa eräs mies jokin aika sitten kuoli. Eräänä aamuna Liina kuulee koiran haukuntaa tuosta asunnosta. Hän alkaa sepittää tarinaa koirasta ja kertoo sitä päivän aikana kaikille. Yöllinen kohtaaminen kuolleen miehen asunnossa muuttaa Liinan tarinat todeksi.

still photo

ME OLEMME UNESSA
WE ARE IN A DREAM

Henna Välkky, Eesu Lehtola | Finland 2017 | Animation, Documentary, Experimental | 7 min

There is a line of men chasing us through a city where we can’t run. The escape is gruelling, our feet are wet and we drown deeper. We are not afraid, we have seen this before. This film is based on personal recordings of people narrating their recurring dreams.

Joukko miehiä ajaa meitä takaa halki kaupungin, emmekä voi juosta. Pako on uuvuttavaa, jalkamme ovat märät ja vajoamme syvemmälle. Emme pelkää, olemme nähneet tämän aiemminkin. Elokuva perustuu ihmisten kertomuksiin toistuvista unistaan.

still photo

KATTO
THE CEILING

Teppo Airaksinen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

On the brink of divorce a middle aged man, Olavi, retreats to his cabin by the lake. After a few days he finds that the ceiling has come down making him unable to stand up straight. His friend Tuomas arrives and insists that something has to be done whereas Olavi is content with the limited space. The two men start lifting the ceiling – but which of the men is really in need of help?

Avioeron partaalla oleva keski-ikäinen Olavi vetäytyy rantamökilleen. Muutaman päivän kuluttua hän huomaa, että katto on romahtanut eikä hän mahdu enää seisomaan suorassa. Olavin ystävä Tuomas saapuu paikalle ja vaatii, että jotain on tehtävä. Olaville rajallinen tila kuitenkin riittää. Miehet alkavat nostaa kattoa paikoilleen, mutta kumpi onkaan enemmän avun tarpeessa?

still photo

ELÄINTARHA
THE ZOO

Malakias | Finland 2017 | Animation | 4 min

“No More Presidents” -White Lion, When The Children Cry

No More Presidents – White Lion, When the Children Cry

still photo

PUOLI YHDEKSÄN RAIVO
PRIME TIME RAGE

Sanni Priha | Finland 2018 | Documentary | 30 min

For every generation there is a war story to be told. The story is told in the evenings.It is like a movie about the good and the bad, us and them, profits and losses.Some images are so impressive that they are turned into symbols and monuments;beginnings, turning points and endings. This is a film about the story of warwhich the evening news told to us, growing up in the 1990s.The story was told with images of burning oil fields. It was reported that on its withdrawal the defeated side ignited the oil wells in fire, causing major financial losses.There were no images of human casualties. The story began when we we kids and it still goes on.

Jokaisella sukupolvella on sotatarina kerrottavanaan. Se kerrotaan iltaisin, ja se on kuin elokuva hyvästä ja pahasta, meistä ja niistä, voitoista ja tappioista. Jotkin kuvat ovat niin vaikuttavia, että niistä tehdään symboleita ja muistomerkkejä – alkuja, käännekohtia ja loppuja. Tämä on elokuva sotatarinasta, joka kerrottiin meille 1990-luvulla kasvaneille iltauutisissa. Tarinan kuvituksena olivat palavat öljykentät, jotka hävinnyt puoli tarinan mukaan sytytti vetäytyessään ja aiheutti näin mittavat taloudelliset tappiot. Ihmisuhreista ei näytetty kuvia. Tarina alkoi, kun olimme lapsia, ja se jatkuu edelleen.

 

Kotimainen kilpailu 9

 

P58 | 9.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L112 | 10.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 88 min

still photo

#SOVITUS
#BAREWITHME

Ulla Heikkilä | Finland 2017 | Fiction | 10 min

#barewithme is a comedy about female empowerment and friendships that stay with you forever. MADDE, 30, is out shopping with her best friends AURA and JULIA, when she suddenly sees a dark figure from the past: her ex-bff ELSI. Traumatized and panicked, Madde tries to hide. However, her friends won’t let her, and she is forced to make peace with her past. It’s Elsi’s turn to listen.

