EFA Shorts is the European Film Academy’s short film tour, which brings the latest EUROPEAN SHORT FILM candidates, nominees and winner to audiences across Europe – and beyond. The programme features a selection from the 20 European Short Film Candidates, each of them selected at a renowned European (short) film festival as candidate for the European Film Awards 2019.

EFA Shorts: Candidates 1

 

K13 | 4.3. WED/KE 18:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 93 min

still photo

CADAVRE EXQUIS

Stéphanie Lansaque, François Leroy | France 2018 | Animation | 13 min

‘Cadavre exquis’ invites to a visual, acoustic and odorous ballad through the wandering of a one eyed dog. In the maze of Old Hanoi narrow streets, daily life and legend mingle on the syncopated rhythm of Hat Xam, the Vietnamese blues.

Elokuva kutsuu mukaan visuaaliseen, akustiseen ja tuoksuvaan balladiin yksisilmäisen koiran vaelluksella. Vanhan Hanoin kapeiden katujen sokkelossa arkielämä ja legenda sekoittuvat Hat Xamin, vietnamilaisen bluesin, synkopoituun rytmiin.

still photo

(FOOL TIME) JOB
TYÖPAIKKA

Gilles Cuvelier | France 2017 | Animation | 17 min

Pedro has found a new job. A kind of strange one, but these days, he can’t afford to be fussy. It’s a real chance! Anyway, he’s never been the kind of getting cold feet …

Pedrolla on uusi työ. Aika outo sellainen, mutta nykyään hänellä ei ole varaa nirsoilla. Sehän on mahdollisuus! Eikä hän ole muulloinkaan jänistänyt…

still photo

OSLO

Shady Srour | Israel, Germany 2019 | Fiction | 16 min

Ziad, a Palestinian day laborer, is denied entry into Israel for work that day. The East Jerusalem border guards offer no explanation. Not wanting to return home empty handed after promising his daughter meat for dinner, he needs to get creative. The journey back is long, and what he encounters in the dry mountains challenges his dignity.

Ziadia, palestiinalaista päivätyöläistä ei päästetä sinä päivänä Israeliin töihin. Itä-Jerusalemin rajavartijat eivät anna selitystä. Luvattuaan tyttärelleen lihaa illalliseksi hän ei halua palata kotiin tyhjin käsin, joten hänen on oltava luova. Kotimatka on pitkä, ja kohtaaminen vuoristossa laittaa kunnian koetukselle.

still photo

HARD ON
KOVANA

Joanna Rytel | Sweden 2019 | Experimental, Animation | 20 min

Secretly, she is filming everything. In a surreal apartment a cougar, a guest, a child and promises of a dog if the child plays along.

Nainen kuvaa kaiken salaa. Surrealistisessa asunnossa puuma, vieras, lapsi, sekä lupaus koirasta, jos lapsi leikkii mukana.

still photo

BLACK SHEEP
MUSTA LAMMAS

Ed Perkins | United Kingdom 2018 | Documentary | 27 min

Black Sheep tells the story of Cornelius Walker, whose life changed on 27 November 2000 – the day Damilola Taylor was killed. Damilola was ten, the same age as Cornelius. He lived five minutes away. He had the same skin colour. Cornelius’s mother, scared for her son’s safety, moved their family out of London. Cornelius suddenly found himself living on a white estate run by racists. But rather than fight them, Cornelius decided to become more like the people who hated him. They became his family and kept him safe. And in return, Cornelius became submerged in a culture of violence and hatred. But as the violence and racism against other black people continued, Cornelius struggled to marry his real identity with the one he had acquired. Filmed with non-actors in locations where the real events took place 15 years ago, Black Sheep blurs the boundaries between documentary and fiction to pose difficult and highly topical questions about race and identity. Who decides what makes us who we are? And what compromises are we prepared to make in order to fit in?

Black Sheep kertoo Cornelius Walkerista, jonka elämä mullistui 27. marraskuuta 2000 – päivänä, jona Damilola Taylor tapettiin. Damilola oli kymmenvuotias, kuten Corneliuskin. Poika asui viiden minuutin päässä. Hänen ihonsa oli saman värinen. Corneliuksen äiti muutti perheineen Lontoosta, koska pelkäsi poikansa puolesta. Cornelius päätyi asumaan rasistien johtamaan valkoihoisten lähiöön. Vastarinnan sijaan Cornelius päätti ryhtyä häntä vihaavien ihmisten kaltaiseksi. Heistä tuli perhettä, joka suojeli häntä. Vastineeksi Cornelius omaksui väkivallan ja vihan kulttuurin. Väkivallan ja muihin tummaihoisiin kohdistuvan rasismin jatkuessa Corneliuksen oli kuitenkin vaikea yhdistää todellista ja uutta identiteettiään. Black Sheep on kuvattu ilman oikeita näyttelijöitä paikoissa, joissa kaikki oikeasti tapahtui 15 vuotta sitten. Elokuva hämärtää dokumentin ja fiktion rajaa esittääkseen vaikeita, ajankohtaisia kysymyksiä rodusta ja identiteetistä. Kuka päättää, mikä meitä määrittää? Mihin kompromisseihin olemme valmiita sopiaksemme joukkoon?

