International Competition 1

K14 | 7.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P71 | 9.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

KATTO
THE CEILING

Teppo Airaksinen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

On the brink of divorce a middle aged man, Olavi, retreats to his cabin by the lake. After a few days he finds that the ceiling has come down making him unable to stand up straight. His friend Tuomas arrives and insists that something has to be done whereas Olavi is content with the limited space. The two men start lifting the ceiling – but which of the men is really in need of help?

Avioeron partaalla oleva keski-ikäinen Olavi vetäytyy rantamökilleen. Muutaman päivän kuluttua hän huomaa, että katto on romahtanut eikä hän mahdu enää seisomaan suorassa. Olavin ystävä Tuomas saapuu paikalle ja vaatii, että jotain on tehtävä. Olaville rajallinen tila kuitenkin riittää. Miehet alkavat nostaa kattoa paikoilleen, mutta kumpi onkaan enemmän avun tarpeessa?

still photo

DEPOSITS
KERROSTUMIA

Trevor Courtney | Ireland 2017 | Animation | 5 min

Deposits concerns the connection of all the ‘Disappeared’, who are the remains of those murdered by the Provisional Irish Republican Army and those killed centuries earlier by the British Redcoats. In common they are buried without trace, but are connected by hopes for discovery.

Kerrostumia kuvaa yhteyksiä kaikkien “kadonneiden” välillä. Kadonneet ovat niiden ruumiita, jotka murhattiin Irlannin tasavaltalaisarmeijan toimesta, tai jotka englantilaiset punatakit tappoivat vuosisatoja aikaisemmin. Molemmat haudattiin jälkiä jättämättä, mutta heitä yhdistää toivo löytymisestä.

still photo

L’ARIA DEL MOSCERINO
DEATH OF A FRUIT FLY

Lukas von Berg | Germany 2017 | Animation | 5 min

A tiny fruit fly gets swatted. Against all odds, it defies death in its very own way.

Pieni banaanikärpänen joutuu läimäytetyksi. Vastoin kaikkia odotuksia, se uhmaa kuolemaa omalla tavallaan.

still photo

ON THE ORIGIN OF FEAR
PELON ALKUPERÄ

Bayu Prihantoro Filemon | Indonesia 2016 | Fiction | 13 min

Darto, a film dubber, working in the most critical Indonesian film during the second cold war.

Darto, elokuvien jälkiäänittäjä, työskentelee hyvin kritittisen indonesialaisen elokuvan tuotannossa toisen maailmansodan aikana.

still photo

THE BOX
LAATIKKO

Dušan Kastelic | Slovenia 2017 | Animation | 13 min

You have probably heard of the phrase ‘To think outside of the box’? Well this is a film about such a box and the flat-headed creatures that live inside of it. Life in the Box is boring and miserable. Until one day when a new baby boy starts to grown in the middle of the Box! This baby is very different from other flat-headed inhabitants of the Box. He’s happy, lively and curious. As the baby grows bigger and bigger, the flat-headed neighbours are becoming more and more annoyed with him. Until one day when he literally grows over their heads…

Olet ehkä kuullut “laatikkoajattelusta”? Tämä elokuva kertoo juuri sellaisesta laatikosta ja sen tasapäisistä asukkaista. Elämä laatikossa on kurjaa ja tylsää, kunnes eräänä päivänä uusi poikavauva alkaa kasvaa laatikon keskellä! Tämä vauva on hyvin erilainen kuin muut laatikon tasapäiset asukkaat. Poika on onnellinen, eloisa ja utelias. Kun vauva kasvaa isommaksi, sen tasapäiset naapurit alkavat ärsyyntyä yhä enemmän. Kunnes eräänä päivänä poika kirjaimellisesti kasvaa päätä pidemmäksi kuin kaikki muut…

still photo

WHITE TRASH
VALKOISTA JÄTETTÄ

Sunčica Ana Veldić | Croatia 2017 | Documentary | 12 min

Foggy winter morning on the junkyard Jakuševec where hundreds of gulls are feeding on human trash. The whiteness of their flying bodies are the complete opposite to the garbage beneath them.

Sumuinen talviaamu kaatopaikalla Kroatian Jakusevecissa, jossa sadat lokit etsivät ruokaa ihmisten jätteiden seasta. Niiden lentävät valkoiset hahmot ovat alapuolella olevien roskavuorien vastakohta.

still photo

ARR. FOR A SCENE
KOHTAUKSEN JÄRJESTELYT

Jonna Kina | Finland, France 2017 | Experimental, Documentary | 6 min

Arr. for a Scene is a documentary of two foley artists while they are producing sounds for one of the most famous film scene in the film history (the shower scene from Alfred Hitchcock’s Psycho, 1960). This performance is documented on 35 mm film. The original film scene will remain invisible while the viewer sees only the foley artists creating sound effects for the scene, such as footsteps, shower and door closing. During the performance, the foley artists are looking straight at the camera. The film inverts the position of the screen and the gaze of the viewer. The viewer becomes part of the scene. The film examines the way sounds are constructed for the use of cinema and what happens when the structures of a film are dismantled into parts.

Kohtauksen järjestelyt on dokumentti kahdesta äänitaiteilijasta, jotka tuottavat ääniä yhteen kuuluisimmista elokuvakatkelmista – suihkukohtaukseen Alfred Hitchcockin Psykossa (1960). Toiminta on tallennettu 35-milliselle filmille. Alkuperäinen kohtaus pysyy piilossa, ja katsoja näkee vain äänitaiteilijat luomassa kohtauksen äänitehosteita, kuten askelia, suihkun kohinaa ja sulkeutuvan oven. Esityksen aikana taiteilijat katsovat suoraan kameraan. Elokuva kääntää valkokankaan ja katsojan katseen nurinperin, ja katsojasta tulee osa kohtausta. Dokumentti tarkastelee sitä, miten elokuvan tarpeisiin luodaan ääniä ja mitä tapahtuu, kun elokuva puretaan osiinsa.

still photo

WALHA
WHALES
VALAAT

Behnam Abedi | Iran 2017 | Fiction | 21 min

A police officer and a soldier are assigned to investigate a case when seven dead bodies were found across a little town beach. The dead bodies are some the psychopaths who escaped the madhouse last week and damaged some of the town properties during the past nights. The soldier sees a familiar face among the dead bodies, while they were taken out of the sea.

