Over 4000 films from all over the world were submitted to the International Competition, 59 of which were selected from 47 countries.

International Competition 1: Dystopia

 

K14 | 6.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P71 | 8.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF)
IMPERIAL VALLEY (RAKENNETTU VALUMA)

Lukas Marxt | Austria, Germany 2018 | Experimental, Documentary | 14 min

The Imperial Valley represents one of California´s most important regions of industrial agriculture. Corporate agricultural production interests have been able to successfully cultivate and exploit this geological part of the Sonora desert through a gigantic irrigation system fed by the Colorado River, as well as the All-American Canal specifically engineered for this purpose and which attained sad notoriety through the Mexican migration movement. The system´s run-off flows through pipes, pumps and canals leading to the Salton Sea, an artificial lake that is approaching ecological as well as economic disaster, just as bordering regions of Mexico.With Imperial Valley (cultivated run-off) Lukas Marxt approaches this problem in a very ingenious way. He begins with a bird´s eye view of an irrigation canal coursing through a desert landscape. A drone camera flies the length of the canal, subsequently flying over Imperial Valley landscapes from the same perspective. Initially appearing as nothing more than spectacular documents of agricultural monocultures, the shots become increasingly abstract – additionally heightened through the accompaniment of an electronic score. Is this an actual or artificially simulated landscape? This ambiguity is precisely the point: The Imperial Valley is becoming the “Uncanny Valley”, a place that is not yet or no longer natural and thereby appears eerie. A landscape post landscape (or its medial representation) is a geometric concept of lines, surfaces, points and color spots, regardless whether of an animate or lifeless nature. Although manmade, it is not a place for people anymore, neither ontologically nor in reality. The post-apocalypse is not a matter of the future, we are already in the thick of it. (Claudia Slanar)

Imperial Valley on eräs Kalifornian tärkeimmistä tehomaatalousalueista. Yritysten maataloustuotannon intressiryhmät ovat onnistuneet menestyksellisesti viljelemään ja hyödyntämään tätä Sonoran aavikon geologista aluetta käyttäen Coloradojoesta vetensä saavaa valtavaa kastelujärjestelmää ja varta vasten rakennettua All-American Canalia, joka sai huonon maineen Meksikon muuttoliikkeen myötä. Järjestelmän valumavesi virtaa putkien, pumppujen ja kanavien läpi Salton Sea -tekojärveen, josta on hyvää vauhtia tulossa ekologinen ja taloudellinen katastrofi, aivan kuten Meksikon raja-alueista. Lukas Marxtin elokuva lähestyy ongelmaa nerokkaalla tavalla. Elokuva alkaa lintuperspektiivillä kastelukanavasta, joka virtaa läpi aavikkomaiseman. Kamerakopteri seuraa kanavaa päästä päähän lentäen sitten Imperial Valleyn maisemien yli. Aluksi elokuva näyttää vain upealta dokumentilta monokulttuureista, mutta kuvat muuttuvat yhä abstraktimmiksi – piirrettä korostaa elektroninen musiikki. Onko tämä todellista vai keinotekoista maisemaa? Monitulkintaisuus on sen ydin: Imperial Valleysta on tulossa Selittämätön laakso: paikka, joka ei enää ole luonnollinen ja vaikuttaa siksi aavemaiselta. Maiseman jälkeinen maisema (tai sen mediaalinen kuvaus) on viivojen, pintojen, pisteiden ja väripilkkujen geometrinen käsite, olipa luonto sitten elävää vai elotonta. Vaikka paikka on ihmisen rakentama, se ei ole enää ihmiselle sopiva, ei ontologisesti eikä todellisuudessa. Maailmanlopun jälkeinen maailma ei ole tulevaisuutta, vaan olemme jo sen keskellä (Claudia Slanar).

still photo

SUMPDYR
CREATURES FROM THE SWAMP
SUO-OLENNOT

Sine Juhl | Denmark 2018 | Experimental, Animation | 5 min

A stop-motion animation about tiny creatures from the swamp struggling to survive in nature and in the unfamiliar world of humans.

Stop motion -animaatio pikkuruisista suo-olennoista, jotka kamppailevat selviytyäkseen luonnossa ja ihmisten vieraassa maailmassa.

still photo

THE EUROPEAN DREAM: SERBIA
EUROOPPALAINEN UNELMA: SERBIA

Jaime Alekos | Spain 2018 | Documentary | 19 min

“The European Dream: Serbia” is an investigative documentary by journalist Jaime Alekos about the tortures of Hungarian police to the refugees and migrants they catch trying to cross their border and the harsh living conditions in which they survive in Serbia awaiting an opportunity to enter the EU.

The European Dream: Serbia on journalisti Jaime Alekosin tutkiva dokumentti Unkarin poliisin suorittamista pahoinpitelyistä, joiden kohteena ovat laittomasti maahan pyrkivät pakolaiset ja siirtolaiset, sekä karuista olosuhteista, joissa nämä ihmiset Serbiassa elävät odottaessaan tilaisuutta päästä EU:n rajojen sisäpuolelle.

still photo

VALTAKUNNAT
REALMS

Patrik Söderlund | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 21 min

A short lm about geological epochs, kingdoms of life and mass extinctions, Realms voyages through deep time from the primeval ocean to the post-human future.

