This year, KAVI Arkistojen aarteita screenings will offer a glimpse into the Finnish theatre and its makers, in addition to introducing foreign celebrities who have visited Finland.

Carte Blanche: Anna Eriksson

 

P77 | 8.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L117 | 9.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 74 min

still photo

MESHES OF THE AFTERNOON
ILTAPÄIVÄN KUDELMA

Maya Deren | United States 1943 | Experimental, Fiction | 14 min

Meshes of the Afternoon’s dream-like mise-en-scne, illogical narrative trajectory, fluid movement and ambient soundtrack invite a type of contemplative, perhaps even transcendental, involvement for the spectator. The film is constructed from a myriad of eyeline matches and mismatches. The use of extreme angles to imply one character looking down on the dreamer, a type of spider’s point of view, foreshadows the dreamer’s death.

Teoksen unenomainen lavastus, epälooginen kerronnan kaari, jouheva liike ja tarinaa mukaileva ääniraita luovat katsojalle pohdiskelevan, ehkäpä jopa transsendentaalisen elokuvakokemuksen. Teos hyödyntää vaihtelevia katselinjoja, ja sen liioitellut kamerakulmat antavat ymmärtää, että hahmo katselee nukkujaa ylhäältä alaspäin, kuin kärpänen katossa. Nämä kuvakulmat enteilevät uneksijan kuolemaa.

still photo

SCORPIO RISING
SKORPIONIN MERKKI

Kenneth Anger | United States 1972 | Experimental, Fiction | 28 min

A gang of Nazi bikers prepares for a race as sexual, sadistic, and occult images are cut together.

Natsiaatetta kannattava pyöräjengi valmistautuu kilpa-ajoihin. Filmimateriaalin joukkoon sekoittuu seksuaalisia, sadistisia ja okkultistisia kuvia.

still photo

THE AMPUTEE
AMPUTOITU

David Lynch | United States 1974 | Fiction | 5 min

A double leg amputated woman sits and writes a long meandering letter while her ineffective nurse attempts to attend to her stumps.

Nainen, jonka molemmat jalat on amputoitu, istuu kirjoittamassa pitkää ja polveilevaa kirjettä samalla, kun hänen taitamaton hoitajansa yrittää huolehtia hänen reidentyngistään.

still photo

SAUTE MA VILLE
BLOW UP MY TOWN
RÄJÄYTÄ KAUPUNKINI

Chantal Akerman | Belgium 1968 | Fiction | 13 min

Suburbs of Brussels: a young lady in her apartment’s kitchen mops the floors, polishes her shoes, dances, cooks, drinks wine, then she duct-tapes the door, opens the gas and blows everything up – humming all along.

Brysselin lähiössä nuori nainen pyyhkii keittiönsä lattiaa, kiillottaa kenkiään, tanssii, kokkaa, juo viiniä, teippaa sitten oven umpeen, avaa kaasuhanan ja räjäyttää ilmaan koko helahoidon – hyräillen taukoamatta.

still photo

TURBULENT
TURBULENSSI

Shirin Neshat | United States 1998 | Experimental, Fiction | 10 min

First of a series of Neshat’s films exploring issues of gender in relation to the social structure of Islamic Iran. Turbulent’s main focus is the absence of women in relation to music in the public space. This film takes the form of a musical duel between a male singer, performing a passionate love song with words, by the great Thirteenth century mystic Rumi, (original voice of renowned Iranian singer Shahram Nazeri,) and Sussan Deyhim, the female singer delivering her own eclectic composition.

Neshat’n elokuvasarjan ensimmäinen teos pohtii sukupuolen suhdetta islamilaisen Iranin sosiaalisiin rakenteisiin ja tarkastelee sitä, millainen rooli naisilla on julkisesti esitetyssä musiikissa. Elokuva on musiikillinen kaksinkamppailu kahden laulajan välillä: mieslaulaja esittää tunteikkaan rakkauslaulun, jonka sanat on lainattu 1200-luvulla eläneeltä mystikolta, Rumilta (kuuluisa iranilainen laulaja Shahram Nazeri), ja naislaulaja (Sussan Deyhim) esittää oman eklektisen sävellyksensä.

Courtesy of the artist and Gladstone Gallery, New York and Brussels

Canon of Short Film: Yugoslavia

P83 | 8.3. FRI/PE 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L125 | 9.3. SAT/LA 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 79 min

still photo

PIONIRI MALENI MI SMO VOJSKA PRAVA, SVAKOG DANA NIČEMO KO ZELENA TRAVA
LITTLE PIONEERS
PIKKU PIONEERIT

Želimir Žilnik | Yugoslavia 1968 | Documentary | 18 min

Socially neglected children, taking care of themselves, they dare go stealing and break the law. They argue with parents who neither understand them nor do they have feelings for them. As a counterpoint to this story we see a TV show where a popular actor-entertainer Gula (Dragoljub Milosavljevic) addresses happy and care-free children.