#sovitus on komedia naisten voimaantumisesta ja ystävyydestä, joka säilyy läpi elämän. 30-vuotias Madde on ostoksilla parhaiden ystäviensä Auran ja Julian kanssa, kun hän yhtäkkiä näkee tumman hahmon menneisyydestään: entisen parhaan ystävänsä Elsin. Traumatisoituneena ja paniikissa Madde yrittää piiloutua. Hänen ystävänsä kuitenkin estävät sen, ja Madden on pakko kohdata menneisyytensä. On Elsin vuoro kuunnella.

still photo

GUOLLI
FISH
KALA

Jouni West | Finland 2017 | Animation | 5 min

Brothers are fishing for the first grayling of their lives at Deatnu-river. Little brother is puzzled what to do with the fish and tries to kill the fish by imitating his father.

Veljekset kalastavat elämänsä ensimmäistä harjusta Tenojoesta. Pikkuveli ei tiedä, mitä kalan kanssa pitäisi tehdä, ja yrittää tappaa sen matkimalla isäänsä.

still photo

EATNANVULOŠ LOTTIT – MAAN SISÄLLÄ LINNUT
BIRDS IN THE EARTH
MAAN SISÄLLÄ LINNUT

Marja Helander | Finland, Norway 2018 | Experimental, fiction | 11 min

Sami dance students Birit and Katja Haarla dance through the villages and lost woods of Sápmi all the way to where the important decisions are made. The polarity of Nature and the Western way of life is filtered through sharp humour.

Saamelaiset tanssinopiskelijat Birit ja Katja Haarla tanssivat halki Saamenmaan kylien ja menetettyjen metsien aina sinne, missä suuret päätökset tehdään. Luonnon ja länsimaisen elämäntavan vastakohtaisuus suodattuu kirpeän huumorin läpi.

still photo

ARR. FOR A SCENE

Jonna Kina | Finland, France 2017 | Experimental, Documentary | 6 min

Arr. for a Scene is a documentary of two foley artists while they are producing sounds for one of the most famous film scene in the film history (the shower scene from Alfred Hitchcock’s Psycho, 1960). This performance is documented on 35 mm film. The original film scene will remain invisible while the viewer sees only the foley artists creating sound effects for the scene, such as footsteps, shower and door closing. During the performance, the foley artists are looking straight at the camera. The film inverts the position of the screen and the gaze of the viewer. The viewer becomes part of the scene. The film examines the way sounds are constructed for the use of cinema and what happens when the structures of a film are dismantled into parts.

Kohtauksen järjestelyt on dokumentti kahdesta äänitaiteilijasta, jotka tuottavat ääniä yhteen kuuluisimmista elokuvakatkelmista – suihkukohtaukseen Alfred Hitchcockin Psykossa (1960). Toiminta on tallennettu 35-milliselle filmille. Alkuperäinen kohtaus pysyy piilossa, ja katsoja näkee vain äänitaiteilijat luomassa kohtauksen äänitehosteita, kuten askelia, suihkun kohinaa ja sulkeutuvan oven. Esityksen aikana taiteilijat katsovat suoraan kameraan. Elokuva kääntää valkokankaan ja katsojan katseen nurinperin, ja katsojasta tulee osa kohtausta. Dokumentti tarkastelee sitä, miten elokuvan tarpeisiin luodaan ääniä ja mitä tapahtuu, kun elokuva puretaan osiinsa.

still photo

MUISTIKUVIA
REMINISCENCES

Reetta Neittaanmäki, Erika Weiste | Finland 2017 | Animation, Documentary | 13 min

The animation documentary examines memory processes via the recollections of four interviewees. What are the memories that linger and what kinds of memories are revived, when a person is requested to tell their life story freely, without being directed towards any subjects or themes?

Animaatiodokumentti tarkastelee muistiprosesseja neljän haastateltavan muistojen avulla. Mitkä muistot jäävät mieleen ja mitkä heräävät henkiin, kun henkilöä pyydetään kertomaan omin sanoin elämäntarinansa, ilman että kukaan johdattelee häntä kohti jotain tiettyä aihetta tai teemaa?

still photo

SALAVIINANPOLTTAJAT
THE MOONSHINERS

Juho Kuosmanen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

A remake of the first Finnish film ever, in which siblings inherit all the essentials for a good life: moonshine equipment and a pig.