Lyhytelokuva geologisista maailmankausista, biologisista pääryhmistä ja joukkosukupuutoista. Realms matkaa halki ajan alkumerestä ihmiskunnan jälkeiseen tulevaisuuteen.

still photo

BAVURE

Donato Sansone | France 2018 | Animation | 4 min

Bavure portrays the evolution of a human being from his creation to his awareness of the mysteries of the universe. It is a metaphor of the creation of the world and a parable of the artistic process.

Bavure kuvaa ihmisen evoluutiota lajin syntymästä aina universumin mysteereiden ymmärtämiseen. Elokuva on metafora maailman synnylle ja taiteellisen prosessin vertauskuva.

still photo

BANGKOK DYSTOPIA

Patipol Teekayuwat | Thailand 2017 | Fiction | 29 min

Noth wants to share a ride with a prostitute in a curfew night.

Noth haluaa jakaa kyydin prostituoidun kanssa, mutta voimassa on ulkonaliikkumiskielto.

 

International Competition 2: Feminism

T22 | 7.3. THU/TO 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L104 | 9.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 95 min

still photo

FETTKNÖLEN
VOX LIPOMA
RASVAPATTI

Jane Magnusson, Liv Strömquist | Sweden 2018 | Animation | 11 min

A short about Ingmar Bergman’s power, sexuality and facial lipoma that gives him no rest.

Lyhytelokuva Ingmar Bergmanin vallasta, seksuaalisuudesta ja posken rasvapatista, joka ei anna hänelle rauhaa.

still photo

AJO

More Raça | Kosovo 2018 | Fiction | 12 min

To escape an early marriage organized by his father, an extremely religious person, Zana must make a courageous decision. Will escape, but not alone.

Paetakseen uskovaisen isänsä järjestämää ennenaikaista avioliittoa Zanan on tehtävä rohkea päätös. Hän pakenee, mutta ei yksin.

still photo

COUNTERFEIT KUNKOO
VÄÄRENNETTY KUNKOO

Reema Sengupta | India 2018 | Fiction | 15 min

In a city that houses millions, all Smita needs is one small room. But she finds herself fighting beasts of a different kind as she discovers a strange pre-requisite to renting a house in middle-class Mumbai.

Kaupungissa asuu miljoonittain ihmisiä, mutta Smita tarvitsisi vain yhden pienen huoneen. Asunnon vuokraaminen keskiluokkaisessa Mumbaissa on kuitenkin haastavaa.

still photo

TURNING TEN
KYMMENES SYNTYMÄPÄIVÄ

Jaylan Auf | United Kingdom, Egypt 2018 | Fiction | 13 min

Lamia and her husband await their turn in the clinic for their young daughter to be circumcised. The 10 minute wait leads Lamia to recall her own experience and question if she can change the fate of her daughter.

Lamia ja hänen aviomiehensä odottavat vuoroaan klinikalla, jossa heidän nuori tyttärensä ympärileikataan. 10 minuutin odotus saa Lamian muistelemaan omaa kokemustaan ja pohtimaan, voisiko hän muuttaa tyttärensä kohtaloa.

still photo

DRIVING LESSONS
AJOTUNNIT

Marziyeh Riahi | Iran 2019 | Fiction | 13 min

According to the laws of Iran, Bahareh must have her traditional, chauvinistic husband accompany her to driving lessons so she and her instructor will not be alone.

Iranin lain mukaan Baharehin on otettava vanhoillinen, sovinistinen miehensä mukaan ajotunneille, jotta hän ja ajo-opettaja eivät jää kahdestaan.

still photo

DULCE

Angello Faccini, Guille Isa | United States, Colombia, Peru 2018 | Documentary | 11 min

On Colombia’s Pacific Coast, a mother teaches her daughter, Dulce, how to swim. It is an essential skill in this remote region, where livelihoods are made on the sea and where rising tides, made worse by climate change, have swept entire villages away in recent years. Overcoming her fear of the water is just one element of Dulce’s budding awareness of her natural and cultural surroundings.

Tyynenmeren rannikolla Kolumbiassa äiti opettaa tytärtään Dulcea uimaan. Se on tärkeä taito syrjäisellä seudulla, jossa elanto tienataan merestä ja jossa ilmastonmuutoksen pahentamat nousuvedet ovat viime vuosina vieneet mennessään kokonaisia kyliä. Veden pelon voittaminen on vain yksi osa Dulcen kasvavaa tietoisuutta häntä ympäröivästä luonnosta ja kulttuurista.

still photo

KAKSI RUUMISTA RANNALLA
TWO BODIES ON A BEACH

Anna Paavilainen | Finland 2019 | Fiction | 20 min

A WOMAN wakes up on a beach tied in a plastic press wearing only underwear and high heels. “Not again”, she sighs and decides to track down the enemy and strike back. She gets a companion from AN OLDER WOMAN, who has been pushed to the borders of society.  During their journey through classical cinematic landscapes these nameless women from different generations struggle to connect and understand each other’s perspectives while their passion for men and male attention gets in away.