Sosiaalisesti laiminlyödyt lapset, jotka huolehtivat itse itsestään, uskaltavat varastaa ja rikkoa lakia. He riitelevät vanhempiensa kanssa, jotka eivät ymmärrä heitä tai välitä heistä. Vastapainona tälle tarinalle näemme televisio-ohjelman, jossa suosittu näyttelijä-viihdyttäjä Gula (Dragoljub Milosavljevic) puhuttelee onnellisia ja huolettomia lapsia.

still photo

GRATINIRANI MOZAK PUPILIJE FERKEVERK
THE GRATINATED BRAINS OF PUPILIJA FERKEVERK
PUPILIJA FERKEVERKIN GRATINOIDUT AIVOT

Karpo Aćimović Godina | Yugoslavia 1970 | Fiction | 15 min

In contemporary social society man’s fashion becomes more attractive and even more important than women’s. Men of the traditional industrial society are serious, productive, disciplined and the consumer society leads them into light-mindedness and unseriousness.

Sosiaalisessa nyky-yhteiskunnassa miesten muodista on tullut naisten muotia houkuttelevampaa ja huomattavasti tärkeämpää. Perinteisen teollisen yhteiskunnan miehet ovat vakavia, aikaansaavia ja kurinalaisia, ja kulutusyhteiskunta johdattaa heitä kevytmielisyyteen ja huolettomuuteen.

still photo

MALA SEOSKA PRIREDBA
A LITTLE VILLAGE PERFORMANCE
PIKKU KYLÄN MISSIKISAT

Krsto Papić | Yugoslavia 1972 | Documentary | 18 min

Documentary covering a MISS ’71 competition in a small rural village in Croatia, Yugoslavia.

Dokumentti vuoden 1971 missikilpailuista kroatialaisessa maalaiskylässä, Jugoslaviassa.

still photo

JUDA
JUDAS
JUUDAS

Vlatko Gilić | Yugoslavia 1972 | Fiction | 11 min

In the rocky wastes of Mount Velebit, men have lived for centuries in close proximity with snakes. They learned to anticipate and cope with the dangers of the evil region, but the true battle begins when man comes to grips with the evil in himself.

Miehet ovat asuneet vuosisatoja Velebit-vuoren kivisessä autiomaassa lähellä käärmeitä. He ovat oppineet varautumaan ja selviytymään julman alueen vaaroista. Mutta todellinen taistelu alkaa, kun ihminen ymmärtää oman pahuutensa.

still photo

GUERNICA

Emir Kusturica | Czechoslovakia 1978 | Fiction | 17 min

Guernica student film, the story is based on a Antonije Isaković novel. It tells the history of a Jewish little boy facing the fear of the anti-semitism. His father brings him in 1937 to the Exposition Universelle in Paris, where he discovers Picasso’s painting. Some years later, the nazis come and persecute the Jews. The father explains to his son: “They just want to examinate us because we have a big nose.” When his family is taken away, the boy stays alone at home, he looks at the family photos and cuts all the noses off. He sticks them together an calls it “Guernica”.

Guernica on opiskelijaelokuva, joka perustuu Antonije Isakovićin romaaniin. Se kertoo pienestä juutalaispojasta, joka kohtaa juutalaisvihaa. Isä vie pojan Pariisiin katsomaan vuoden 1937 maailmannäyttelyä, jossa hän näkee Picasson maalauksen. Joitain vuosia myöhemmin natsit saapuvat vainoamaan juutalaisia. Isä selittää pojalleen: “He haluavat vain kuulustella meitä koska olemme isonenäisiä.” Kun pojan perhe viedään, hän jää yksin kotiin. Hän katselee valokuvia perheestään ja leikkaa kaikilta nenät irti. Poika liimaa nenät yhteen ja kutsuu teosta Guernicaksi.

Finnish Film Archive 1

T42 | 7.3. THU/TO 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L123 | 9.3. SAT/LA 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

TYÖTÄ YLIOPPILASTEATTERISSA
STUDENTS’ THEATRE WORKSHOP

Risto Jarva | Finland 1961 | Documentary | 8 min

Students’ Theatre Workshop is an experimental documentary divided in two parts. The first half is an introduction of the Helsinki Student Theatre actors, atmosphere, rehearsals and the theatre itself. In the second half, we are shown footage of Franz Kafka’s play The Warden of the Tomb, performed by Helsinki Student Theatre actors Kai Lappalainen and Jyri Schreck.

Työtä Ylioppilasteatterissa on kokeellinen dokumentti, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen puolisko on esittelyä Helsingin Ylioppilasteatterin ihmisistä, ilmapiiristä, harjoituksista, tiloista. Toisessa osassa nähdään katkelmia Franz Kafkan näytelmästä Haudanvartija Ylioppilasteatterin näyttelijöiden Kai Lappalaisen ja Jyri Schreckin esittämänä.

still photo

KOLMEN KAUPUNGIN KASVOT
THE FACES OF THREE CITIES

Matti Kassila | Finland 1962 | Documentary | 4 min

Matti Kassila’s documentary’s Tampere portion introduces us to the vibrant local theatre scene. Pyynikki Summer Theatre performs Tuntematon sotilas (The Unknown Soldier), while Tampere Workers’ Theatre enacts Niskavuoren naiset (Women of Niskavuori). In addition, actor Eino Salmelainen rehearses the classic Finnish ballad Elinan Surma (The Murder of Elina), and we see author Väinö Linna at his farm. Tampere City Library’s head librarian Mikko Mäkelä introduces us to authors from neighbouring municipality Pirkkala. Lastly, actor Veikko Sinisalo reads from Finnish poet Lauri Viita’s novel Moreeni (Moraine).