Kuvitelma Suomen ensimmäisestä fiktioelokuvasta. Elokuvassa kaksipontikankeittäjää saavat isältään perinnöksi hyvän elämän eväät: pontikkakärryt ja sian.

still photo

ELÄIMEN KUVA
ANIMAL IMAGE

Perttu Saksa | Finland 2018 | Experimental, Documentary | 30 min

Animal Image is a poetic documentary about the infinite relationship between man and animal. In the film, animals are portrayed independent from man made narratives, exposed to life and the presence of time without anthropomorphic view.

Eläimen kuva on poeettinen dokumentti ihmisen ja eläimen välisestä rajattomasta yhteydestä. Elokuvassa eläimiä ei käsitellä ihmisen muokkaamien kertomusten kautta eikä niiden elämää ja olevaisuutta ajassa tarkastella ihmisen näkökulmasta.

 

Kotimainen kilpailu 10

 

P70 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L96 | 10.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 88 min

still photo

EX NIHILO

Timo Wright | Finland, South Korea 2018 | Experimental, Documentary | 9 min

Ex Nihilo is an experimental short documentary about life, death and our attempts to control them. It tells the stories of an advanced humanoid robot, a cryonics facility, where the brains of deceased people are held and of a international seed vault, where crop seed from around the world are held frozen.

Ex Nihilo on kokeellinen dokumenttielokuva elämästä, kuolemasta ja tavoitteistamme kontrolloida niitä. Elokuva kertoo erittäin kehittyneestä robotista, kryoniikkalaitoksesta, jossa kuolleiden aivoja säilytetään jäädytettyinä, sekä siemenpankista, jonne on säilötty ruokakasvien siemeniä ympäri maailmaa.

still photo

BRING YOUR CHILD TO WORK
TUO LAPSESI TÖIHIN

Riku Savikko, Pauliina Parjanen, Jade Woods, Vilma Väisänen, Jenni Nylander, Christina Lassheikki | Finland 2017 | Animation | 8 min

A child comes home from school with a message to their parents about the Bring Your Child to Work -day. After a long wait with their dog, the parent finally arrives home – and takes the child to a rather different workplace.

Lapsi tulee koulusta kotiin mukanaan viesti vanhemmille, jossa kehotetaan ottamaan lapsi mukaan töihin. Lapsi odottaa koiran kanssa, kunnes hänen vanhempansa vihdoin saapuu ja vie hänet tutustumaan jokseenkin erilaiseen työpaikkaan.

still photo

POLTE
FLAME

Sami van Ingen | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 15 min

A fractured melodrama, based on damaged frames from the lost feature film Silja – Fallen Asleep When Young (1937) directed by Teuvo Tulio.

Sirpaleinen melodraama, joka pohjautuu vaurioituneeseen filmimateriaaliin Teuvo Tulion ohjaamasta elokuvasta Nuorena nukkunut (1937).

still photo

APILA
APILA – OUTSIDE THE BINARY

Petra Koponen | Finland 2017 | Documentary | 11 min

After a childhood spent tightly together with a twin sister, Apila began to question their gender identity. The strong feminine example set by the twins’ older sister conflicted with Apila’s experience of gender. Today the 25 year old identifies as gender queer and addresses transgender people’s rights through her comic art. Creating art is also a way for Apila to explore their gender identity. At times Apila has experienced strong body dysphoria but has learned to love their body and to accept that one might never achieve their ideals.