Nainen herää rannalta muoviin käärittynä puolialastomana korkokengissä. “Ei taas”, hän huokaa, ja päättää löytää syyllisen. Nainen saa houkuteltua mukaansa kostoretkelleen maailmanlaidalle sysätyn vanhemman naisen. Kulkiessaan läpi klassisten elokuvallisten maisemien nämä nimettömät naiset joutuvat kohtaamaan omat himonsa, sukupolvien ristiriidat ja idealisminsa haurauden.

International Competition 3: Homo Sapiens

T24 | 7.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L102 | 9.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 85 min

still photo

CADAVRE EXQUIS

Stephanie Lansaque, Francois Leroy | France 2018 | Animation | 13 min

‘Cadavre exquis’ invites to a visual, acoustic and odorous ballad through the wandering of a one eyed dog. In the maze of Old Hanoi narrow streets, daily life and legend mingle on the syncopated rhythm of Hat Xam, the Vietnamese blues.

Elokuva kutsuu mukaan visuaaliseen, akustiseen ja tuoksuvaan balladiin yksisilmäisen koiran vaelluksella. Vanhan Hanoin kapeiden katujen sokkelossa arkielämä ja legenda sekoittuvat Hat Xamin, vietnamilaisen bluesin, synkopoituun rytmiin.

still photo

ALL THESE CREATURES
KAIKKI NÄMÄ OLENNOT

Charles Williams | Australia 2018 | Fiction | 15 min

An adolescent boy attempts to untangle his memories of a mysterious infestation, the unraveling of his father, and the little creatures in side us all.

Teini-ikäinen poika yrittää selvittää muistikuviaan kummallisesta tartunnasta, isänsä sekoamisesta ja meidän kaikkien sisällä olevista pienistä olennoista.

still photo

MAGIC ALPS
MAAGISET ALPIT

Marco Scotuzzi, Andrea Brusa | Italy 2018 | Fiction | 15 min

An Afgani refugee arrives in Italy with his goat and seeks political asylum for both of them.

Afgaanipakolainen saapuu Italiaan vuohensa kanssa ja hakee poliittista turvapaikkaa molemmille.

still photo

NEKO NO HI
CAT DAYS
KISSANPÄIVÄT

Jon Frickey | Germany, Japan 2018 | Animation | 12 min

Jiro, a little boy, feels sick. His father takes him to the doctor’s. She diagnoses a harmless condition. But it shakes the core of the boy’s identity.

Pieni Jiro-poika tuntee olonsa sairaaksi. Isä vie pojan lääkäriin. Lääkäri diagnosoi harmittoman taudin. Mutta se ravisuttaa pojan identiteettiä ytimiä myöten.

still photo

WNETRZE LWA
IN A LION
LEIJONASSA

Karol Lindholm | Poland 2018 | Documentary | 12 min

You can spend a Sunday afternoon with your child at a Danish zoo. On this particular day, a unique attraction awaits you. The staff at the zoo have set up a remarkable event involving the body of a young lion. Animals are also beautiful on the inside. But not all the spectators succumb to the magic

Voit viettää sunnuntai-iltapäivän lapsesi kanssa tanskalaisessa eläintarhassa. Juuri tänä päivänä siellä odottaa ainutlaatuinen vetonaula. Eläintarhan henkilökunta on järjestänyt hienon tapahtuman, johon kuuluu nuoren leijonan ruho. Eläimet ovat kauniita sisältäkin. Mutta kaikkiin tämä ei vetoa.

still photo

BUNNY
JÄNIS

Shaun Hughes | United Kingdom 2018 | Fiction | 18 min

An emotionally repressed and traumatised young man with rabbit ears is challenged by disruptive outsiders to face up to his delusion, and risks losing the final bond to his dead mother.

Häiriköt haastavat jäniksenkorviin sonnustautuneen, emotionaalisesti estyneen ja traumatisoituneen nuorukaisen kohtaamaan harhakuvitelmansa. Hän on vaarassa menettää viimeisenkin siteen kuolleeseen äitiinsä.

International Competition 4: Love Stories

 

T26 | 7.3. THU/TO 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu

L109 | 9.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

THE LAST POST OFFICE
VIIMEINEN POSTITOIMISTO

Aung Rakhine | Bangladesh 2018 | Fiction | 17 min

On the edge of Bangladesh, between mountains and water, stands a post-office, the only sign of civilization. It has a notorious reputation: its employees disappear. Two men, in love with each other, work there.