Matti Kassilan dokumenttielokuvan Tampere-osiossa tutustutaan vireään tamperelaiseen teatterielämään. Pyynikin kesäteatterissa esitetään Tuntematonta sotilasta ja Tampereen Työväen Teatterissa Niskavuoren naisia. Eino Salmelainen nähdään harjoittamassa Elinan surmaa, Väinö Linna kohdataan maatilallaan. Mikko Mäkelä kertoo pirkkalaiskirjailijoista. Lopuksi Veikko Sinisalo lausuu Lauri Viidan Moreenia.

still photo

TEATTERIJUHLA AURAN RANNALLA
THEATRE ON THE BANKS OF RIVER AURA

Usko Kemppi, Yrjö Aaltonen | Finland 1963 | Documentary | 7 min

Turku’s new City Theatre celebrated its grand opening in September 1962. Before the opening ceremony, we explore the life behind the scenes. The opening is attended by, among others, Finnish film producer and director Risto Orko and the President of Finland, Urho Kekkonen with his wife.

Turun uuden Kaupunginteatterin vihkiäisiä juhlittiin syyskuussa 1962. Ennen avajaisia tutustutaan teatterin kulissien takaiseen elämään. Avajaisia kunnioittivat läsnäolollaan mm. kauppaneuvos Risto Orko sekä tasavallan presidentti Urho Kekkonen puolisoineen.

still photo

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENTAA: HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI
HELSINKI BUILDS CITY THEATRE

Valentin Vaala | Finland 1968 | Documentary | 13 min

Finnish director Valentin Vaala’s documentary shows the different stages of building the Helsinki City Theatre, as well as the completed building and technical features. The theatre’s gala performance is Norwegian dramatist Henrik Ibsen’s play Peer Gynt. Actors Hannes Häyrinen ja Elina Pohjanpää are seen rehearsing the performance.

Valentin Vaalan dokumenttielokuva esittelee Helsingin kaupunginteatterin rakentamisen vaiheita sekä valmiin rakennuksen tiloja ja teatteriteknisiä ominaisuuksia. Juhlanäytöksenä teatteri esittää Peer Gynt – näytelmän. Esitykseen valmistautumassa nähdään mm. Hannes Häyrinen ja Elina Pohjanpää.

still photo

SANOTAAN KULTTUURIKSI: TEATTERIELOKUVA
THEY CALL IT CULTURE: THEATRE FILM

Raimo Meltti | Finland 1972 | Documentary | 23 min

For the 75th anniversary of the Finnish National Theatre, director Raimo Meltti wrote and directed a feature of the theatre’s everyday life for commercial television. The programme shows several famous National Theatre actors honing their craft, among them Edvin Laine, Tarmo Manni, Eeva-Kaarina Volanen, Joel Rinne, Helge Herala, Kyllikki Forssell, Pentti Siimes, Matti Ranin, Kauko Helovirta, Rauni Luoma and Jussi Jurkka.

Raimo Meltti käsikirjoitti ja ohjasi Mainostelevisiolle Kansallisteatterin historiaa ja arkea kartoittavan reportaasin teatterin 75-vuotisjuhlavuonna. Ohjelmassa tavataan työnsä ääressä lukuisia tunnettuja Kansallisteatterin kasvoja, kuten Edvin Laine, Tarmo Manni, Eeva-Kaarina Volanen, Joel Rinne, Helge Herala, Kyllikki Forssell, Pentti Siimes, Matti Ranin, Kauko Helovirta, Rauni Luoma, Jussi Jurkka sekä monia muita.

still photo

VIERAANANNE JURKAT
YOUR GUESTS FAMILY JURKKA

Risto Linnus, Markku Veijalainen | Finland 1974 | Documentary | 18 min

In a commercial television episode of the Vieraananne Jurkat (Your Guests Family Jurkka) show, actors Emmi, Vappu and Sakari Jurkka have gathered to reminisce on their family enterprise, Jurkka Theatre.

Mainostelevision Vieraananne Jurkat – sarjan jaksossa Emmi, Vappu sekä Sakari Jurkka ovat kokoontuneet televisiostudioon muistelemaan Teatteri Jurkan vaiheita.

still photo

KOM-TEATTERI
KOM-THEATRE

| Finland 1978 | Documentary | 5 min

This commercial television documentary Erikoistoimitus (Special Report), introduces us to the work of KOM Theatre. The documentary shows actors Sulevi Peltola, Sinikka Sokka, Heikki Kinnunen and other KOM Theatre members planning future shows and discussing the theatre’s finances.

Mainostelevision Erikoistoimituksen dokumenttiohjelmassa tutustutaan KOM-teatterin työhön. Ohjelmaotteessa nähdään mm. Sulevi Peltola, Sinikka Sokka, Heikki Kinnunen sekä muita KOM-teatterin jäseniä suunnittelemassa tulevia esityksiä ja pohtimassa teatterin taloutta.

still photo

LASSE PÖYSTI TTT:N JOHTAJA
LASSE PÖYSTI MANAGER OF TTT

| Finland 1979 | Documentary | 5 min

In commercial television’s documentary Erikoistoimitus (Special Report), Tampere Workers’ Theatre’s director Lasse Pöysti is seen on stage as King Gustav III of Sweden. In addition, Pöysti talks about the background for the Lumiprinssi (The Snow Prince) play and presents the plans and the scale model for the new Workers’ Theatre building.

