Suomalainen elokuvakoulutus käynnistyi vuonna 1959, kun Taideteolliseen oppilaitokseen Ateneumissa perustettiin Kamerataiteen osasto. 1970-luvun alussa osasto muutti Pasilan vesitorniin, jossa maailman ensimmäinen vedenalainen elokuvakoulu jatkoi toimintaansa 1980-luvun puoliväliin asti. Sen jälkeen elokuvan tekemistä opiskeltiin Punavuoressa Pursimiehenkadulla, kunnes vuonna 2000 elokuvakoulu siirtyi Taideteollisen korkeakoulun yhteyteen rakennetun Mediakeskus Lumen tiloihin Hämeentiellä. Nykyiselle Aalto-yliopiston kampukselle Espoon Otaniemeen elokuvakoulu muutti tammikuussa 2017. Rakkaalla ELO:lla on läpi historian ollut monta nimeä: Kamerataiteen osasto, Elokuva- ja tv-linja, Elokuvataiteen laitos, Elokuvataiteen osasto ja Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto. Tänään koulu on nimeltään Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos.

ELO: 60v juhlanäytös

 

L95 | 7.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 111 min

still photo

KUPPIKUNTA
THE COFFEE BREAK

Reetta Huhtanen | Finland 2008 | Documentary | 20 min

Never-ending coffee break… Three eternal students have chosen a lifestyle, that can not be measured by the standards of gain and productivity used by the outside world. In the midst of modern times, where people come, go and change, they have decided to halt and concentrate on the core questions of existence.

Kolme elämäntapaopiskelijaa ovat valinneet elämäntyylin, joka ei ole niin vain mitattavissa millään ulkopuolisen maailman mittareilla, hyödyllisyydellä tai tehokkuudella. Nykymaailmassa, jossa tullaan, mennään ja vaihdutaan usein, he ovat päättäneet pysähtyä ja pysytellä perimmäisten kysymysten äärellä.

still photo

GHOSTS

Jan Ijäs | Finland 2009 | Documentary | 16 min

Film about building what was original build as an envelope factory (located 500 km down from Arctic Circle), now it is center for asylum seekers – warehouse for humans.- “I just exist, that’s the only word I can use. I’m not dead, I just exist.”

Elokuva rakennuksesta joka alun perin rakennettiin kirjekuoritehtaaksi, nykyisin tuo rakennus toimii turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksena. Ihmisvarastona.

still photo

PYRAMIDI
PYRAMID

Mikko Myllylahti | Finland 2012 | Fiction | 32 min

Young man loses his job as a recruiter at the network marketing hoax. Being forced to leave his employers quarters he ends up in the streets and bumps into a young girl, an outcast who has recently lost her mother. He moves in her shabby flat – just to get through the worst, with no romantic intentions. A fatal mistake, involving a middle-class suburbia, a time bank system and a battered couple change plans.

Nuori mies menettää työpaikkansa verkostomarkkinointibisneksessä ja ajautuu asunnottomana Helsingin kaduille. Kun hän kohtaa Kalliossa asuvan omituisen tytön jonka äiti on kuollut jokin aika sitten, tunkee hän asumaan tämän nuhjuiseen kämppään – vain päästäkseen pahimman yli, ilman romanttisia aikeita. Kohtalokas virhe erään käpyläläisen pariskunnan luona muuttaa kuitenkin suunnitelmia.

still photo

HIGH HOPES

Mazdak Nassir | Finland 2007 | Fiction | 14 min

Tale about an inventor couple and their obscured vision to raise a child to fly.

Tarina keksijä pariskunnasta ja heidän mielettömästä visiosta kasvattaa lapsensa lentämään.

still photo

KORSOTEORIA
SO IT GOES

Antti Heikki Pesonen | Finland 2012 | Fiction | 29 min

”So it Goes” is a story about a working class woman called Elli who has never traveled outside of Finland.  A trip abroad is her only dream in an otherwise gloomy life. Unfortunately she loses all of her travel savings to a local bonebreaker collecting his dues. At the same time she meets a young boy called Heze who comes from better living conditions than Elli. Heze falls in love with the penniless Elli who is now faced with a choice: Will she use Heze and steal from him or accept the boys love?