Bangladeshin rajamailla vuorten ja vesistöjen välissä sijaitsee postitoimisto, ainoa merkki sivilisaatiosta. Toimisto on pahamaineinen: sen työntekijät katoavat. Siellä työskentelee kaksi toisiinsa rakastunutta miestä.

still photo

WILDEBEEST
GNUU

Nicolas Keppens, Matthias Phlips | Belgium 2017 | Animation | 19 min

Going on a safari is a dream for many. For middle-aged couple Linda and Troyer, it turns into a horribly real adventure when they get left behind in the wilderness.

Safarille osallistuminen on monen unelma. Keski-ikäiselle pariskunnalle Lindalle ja Troyerille siitä tulee kammottavan todellinen seikkailu, kun he jäävät yksin villin luonnon keskelle.

still photo

CAM LANG
THE MUTE
MYKKÄ

An Pham Thien | Vietnam, United States 2018 | Fiction | 15 min

A girl tries to find the answer about love before her big day, in a rainy night.

Tyttö yrittää löytää vastauksen rakkauteen ennen tärkeää päiväänsä, sateisena iltana.

still photo

GUAXUMA

Nara Normande | France, Brazil 2018 | Animation, Documentary | 15 min

Tayra and I grew up on a beach in the north east of Brazil. We were inseparable. The sea breeze brings me back happy memories.

Tayra ja minä vartuimme Koillis-Brasilian rannoilla. Olimme erottamattomat. Merituuli herättää onnellisia muistoja.

still photo

APRÈS LE SILENCE
AFTER THE SILENCE
HILJAISUUDEN JÄLKEEN

Sonam Larcin | Belgium 2018 | Documentary | 24 min

Having fled his country, David had to leave behind the man he loves. He remembers him, their life there, the difference they were trying to hide.

Paetessaan maasta Davidin oli jätettävä jälkeen rakastamansa mies. David muistelee häntä, heidän elämäänsä ja eroavaisuutta, jota he yrittivät salata.

 

International Competition 5: Family Ties

P55 | 8.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L108 | 9.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

AS MAIS LINDAS FLORES QUE SEPAREI PARA VOCÊ
THE MOST BEAUTIFUL FLOWERS
KAUNEIMMAT KUKAT

Thiago Cordeiro | Brazil 2018 | Fiction | 16 min

What is one capable of doing in order to achieve what they desire? Lucia, 75 years old, sells flowers at the traffic lights of Sao Paulo, Brazil’s largest city. Tired of her exhausting routine and the lack of opportunities she resorts to controversial means to achieve a better life.

Mihin ihminen kykenee, jotta saavuttaisi haluamansa? 75-vuotias Lucia myy kukkia liikennevaloissa São Paulossa, Brasilian suurimmassa kaupungissa. Kyllästyneenä uuvuttavaan rutiiniinsa ja mahdollisuuksien puutteeseen hän turvautuu kyseenalaisiin keinoihin saadakseen paremman elämän.

still photo

NË MES
IN BETWEEN
VÄLISSÄ

Samir Karahoda | Kosovo 2019 | Documentary | 14 min

Brothers and sons who live abroad build identical houses to express the equality and unity infamily.An empathetic portrait of the families that, by economic necessity, need to live much of theirlives separated and living in cultures not their own.

Ulkomailla asuvat veljekset ja pojat rakentavat identtiset talot ilmaistakseen perheen tasa-arvoisuutta ja yhtenäisyyttä. Empaattinen muotokuva perheistä, joiden on taloudellisesta pakosta asuttava suurin osa elämästään erossa ja elettävä kulttuurissa, joka ei ole heidän omansa.

still photo

PUTESHESTVIE V PARIZH
TRIP TO PARIS
MATKA PARIISIIN

Maria Polyakova | Russia 2018 | Fiction | 17 min

“Trip to Paris” is a story of complex relations between young prisoners of Kolpino Penal colony and the administration and the guard, based on a true story, shot with the strong documental influence. This is a story about a teenage boy, who’s about to go for parole and leave the colony. He wants to get back to his normal life and family. But no one is waiting for him and no one is coming for him. Administration, inmates and workers know about it. But Max believes that his mother will wait for him at the gates of the prison. This story is about growing old, accepting unpleasant truth, about help, understanding and faith.

Elokuva on tarina monimutkaisesta suhteesta Kolpinan rangaistussiirtolan nuorten vankien sekä johdon ja vartijoiden välillä. Vahvalla dokumentaarisella otteella kuvattu elokuva perustuu tositarinaan. Tarina kertoo teinipojasta, joka on pääsemässä ehdonalaiseen ja jättämässä vankilan. Hän haluaa palata normaaliin elämään ja perheensä luokse. Mutta kukaan ei odota häntä eikä kukaan tule häntä vastaan. Johto, vangit ja työntekijät tietävät sen. Mutta Max uskoo, että hänen äitinsä odottaa häntä vankilan portilla. Tarina kertoo vanhenemisesta, ikävän totuuden hyväksymisestä, avusta, ymmärryksestä ja uskosta.

still photo

TUNGRUS

Rishi Chandna | India 2017 | Documentary, Fiction | 13 min

In a cramped suburban apartment in Mumbai, an eccentric patriarch and his family consider killing and eating their hell-raising pet rooster, so that they can reclaim their normal lives.