Poliisi ja sotilas määrätään tutkimaan tapausta, jossa seitsemän ruumista on löytynyt pikkukaupungin rannalta. Kuolleet ruumiit ovat psykopaatteja, jotka karkasivat mielisairaalasta edellisellä viikolla ja tuhosivat öisin kaupungin kiinteistöjä. Sotilas näkee tutut kasvot kuolleiden joukossa, kun heitä nostetaan merestä rannalle.

International Competition 2

 

T22 | 8.3. THU/TO 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L104 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

TRAHERE

Juš Jeraj, Atila Urbančič | Slovenia 2017 | Documentary | 10 min

Among idyllic hills and the bluest of skies live men and their tractors. Trahere is a film about just that, the age old bond between man and tractor.

Idyllisten kukkuloiden ja sinisen taivaan keskellä elävät miehet ja heidän traktorinsa. Trahere on elokuva juuri tästä, ammoisina aikoina syntyneestä miehen ja traktorin välisestä siteestä.

still photo

NODAJI
BONANZA
KULTAKAIVOS

Park Sang-hun | South Korea 2017 | Fiction | 26 min

JANG Pi-non has squandered all his fortune and comes back to his family after 10 years of absence. Now, he dreams of working hard to make a good living. But the more he tries to live an honest life, the bigger his desire for gold grows.

JANG Pi-non on tuhlannut kaiken omaisuutensa ja palaa perheensä luo kymmenen vuoden jälkeen. Nyt hän haluaa tehdä kovasti töitä ja ansaita hyvän elannon. Mutta yrittäessään elää rehellistä elämää, hänen kullanhimonsa vain kasvaa.

still photo

EXIT TOLL
TIETULLI

Mohammad Najarian Dariani | France, Iran 2017 | Fiction | 19 min

While he works at the exit toll leading to the airport in Tehran, a young man feels himself stuck in his everyday life and dreams of fleeing abroad.

Teheranin lentokentän tullikopissa työskentelevä nuori mies tuntee olevansa jumissa arkielämässään ja haaveilee karkaavansa ulkomaille.

still photo

LIEBE UND REVOLUTION
LOVE AND REVOLUTION
RAKKAUS JA VALLANKUMOUS

Gabriel Tempea | Austria 2017 | Documentary | 4 min

Peculiar forms of “normality” emerge within a 40-odd years lasting dictatorship. In such an environment, resistance takes in turn unexpected forms.The depiction of sexuality under dictatorship in the oeuvre of Milan Kundera is set against the filmmaker’s personal recollections and archival images.

Outoja normaaliuden muotoja ilmaantuu 40 vuotta kestävän diktatuurin aikana. Sellaisessa ympäristössä vastarinta saa yllättäviä muotoja. Seksuaalisuuden kuvaus diktatuurin alla Milan Kunderan tuotantoa mukaillen, taustanaan ohjaajan omat muistot ja arkistokuvat.

still photo

POURQUOI J’AI ÉCRIT LA BIBLE
WHY I WROTE THE BIBLE
MIKSI KIRJOITIN RAAMATUN

Alexandre Steiger | France 2017 | Fiction | 30 min

Francis, a man in his sixties, is found in a diving suit, swimming in a river in the city center. Even his children, accustomed to their father’s escapades, are surprised: since Francis knows he is condemned, it seems really unmanageable. Samuel and his sister must therefore find a way to accompany him at any cost.

Kuusikymppinen Francis löytyy uimasta sukelluspuku päällä kaupungin keskustan joesta. Jopa hänen lapsensa, jotka ovat tottuneet isänsä tempauksiin, yllättyvät: koska Francis tietää olevansa paheksuttu, hän käyttäytyy vallattomasti. Samuelin ja hänen sisarensa täytyy löytää keino vahtia isäänsä hinnalla millä hyvänsä.

 

International Competition 3

T24 | 8.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L102 | 10.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 91 min

still photo

LIGNE NOIRE
BLACK LINE
MUSTA VIIVA

Mark Olexa, Francesca Scalisi | Switzerland 2017 | Documentary | 11 min

A woman fishing in turbid waters, a suffering nature, the broken chant of the muezzin, all linked by a thin, black line.

Sameissa vesissä kalastava nainen, kärsivä luonto, rukouskutsujan laulu – ja niitä kaikkia yhdistää kapea musta viiva.

still photo

DAS PROJEKT
THE PROJECT
HANKE

Daniel Gräbner | Germany 2017 | Documentary | 16 min

An artificial palm tree in the ocean. 40.000 blue-collar workers had been constructing it for seven years. A total of 200 million cubic metres of dredged sand were used. So much, you could build a wall about seven metres tall around the entire earth with that. Not just once but three times. But the palm is sinking. Currently only half a centimetre each year. But according to experts the speed of the sinking could increase rapidly. One day the ocean will reclaim the palm.But this is actually not the subject of this film…

Tekopalmu meressä. 40 000 työntekijää rakensi sitä seitsemän vuotta, ja siihen kului yhteensä 200 miljoonaa kuutiota ruopattua hiekkaa. Niin paljon hiekkaa, että sillä rakentaisi seitsenmetrisen muurin koko maapallon ympäri, ei vain kerran vaan kolmasti. Mutta palmu on vajoamassa; tällä hetkellä vain puoli senttiä vuodessa, mutta asiantuntijoiden mukaan vajoaminen saattaa kiihtyä nopeasti. Jonain päivänä meri vetää palmupuun helmaansa. Mutta oikeastaan elokuva ei kerro tästä…

still photo

THE CAREGIVER
HOITAJA

Ruthy Pribar | Israel 2018 | Fiction | 12 min

After a short home-leave in India, Raj returns to his 85-year-old employer only to find out he’s been replaced by a Filipina caregiver named Joy. While trying to earn back his job and home, Raj realizes the truth has many faces.

Kun Raj palaa lyhyeltä lomalta Intiasta 85-vuotiaan työnantajansa luo, hän huomaa, että hänen tilalleen on tullut filippiiniläinen hoitaja nimeltä Joy. yrittäessään saada takaisin työtään ja kotiaan Raj ymmärtää, että totuudella on monet kasvot.

still photo

KAMPUNG TAPIR

Aw See Wee | Malaysia 2017 | Fiction | 18 min

A Sunday afternoon, migrant worker Anne and her husband leave their five years old daughter from Kampung Tapir (Tapir Village), Malaysia.On the way to Singapore, the bus their ride hit a wild Malayan tapir which wanted to cross the road, but no one is eager to save it.In the struggling of choosing a country to settle down, Anne founds that she is like this endangered species, still drifting places to find their own better life.