Korsoteoria kertoo Ellistä varastotyöläisestä, joka ei ole koskaan matkustanut Suomen ulkopuolelle. Ulkomaanmatka on hänen iloista vapaan elämänsä ainoa haave. Valitettavasti Ellin päihteitä väärinkäyttävä ystävä onnistuu hukkaamaan hänen matkasäästönsä. Samaan aikaan Elli tapaa hieman korkeammasta elintasosta nauttivan nuoren Hezen. Nuorukainen rakastuu pennitömään Elliin, jonka on tehtävä nyt valinta: Käyttääkö Hezeä hyväkseen ja varastaa tältä matkarahat vai ottaako vastaan tämän rakkaus?

 

ELOssa

 

P62 | 6.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

NAMI NAMI, FEAT. DRAKE
MY CHILDHOOD FEAT. DRAKE

Juho Luukkainen | Finland 2019 | Documentary | 3 min

Childhood dreams are not that complicated. Mine was to have pudding.The film ‘My Childhood feat. Drake’ reveals through warm humour the reasons why I did not have all the pudding in the world as a child. And how I got my revenge!

Lapsuuden unelmat eivät ole monimutkaisia. Minä halusin saada vanukkaita.Elokuva “Nami Nami feat. Drake” paljastaa lämpimän huumorin kautta sen, miksi en saanut lapsena kaikkia maailman vanukkaita itselleni, ja miten kostan vanukkaiden luoman trauman!

still photo

FRAME OF MIND

Kiia Kuivalainen | Finland 2019 | Fiction | 18 min

A woman participates in a performance of a lifetime but everything isn’t what it seems. She faces her memories, fears and feelings even though the people and happenings around her are gettingmore and more insane. She has to get through of all of the phases to reach the very end where she’ll be able to make sense of everything.

Nainen osallistuu elämänsä performanssiin, joka ei olekaan sitä, miltä se aluksi näyttää. Nainen kohtaa muistonsa, pelkonsa ja tunteensa, kun ympäröivät ihmiset ja tapahtumat muuttuvat jatkuvasti mielipuolisemmiksi. Naisen täytyy läpäistä kaikki vaiheet, jotta hän voisi ymmärtää, mistä kaikessa on kyse.

still photo

ETTÄ TUNTISIN ELÄVÄNI
TO FEEL ALIVE

Milja Härkönen | Finland 2019 | Documentary | 27 min

Four friends in their early twenties are discussing about the big issues in life while the entrance examinations for The Theater Academy are approaching. Documentary film To Feel Alive is film about the meaning of friendship in changing situations of life.

Neljä parikymppistä helsinkiläistä ystävystä pohtii elämän suuria kysymyksiä pitkin kevättä Teatterikorkeakoulun pääsykokeiden lähestyessä. Dokumenttielokuva Että tuntisin eläväni kertoo ystävyyden merkityksestä elämän murrosvaiheessa.

still photo

AFTERPARTY

Lauri Pulkkinen, Hertta Lehtovirta, Sanna Liinamaa, Janne Häkkinen, Ulrika Fredrikson | Finland 2019 | Animation | 5 min

Afterparty is a portrayal of old persons last moments and the value ofmicrofungi, bacteria and other small entities living with us. Human world meets nonhuman in this psychedelic short film which mixes different animation techniques.

Afterparty on kuvaus vanhan henkilön viimeisistä hetkistä sekä mikrosienten, bakteerien ja muiden pienten kanssaeläjien arvokkuudesta. Inhimillinen maailma kohtaa ei-inhimillisen tässä animaation eri tekniikoita yhdistävässä psykedeelisessä lyhytelokuvassa.

still photo

TULE JO ONNI
LIFE ON HOLD

Sanna Liljander | Finland 2019 | Documentary | 15 min

A film about a single woman’s dream to have a child, in a country where single women’s fertility treatments were almost denied.

Kello tikittää ja elämä pannaan jäihin. Kuka saa saada lapsia ja millä keinoin?

still photo

25. TUNTI
25TH HOUR

Juho Reinikainen | Finland 2019 | Documentary | 21 min

25 th hour follows crossing paths in a sleeping city. The soft spoken host of the Night Radio keeps company for the ones who are awake.

25. tunti seuraa risteäviä kulkusuuntia nukkuvassa kaupungissa. Yöradion juontajan pehmeä ääni pitää seuraa valvoville.