Ahtaassa mumbailaisessa lähiöasunnossa erikoinen patriarkka ja hänen perheensä harkitsevat tappavansa ja syövänsä rettelöivän lemmikkikukkonsa, jotta voisivat jatkaa normaalia elämää.

still photo

BORN IN GAMBIA
SYNTYNYT GAMBIASSA

Natxo Leuza Fernandez | Spain 2018 | Documentary | 27 min

Hassan is a child who lives on the street. His brother was accused of witchcraft and burned alive in front of him. His stepfather tells him the devil is inside, so he runs away so they do not kill him. Hassan always has a tape recorder with which he tells us about his life, that of other children an

Hassan on poika, joka asuu kadulla. Noituudesta syytetty veli poltettiin elävältä Hassanin edessä. Isäpuoli kertoo hänelle, että sisällä on paholainen, joten poika karkaa, jotta häntä ei tapettaisi. Hassan kantaa aina mukanaan nauhuria, jolle hän kertoo omasta ja toisten lasten elämästä tässä kauniissa maassa.

International Competition 6: Big Sale

T29 | 7.3. THU/TO 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P57 | 8.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

ALL INCLUSIVE
TÄYSIHOITO

Corina Schwingruber Ilić | Switzerland 2018 | Documentary | 10 min

Under the spell of mass entertainement at high sea.

Massaviihteen lumoissa ulapalla.

still photo

AKI BÚJT, AKI NEM
READY OR NOT
TÄÄLTÄ TULLAAN

Mihály Schwechtje | Hungary 2018 | Fiction | 12 min

An expensive car arrives to a poor Hungarian village. The kids playing hide and seek in the streets are very attracted by the car. The driver let them try out the vehicle. When it’s full of children, they go for a longer ride.

Kallis auto saapuu köyhään unkarilaiskylään. Piilosta kaduilla leikkivät lapset ovat hyvin kiinnostuneita autosta. Kuski antaa heidän kokeilla kyytiä. Kun auto on täynnä lapsia, he lähtevät pidemmälle matkalle.

still photo

LIKE A BIRD
LINNUN LAILLA

Michaela Kezele | Germany 2019 | Fiction | 11 min

A young woman works at a textil factory, where she secretly hides her daughter. After defending a young co- worker from the supervisor, she puts herself in danger.

Nuori nainen työskentelee tekstiilitehtaassa, jossa hän piilottelee tytärtään. Puolustettuaan nuorta työtoveriaan esimiestä vastaan hän asettaa itsensä vaaraan.

still photo

ŽICKA
MOOCH
VETELEHTIJÄ

Ivan Bukvić | Serbia 2018 | Fiction | 24 min

Mile, a runaway boy from the orphanage, spends his days and nights on the streets, begging for money and food. Cast out and alone, he manages to get close with a group of boys living on the streets. His desire to belong somewhere gets him involved in a turn of events he could never imagine.

Orpokodista karannut Mile viettää päivät ja yöt kaduilla kerjäten rahaa ja ruokaa. Ulkopuolinen ja yksinäinen Mile onnistuu tutustumaan kadulla asuvaan poikajoukkoon. Hänen toiveensa kuulua johonkin johtaa tapahtumasarjaan, jota hän ei olisi osannut kuvitellakaan.

still photo

THE LEVERS
VIVUT

Boyoung Kim | South Korea 2018 | Animation, Fiction | 10 min

A guy who was sleeping in an old car accepted a job offer from a stranger on the street. All he had to do was pulling some levers while he was listening to his favorite music through the headphone. He was satisfied for the pay with the simple job until he heard some strange sounds over the wall.

Vanhassa autossa nukkunut mies otti vastaan työtarjouksen muukalaiselta kadulla. Hänen piti vain vetää vivuista kuunnellessaan lempimusiikkiaan kuulokkeilla. Mies oli tyytyväinen yksinkertaiseen työhön, kunnes kuuli outoja ääniä muurin takaa.

still photo

BACHE-KHOR
CHILD EATER
LASTENSYÖJÄ

Mohammad Kart | Iran 2018 | Fiction | 19 min

A young boy alone with no parents who makes a living by vending falls in love with a girl in a gaming club. For the dangerous men in the gaming club no prey is more delicious and tempting than that little girl. The boy with his lean and weak little body has to enter an unfair fight against a cruel world.

Elantonsa kaupustelemalla tienaava orpo poika rakastuu tyttöön peliluolassa. Peliluolan vaarallisille miehille mikään saalis ei ole herkullisempi ja houkuttelevampi kuin tyttö. Laihan ja heikon pojan on ryhdyttävä epäreiluun taistoon julmaa maailmaa vastaan.