Mainostelevision Erikoistoimituksen ohjelmassa Tampereen Työväen Teatterin johtaja Lasse Pöysti nähdään näyttämöllä kuningas Kustaa III:n roolissa. Lisäksi Pöysti kertoo Lumiprinssi-näytelmän taustoista sekä esittelee TTT:n uudisrakennuksen suunnitelmia ja pienoismallia.

still photo

LINJALLA: RYHMÄTEATTERI
ON THE LINE: RYHMÄTEATTERI

| Finland 1981 | Documentary | 3 min

In the commercial television’s show Linjalla (On the Line), the Ryhmäteatteri theatre power figures Raili Leppäkoski and Arto af Hällström explain the philosophy of creating theatre and the functions of Ryhmäteatteri on the eve of its success.

Mainostelevision Linjalla-sarjan ohjelmaotteessa menestyksensä kynnyksellä olevan Ryhmäteatterin voimahahmot Raila Leppäkoski ja Arto af Hällström tekevät selkoa teatterin tekemisen filosofiastaan sekä Ryhmäteatterin toiminnasta.

Finnish Film Archive 2

 

T44 | 7.3. THU/TO 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P82 | 8.3. FRI/PE 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 75 min

still photo

HÄNEN MAJESTEETTINSA KEISARIN KÄYNTI HELSINGISSÄ
HIS MAJESTY EMPEROR OF RUSSIA VISITS HELSINKI

| Finland 1915 | Documentary | 4 min

Tsar Nikolai II of Russia visited Helsinki on 10 March 1915. The film shows the Tsar arriving and being received at the main railway station in Helsinki, his visit to Uspenski Cathedral and St Nicholas’ Church, the drive to the Palace and a visit to the sea fortress Suomenlinna.

Venäjän keisari Nikolai II vieraili Helsingissä 10.3.1915. Elokuvassa nähdään keisarin saapuminen ja vastaanotto Helsingin rautatieasemalla, käynti Uspenskin ja Nikolain kirkoissa, ajo linnaan sekä käynti Suomenlinnassa.

still photo

HITLERIN VIERAILU MANNERHEIMIN LUONA
HITLER VISITS MANNERHEIM

Orvo Saarikivi, Valentin Vaala | Finland 1942 | Documentary | 12 min

On 4 June 1942, Chancellor Adolf Hitler arrived on a surprise visit to the 75th birthday of C.G.E. Mannerheim, Commander-in-Chief of Finland’s defence forces. His plane landed at Immola Airfield in Imatra, but the actual meeting took place on a train in Ruokolahti.

Valtakunnankansleri Adolf Hitler saapui 4.6.1942 yllätysvierailulle Suomen armeijan ylipäällikkö C. G. E. Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäiville. Hänen koneensa laskeutui Immolan kentälle. Varsinainen tapaaminen järjestettiin kuitenkin junassa Ruokolahdella.

still photo

FINLANDIA-KATSAUS (KOOSTE)
FINLANDIA REVIEWS

| Finland 1949-1961 | Documentary | 8 min

Over the years, the film company Suomi-Filmi captured many famous foreigners’ visits to Finland on film in their Finlandia Reviews. A compilation of these reviews includes Gregory Peck, William Holden, Josephine Baker, Louis Armstrong, Ingmar Bergman, Harriet Andersson, Helen Keller and Igor Stravinsky.

Suomi-Filmi Oy:n Finlandia-katsauksiin tallentuivat vuosien saatossa monien merkittävien ulkomaalaisten kuuluisuuksien Suomen vierailut. Koosteessa nähdään Gregory Peck, William Holden, Josephine Baker, Louis Armstrong, Ingmar Bergman, Harriet Andersson, Helen Keller sekä Igor Stravinsky.

still photo

ARMI JA GIL TURUSSA
ARMI AND GIL IN TURKU

| Finland 1955 | Documentary | 8 min

The entire country went gaga over a visit by Miss Universe Armi Kuusela and her Filipino husband Virgilio Hilario. From Helsinki, the couple continued on to Turku.

Miss Universum Armi Kuuselan ja koko Suomen vävypojan filippiiniläisen Virgilio Hilarion vierailu sai koko Suomen sekaisin. Helsingistä pari suuntasi matkansa Turkuun.

still photo

NIKITA HRUŠTŠOV SUOMESSA
NIKITA KHRUSHCHEV IN FINLAND

| Finland 1957 | Documentary | 6 min

Soviet leaders Nikita Khrushchev and Nikolai Bulganin visited Finland in June 1957. Finlandia Review No 332 shows the reception at the main railway station in Helsinki, their arrival at the Myllytie residence in Kaivopuisto, visits to the Prime Minister’s Office and the Presidential Palace, as well as a dinner with the Prime Minister at Smolna, the Finnish Government’s banquet hall.

Neuvostojohtajat Nikita Hruštšov ja Nikolai Bulganin vierailivat Suomessa kesäkuussa 1957. Finlandia-katsauksessa 332 nähdään vastaanotto Helsingin rautatieasemalla, saapuminen Kaivopuiston Myllytien asuntoon, vierailu Valtioneuvostossa, Presidentinlinnassa sekä pääministerin juhlapäivälliset Valtioneuvoston juhlahuoneistossa.

still photo

PAUL ANKA LINNANMÄELLÄ
PAUL ANKA IN LINNANMÄKI AMUSEMENT PARK

Kari Uusitalo | Finland 1959 | Documentary | 1 min

In the summer of 1969, star singer Paul Anka, idolised by all teenagers, held a concert in the Linnanmäki amusement park with the intention of charming his stony-faced Finnish audience. A record-breaking number of visitors swarmed the park that day when approximately 25,000 fans showed up to listen to the magical voice of their favourite performer.