On sunnuntai-iltapäivä, ja siirtolaistyöläinen Anne miehineen ja tyttärineen lähtee kotoaan Kampung Tapirista, Malesiasta. Matkalla Singaporeen heidän bussinsa törmää tietä ylittäneeseen tapiiriin, mutta kukaan ei halua pelastaa sitä. Keskellä vaikeuttaan valita maata, johon asettua asumaan, Anne huomaa olevansa kuin tämä uhanalainen eläin ja ajelehtivansa edelleen etsimässä parempaa elämää.

still photo

INTERIORS & EXTERIORS
SISÄISTÄ JA ULKOISTA

Ashique Mostafa | Bangladesh 2017 | Documentary | 8 min

A one-take observational piece about the microcosm of Islamic practices and class segregation in Bangladesh’s capital city Dhaka. Multiplicity within a Muslim community and the passage of people through one single frame documents this society’s interiors and exteriors.

Yhdellä otolla kuvattu teos islaminuskon tapojen ja luokkajaon muodostamasta mikrokosmoksesta Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Muslimiyhteisön moninaisuus ja ihmisten kulku otoksen poikki taltioi tämän yhteiskunnan sisäisiä ja ulkoisia elementtejä.

still photo

TSHWEESH

Feyrouz Serhal | Lebanon, Germany, Spain, Qatar 2017 | Experimental, Fiction | 26 min

The football World Cup kicks off today and the people of Beirut are eager for the big awaited event.While life moves on normally in such a day, the signal of the first match seems to be disrupted by strange audio waves. The frustration in the air builds up giving way to a bigger live event.

Jalkapallon MM-kilpailut alkavat tänään, ja beirutilaiset ovat innoissaan kiihkeästi odotetusta tapahtumasta. Vaikka elämä meneekin eteenpäin tavalliseen tapaansa, ensimmäisen ottelun aloituksen rikkovat oudot ääniaallot. Ilmassa leijuva turhautuminen kasvaa kohti jotain suurempaa.

International Competition 4

T26 | 8.3. THU/TO 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L109 | 10.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

CHANEL

Humberto Vallejo | Dominican Republic 2017 | Fiction | 11 min

Chanel doesn’t live in New York like she has led all her family to believe. A voice message puts in danger the double life she has built for her baby daughter and herself.

Chanel ei asu New Yorkissa, kuten on antanut perheensä ymmärtää. Viesti vastaajassa vaarantaa Chanelin ja hänen pienen tyttärensä kaksoiselämän.

still photo

APIA
ARIA

Myrsini Aristidou | Cyprus, France 2017 | Fiction | 14 min

Athens, today. Seventeen-year-old Aria, who is working at Jimmy’s local kebab place is waiting for a driving lesson with her father. When he nally arrives, it is not to go for a drive; on the contrary, he confides in her the care of a young Chinese immigrant who speaks neither Greek nor English.

Ateenassa Jimmyn kebabravintolassa työskentelevä 17-vuotias Aria odottaa ajotuntia isänsä kanssa. Mutta ajotunti jääkin väliin, sillä isä tuo mukanaan nuoren kiinalaisen maahanmuuttajan, joka ei puhu kreikkaa eikä englantia ja jonka isä jättää Arian huolehdittavaksi.

still photo

INTIMITY
INTIIMIYS

Elodie Dermange | Switzerland 2017 | Animation | 5 min

As she is showering, dressing, putting on her make-up, a woman bares her soul. She speaks of her fears, her complexes, and the process of accepting – even loving – herself.

Nainen käy suihkussa, pukeutuu ja meikkaa ja paljastaa samalla sielunsa. Hän puhuu peloistaan, komplekseistaan ja prosessista oppia hyväksymään itsensä – jopa rakastamaan itseään.

still photo

MOTS ET LUMIÈRES
WORDS AND LIGHTS
SANOJA JA VALOJA

Karel Malkoun | Lebanon 2017 | Fiction | 22 min

When it comes to love and passion, Cleo (18 years old) knows nothing except for what she has observed and been told. She finds herself out of words when trying to write about those feelings. Still attached to her childhood yet wanting to grow up, Cleo juggles between staying authentic to herself and imitating her friends. One night, she meets Alex… if that’s his real name: a mysterious guy who intellectually amuses her and makes her feel desired for the first time. Yet, each one’s expectations differ from the other’s. Is Cleo going to find what she’s looking for?

Kun on kyse rakkaudesta ja intohimosta, 18-vuotias Cleo tietää vain, mitä on nähnyt tai kuullut. Hän ei löydä sanoja yrittäessään kirjoittaa näistä tunteista. Cleo on edelleen kiinni lapsuudessaan, vaikka haluaisikin kasvaa aikuiseksi, ja tasapainottelee itselleen uskollisena pysymisen ja ystäviensä matkimisen välillä. Eräänä iltana hän tapaa Alexin, jos se nyt on hänen oikea nimensä. Alex on salaperäinen tyyppi, jonka älykkyys viehättää Cleoa ja saa hänet tuntemaan itsensä halutuksi ensimmäistä kertaa elämässään. Heillä on kuitenkin tilanteen suhteen erilaiset odotukset. Löytääkö Cleo etsimänsä?

still photo

KÖTÜ KIZ
WICKED GIRL

Ayce Kartal | France, Turkey 2017 | Animation | 8 min

S., 8 years old, is a little Turkish girl with an overflowing imagination. She is keen on nature and animals. As she is in hospital, she is looking back on happy holidays in her grandparents’ village, but dark and terrifying memories emerge and, little by little, begin to make sense.

8-vuotias S. on pieni turkkilaistyttö, jolla on lennokas mielikuvitus. Hän on kiinnostunut luonnosta ja eläimistä. Sairaalassa ollessaan S. miettii iloisia lomamuistojaan isovanhempien kylässä, mutta synkkiä ja pelottavia muistikuvia alkaa nousta esiin, ja vähä vähältä S. alkaa ymmärtää, mistä on kyse.

still photo

BOLINGO. EL BOSQUE DEL AMOR
BOLINGO. THE FOREST OF LOVE
RAKKAUDEN METSÄ

Alejandro G. Salgado | Spain 2017 | Documentary | 30 min

BOLINGO. THE FOREST OF LOVE tells the story of the journey made by several women from the heart of Africa to North Morocco looking for the “european dream”.