International Competition 7: Big Brother

 

P59 | 8.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu

L111 | 9.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 93 min

still photo

EXCLAIM.HIBERNATION
TALVIUNI

Jian Mei | China 2018 | Experimental, Fiction | 5 min

Our voices are super powerful, but why do they have no way to be heard? Could it be that the winter has put us into deep sleep?This film is inpired by Beijing government’s clearance plan of the city’s “low-end population” without any notice. November 2017, winter.

Äänemme ovat voimakkaat, mutta miksei niitä kuulla? Voisiko olla, että talvi on saanut meidät syvään uneen? Elokuvan inspiraationa toimii hallituksen suunnitelma poistaa Pekingin “kurjalisto” ilman varoitusta. Marraskuu 2017, talvi.

still photo

TO PLANT A FLAG
LIPUN PYSTYTYS

Bobbie Peers | Norway, Iceland 2018 | Fiction | 15 min

In preparation for the moon landing in 1969, NASA sent a team of astronauts to the lunar landscapes of Iceland. Their hi-tech training mission soon discovers what obstacles one can meet when facing an Icelandic sheep farmer.

Valmistautuessaan Kuuhun laskeutumiseen vuonna 1969 NASA lähetti astronauttiryhmän Islannin kuumaisiin maisemiin. Huipputeknisessä harjoittelutehtävässä havaitaan pian, millaisia esteitä voi kohdata, kun edessä on islantilainen lammasfarmari.

still photo

BISU
BLIND MOUTH
SOKEA SUU

Siew Hong Leong | Taiwan, Malaysia 2017 | Fiction | 16 min

Father works as an assistant to doctors who seal every child’s mouth. He worried that his daughter’s secret would be discovered. One day, he finds a hole leading to somewhere. Suddenly, the security guards storms into their house …

Isä työskentelee apulaisena lääkärille, joka sulkee jokaisen lapsen suun. Isää huolestuttaa, että hänen tyttärensä salaisuus paljastuu. Eräänä päivänä hän löytää aukon, joka johtaa jonnekin. Äkkiä turvamiehet ryntäävät heidän taloonsa…

still photo

UNTRAVEL
EPÄMATKUSTUS

Ana Nedeljkovic, Nikola Majdak Jr. | Serbia, Slovakia 2018 | Animation | 10 min

A film about (local) patriotism, tourism and emigration. The girl lives in a gray, isolated country, enclosed by a huge wall. She has never travelled anywhere, but all her life she has dreamt of leaving forever for a perfect world called “Abroad”.

Elokuva patriotismista, turismista ja siirtolaisuudesta. Tyttö asuu harmaassa, eristäytyneessä maassa, jota ympäröi suunnattoman kokoinen muuri. Hän ei ole koskaan matkustanut minnekään, mutta koko ikänsä hän on unelmoinut lähtevänsä ikiajoiksi pois kohti täydellistä maailmaa, jota kutsutaan ”ulkomaaksi”.

still photo

SWATTED
SWATTAUS

Ismaël Chandoutis | France 2018 | Animation, Documentary | 20 min

Online players talk about their difficulties in escaping swatting, a cyber-harassment phenomenon that is sometimes fatal and threatens them whenever they play. The action takes shape through youtube videos and wireframe images from a video game.

Nettipelaajat kertovat vaikeuksistaan yrittää välttää swattausta, kyberkiusaamisilmiötä, joka voi johtaa kuolemaan ja uhkaa aina pelatessa. Elokuva koostuu YouTube-videoista ja videopelien lankamalleista.

still photo

VERMINE
TUHOLAINEN

Jérémie Becquer | Denmark 2018 | Animation | 7 min

A Rat poet, whose hopeful poetry contrasts the world in which he lives in, gets confronted with the harshness of a society bias towards Mice.

Rottarunoilija, jonka toiveikas runous poikkeaa jyrkästi maailmasta, jossa hän elää, joutuu kohtaamaan hiiriä syrjivän yhteiskunnan karuuden.

still photo

ARE YOU LISTENING MOTHER?
KUUNTELETKO SINÄ, ÄITI?

Tuna Kaptan | Germany, Turkey 2018 | Fiction | 20 min

A Kurdish woman is sentenced to six years of house arrest with an electronic ankle bracelet. The charge: supporting terrorist activities. From now on an invisible border runs through her garden in a Turkish village, which she repeatedly trespasses. Her older son is torn between obedience and rebellion. How far will he go to protect his mother from further punishment?

Kurdinainen tuomitaan kuudeksi vuodeksi kotiarestiin ja pitämään elektronista nilkkapantaa. Syyte: terroristitoiminnan tukeminen. Tästä lähtien hänen puutarhassaan turkkilaisessa kylässä kulkee näkymätön raja, jonka yli hän toistuvasti astuu. Hänen vanhempaa poikaansa raastaa valinta tottelevaisuuden ja kapinan välillä. Miten pitkälle hän menee suojellakseen äitiään lisärangaistuksilta?

