Finnjävel 1

 

P86 | 8.3. FRI/PE 20:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

S142 | 10.3. SUN/SU 12:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 84 min

still photo

HÖSTMANNEN
AUTUMN MAN
SYYSMIES

Jonas Selberg Augustsén | Sweden 2010 | Fiction | 29 min

Heikki and Markku are best friends and live in Tornedalen, Sweden. They are not the most popular individuals in the region since they make a living stealing from lonely widows. The Autumn has arrived and Markkus recurrent depression is a fact. But this Autumn will be different. It starts going bad for Heikki and Markku. Everything they do goes wrong and it looks like a higher power is trying to tell them something about their amoral lifestyle. Heikki brace himself when bad things happen while Markku reacts in another way. He seems to be a little more sensitive and a little more open minded. He feels like something have to change this Autumn…

Heikki ja Markku ovat parhaita ystäviä, jotka asuvat Tornionjokilaaksossa, Ruotsissa. He eivät ole seudun suosituimpia heppuja, sillä he ansaitsevat elantonsa ryöstämällä yksinäisiä leskiä. Syksy on saapunut, ja Markun toistuva masennus on tosiseikka. Mutta tämä syksy on erilainen. Heikillä ja Markulla alkaa mennä huonosti. Kaikki heidän puuhansa menevät pieleen ja vaikuttaa siltä, että korkeampi voima yrittää kertoa heille jotain heidän moraalittomasta elämäntyylistään. Heikki varautuu ikävyyksiin, kun taas Markku reagoi toisella tavalla. Hän vaikuttaa hieman herkemmältä ja avarakatseisemmalta. Hän tuntee, että jonkin on muututtava tänä syksynä…

still photo

ÅTERFÖDELSEN
THE UNLIVING
UUDESTISYNTYMINEN

Hugo Lilja | Sweden 2010 | Fiction | 28 min

Thirty years after a zombie outbreak, people have started taming and using the zombies as cheap workforce. The young couple, Katrine and Mark, struggle with the tidies everyday life of dirty zombie catching, bloody lobotomy experiments and a relationship on the verge of falling apart.

30 vuotta zombiepidemian puhkeamisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet kesyttää ja käyttää zombeja halpana työvoimana. Nuoripari Katrine ja Mark kamppailevat jokapäiväisen likaisen zombijahdin, veristen lobotomiakokeiden ja romahtamaisillaan olevan parisuhteensa kanssa.

still photo

MIN HOMOSYSTER
MY GAY SISTER

Lia Hietala | Sweden 2017 | Fiction | 15 min

Majken has known that she is lesbian since she was 7 years old and Gabbi just recently found out that she’s also into girls. But how about Gabbi’s 10-year old sister Cleo, who is she in love with? Is it a girl or a boy? “My Gay Sister” is a story about a young girls first meeting with the expectations to define her sexuality and about the ability to create, gain and lose trust for one another.

Majken on tiennyt olevansa lesbo seitsemänvuotiaasta saakka, ja Gabbi huomasi vasta hiljattain, että hänkin tykkää tytöistä. Mutta entä Gabbin 10-vuotias sisar Cleo, keneen hän on rakastunut? Onko se tyttö vai poika? Cleo lähtee Gabbin kanssa tämän tyttöystävän Majkenin kesämökille. Automatkalla pohjoiseen hiljainen kamppailu puhkeaa vanhempien roolimallien kesken. Kuka saa Cleon luottamuksen? Elokuva on tarina nuoresta tytöstä, joka ensimmäistä kertaa kohtaa odotuksia määritellä oma seksuaalisuutensa sekä kyvystä luoda, saada ja menettää luottamus toiseen.

still photo

KUKA VOI RAKASTAA PIKKU ISOA
WHO CAN LOVE PIKKU ISO?

Magnus Fredriksson | Sweden 2018 | Fiction | 12 min

Pikku Iso, a lonely maahianen, has stayed behind when they closed down the mine and everybody else moved south. To cure his loneliness, he signs up for an internet dating site. After a string of bad dates, Pikku makes the decision to end his life in the Torne river. But on the bridge over the river he meets a ghost.

Pikku Iso, yksinäinen maahinen, jäi jälkeen kaivoksen sulkeutuessa ja muiden muuttaessa etelään. Päästäkseen eroon yksinäisyydestä hän kirjautuu nettideittisivustolle. Lukuisien surkeiden treffien jälkeen Pikku päättää tehdä itsemurhan hyppäämällä Tornionjokeen. Mutta sillalla hän tapaa haamun.