Kaksoissiskon kanssa tiiviisti yhdessä vietetyn lapsuuden jälkeen Apila alkoi kyseenalaistamaan sukupuoli-identiteettiään. Kaksosten vanhemmalta siskolta tullut vahva feminiininen esikuva oli ristiriidassa oman sukupuolikokemuksen kanssa. Nykyään muunsukupuoliseksi identifioituva 25-vuotias Apila ottaa kantaa trans-ihmisten oikeuksiin sarjakuvataiteensa kautta. Taide on hänelle myös tapa purkaa ja käsitellä sukupuoli-identiteettiään. Voimakastakin kehodysforiaa kokenut Apila on oppinut rakastamaan omaa kehoaan, sekä hyväksymään sen, että omaa ideaalia ei ehkä koskaan pysty saavuttamaan.

still photo

THE WORLD
MAAILMA

Mika Taanila | Finland 2017 | Experimental, Documentary | 7 min

The Man Who Fell to Earth (dir. Nicolas Roeg 1976) evacuated and flipped. In abandoned landscapes, animals, furniture and empty vehicles are left awaiting for disaster. ”We must have died alone, a long long time ago.” (D.B.)

Mies toisesta maailmasta (ohj. Nicolas Roeg, 1976) evakuoituna ja ylösalaisin. Autioissa maisemissa eläimet, huonekalut ja tyhjät kulkuneuvot odottavat tuhoa. ”Me varmaan kuolimme yksin kauan, kauan sitten.” (D. B.)

still photo

YÖVARAS
THE NIGHT THIEF

Khadar Ahmed | Finland 2017 | Fiction | 15 min

The Night Thief is a warmhearted drama set in the suburbs of Helsinki, Finland. It tells the story of a Somali man, Farah, whose car starts to disappear mysteriously at night. Although the car always shows up in the morning, Farah starts to run late from work, and fears that he could lose his job. Farah’s wife is moving to Finland from Somalia and if Farah were to get fired, his wife’s residency permit would be in danger. Due to the circumstances, Farah decides to do whatever it takes to catch the thief. In the end, things take an unexpected turn when Farah finally faces the person who has been stealing his car.

Yövaras on Helsingin lähiöihin sijoittuva lämminhenkinen draama. Se on tarina somalimiehestä Farahista, jonka auto alkaa oudosti katoilla öisin. Vaikka auto aina aamuksi palaakin, myöhästyy Farah silti usein töistä ja alkaa pelätä saavansa potkut. Farahin vaimo on muuttamassa Somaliasta Suomeen, ja jos Farah menettää työnsä, vaimon oleskelulupa vaarantuu. Olosuhteista johtuen Farah päättää tehdä kaikkensa napatakseen varkaan. Lopussa seuraa yllättävä käänne, kun Farah viimein kohtaa henkilön, joka on varastellut hänen autoaan.

still photo

CONTACT!
OSUMA!

Leena Jääskeläinen | Finland 2017 | Experimental, Animation | 3 min

An experimental short film about movement and meeting. Contact! explores differences and similarities between dancing and martial arts aikido and judo. Technique is hand painted digital animation. Contact! was originally a projected animation installation without any sound. Both the director and musical composer of the film version of Contact! hold a black belt in aikido.

Kokeellinen lyhytelokuva liikkeestä ja kohtaamisesta. Osuma! tutkii eroja ja yhtäläisyyksiä tanssin sekä aikidon ja judon välillä käsinmaalatun digitaalisen animaation keinoin. Elokuva oli alun perin mykkäanimaation. Sekä elokuvaversion ohjaajalla että säveltäjällä on musta vyö aikidossa.

still photo

RUUSUKOTO
ROSE GARDEN

Hannu-Pekka Peltomaa | Finland 2017 | Fiction | 22 min

“We need to get out of here”Rose Garden is an absurd story about institutionalized elderly care and lust for life.

“Meidän on päästävä pois täältä.” Ruusukoto on absurdi kertomus vanhusten laitoshoidosta ja elämänhalusta.

 

Kotimainen kilpailu 11

 

T30 | 8.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L98 | 10.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

SIILI / MIELIKERTOMUKSIA
HEDGEHOG / MINDSCAPES

Antonia Ringbom | Finland 2017 | Animation | 8 min

From the age of 16 he used alcohol and drugs to keep anguish away. In the shape of an animated hedgehog he tells about his fights against voices and shapes. Art helps him out of the worst.