 

International Competition 8: In Good Faith

 

P72 | 8.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | K18
osta lippu
osta lippu

L95 | 9.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 91 min

still photo

BROKEN FLOWERS
SÄRKYNEITÄ KUKKIA

Grace Hsia | China, Latvia 2019 | Fiction | 6 min

10 year old Duo Er is reluctant to attend her violin lessons. Her mother however tries to encourage her to continue. But Duo Er carries a secret she can not share.

10-vuotias Duo Er ei halua käydä viulutunneilla. Hänen äitinsä yrittää silti rohkaista häntä jatkamaan. Mutta Duo Erillä on salaisuus, jota hän ei voi kertoa.

still photo

BROTHERHOOD
VELJEYS

Meryam Joobeur | Canada, Tunisia, Qatar, Sweden 2018 | Fiction | 25 min

Mohamed is a hardened shepherd living in rural Tunisia with his wife and two sons. Mohamed is deeply shaken when his oldest son Malik returns home after a long journey with a mysterious new wife. Tension between father and son rises over three days until reaching a breaking point.

Mohamed on kovapintainen paimen, joka asuu Tunisian maaseudulla vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. Mohamed järkyttyy pahasti, kun hänen vanhin poikansa Malik palaa kotiin pitkän matkan jälkeen arvoituksellisen uuden vaimon kanssa. Jännite isän ja pojan välillä kasvaa kolmen päivän ajan, kunnes saavuttaa murtumispisteensä.

still photo

LA SOURCE
THE SOURCE
LÄHDE

William S. Touitou | France 2018 | Fiction | 18 min

In a popular neighborhood in the Paris suburbs, hours and days following an attack committed in Paris by Brahim, a young man from the hood. His family and friends are shocked and wonder…

Pariisin esikaupungin suosittu asuinalue, tunteja ja päiviä ghetossa asuvan nuoren Brahimin tekemän iskun jälkeen. Hänen perheensä ja ystävänsä ovat järkyttyneitä ja ihmeissään…

still photo

U NASHIJ SINAGOZI
IN OUR SYNAGOGUE
SYNAGOGASSAMME

Ivan Orlenko | Ukraine, France 2018 | Fiction | 20 min

Jewish boy tries to find out why women were shouting during prayer in the local synagogue.

Juutalaispoika yrittää selvittää, miksi naiset huusivat rukouksen aikana paikallisessa synagogassa.

still photo

HEA KARJANE
THE GOOD SHEPHERD
HYVÄ PAIMEN

Evar Anvelt | Estonia 2018 | Fiction | 22 min

Ibrahim is a shepherd whose job is to look after his herd as best as he can. One day he receives a phone call from his brother with a plan he wants nothing to hear about.

Ibrahim on paimen, jonka työ on valvoa laumaa parhaansa mukaan. Eräänä päivänä hän saa puhelun veljeltään, jolla on suunnitelma, josta Ibrahim ei halua kuulla sanaakaan.

 

International Competition 9: On the Edge

 

P69 | 8.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L97 | 9.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

FAMILLE
FAMILY
PERHE

Catherine Cosme | Belgium 2018 | Fiction | 25 min

Lisa welcomes Youssif, Houria and their daughter Nour, while they’re waiting for their convocation at the Immigration Office. Between the will of kindness and communication issues, doubt and fear begin to settle in Lisa’s intimacy : who is this family ?

Lisa ottaa vastaan Youssifin, Hourian ja heidän tyttärensä Nourin heidän odottaessaan maahanmuuttoviraston kutsua. Ystävällisyyden ja kommunikaatio-ongelmien keskellä epäilys ja pelko alkavat asettua Lisan mieleen: keitä nämä ihmiset ovat?

still photo

POKROWCE
LEATHER
NAHKA

Karolina Borgiasz | Poland 2018 | Experimental, Animation | 6 min

Human skin is a leather cover for the interior. We will leave our covers just like abandoned coats in wardrobe.

Ihmisiho on nahkakuori sisuksille. Jätämme kuoremme kuin hylätyt takit vaatekomeroon.

still photo

WILD WILL
VILLI WILL

Alan King | Australia 2018 | Experimental, Fiction | 13 min

When on duty police officer James Hale, comes across the local dogcatcher William Page wandering the streets disorientated and mute, he brings him back to the station for assistance. However the situation soon disintegrates into hell on earth.

Kun virantoimituksessa oleva poliisi James Hale kohtaa William Pagen, paikallisen rankkurin, vaeltelemassa kadulla mykkänä ja sekavana, hän vie miehen poliisiasemalle. Pian tilanne kuitenkin muuttuu maanpäälliseksi helvetiksi.

still photo

FAUVE

Jeremy Comte | Canada 2018 | Fiction | 16 min

Set in a surface mine, two boys sink into a seemingly innocent power game with Mother Nature as the sole observer.

Avolouhokseen sijoittuvassa elokuvassa kaksi poikaa uppoutuu näennäisen viattomaan valtapeliin luontoäidin ollessa ainoa katselija.

still photo

LEOFOROS PATISION
PATISION AVENUE

Thanasis Neofotistos | Greece 2018 | Fiction | 13 min

Yanni’s mum is on her way to audition for a role as Shakespeare’s Viola, when she discovers that her son has been left home alone. Through a series of phone calls, she fights to balance the most important roles of her life, whilst walking in the most controversial area of central Athens, Patision Av.