Kaikkien teini-ikäisten toivetähti, iskelmälaulaja Paul Anka saapui kesällä 1969 Linnanmäen huvipuistoon hurmaamaan jäykäksi arvioitua suomalaista yleisöä. Puistossa koettiin kaikkien aikojen yleisöryntäys, kun noin 25 000 ihailijaa saapui kuulemaan suosikkinsa lumoavaa ääntä.

still photo

JURI GAGARIN VIERAILEE SUOMESSA
JURI GAGARIN VISITS FINLAND

Erik Blomberg | Finland 1962 | Documentary | 4 min

Erik Blomberg’s documentary Festivaalit -62 (”The Festival of 1962”) is a film about the 8th World Festival of Youth and Students held in Helsinki. The honorary guest of the festival was the first person to journey to outer space, cosmonaut Yuri Gagarin, who was celebrated on the Senate Square and at a ball at the Helsinki Hall of Culture.

Erik Blombergin dokumenttielokuva Festivaalit -62 esittelee Helsingissä järjestettyä Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystävyyden festivaalia, jonka kunniavieraana kaupunkiin saapui maailman ensimmäinen avaruuslentäjä Juri Gagarin. Sankarikosmonauttia juhlittiin Senaatintorilla sekä tanssiaisissa Kulttuuritalolla.

still photo

NYRKKEILIJÄ DAVEY MOORE
BOXER DAVEY MOORE

| Finland 1962 | Documentary | 3 min

Featherweight boxer Olli Mäki’s American opponent Davey Moore arrived in Helsinki in August 1962 and was given flowers and a welcome kiss by singer Pirkko Mannola at the airport. The film also includes footage from a press conference and a light training session in Kumpula.

Höyhensarjan nyrkkeilijä Olli Mäen, ”Hymyilevän miehen”, amerikkalainen vastustaja Davey Moore saapuu Helsinkiin elokuussa 1962 ja saa lentokentällä kukkia ja tervetuliaissuudelman Pirkko Mannolalta. Lisäksi seurataan lehdistötilaisuutta ja nyrkkeilijöiden kevyttä harjoittelua Kumpulassa.

still photo

JEAN-LUC GODARD VIT SA VIE
JEAN-LUC GODARD LIVING HIS LIFE
JEAN-LUC GODARD ELÄÄ ELÄMÄÄNSÄ

Jaakko Talaskivi | Finland 1965 | Documentary | 5 min

A new-wave documentary about film director Jean-Luc Godard’s one-day trip to Helsinki in spring 1965. The camera captured Godard’s press conference and a private screening of his film Band of Outsiders. Legend has it that Godard got annoyed with cameraman Jaakko Talaskivi’s film camera, because its loud crackling sounds tended to drown out his voice.

Uuden aallon henkeä huokuva dokumentti elokuvaohjaaja Jean-Luc Godardin päivän mittaisesta pikavierailusta Helsinkiin keväällä 1965. Kamera seuraa Godardin lehdistötilaisuutta sekä Laittomat-elokuvan kutsuvierasnäytöstä. Legendan mukaan Jaakko Talaskiven elokuvakamera ärsytti ohjaajavierasta, jonka puhe tuppasi hukkumaan kameran äänekkään rätinän alle.

still photo

TOHTORI ZHIVAGON KUVAUKSET SUOMESSA
FILMING DOCTOR ZHIVAGO IN FINLAND

Juhani Kauppinen | Finland 1965 | Documentary | 5 min

In spring 1965, Finnish television channel MTV3’s crew visited the film set of David Lean’s Dr Zhivago in Jyväskylä. In addition to the director, their report also includes an interview with the star of the film, Omar Sharif.

Mainostelevision Teleskooppi-ohjelmassa piipahdetaan keväällä 1965 seuraamassa David Leanin Tohtori Zhivago -elokuvan kuvauksia Jyväskylässä. Ohjaaja Leanin lisäksi haastateltavana reportaasissa on myös elokuvan päätähti Omar Sharif.

still photo

ROLLING STONES YYTERIN JUHANNUSJUHLILLA
ROLLING STONES IN YYTERI

| Finland 1965 | Documentary | 2 min

The Rolling Stones performed a set at Yyteri, Pori, on Midsummer’s Day in 1965. In the Finnish Broadcasting Company YLE’s late-night news report, reporter Heikki Kahila describes the emotions stirred up by the band and how the young people seem to go absolutely wild in the presence of their idols.

The Rolling Stones vieraili Porin Yyterissä juhannusaattona 1965. Ylen myöhäisuutisten reportaasissa toimittaja Heikki Kahila pukee sanoiksi ”Pyörivien pultereiden” esiintymisen herättämiä tuntemuksia sekä hämmästelee varhaisnuorison kansainvälisen mallin mukaista villiintymistä idoleidensa äärellä.

still photo

M-SHOW: DANNY KAYE

Jaakko Tarvajärvi | Finland 1971 | Documentary | 3 min

Danny Kaye functioned as a UN Goodwill Ambassador for several decades and visited Finland in November 1971. On MTV3’s M-Show, Kaye joked around with the host Timo T.A. Mikkonen and the studio audience, but also talked about the goals of the United Nation’s International Children’s Emergency Fund, UNICEF, and the work that it conducts.