16-vuotiaasta saakka hän käytti alkoholia ja huumeita pitääkseen ahdistuksen poissa. Animoidun siilin hahmossa hän kertoo kamppailustaan ääniä ja hahmoja vastaan. Taide auttaa häntä pahimman yli.

still photo

VILLA MEHU – KADONNUT KOTI
VILLA MEHU – A LOST HOME

Arttu Liimatta | Finland 2017 | Documentary | 7 min

“Villa Mehu – A Lost Home” is a poetic short documentary about the destructive force of time and the fragility of one man’s lifework. It’s a melancholic journey to the past, a visit to mystical Villa Mehu built by a deceased ITE artist Elis Sinistö. Located deep in the woods of Veklahti, Finland, Villa Mehu served as Sinistö’s home for 50 years and it was also the greatest artwork of his life although it has never got the respect that it should deserve. Today, after Sinistö’s death, it is decaying slowly but surely towards its final demolition without anyone even noticing. “Villa Mehu – A Lost Home” takes its audience to a hypnotic journey through the bizarre yet beautiful world of Elis Sinistö. It is both a tribute to his lifework and an attempt to save a little piece of Finland’s cultural history.

Villa Mehu – kadonnut koti on poeettinen lyhytdokumentti ajan tuhovoimasta ja yhden miehen elämäntyön hauraudesta. Se on melankolinen kurkistus menneisyyteen, vierailu mystiseen Villa Mehuun, jonka rakensi edesmennyt ITE-taiteilija Elis Sinistö. Syvällä metsän siimeksessä Veklahdessa sijaitseva Villa Mehu toimi Sinistön kotina 50 vuotta, ja se oli myös hänen elämänsä merkittävin taideteos, vaikkei se koskaan saanutkaan ansaitsemaansa kunniaa. Nyt Sinistön kuoleman jälkeen Villa Mehu on hitaasti mutta varmasti ränsistymässä kohti lopullista purkamistaan, ilman että kukaan edes huomaa. Villa Mehu – kadonnut koti vie katsojansa hypnoottiselle matkalle Elis Sinistön kummallisen mutta kauniin maailman halki. Elokuva on sekä kunnianosoitus Sinistön elämäntyölle että yritys säilyttää pieni pala Suomen kulttuurihistoriaa.

still photo

QUALIA

Antti Tanttu | Finland 2017 | Experimental, Animation | 7 min

Blackboard animation Qualia seeks for the essence of experience. There is no such thing as same feeling, same pain, same colour. Qualia is always subjective. The essence of universal experience is unreachable.

Liitutauluanimaatio Qualia etsii kokemuksen ydintä. Ei ole olemassa jaettua tunnetta, jaettua kipua tai jaettua väriä. Qualia on aina subjektiivinen. Yleisen kokemuksen ydintä ei voi saavuttaa.

still photo

QUADRATURIN

Laura Hyppönen | United Kingdom 2017 | Fiction | 18 min

Sutulin lives in a tiny, cramped room in a communal Soviet apartment. A mysterious stranger knocks on his door and offers him a promotional sample of Quadraturin, a miracle product that promises to enlarge interior spaces. Sutulin takes up the offer, with surprising consequences…

Sutulin asuu pienessä, ahtaassa huoneessa neuvostoliittolaisessa yhteisasunnossa. Mystinen vieras koputtaa hänen ovelleen ja tarjoaa näytettä Quadraturinista, ihmetuotteesta, joka lupaa laajentaa sisätiloja. Sutulin tarttuu tarjoukseen, mutta päätöksellä on yllättäviä seurauksia.

still photo

WASTE NO.3 BOOM
JÄTE NO.3 POMMI

Jan Ijäs | Finland 2017 | Documentary | 18 min

Boom is an independent episode from a series of seven films entitled Waste. Boom was shot in Kittilä in northern Finland, in a ‘lunar landscape’ on top of a hill where the Finnish armed forces annually disposes of expired explosives. Calculations show that detonation is the least expensive method of disposal.During a week­long camp a total of 1.2 million kg of explosives are destroyed. The explosion safety area is seven kilometres. The explosion produces a mushroom cloud that reaches up to the lowers clouds and creates a crater about ten metres deep and thirty metres across. In the video, army representatives talk about ‘a hole three majors deep’.