Bolingo The Forest of Love on tarina matkasta, jonka monet naiset tekevät Afrikan sydämestä Pohjois-Marokkoon tavoitellessaan ”eurooppalaista unelmaa”.

International Competition 5 K-18

 

T29 | 8.3. THU/TO 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P55 | 9.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 88 min

still photo

PRE-DRINK
ETKOT

Marc-Antoine Lemire | Canada 2017 | Fiction | 23 min

ALEXE is a young trans woman in transition. An evening spent with her best friend CARL destabilizes her, as both decide to have sex together for the first time.

Alexe on nuori, muutosta läpikäyvä transnainen. Illanvietto parhaan ystävän Carlin kanssa saa Alexen horjumaan, kun he päättävät harrastaa seksiä yhdessä ensimmäistä kertaa.

still photo

VANITAS

Vinícius Cardoso | Brazil 2017 | Experimental, Fiction | 6 min

In Bosch’s hell, she was condemned to look at her own reflection. Forever. Condemned by her vanity, she is vanity. Spirit that wanders through the darkness of the Garden of Earthly Delights. She is vanitas. The Latin noun means “emptiness” and “vanity.” And it also refers to the “vanitas” paintings of the Middle Ages. A type of symbolic work of art from northern Europe and the Netherlands, from the sixteenth and seventeenth centuries, which seem like a morbid artifact, but act as a reminder of the ephemerality of life.Memento mori, or “remember death”. A poignant message from Art comes to this film. Because today we do not share pains and failures. And so vanity is the price to be paid. Such a move made vanity a virtue, no longer the capital sin of pride. Bringing among its characteristics immortality. We are the civilization that put death aside. Therefore, the idea of this work is to exhort the spectator to consider mortality. Pondering about death is, paradoxically, pondering about life and temptations. Observing ignorance about false values, this dancing spirit warned that “our vices and horrors, dishonorable passions, wild, blind, dangerous irrationalities, our unconfessable impulses …” has an end. This is the drama.

Boschin Helvetissä hän oli turhamaisuutensa vuoksi tuomittu katsomaan omaa kuvajaistaan ikuisesti. Hän on turhamaisuus, henki, joka vaeltaa pimeydessä halki Maallisten ilojen puutarhan. Hän on Vanitas. Tämä latinankielinen sana merkitsee “tyhjyyttä” ja “turhamaisuutta”, ja lisäksi se viittaa keskiaikaisiin vanitas-asetelmiin – symboliikkaa hyödyntäviin teoksiin Pohjois-Euroopasta ja Alankomaista 1500- ja 1600-luvuilta – jotka vaikuttavat tunnelmaltaan kammottavilta, mutta toimivat muistutuksena elämän lyhykäisyydestä. Memento mori eli muista kuolevaisuutesi. Elokuva välittää taiteen surumielisen viestin, sillä nykyisin emme enää jaa tuskiamme ja epäonnistumisiamme, ja siksi kaiken hintana on turhamaisuus. Turhamaisuudesta onkin tullut hyve, eikä se ole enää ylpeyden kuolemansynti, vaan sen ominaisuutena on pikemminkin kuolemattomuus. Me olemme maailma, joka on sivuuttanut kuoleman. Siksi tämän työn ajatuksen on kehottaa katsojia pohtimaan kuolevaisuutta. Paradoksaalisesti kuoleman miettiminen on elämän ja houkutusten miettimistä. Tanssiva henki ymmärsi, ettemme tunnista vääriä arvoja, ja varoitti meitä siitä, että paheillemme ja peloillemme, vilpillisille tunteillemme, villeille, vimmatuille ja vaarallisille järjettömyyden puuskillemme ja myöntämättömille mielijohteillemme tulee loppu. Tämä on se draama.

still photo

SOCIUMIS PATIMARI
PRISONER OF SOCIETY
YHTEISKUNNAN VANKI

Rati Tsiteladze | Georgia, Latvia 2017 | Documentary | 15 min

Prisoner of Society is an intimate journey into the world and mind of a young transgender woman trapped between personal desire for freedom and traditional expectations of her parents amid the growing tensions provoked by LGBT politics in Georgia. Focused on family, members of which reveal hidden fears, hopes and motives, the film connects the seemingly separate realities and poses the question – what it means to be a stranger in your own home and country.

Prisoner of Society on intiimi matka nuoren transsukupuolisen naisen maailmaan ja mieleen. Hän elää oman vapaudenkaipuunsa ja vanhempiensa perinteisten odotusten ristitulessa keskellä kiristyvää ilmapiiriä, jonka Georgian LGBT-politiikka on aikaansaanut. Elokuva keskittyy perheeseen, jonka jäsenet paljastavat salaiset pelkonsa, toiveensa ja motiivinsa, ja yhdistää toisiinsa näennäisesti eriävät todellisuudet. Se myös esittää kysymyksen, millaista on olla muukalainen omassa kodissaan ja maassaan.

still photo

LETTERS FROM CHILDHOOD
KIRJEITÄ LAPSUUDESTA

José Magro | Portugal 2018 | Fiction | 3 min

Letters from Childhood explores a story about two childhood friends – Kate and Sarah – through the countless letters that Kate wrote many years later. It’s a story about love, friendship, and the boundaries we impose on ourselves.

Letters from Childhood kertoo kahden lapsuudenystävän, Katen ja Sarahin, tarinan niiden lukemattomien kirjeiden kautta, jotka Kate on kirjoittanut. Elokuvan käsittelee rakkautta, ystävyyttä ja rajoja, joita asetamme itsellemme.

still photo

SI ASTRI MAKA SI TAMBULAH
ASTRI AND TAMBULAH
ASTRI JA TAMBULAH

Xeph Suarez | The Philippines 2017 | Fiction | 19 min

Astri is a 16-year old transwoman in a relationship with 17-year old Tambulah. Although it’s an unusual sight at the community where they live, nobody bothers them. Subsisting on the coins people throw at them when they perform their traditional dance at the sea. Everything is perfect except that Sama Badjao traditions and a pact made long ago require Astri to marry a woman she hardly knows.