 

EFA Shorts: Candidates 2

T26 | 5.3. THU/TO 10:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 85 min

still photo

EDNA
EDNA – ONE OF MANY

Vuk Mitevski | North Macedonia, Belgium 2019 | Animation | 11 min

Edna is animation which was inspired by the refugee crisis, where Macedonia played the unfortunate role of a transit country; in essence it is a love story set in a very unusual circumstances, told in a very abstract and poetic way.

Edna-animaatio on saanut inspiraationsa pakolaiskriisistä, jossa Makedonialla oli valitettava rooli läpikulkumaana. Pohjimmiltaan elokuva on poikkeuksellisiin olosuhteisiin sijoittuva rakkaustarina, joka kerrotaan hyvin abstraktilla ja runollisella tavalla.

still photo

EN VÆRDIG MAND
A WORTHY MAN
MIES, JOKA KELPAA

Kristian Håskjold | Denmark 2018 | Fiction | 19 min

Night after night Erik works alone in his bakery. His only company is the late-night radio show, which he persistently attempts to get through to to be honoured “Joker of the Week”. He has gradually become more and more distant to his family, and all his efforts to re-establish the connection seem in vain. A growing depression hurls Erik into a tailspin, that in the end culminates in a desperate cry for help.

Yö toisensa jälkeen Erik paiskii yksin töitä leipomossaan. Hänelle pitää seuraa vain myöhäisillan radio-ohjelma, jonka lähetykseen hän yrittää sinnikkäästi päästä saadakseen ”Viikon vitsiniekan” tittelin. Hän on hiljalleen etääntynyt perheestään, ja yritykset paikata tilannetta tuntuvat turhilta. Syvenevä masennus laukaisee syöksykierteen, joka kulminoituu lopulta epätoivoiseen avunhuutoon.

still photo

LEOFOROS PATISION
PATISION AVENUE

Thanasis Neofotistos | Greece 2018 | Fiction | 12 min

Yanni’s mum is on her way to audition for a role as Shakespeare’s Viola, when she discovers that her son has been left home alone. Through a series of phone calls, she fights to balance the most important roles of her life, whilst walking in the most controversial area of central Athens, Patision Av.

Yannin äiti on matkalla koe-esiintymään Shakespearen Violan rooliin, kun hän kuulee, että poika on jäänyt yksin kotiin. Puhelinkeskusteluiden kautta hän yrittää tasapainottaa elämänsä tärkeimmät roolit kävellessään Ateenan keskustan kiistanalaisen Patision Avenuen läpi.

still photo

TELTET
THE TENT
TELTTA

Rebecca Figenschau | Norway 2019 | Fiction | 17 min

A dysfunctional family of four is going camping, and poor communications skills make it a struggle to co-operate when trying to put up a complicated tent. The kids are reacting badly to the increasingly uncomfortable tension, as an underlying conflict between the two parents is slowly forced to the surface – and a shocking secret is finally revealed.

Ongelmainen nelihenkinen perhe lähtee retkelle. Puutteelliset viestintätaidot vaikeuttavat monimutkaisen teltan kasaamisoperaatiota. Lapset reagoivat huonosti yhä pahenevaan jännitteeseen, kun vanhempien taustalla kytenyt ristiriita nousee pintaan – ja järkyttävä salaisuus viimein paljastuu.

still photo

EGG
MUNA

Martina Scarpelli | France, Denmark 2018 | Animation | 12 min

A woman is locked in her home with an egg, which she is both attracted to and scared of. She eats the egg, she repents. She kills it. She lets the egg die of hunger.

Nainen on lukittuna kotiinsa munan kanssa, joka sekä kiehtoo että pelottaa häntä. Hän syö munan ja katuu. Hän tappaa sen. Hän antaa munan kuolla nälkään.

still photo

EXCESS WILL SAVE US

Morgane Dziurla-Petit | Sweden, France 2018 | Documentary | 14 min

In a small village of the North of France, an attack alert has been set off due to the combination of two events: the beginning of the hunting season and an argument between drunk Polish workers.

Pienessä kylässä Pohjois-Ranskassa laukaistaan hyökkäyshälytys kahden tapahtuman seurauksena: metsästyskauden alkamisen ja humalaisten puolalaisten työntekijöiden välisen riidan takia.

 

EFA Shorts: Candidates 3

P49 | 6.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 € 

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 84 min

still photo

FREEDOM OF MOVEMENT
LIIKKEENVAPAUS

Maroan el Sani, Nina Fischer | Germany 2018 | Experimental, Documentary | 29 min

Evoking the Olympic marathon in Rome 1960 in which Ethiopian Abebe Bikila won Africa’s first gold medal, running barefoot and becoming a sporting legend and symbol of an Africa freeing itself from colonialism in the process, the artists have re-contextualised this amidst Rome’s controversial rationalist architecture a new race involving refugees and immigrants staking a claim to ‘freedom of movement’.