 

Finnjävel 2

 

T54 | 7.3. THU/TO 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L121 | 9.3. SAT/LA 10:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

TYSTNADENS SPRÅK
THE LANGUAGE OF SILENCE
HILJAINEN KIELI

Frans Huhta Karlsson | Sweden 2017 | Documentary | 60 min

A suitcase full of photos, diaries, phonebooks and a tape with Finnish tango sets Swedish filmmaker Frans Huhta off on an odyssey to get to know his deceased mother and come to peace with a heritage in the shadow of a suicide.

Matkalaukku täynnä valokuvia, päiväkirjoja ja puhelinmuistioita sekä kasetillinen suomalaisia tangoja johtavat ruotsalaisohjaaja Frans Huhdan matkalle, jolla hän tutustuu edesmenneeseen äitiinsä ja tekee rauhan itsemurhan varjostamien muistojen kanssa.

still photo

YOKO BONO – KONSTEN ATT VARA SVERIGEFINSK
YOKO BONO – THE ART OF BEING SWEDISH-FINNISH

Turo Drakvik | Sweden 2018 | Documentary | 15 min

Because of the poor employment situation in Finland, many families and single people decided to move to Sweden to seek employment in the 1960s and 70s. The move was considered temporary and it affected people’s ways of making themselves at home in the new country; they did not even try to adapt or learn the language of the country. At that time, the nicknames “Finnjävel” and “Hurri” were well-known to Swedish-Finnish youngsters: In Sweden, they were regarded as Finns; and the other way around. As neither nation’s citizens approved them as their own, the Sweden Finns had to create their own identity. But what kind of lives do these immigrants’ children and grandchildren live today? Jonas Karén was born in a Finnish family in Husby’s suburb 1980. The parents had come to Sweden to work and decided to stay. Jonas went to school in one of the Finnish classes, which at the time existed. Because Jonas was shy, he had difficulty finding friends from school or elsewhere. Eventually, the solution was found in music: the band gave Jonas the channel to express himself and a way of communicating with other people. Today, Jonas is a productive musician and visual artist and one of the few who try to define Swedish-Finnish culture through his work.

Huono työllisyystilanne Suomessa sai suuren joukon perheitä ja yksineläviä lähtemään työnhakuun Ruotsiin 1960-70 -luvuilla. Oli helppoa lähteä vailla kielitaitoakin, sillä lähtiessä ajatuksena oli tehdä muutama vuosi töitä ja palata sitten takaisin kotiin. Muuttoa pidettiin väliaikaisena ja se vaikutti kotiutumiseen uudessa maassa; ei edes yritetty sopeutua tai opiskella maan kieltä. Tuohon aikaan pilkkanimet finnjävel ja hurri olivat tuttuja ruotsinsuomalaisille nuorille: Ruotsissa heitä pidettiin suomalaisina ja päinvastoin. Kun kummankaan maan kansalaiset eivät hyväksyneet heitä omakseen, piti rakentaa omaa ruotsinsuomalaista identiteettiä. Mutta millaista elämää näiden siirtolaisten lapset ja lapsenlapset nykyään elävät? Jonas Karén syntyi suomalaiseen perheeseen Husbyn lähiössä vuonna 1980. Vanhemmat olivat tulleet töihin Ruotsiin ja päättivät jäädä. Jonas kävi koulua suomalaisella luokalla ja kaikki tutut olivat suomalaistaustaisia. Koska Jonas oli ujo, hänen oli vaikea saada kavereita koulusta tai muualtakaan. Lopulta ratkaisu löytyi musiikista: bändi antoi kanavan ilmaisulle ja tavan olla yhteydessä muihin ihmisiin. Nykyisin Jonas on tuottelias muusikko ja kuvataiteilija ja yksi niistä harvoista jotka pyrkivät määrittelemään ruotsinsuomalaisuutta myös töidensä kautta.

still photo

PENSIONÄRERNA
PENSIONERS
ELÄKELÄISET

Tia Kouvo | Sweden 2018 | Fiction | 12 min

We follow an elderly couple, Elma and Sven, during a normal Tuesday morning in a cold February in Sweden. The film is a stationary roadmovie about life in the old age.

Seuraamme iäkästä pariskuntaa, Elmaa ja Sveniä, tavanomaisena tiistaiaamuna kylmässä, helmikuisessa Ruotsissa. Elokuva on paikallaan pysyvä roadmovie elämästä sen ehtoopuolella.