Astri on 16-vuotias transnainen, joka on suhteessa 17-vuotiaan Tambulahin kanssa. Vaikka heidän yhteisössään tällaiset suhteet eivät olekaan tavallisia, he saavat elää rauhassa ja tulevat toimeen kolikoilla, joita ihmiset heittävät heidän esittäessään perinteisiä tansseja. Kaikki on muuten täydellistä, paitsi että sama-bajauden perinteiden sekä kauan sitten tehdyn sopimuksen mukaan Astrin on mentävä naimisiin naisen kanssa, jota tuskin tuntee.

still photo

NAMORO À DISTÂNCIA
LONG DISTANCE RELATIONSHIP
KAUKOSUHDE

Carolina Markowicz | Brazil 2017 | Fiction | 5 min

A brief story of a guy who’s obsessed about having sex with ETs.

Lyhyt kertomus miehestä, jolla on pakkomielle harrastaa seksiä avaruusolentojen kanssa.

still photo

TAGHI
REVOLT
KAPINA

Koorosh Asgari | Iran 2018 | Fiction | 17 min

A boatwoman who makes a living with carrying passengers encounters a prostitute who travels sometimes with her. She asks the boatwoman to take her somewhere around the marsh. The prostitute asks her to have an eye on her in case she gets delayed. After a few minutes, she hears the sound of something breaking and enters the conflict between the prostitute and her customer to support her. This happening leads to closeness between these two women. When the boatwoman comes back home and sees her husband carousing with his friend, she decides to abandon the home forever.

Lautturi, joka saa elantonsa kuljettamalla matkustajia, kohtaa prostituoidun, joka toisinaan matkustaa hänen kyydissään. Prostituoitu pyytää lautturia viemään hänet soille ja sen jälkeen odottamaan. Hetken kuluttua lautturi kuulee meteliä ja menee puolustamaan prostituoitua tämän asiakasta vastaan. Tapahtuma saa naiset lähentymään keskenään. Kun lautturi palaa kotiin, hän löytää sieltä miehensä ystävineen juopottelemasta ja päättää lähteä kotoaan lopullisesti.

 

International Competition 6

P57 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L108 | 10.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

TIERRA MOJADA
SWAMP
MÄRKÄ MAA

Juan Sebastián Mesa | Colombia 2017 | Fiction | 17 min

In the middle of a jungle canyon, Oscar, a 13-year-old boy, finishes making two shallow graves. His house is located in the middle of a large hydroelectric project and it is the last day to evacuate it. A chainsaw noise can be heard in the distance. An exhausted Oscar enters his home, a final time. Two elderly emberá, his grandparents, patiently wait in the kitchen. The somber silence enveloping the house is interrupted by a loud rumble echoing across the valley. Shrouded in silence, they leave through the courtyard. The fate of each, just beginning to be marred by the violent incursion of progress that has dyed red all over the place.

Keskellä viidakon kanjonia, 13-vuotias Oscar-poika on juuri saanut valmiiksi kaksi matalaa hautaa. Pojan talo sijaitsee keskellä laajaa vesivoimalaprojektia, ja evakuoinnin viimeinen päivä on koittanut. Kaukaa kuuluu moottorisahan ääni. Väsynyt Oscar astuu viimeisen kerran sisälle kotiinsa. Kaksi vanhaa emberá-heimolaista, pojan isovanhemmat, odottavat kärsivällisesti keittiössä. Talon vakava hiljaisuus keskeytyy, kun voimakas jyrinä kaikuu läpi laakson. Hiljaisuuden verhoamina he lähtevät pihan kautta. Kaiken punaiseksi värjännyt kehityksen raju hyökkäys turmelee jokaisen kohtalon.

still photo

PIX
KUVIA

Sophie Linnenbaum | Germany 2017 | Fiction | 9 min

Baby pictures, Christmas snapshots, photos of the first day of school, holiday pictures, wedding photographs – our life is an endless sequence of photogenic memories…

Vauvakuvia, kuvamuistoja joulusta, valokuvia ensimmäisestä koulupäivästä, lomakuvia, hääkuvia – elämämme on loputon ketju valokuvauksellisia muistoja…

still photo

TORRE
TOWER
TORNI

Nádia Mangolini | Brazil 2017 | Animation | 19 min

Four siblings, whose their father was the first one to disappear during Brazilian Military Dictatorship, report their childhood during the regime.

Neljä sisarusta, joiden isä katosi ensimmäisenä Brasilian sotilaallisen diktatuurin aikana, kertovat lapsuudestaan hallinnon alla.

still photo

VYPUSK `97
GRADUATION ’97
VALMISTUJAISET ’97

Pavlo Ostrikov | Ukraine 2017 | Fiction | 19 min

Roman lives a lonely life in a provincial city and works as a technician. For the first time since graduation, Liuda, his ex-classmate, comes back to town. Nobody has heard anything from her for twenty years, but Roman is set on not losing her again.

Roman työskentelee teknikkona ja elää yksinäistä elämää maalaiskaupungissa. Ensimmäistä kertaa valmistumisensa jälkeen Liuda, hänen entinen luokkatoverinsa, saapuu takaisin kaupunkiin. Kukaan ei ole kuullut naisesta mitään kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Roman ei aio menettää häntä uudelleen.

still photo

NO MAN IS AN ISLAND
EI KUKAAN OLE SAARI

Ali Parandian | Norway 2017 | Fiction | 28 min

After a day of swimming and drinking by the river, Erffan, Amir and Carlos are joined by a man who calls himself Jesus. With him, he brings a message of tolerance, reconciliation and brotherhood.

Erffan, Amir ja Carlos viettävät päivää uiden ja juopotellen joen rannalla. Heidän seuraansa liittyy mies, joka kutsuu itseään Jeesukseksi. Mies tuo mukanaan viestin suvaitsevaisuudesta, sovinnosta ja veljeydestä.

International Competition 7

P59 | 9.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L111 | 10.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

COPA-LOCA

Christos Massalas | Greece 2017 | Fiction | 14 min

This is the story of Copa-Loca, an abandoned Greek summer resort. Paulina is the girl at the heart of Copa-Loca. Everyone cares for her and she cares about everyone – in every possible way.