Pam on itsenäinen osa seitsemän elokuvan sarjassa nimeltä Jäte. Pam on kuvattu Kittilän ”kuumaisemassa” mäen laella, jossa armeija vuosittain tuhoaa vanhentuneita räjähteitä. Laskelmien mukaan räjäyttäminen on halvin tuhoamiskeino. Viikon aikana tuhotaan yhteensä 1,2 miljoonaa kiloa räjähteitä, ja turva-alue ulottuu seitsemän kilometrin etäisyydelle. Räjähdys synnyttää sienipilven, joka yltää alimpiin pilviin taivaalla, ja repii 10 metriä syviä ja 30 metriä leveitä kraattereita. Videolla armeijan edustajat kuvaavat kuoppia ”kolmen majurin korkuisiksi”.

still photo

PYSÄYTTÄJÄ
INTERCEPTOR

Risto-Pekka Blom | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 5 min

In 1989, an unknown person halted the column of armored troops at Tiananmen Square in Beijing, China. On the previous day, a demonstration that originated as a student protest, was violently suppressed by the army.

In democracies, the use of brutal force has been replaced by structural violence, where the power is centered around a small economical elite pursuing their own interests. The main purpose of the political system is to maintain these power structures.

Tuntematon henkilö pysäytti panssarivaunujen kolonnan vuonna 1989 Tiananmenin aukiolla Pekingissä, Kiinassa. Armeija oli edellisenä päivänä hajottanut opiskelijoiden protestista alkaneen mielenosoituksen verisesti.

Demokratioissa väkivaltaisen voimankäytön tilalla on rakenteellinen väkivalta, jossa valtaa käyttää omia etujaan ajava talouseliitti. Poliittisen järjestelmän tehtävänä on varmistaa näiden valtarakenteiden toimivuus.

still photo

DANS PÅ TUNN IS
DANCE ON THIN ICE
TANSSI HEIKOILLA JÄILLÄ

PV Lehtinen | Finland 2017 | Fiction | 32 min

Dance On Thin Ice tells the story of Felix, a twelve-year-old boy who is left to spend Christmas alone while his parents travel to India. A reluctant Felix ends up as an ice cream seller at a deserted swimming stadium, where the surface of the pool has frozen solid. But the swimming stadium is not completely deserted after all. Felix meets a dark-haired refugee girl called Fakira, whose parents were killed in a bombing in Syria.A dreamlike story where two young strangers to each other, a boy and a refugee girl, meet under unusual circumstances. Together, they make the impossible possible.Dance On Thin Ice is a story about alienation and the latent power of being different. The main characters of the film are misfits. In their own way, there is something “wrong” with them, but at the same time, something unique. Together, they right a wrong. The film shows the world through the eyes of a child, on a child’s terms. The themes of the film are tolerance and overcoming oneself.

Tanssi heikoilla jäillä on kertomus 12-vuotiaasta Felixistä, joka jätetään yksin juhlimaan joulua vanhempien matkustaessa Intiaan. Vastahankainen Felix päätyy jäätelönmyyjäksi hylättyyn uimalaan, jonka altaan pinta on jäätynyt umpeen. Mutta uimala ei olekaan täysin autio, ja Felix tapaa tummatukkaisen pakolaistytön nimeltä Fakira, jonka vanhemmat kuolivat pommituksessa Syyriassa. Tämä on unenomainen tarina kahdesta toisilleen tuntemattomasta nuoresta, pojasta ja pakolaistytöstä, jotka tapaavat epätavallisissa olosuhteissa. Yhdessä he tekevät mahdottomasta totta. Tanssi heikoilla jäillä kertoo vieraudesta ja erilaisuudessa piilevästä voimasta. Elokuvan päähahmot ovat sopeutumattomia. Omalla tavallaan heissä on jotain “vialla”, mutta samalla he ovat ainutlaatuisia, ja yhdessä he korjaavat vääryyden. Elokuva tarkastelee maailmaa lapsen silmin ja lapsen ehdoilla, ja sen teemoina ovat suvaitsevaisuus sekä itsensä ylittäminen.