We will have a head start to the Festival with two free-of-charge European Audience Award screenings at Niagara  on Monday March 2nd and on Tuesday March 3rd. The screenings will present  a selection of the European short films awarded with a national audience award last year. Now these films are nominated for the very first European Short Film Audience Award which will be handed out in April 2020. The award is launched by Brussels Short Film Festival and 9 partner festivals, one of which is Tampere Film Festival. Audience at the screenings at Tampere can vote for their favourite film.

 

The Festival Week Warm-Up will be organised at Arthouse Cafe Kehräsaari right after the screening of European Audience Award 1 on Monday March 2nd at 18.30. Get ready for programme introductions, stories spanning the 50 years of the festival and entertainment by Elokuvakerho Monroe. Powered by The Good Guys Kombucha.

European Audience Award 1

 

| 2.3. MON/MA 17:00 | NIAGARA | alk. / from Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 82 min

still photo

ENTRE SOMBRAS
VARJOJEN VÄLISSÄ

Alice Guimarães, Mónica Santos | Portugal 2018 | Fiction | 14 min

To free herself from a tedious job, Natália goes in search of a stolen heart. In a world where hearts can be deposited in a bank, she faces the dilemma of giving her heart away or keeping it for herself.

Irrottautuakseen pitkäveteisestä työstään Natália lähtee etsimään varastettua sydäntä. Maailmassa, jossa sydämiä voidaan tallettaa pankkiin, hän kohtaa ongelman: antaako sydämensä pois vai pitääkö sen itsellään.

still photo

VIHTA

François Bierry | Belgium 2018 | Fiction | 22 min

Serge and his four colleagues are employees in a small company, which has recently been bought out by a large group. As a welcome gift, they are invited by their new employer to a relaxing day in a spa

Serge ja hänen neljä kollegaansa työskentelevät pienessä yrityksessä, jonka iso yhtymä hiljattain osti. Tervetuliaislahjana uusi työnantaja kutsuu heidät viettämään rentouttavaa päivää kylpylässä.

still photo

FUSY (DREGS)

Kordian Kądziela | Poland 2017 | Fiction | 28 min

Beata’s life is not a bed of roses. She’s lonely, lives in a tiny, cluttered place in a block of flats, and on top of that, she’s addicted to gambling. All of this, however, doesn’t stop her from advising hundreds of other people on what to do. That’s because she’s a telephone fortune teller. Her life changes drastically, when one of her readings almost leads to a tragedy.

Beatan elämä ei ole ruusuilla tanssimista. Hän on yksinäinen ja asuu pienessä, ahtaassa kerrostaloasunnossa, ja sen lisäksi hän on koukussa uhkapeleihin. Mikään tästä ei kuitenkaan estä häntä neuvomasta satoja ihmisiä. Se johtuu siitä, että Beata on puhelinennustaja. Hänen elämänsä muuttuu rajusti, kun yksi hänen ennustuksistaan melkein johtaa tragediaan.

still photo

NEFTA FOOTBALL CLUB

Yves Piat | France 2018 | Fiction | 18 min

In Southern Tunisia, near the Algerian border, two young brothers come across a donkey with headphones on his ears.

Etelä-Tunisiassa, lähellä Algerian rajaa, kaksi nuorta veljestä kohtaa aasin, jolla on kuulokkeet korvillaan.

 

European Audience Award 2

 

| 3.3. TUE/TI 17:00 | NIAGARA | alk. / from Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 78 min

still photo

UNTITLED (BURNED RUBBER ON ASPHALT)

Tinja Ruusuvuori | Finland 2019 | Documentary | 21 min

In a remote Norwegian village the weaving roads have become the subject of controversy. The documentary investigates the bewildering phenomena of car skid marks and their mysterious appearance.

Syrjäisessä norjalaisessa kylässä mutkittelevat tiet ovat aiheuttaneet kiistaa. Dokumentti tarkastelee salapoliisin lailla outoja sutimisjälkiä, hypnoottisella tavalla polveilevia, kiertyviä ja kaartuvia viivoja, jotka paljastavat kyläläisten välillä kytevän yllättävän eripuran ja saavat kylän asukkaat pohtimaan käsitystään kauneudesta.

still photo

MIA DONNA

Pavlo Ostrikov | Unkraine 2018 | Fiction | 17 min

The life of forty-six-year-old Oksana changes when her husband Tolik turns into a seven-year-old boy. Doctors are powerless and nobody can take him back. Oksana clings to her old life, but the problem turns out to be more serious than she thought.

46-vuotiaan Oksanan elämä muuttuu, kun hänen aviomiehensä Tolik muuttuu seitsemänvuotiaaksi pojaksi. Lääkärit ovat neuvottomia eikä kukaan saa häntä palautettua. Oksana takertuu entiseen elämäänsä, mutta ongelma osoittautuu luultua vakavammaksi.

still photo

DE SPELENDE MENS – HOMO LUDENS
LEIKKIVÄ IHMINEN

Sanne Rovers | The Netherlands 2018 | Documentary | 27 min

Dressing up as a Viking or racing through mud pools – the playing human, actually engages in one universal game.

Viikingiksi pukeutuminen tai kilpajuoksu mutalammikossa – leikkivä ihminen osallistuu oikeasti vain yhteen universaaliin leikkiin.

still photo

BAD LESBIAN
PAHA LESBO

Irene Moray | Spain 2018 | Fiction | 13 min

Rita masturbates thinking about her ex and then cries for half an hour. That is how the night starts for our heroin, a young woman in a cosmopolitan Berlin. With large doses of humour and sarcasm, we will see how difficult it can be for her to fit in a new place.

Rita masturboi ajatellen exäänsä ja itkee sitten puoli tuntia. Näin alkaa nuoren sankarittaremme ilta kansainvälisessä Berliinissä. Runsaan huumorin ja sarkasmin siivittämänä näemme, miten vaikeaa hänen voi olla sopeutua uuteen paikkaan.