Copa-Loca on kreikkalainen lomakohde, joka hiljenee talvisin. Paulina on Copa-Locan sielu. Kaikki pitävät hänestä ja hän pitää kaikista – kaikin mahdollisin tavoin.

still photo

ЛАЛАЙ-БАЛАЛАЙ
MERRY-GO-ROUND
YMPÄRI MENNÄÄN

Ruslan Bratov | Russia 2017 | Fiction | 13 min

The restaurant is closing, and Oleg Maratovich wants to celebrate. Taking along three of his employees, who are no longer able to resist his charm, he sets off in search of adventure. The story then has a completely unexpected twist.

Ravintola on menossa kiinni, ja Oleg Maratovich haluaa juhlia. Hän ottaa mukaansa kolme työntekijäänsä, jotka eivät pysty vastustamaan karismaattista Olegia, ja suuntaa kohti seikkailuja. Silloin tarina saa täysin odottamattoman käänteen.

still photo

LA DISCO RESPLANDECE
THE DISCO SHINES
DISKON KIMALLUSTA

Chema García Ibarra | Turkey, Spain 2016 | Fiction | 12 min

The evening is ending and the shadow of the mountain falls over the town. It’s saturday, almost summer. Five friends are preparing a night of fun. They are young, they have alcohol, a car and music.

Ilta on tulossa ja vuoren varjo laskeutuu kaupungin ylle. On lauantai ja lähes kesä. Viisi ystävystä valmistautuu lähtemään ulos hauskanpitoon. He ovat nuoria, ja heillä on alkoholia, auto ja musiikkia.

still photo

SALAVIINANPOLTTAJAT
THE MOONSHINERS

Juho Kuosmanen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

The Moonshiners is a new remake of the now lost first Finnish film Salaviinanpolttajat (1907), in which the children of Scrap-Mattila inherit all the essentials for a good life: moonshine equipment and a pig. As they embark on their journey, they put the inheritance into a good use.

Salaviinanpolttajat on uusi versio samannimisestä kadonneesta suomalaiselokuvasta vuodelta 1907. Siinä lapset perivät kaiken, mitä hyvään elämään vaaditaan: viinanpolttovälineet sekä sian. Lasten lähtiessä matkalleen heidän perintönsä pääsee hyvään käyttöön.

still photo

AN ATTEMPT
YRITYS

Maxim Hectors | Belgium 2017 | Fiction | 8 min

An Attempt is a poetical portrait of a young man who, intoxicated with alcohol, struggles to put on his backpack on a sunny afternoon in the city. The film addresses the melancholic impression that, in the eyes of others, a person is never seen in his or her entire complexity.

An Attempt on poeettinen kuvaus humalaisesta nuorukaisesta, jolla on vaikeuksia saada reppua selkäänsä eräänä aurinkoisena iltapäivänä kaupungissa. Elokuva tarkastelee sitä melankolista ajatusta, että muut eivät voi koskaan täysin nähdä meitä sinä monimutkaisena kokonaisuutena joka todellisuudessa olemme.

still photo

I WILL ALWAYS LOVE YOU, KINGEN
I WILL ALWAYS LOVE YOU, CONNY
RAKASTAN SINUA IKUISESTI

Amanda Kernell | Sweden 2017 | Fiction | 30 min

It’s minus 30 degrees and Conny (20 y/o), walks around like a restless criminal with his hoodie up in a small forgotten village in northern Sweden. He’s not welcome anywhere and the whole village seems to hate him. Yesterday he panicked and drove away from his girlfriend’s delivery of their baby – but now he has repented and wants to come back. But what will it take for her to forgive him?

Pakkasta on -30 astetta, ja pienessä unohdetussa Pohjois-Ruotsin kylässä 20-vuotias Conny kulkee ympäriinsä huppu päässä kuin rauhaton rikollinen. Hän ei ole tervetullut minnekään, ja koko kylä tuntuu vihaavan häntä. Eilen hän joutui paniikkiin ja pakeni tyttöystävänsä synnyttäessä heidän lastaan. Nyt hän on tullut katumapäälle ja haluisi palata. Mutta mitä anteeksianto vaatii?

International Competition 8

P72 | 9.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L95 | 10.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 102 min

still photo

QUADRATURIN

Laura Hyppönen | United Kingdom 2017 | Fiction | 18 min

Sutulin lives in a tiny, cramped room in a communal Soviet apartment. A mysterious stranger knocks on his door and offers him a promotional sample of Quadraturin, a miracle product that promises to enlarge interior spaces. Sutulin takes up the offer, with surprising consequences…

Sutulin asuu pienessä, ahtaassa huoneessa neuvostoliittolaisessa yhteisasunnossa. Mystinen vieras koputtaa hänen ovelleen ja tarjoaa näytettä Quadraturinista, ihmetuotteesta, joka lupaa laajentaa sisätiloja. Sutulin tarttuu tarjoukseen, mutta päätöksellä on yllättäviä seurauksia.

still photo

MARFA

The Brothers McLeod | United Kingdom 2017 | Animation, Documentary | 9 min

A town on the borderlands of Texas. A place out of time. A desert where strange lights dance in the night sky. A mecca for lovers of minimalist art. A landscape of lost horses, freaks and food trucks. And then there’s the giant lemon.

Kaupunki Texasin rajamailla, paikka kuin toisesta ajasta. Autiomaa, jossa oudot valot tanssivat öisin taivaalla. Mekka minimalistisen taiteen ystäville. Kadonneiden hevosten, kummajaisten ja elintarvikerekkojen kirjoma maisema. Ja sitten on vielä se jättimäinen sitruuna.

still photo

DADYAA
THE WOODPECKERS OF ROTHA
LÄHTEÄ VAI JÄÄDÄ

Pooja Gurung, Bibhusan Basnet | Nepal, France 2016 | Fiction | 17 min

In their remote village, haunted by memories, Atimaley and Devi find themselves faced with a dilemma when a dear friend leaves without saying goodbye.

Syrjäisessä kotikylässään muistojen piinaamat Atimaley ja Devi joutuvat pulman eteen, kun rakas ystävä lähtee pois sanomatta hyvästejä.

still photo

SONG FOR BILLY
LAULU BILLYLLE

Sirkka-Liisa Konttinen | United Kingdom 2017 | Documentary | 19 min

Haunting images from England’s northern coastline coalesce into the tableaux-like meditation on a lost era. The mesmerising power of the sea contrasts with the vivid re-enacting of the tragic death of a coal miner. The sublime post-industrial landscape gleams in the photographs of Sirkka-Liisa Konttinen, accompanied by a New York based percussion group.