YK:n monikymmenvuotinen hyvän tahdon lähettiläs Danny Kaye vieraili marraskuussa 1971 Suomessa. Mainostelevision M-show-ohjelmassa Kaye velmuili toimittaja Timo T.A. Mikkosen sekä studioyleisön kanssa ja kertoi samalla lastenapujärjestö Unicefin tavoitteista ja toiminnasta.

still photo

TASAVALLAN PÄIVÄKIRJA: PERSIAN SHAAHIN VIERAILU
DIARY OF THE REPUBLIC: SHAH OF PERSIA

Lasse Naukkarinen | Finland 1971 | Documentary | 4 min

Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran and his wife visited Finland in summer 1970. Their trip attracted a lot of attention, also arousing some mixed feelings. Lasse Naukkarinen’s film Diary of the Republic captured images of, not only the crowds lining the streets, but also of the widespread and violent demonstrations against the royal couple.

Iranin shaahi Mohammad Reza Pahlavi puolisoineen vieraili Suomessa kesällä 1970. Vierailu herätti paljon huomiota ja aiheutti myös ristiriitaisia tunteita. Lasse Naukkarisen elokuva Tasavallan päiväkirja dokumentoi paitsi ihmisjoukot katujen varsilla, myös shaahiparin vastaiset laajat, väkivaltaiseksi yltyneet mielenosoitukset.

still photo

HELLO ELISABETH!

| Finland 1976 | Documentary | 2 min

Queen Elizabeth II of the United Kingdom visited Finland in summer 1976. Mirja Pyykkö’s documentary follows the Queen during her visit, which, among other things, included a pancake feast with President Urho Kekkonen in a Central Finnish pine forest.

Englannin kuningatar Elisabeth II vieraili kesällä 1976 Suomessa. Mirja Pyykön A-raportille tekemässä dokumentissa seurataan kuningattaren vierailua, jonka ohjelmaan sisältyivät mm. presidentti Urho Kekkosen isännöimät lettukestit keskisuomalaisessa mäntymetsässä.

still photo

HAASTATELTAVANA IHMEAUTO KITT
INTERVIEW WITH KITT

| Finland 1986 | Documentary | 1 min

Before becoming an MP, singer Mikko Alatalo also worked as a television reporter. One of the most bizarre tasks during this phase of his career was probably the interview with Knight Rider’s car, KITT, conducted for children’s educational programme Koulu-tv in 1986. KITT and Knight Rider visited Finland in the late 1980s.

Ennen parlamentaarikon uraansa muusikko Mikko Alatalo kunnostautui myös televisiotoimittajana. Tämän uran merkillisimpiä toimeksiantoja lienee Ritari Ässän ihmeauton jututtaminen Ylen Koulu-tv:n ohjelmaan vuonna 1986. KITT isäntineen vieraili Suomessa 1980-luvun lopulla.

still photo

HELSINKI-KATSAUS 1988: CICCIOLINA
HELSINKI REVIEW 1988: CICCIOLINA

Jaakko Talaskivi | Finland 1988 | Documentary | 2 min

Italian politician and porn star Ilona Staller visited Finland in October 1988 and brought a little bit of light to the otherwise gloomy Finnish autumn. Better known by her stage name Cicciolina, the multitalented Ms Staller readily shared her views in public regarding sexual and erotic matters. Her trademark move was to reveal one of her nipples, which she also did while visiting the Finnish Parliament House and when being filmed for Jaakko Talaskivi’s macabre documentary.

Pientä lämpöä syksyn ahdistukseen toi italialainen kansanedustaja ja pornotähti Ilona Staller, joka vieraili Suomessa lokakuussa 1988. Taiteilijanimellä Cicciolina tunnetuksi tullut monialaosaaja selvitteli julkisuudessa laajasti kantojaan mm. erilaisiin seksuaaliseroottisiin kysymyksiin. Cicciolinan tavaramerkiksi muodostunut nännin vilautus nähtiin paitsi Eduskunnan lehtereillä, myös Jaakko Talaskiven hirtehisessä ajankohtaisdokumentissa.

still photo

PIILOKAMERA: UFOMIES OJASSA
CANDID CAMERA: ALIEN ON THE ROAD

Risto Vanari, Jorma Koski | Finland 1968 | Documentary | 5 min

On MTV3’s candid camera, puzzled passersby try their best to help out a poor humanoid who has crashed near a road to Turku. Do Martians speak English? Or perhaps German? And is there an engineer here who could assist with the repairs?

Mainostelevision piilokameraohjelmassa hämmentyneet ohikulkijat koettavat parhaansa mukaan auttaa Turuntien varteen aluksineen pudonnutta humanoidiparkaa. Mahtaako marsilainen puhua englantia vaiko peräti saksaa? Entä onko paikalla ketään teknikkoa?