Yannin äiti on matkalla koe-esiintymään Shakespearen Violan rooliin, kun hän kuulee, että poika on jäänyt yksin kotiin. Puhelinkeskusteluiden kautta hän yrittää tasapainottaa elämänsä tärkeimmät roolit kävellessään Ateenan keskustan kiistanalaisen Patision Avenuen läpi.

still photo

REKONSTRUKCE
RECONSTRUCTION
UUDELLEENRAKENNUS

Jiří Havlíček, Ondřej Novák | Czech Republic 2018 | Fiction | 16 min

Olda, a seventeen-year-old teenager, awaits his trial in a detention center for juveniles. There, he tries to fill the void of prison’s monotony. However, his memory is just as imperfect and incomplete as the effort to understand his unreasonable violence.

17-vuotias teinipoika Olda odottaa oikeudenkäyntiä nuorisovankilassa. Siellä hän yrittää täyttää vankilan tyhjää yksitoikkoisuutta. Hänen muistinsa on kuitenkin yhtä epätäydellinen ja vajaa kuin yritys ymmärtää järjetöntä väkivaltaisuuttaan.

 

International Competition 10: Nostalgia

 

T31 | 7.3. THU/TO 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L99 | 9.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €| K18

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 97 min

still photo

MON JUKE-BOX
MY JUKE-BOX
MINUN JUKEBOKSINI

Florentine Grelier | France 2019 | Animation | 15 min

I heard a music by chance the other day. An old rock’n’roll title. It tells me something … It’s probably a piece that passed on an infernal machine of my father, the adventurer, the man of a thousand lives, the king of the jukebox.

Kuulin sattumalta musiikkia eräänä päivänä. Vanhan rock’n’roll-biisin. Se kertoo minulle jotain… Kappale on tainnut soida siitä pirullisesta koneesta, joka kuului isälleni, seikkailijalle, tuhannen elämän miehelle, jukeboksien kuninkaalle.

still photo

KAMESHKI
PEBBLES
PIKKUKIVIÄ

Mikhail Zheleznikov | Russia 2018 | Experimental, Documentary | 11 min

I often find photographs of strangers in the sreets.

Löydän usein vieraiden ihmisten valokuvia kaduilta.

still photo

AVASHESH
THE REMAINS
JÄÄMISTÖ

Manoj Babu Pant | Nepal 2018 | Experimental, Fiction | 17 min

An old fisherman overcomes his solitude by playing a game with his own reflection as a child in a river bank.

Vanha kalastaja pääsee yli yksinäisyydestään pelaamalla peliä oman lapsuuden kuvajaisensa kanssa joentörmällä.

still photo

TROPICS
TROPIIKKI

Mathilde Lavenne | France 2018 | Experimental, Documentary | 14 min

TROPICS draws an orbit around a Mexican farm. Scattered voices seem to revive and disturb the memory of the place. Crossing the matter, the film attempts to stop time and men, and reveals the ghost of a lost paradise.

Elokuva piirtää kehän meksikolaisen maatilan ympärille. Hajanaiset äänet tuntuvat heräävän ja häiritsevän paikan muistoa. Irtautumalla aineesta elokuva yrittää pysäyttää ajan ja ihmiset sekä paljastaa kadonneen paratiisin aaveen.

still photo

OTURACAQLAR
THE CHAIRS
TUOLIT

Orkhan Aghazada | Azerbaijan, United Kingdom 2018 | Fiction | 20 min

Kerim and Rena were in love, but had to marry other people. Despite the passing of time, their love is now prohibited and dangerous in the society they live in. The only secret way of expressing their love is through lights flashing in the darkness of night.

Kerim ja Rena olivat rakastuneet toisiinsa, mutta heidän oli avioiduttava muiden kanssa. Ajan kulusta huolimatta heidän rakkautensa on kiellettyä ja vaarallista yhteiskunnassa, jossa he elävät. Ainoa salainen keino ilmaista rakkautta on väläytellä valoja pimeydessä.

still photo

CADOUL DE CRACIUN
THE CHRISTMAS GIFT
JOULULAHJA

Bogdan Muresanu | Romania 2018 | Fiction | 20 min

On the 20th of December, 1989, a few days after Ceausescu’s bloody repression in Timisoara, a father’s quiet evening turns to sheer ordeal as he finds out that his little son has mailed a wish letter to Santa. As the kid understood, his father’s desire was to see Ceausescu dead.

20. joulukuuta 1989, muutama päivä Timisoaran mielenosoituksen verisen tukahduttamisen jälkeen isän rauhallinen ilta muuttuu koettelemukseksi, kun hän kuulee, että hänen pieni poikansa on lähettänyt toivomuskirjeen joulupukille. Lapsi oli ymmärtänyt, että isä toivoo Ceausescun kuolemaa.