Englannin pohjoisrannikon jylhät maisemat sulautuvat kuvaelman kaltaiseen pohdintaan kadonneesta ajasta. Meren lumoava voima luo jyrkän kontrastin todentuntuisesti kerratulle tarinalle kaivostyöläisen traagisesta kuolemasta. Upea jälkiteollinen maisema heijastuu Sirkka-Liisa Konttisen valokuvissa, joiden taustalla kuullaan newyorkilaisen lyömäsoitinryhmän musiikkia.

still photo

ATMINK, IŠ MOLIO ESI
REMEMBER, THOU ART CLAY
MUISTA, OLET SAVEA

David Heinemann, Elvina Nevardauskaite | Lithuania, United Kingdom 2016 | Documentary | 9 min

Lithuania’s oldest factory breathes life into the next generation of workers and the clay bricks they toil to produce. The spaces, their textures and sounds, transport us to an uncertain, mysterious dimension. The decrepit factory, the Sisyphean labour it extracts, presents us with our own mortality. Like bricks we are but clay.

Liettuan vanhin tehdas puhaltaa henkeä seuraavaan työläisten sukupolveen ja savitiiliin, joita he valmistavat. Tilat, niiden tekstuurit ja äänet, vievät meidät outoon epävarmuuden ulottuvuuteen. Ränsistynyt tehdas ja loputon raadanta saavat meidät kohtaamaan oman kuolevaisuutemme. Aivan kuten tiilet, mekin olemme vain savea.

still photo

《塬》
《TABLELAND》
《YLÄMAA》

Liu Wenzhuo | China 2016 | Fiction | 30 min

Only an old man, his grandson and some goats remained in a relocated village of Loess Plateau region. Holding a business in the town, the old man’s son wanted his son to go to downtown school.When old man’s son asked his father to go to the town once again, the old man had no choice to agree his son’s request and hoped they could leave a few days later after setting the goats free.However, ewes died for difficult lambing and the other goats returned home after expelled, everything is wistful…

Vain vanha mies, hänen lapsenlapsensa ja muutama vuohi jäivät lössitasangolta siirrettyyn kylään. Vanhan miehen poika, jolla on yritys kaupungissa, halusi oman poikansa keskustan kouluun. Kun vanhan miehen poika pyysi isäänsä käymään jälleen kaupungissa, ei vanha mies voinut kieltäytyä, mutta toivoi että he voisivat odottaa muutaman päivän, kunnes vuohet olisi laskettu vapaiksi. Kutut kuitenkin kuolivat poikimiseen, ja muut vuohet palasivat takaisin kotiin. Kaikki on niin kaihoisaa.

International Competition 9

P69 | 9.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L97 | 10.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

MIN BÖRDA
THE BURDEN
TAAKKA

Niki Lindroth von Bahr | Sweden 2017 | Animation | 13 min

An animated musical with apocalyptic undertones. The story is divided into four episodes that takes place in a supermarket, a long-term hotel, a call center and a hamburger restaurant. All of the settings are located in a modern, generic market place next to a large freeway. The characters, portrayed as animals, perform musical numbers with singing and dancing. The episodes vary both in story and mood, and span from cheerful tap routine to nightmarish black.

Animoitu musikaali, joka huokuu maailmanlopun pohjavireitä. Tarina on jaettu neljään episodiin, joiden tapahtumapaikkoina ovat suuren tien varrella sijaitseva kauppa, hotelli, puhelinpalvelukeskus ja hampurilaisravintola. Eläinhahmot esittävät lauluja ja tanssivat. Episodien kerronta ja tunnelma vaihtelevat hilpeästä steppinumerosta painajaismaiseen mustaan.

still photo

VIBRATO

Sébastien Laudenbach | France 2017 | Animation | 8 min

1899. A widow shares all the follies she did with her husband Charles, her passionate husband. Plenty of things happened backstage in this golden and velvet palace.

Vuosi 1899. Leski kertoo hullutuksista, joita harrasti yhdessä intohimoisen miehensä Charlesin kanssa. Palatsin kultaisten ja samettisten kulissien takana tapahtui paljon.

still photo

BERNARD

Anna Oparkowska | Poland 2017 | Animation | 7 min

A short story about loneliness, maladjustment and the desperate need of closeness, set in a severe winter landscape. Bernard faces the stereotype of an animal predator, one you wouldn’t cross paths with. Feeling resigned, he tries to express the truth about his isolation, and suppress the call of nature in him.

Ankaraan talvimaisemaan sijoittuva lyhyt tarina yksinäisyydestä, sopeutumattomuudesta ja epätoivoisesta läheisyyden kaipuusta. Bernard kohtaa stereotyyppisen saalistajan, sellaisen, jonka mieluummin kiertäisi kaukaa. Kohtaloonsa taipuneena hän yrittää kertoa totuuden eristäytyneisyydestään ja vaientaa sisäisen eläimensä.

still photo

RERUNS
UUSINTOJA

Rosto | The Netherlands, France, Belgium 2018 | Animation | 15 min

It rained for months, maybe years. It never stopped raining. Until all was gone and everything had died. All that is left is a flooded world of memories, ghosts and dreams. And a giant looking for his head. Combining live action shots with several animation techniques, Reruns is the 4th and last part of the musical tetralogy by Rosto, following on from Splintertime.

Sade jatkui kuukausia, kenties vuosia. Se ei tauonnut hetkeksikään. Ei ennen kuin kaikki oli poissa ja kuollutta. Tulvan hukuttamassa maailmassa asuvat enää muistot, aaveet ja unet. Sekä jättiläinen, joka etsii päätään. Näyteltyä materiaalia ja erilaisia animaatiotekniikoita yhdistelevä Reruns on Roston neliosaisen musiikkielokuvasarjan neljäs ja viimeinen osa, joka on jatkoa Splintertimelle.

still photo

關於他的故事
STORIES ABOUT HIM
TARINOITA HÄNESTÄ

Yung Shiuan Yang | Taiwan 2017 | Animation | 13 min

One day I asked my aunts and uncles about my grandpa while they were playing Mahjong. What does he look like? Where did he come from? How was his childhood? What had he been through? The stories they told me are too difficult to imagine. Are those all real? Who is he?