Rake Special: Untamo Eerola

P84 | 8.3. FRI/PE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L124 | 9.3. SAT/LA 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Fin | Duration/kesto: 83 min

still photo

KEKKOSENTIE – PÄÄTTÄJÄN MONUMENTTI

Untamo Eerola | Finland 1990 | Documentary | 36 min

This important documentary about “the killing of a neighbourhood” in Tampere is one of the main works of Untamo Eerola, a Finnish documentarist with a long career in film-making. The Eastern bypass, Kekkosentie Road, a road construction project named after the Finnish head of state, cut through the old wooden house community of Petsamo in Tampere at the end of the 1980s. The construction project stirred up widespread and ferocious opposition, but faster connections for new residential areas outweighed in value the wooden house heritage. The documentary follows the construction project of Kekkosentie Road that split in half the detached house community of Petsamo, from September 1987 until the opening of the road for traffic on Tampere Day, 1 October 1989.

Untamo Eerolan pitkän uran pääteoksia, merkittävä seurantadokumentti yhdestä tamperelaisesta ”miljöömurhasta”. Valtakunnan päämiehen mukaan nimetty tiehanke, itäinen ohitustie, Kekkosentie, vedettiin 1980-luvun loppuvuosina läpi Tampereen Petsamon kaupunginosan vanhan puutaloyhdyskunnan. Ohitustien rakentamista vastustettiin laajasti ja ärhäkkäästi, mutta uudet asuinalueet, jotka tarvitsivat nopeampia tieyhteyksiä, painoivat vaakakupissa puutaloperintöä enemmän. Dokumentti seuraa Kekkosentien, joka halkaisi Petsamon omakotialueen kahtia, valmistumista syyskuusta 1987 tien avajaisiin Tampereen päivänä 1.10.1989.

still photo

VERKARANTA

Untamo Eerola | Finland 1989 | Documentary | 11 min

Between 1976 and 1982, almost all of the redbrick buildings of Verkaranta, the oldest factory in Tampere, were demolished amidst ferocious opposition and construction disputes. In the end, the old dyehouse and the head office by the Tammerkoski Rapids were preserved. At the end of the 1980s, the site of the old factory saw the rise of several new buildings, including the tower hotel Ilves, the Koskikeskus shopping centre, as well as new residential buildings. A tightly focused, concise and experimental documentary about the transformaton of the riverside from an industrial hive into a modern marketplace. For six years, a still camera placed on site documented the transformation of the area of Verkatehdas in Tampere.

Tampereen vanhimman tehtaan, Verkatehtaan, liki kaikki punatiiliset rakennukset purettiin vuosina 1976-1982 myrskyisän vastustuksen ja purkukiistojen keskellä. Lopulta rakennuskannasta säilytettiin Tammerkosken rannan värjäämö sekä Verkatehtaan konttori. Verkatehtaan alueelle nousi 1980-luvun loppuvuosina tornihotelli Ilves, Koskikeskus sekä Verkarannan asuintaloja. Tiukkaan rajattu, ytimekäs kokeellinen dokumentti Tammerkosken rannan muuttumisesta tehtaiden tyyssijasta markkinapaikaksi. Kuuden vuoden ajan paikalleen ruuvattu still-kamera taltioi päivittäin Tampereen Verkatehtaan alueen muutoksen.

still photo

TEATTERIMATKA

Untamo Eerola | Finland 1990 | Documentary | 36 min

The main stages of major city theatres attract the majority of their audiences via package tours and prebooked performances. Sometimes the journey can be even more important than the play itself. This documentary follows one such trip from the countryside to a ”theatre city”. In April 1990, people from Tuiskula village, which resides in the municipality of Köyliö in Western Finland, set off on a bus trip to Tampere. Together they make the journey an experience to remember. At Tampere Workers’ Theatre, they watch the hit comedy Rovastin häämatkat (The Wedding Trips of a Clergyman) by Agapetus (Yrjö Soini), directed by Pentti Kotkaniemi, a play performed almost 90 times. An ingenious and insightful documentary about a day trip to the theatre and beyond. The spirits ran high on the bus both ways, and the crowd enjoyed the play as well.

Isojen kaupunginteattereiden suuret näyttämöt myydään paljolti pakettimatkoina ja tilausnäytäntöinä. Teatteriretki on jopa tärkeämpi kuin teatterinäytös. Seurantadokumentti yhdestä matkasta maaseudulta ”teatterikaupunkiin”. Köyliön kunnan Tuiskulan kylän väki lähtee huhtikuussa 1990 linja-automatkalle Tampereelle ja tekee matkasta kokemisen arvoisen tapahtuman. Tampereen Työväen Teatterissa katsotaan Agapetuksen menestyskomedia, Pentti Kotkaniemen ohjaama Rovastin häämatkat, jota on jo esitetty liki 90 kertaa. Oivallinen ja oivaltava dokumentti päivän retkestä teatteriin ja sen liepeille. Linja-autossa on tunnelmaa sekä meno- että paluumatkalla, ja olihan sitä myös näytöksessäkin.

Risto Jarva Prize 1

T43 | 7.3. THU/TO 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P85 | 8.3. FRI/PE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 94 min

still photo

HANASAARI A

Hannes Vartianen, Pekka Veikkolainen | Finland 2009 | Documentary | 16 min

Hanasaari A is an experimental documentary about the demise of the old coal power plant of Helsinki’s Hanasaari island and the irreversible change in the cityscape of Helsinki. The film is based on half a million photographs from the last two years of the power plant’s life.