Kysyin kerran tädeiltäni ja sediltäni isoisästä heidän pelatessaan mahjongia. Miltä hän näytti? Mistä hän oli kotoisin? Millainen hänen lapsuutensa oli? Mitä hän koki elämässään? Kuulemani tarinat ovat liian vaikeita kuviteltaviksi. Ovatko ne kaikki totta? Kuka isoisä oli?

still photo

SOOREBANE
SWAMPFOX
SUOKETTU

Terje Henk | Estonia 2017 | Animation | 6 min

Sand animation about three people and one fox. How obsession pulls, friend refuses to let go and how hard it is to forget. It’s a story of a situation so muddy it’s difficult to come out of it intact. The wicked fox can’t help even if she really wants to.

Hiekka-animaatio kolmesta ihmisestä ja yhdestä ketusta. Siitä, miten pakkomielle käskee, ystävä kieltäytyy hellittämästä ja unohtaminen on vaikeaa. Tarina tilanteesta, joka on niin sekava, ettei siitä selviä yhtenä kappaleena. Eikä ilkikurinen kettu voi auttaa, vaikka haluaisikin.

still photo

TRACING ADDAI
ADDAIN JÄLJILLÄ

Esther Niemeier | Germany 2018 | Animation | 30 min

In his early twenties Addai leaves his entire life behind and moves to Syria to help victims of the civil war. At first he is assigned kitchen duty together with Ilias. Addai writes to his mother: “Don’t worry about me, I’m fine.” Two years later Addai’s mother receives a letter from prison. Ilias has been sentenced for terrorism by a German court. He wants to meet her and writes: “One thing you have to believe me, we went there with good intentions.”

Kahdenkympin alkupuolella oleva Addai jättää koko elämänsä taakseen ja muuttaa Syyriaan auttaakseen sisällissodan uhreja. Aluksi hänet määrätään keittiöhommiin yhdessä Iliaksen kanssa. Addai kirjoittaa äidilleen: “Älä huolehdi minusta, kaikki on hyvin.” Kaksi vuotta myöhemmin Addain äiti saa kirjeen vankilasta. Saksan tuomioistuin on todennut Iliaksen syylliseksi terrorismiin. Hän haluaa tavata äidin ja kirjoittaa: “Sinun on uskottava kun sanon, että lähdimme sinne hyvissä aikein.”

International Competition 10

T31 | 8.3. THU/TO 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L99 | 10.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 94 min

still photo

NEGATIVE SPACE

Ru Kuwahata, Max Porter | France 2017 | Animation | 6 min

My dad taught me how to pack.

Isäni opetti minut pakkaamaan.

still photo

KARUZELA
CAROUSEL
KARUSELLI

Patrycja Polkowska | Poland 2017 | Fiction | 23 min

The last weekend before Christmas. Kama brings her seven-year-old daughter Tosia, who lives with her father, to a shopping mall. During these few hours Kama wants to make up for her absence in Tosia’s life. Although they seem happy, there is a growing sense of unease. As the events spiral out of control, Kama makes a decision which will have an irrefutable impact on her relationship with Tosia.

Viimeinen viikonloppu ennen joulua. Kama vie isänsä kanssa asuvan 7-vuotiaan tyttärensä Tosian kauppakeskukseen. Näiden muutaman tunnin aikana Kama haluaa hyvittää Tosialle sen, ettei ole enempää läsnä tytön elämässä. Vaikka he vaikuttavatkin iloisilta, taustalla kasvaa levottomuus. Kun tilanne riistäytyy käsistä, Kama tekee päätöksen, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia hänen suhteeseensa Tosian kanssa.

still photo

KAMEN U RUCI
A HANDFUL OF STONES
KOURALLINEN KIVIÄ

Stefan Ivancic | Serbia 2017 | Fiction | 15 min

Ivica is a 11-year-old who spends his days among friends, roaming around the unexplored grounds of an industrial town in Serbia. Bitter and disquieted, he’s about to find out that his parents are separating.

11-vuotias Ivica viettää päivänsä ystäviensä kanssa seikkaillen tutkimassa serbialaisen teollisuuskaupungin tuntemattomia alueita. Ivica on katkera ja rauhaton ja saa pian tietää, että hänen vanhempansa ovat eroamassa.

still photo

AMMA MERI
MOTHER
ÄITI

Tarun Jain | India 2017 | Fiction | 20 min

BALRAM, a villager is endowed with more plight as his father’s last ritual commences. His father’s death not just made him fatherless, but a lone shoulder with dependability and burden. DEVKI RANI, the old mother with a declining body and falling eye sight has very meager to offer. The banker’s reminder about the fixed deposit and persuading Balram to become the sole nominee, seems most favourable. Considering a suitable groom for daughter Rashmi and setting up the dairy business again, ignites more to the occasion. The appetite of an exceeding interest rate and confiscating all the money after his mother’s death, makes Balram THINK.

Balramin ahdinko kasvaa isän viimeisen voitelun alkaessa. Balramista on tullut isätön, mutta isän kuoleman myötä Balramin on nyt myös yksin kannettava vastuuta ja taakkaa. Vanhalla äidillä Devki Ranilla, jonka terveys ja näkö ovat pettämässä, on vain vähän annettavaa. Pankki muistuttaa määräaikaistilin tekemisestä ja suostuttelee merkitsemään Balramin ainoaksi edunsaajaksi, mikä vaikuttaakin järkevimmältä ratkaisulta. Sopivan sulhasehdokkaan löytäminen Rashmi-tyttärelle ja meijeriyrityksen uudelleen käynnistys lisäävät paineita entisestään. Korkeakorkoisen tilin hyvä tuotto ja kaikkien rahojen hamuaminen itselle äidin kuoleman jälkeen saavat Balramin ajattelemaan.

still photo

RODITELI PRIEKHALI KO MNE NA SHRI LANKU
PARENTS CAME TO ME TO SRI LANKA
VANHEMMAT TULIVAT LUOKSENI KYLÄÄN

Vera Vodynski | Russia, Sri Lanka 2017 | Fiction | 30 min

Downshifter Alex lives in Sri Lanka as a white king. Parents’ arrival coincides with mystical appearance of the local deity, Shamka, in the village. Alex’s peaceful life ends at this point.

Downshiftaava Alex asuu Sri Lankassa kuin kuningas. Vanhempien vierailu osuu samaan aikaan paikallisen jumalolento Shamkan oudon ilmestymisen kanssa. Siihen päättyy Alexin rauhallinen elämä.