Hanasaari A on kokeellinen dokumenttielokuva Hanasaaren vanhan hiilivoimalan tuhosta ja Helsingin kaupunkikuvan peruuttamattomasta muutoksesta. Elokuva perustuu puoleen miljoonaan valokuvaan voimalan kahden viimeisen elinvuoden ajalta.

still photo

SIJAINEN
PROXY

Antti Peippo | Finland 1989 | Documentary | 25 min

The long shadows of childhood: The film describes the first seven years of the filmmaker’s life, during which tragic historical events irreversibly interfered with his future prospects.

Lapsuuden pitkät varjot: Elokuva kertoo tekijänsä seitsemästä ensimmäisestä vuodesta, joiden aikana historian traagiset tapahtumat peruuttamattomasti sekoittivat kuvan hänen tulevasta elämästään.

still photo

VALEHTELIJA
THE LIAR

Mika Kaurismäki | Finland, Federal Republic of Germany 1981 | Fiction | 53 min

Mika Kaurismäki’s debut film and his thesis project at the Munich University of Television and Film, a laid-back and unpolished breakthrough. It had something that was missing from the early 1980s Finnish cinema: humour, self-confidence, external modesty and a sense of liberation. The Liar is a story of a young man who never tells the truth, and just lets things evolve on their own…

Mika Kaurismäen esikoiselokuva ja diplomityö Münchenin elokuvakoulusta, rento ja raakilemainen läpimurto. Se sisältää jotakin, mitä suomalaiseen elokuvaan 1980-luvun alussa kaivattiin: huumoria, itseluottamusta, ulkoista vaatimattomuutta ja vapautuneisuutta. Valehtelija on kuvaus nuoresta huulenheittäjästä, joka ei koskaan puhu totta, vaan antaa kaiken mennä omia menojaan…

Risto Jarva Prize 2

P87 | 8.3. FRI/PE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L122 | 9.3. SAT/LA 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

EATNANVULOŠ LOTTIT – MAAN SISÄLLÄ LINNUT
BIRDS IN THE EARTH
MAAN SISÄLLÄ LINNUT

Marja Helander | Finland, Norway 2018 | Experimental, Fiction | 11 min

Birds in the Earth is a short film based on dance. The main characters are two young Sámi ballet students; Birit and Katja Haarla. The movie tells a bit melancholic story through their dance performances. At the same time it examines the deeper questions of the ownership of Sámi land.

Eatnanvuloš Lottit – Maan sisällä linnut on lyhyt tanssielokuva. Jokseenkin melankolisen tarinan esiintyjät ovat kaksi nuorta saamelaista balettiopiskelijaa: Birit ja Katja Haarla. Teos tutkii saamelaisalueiden omistajuuden takana piileviä syvempiä kysymyksiä.

still photo

HYPPÄÄJÄ
THE DIVER

PV Lehtinen | Finland 2000 | Documentary | 21 min

The Diver is an ode to diving and the aesthetics of movement. It is a dreamlike collage of motion, music and speech, illustrating the most beautiful of sports. The film focuses on Helge Wasenius (born 1927), the grand old man of diving, who competed in two Olympic Games and performed clown dives.

Hyppääjä on hymni uimahyppäämiselle ja liikkeen estetiikalle. Se on unenomainen liikkeen, musiikin ja puheen kollaasi urheilun kauneimmasta muodosta. Elokuvan keskipisteenä on Helge Wasenius (s.1927), uimahyppyjen grand old man, kaksinkertainen olympiakävijä ja pellehyppääjä.

still photo

LIEMESSÄ
IN THE SOUP

Kaisa Penttilä | Finland 1998 | Animation | 5 min

Two ladies wish to enjoy their coffee and each other’s company, but the daughter of one of them does not want to sit still and listen to the adults blathering on. Her antics keep getting worse and worse, and finally the ladies feel they have had enough…

Kaksi rouvaa haluaa nauttia kahvista ja toistensa seurasta, mutta toisen rouvan tytär ei suostu istumaan hiljaa ja kuuntelemaan aikuisten kälätystä. Metkut pahenevat kerta kerralta ja rouvien mitta täyttyy…

still photo

ONNEN MAA
THE LAND OF HAPPINESS

Markku Pölönen | Finland 1993 | Fiction | 59 min

The Land of Happiness is a film about music and the early 1960s rural landscapes of Northern Karelia. Tenho Hirvola (Pertti Koivula), who has moved to a city, returns for the summer to his home farm, where he is expected to work as hard as his diligent brother Aarne (Taisto Reimaluoto). However, instead of work, Tenho is more interested in tango, dancing and especially the pretty milkmaid Virva (Katariina Kaitue).

Onnen maa on 1960-luvun alun Pohjois-Karjalaan sijoittuva maaseutu- ja musiikkielokuva. Kaupunkiin muuttanut Tenho Hirvola (Pertti Koivula) palaa kesäksi kotitilalleen, jossa pitäisi tehdä maatöitä uutteran veljensä Aarnen (Taisto Reimaluoto) tahtiin. Huhkimisen sijaan Tenhoa kiinnostavat Reijo Taipaleen tangot, lavatanssit ja varsinkin kuvankaunis osuusmeijerin tarkkailukarjakko Virva (Katariina Kaitue).