Rooman olympiamaraton 1960, jossa etiopialainen Abebe Bikila voitti avojaloin Afrikan ensimmäisen kultamitalin ja nousi samalla urheilulegendaksi sekä Afrikan siirtomaavallan alta vapautumisen symboliksi, on rekontekstualisoitu Rooman paljon puhuttaneen rationalistisen arkkitehtuurin keskelle uudessa kilpajuoksussa, jossa pakolaiset ja maahanmuuttajat vaativat itselleen liikkumisenvapautta.

still photo

SİYAH GÜNEŞ
BLACK SUN
MUSTA AURINKO

Arda Çiltepe | Turkey, Germany 2019 | Fiction | 20 min

After the dog days, a coming storm approaches during a sudden road trip to a distant island for a funeral. While the deceased is buried in haste, a man makes detour through Aegean Turkey: a dip in the sea, a dream at a town hotel, a light sleep at a hammam, a visit to the coffin-maker. After arrival at home, leftovers are eaten while mourning looms. The funeral is eclipsed by a final wish.

Kuumimman kauden jälkeinen myrsky lähestyy kesken yllättävää hautajaismatkaa kaukaiselle saarelle. Vainaja haudataan kiireellä, mutta mies ajaa kiertotietä aigeialaisen Turkin halki: pulahdus mereen, unet kaupunkihotellissa, nokoset hamamissa, vierailu arkuntekijän luona. Tähteet syödään kotona surutyön lähestyessä vääjäämättä. Hautajaisia varjostaa viimeinen toive.

still photo

CAVALCADE

Johann Lurf | Austria 2019 | Experimental, Fiction | 5 min

Can we believe our eyes? The short films of Johann Lurf often explore the enigmatic territory between the real and the perceived, challenging our senses to comprehend visions and sounds taken from the environment around us by means of subtle, beautiful trompe l’oeil effects. CAVALCADE, equally dazzling in 2D or 3D, sees him make a direct intervention into physical space for the first time. The artist designed and constructed a 150cm-diametre water wheel, with one face divided into various patterned circles of varying shapes and colours. It was then fixed in place in a stream; we observe the wheel in rest, motion and rest again from a single vantage point, as it is illuminated by strobe lights synchronised with 35mm cameras. Clockwise and anti-clockwise movements disorientingly, magically interweave.

Voimmeko uskoa silmiämme? Johann Lurfin lyhytelokuvat liikkuvat usein toden ja harhan arvoituksellisessa välimaastossa. Ne haastavat aistimme selittämään ympäröiviä näkyjä ja ääniä kauniilla ja hienovaraisilla trompe l’oeil -efekteillä. Sekä 2D- että 3D-versioina lumoavassa CAVALCADEssa Lurf kajoaa ensimmäistä kertaa fyysiseen tilaan. Taiteilija suunnitteli ja rakensi halkaisijaltaan 150-senttisen vesirattaan, jonka toinen sivu on jaettu useisiin eri väreillä ja muodoilla kuvioituihin ympyröihin. Valmis ratas sijoitettiin virtaan. Näemme sen levossa, liikkeessä ja taas levossa kiinteästä kuvakulmasta samalla, kun 35-millisten kameroiden synkronoidut välähdykset valaisevat sen. Myötä- ja vastapäiväinen liike punoutuvat yhteen taianomaisesti, ja suuntavaisto katoaa.

still photo

SZTANGISTA
WEIGHTLIFTER
PAINONNOSTAJA

Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk | Poland, Ukraine 2018 | Fiction | 30 min

Professional weightlifter Petro is preparing for an important competition. But before the competition, he receives tragic news that force him to make a difficult decision. Petro’s inner conflict makes him into more than just a mechanical bundle of muscles.

Ammattipainonnostaja Petro valmistautuu tärkeään kilpailuun. Ennen kilpailua hän saa surullisia uutisia, minkä vuoksi hän joutuu tekemään vaikean ratkaisun. Sisäinen ristiriita tekee Petrosta muutakin kuin vain mekaanisen lihaskimpun.

 

EFA Shorts: Nominees

P71 | 6.3. FRI/PE 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L94 | 7.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 101 min

still photo

CÃES QUE LADRAM AOS PÁSSAROS
DOGS BARKING AT BIRDS
LINTUJA HAUKKUVAT KOIRAT

Leonor Teles | Portugal 2019 | Fiction | 20 min

School is over and there’s a bustle in the air. In Porto, tourists fill up the streets and cafés. The old and decadent are now highlights of the city’s gentrification. Vicente moves around town on his bike, watching the urban landscape modify day by day. The town is no longer the same, the world is changing and so is he. Among his family and friends, Vicente lives with anticipation the first days of summer and the beginning of a new life.

Koulu on ohi ja kuhina käy. Turistit täyttävät kadut ja kahvilat Portossa. Kaupungin ikä ja paheellisuus ovat nyt sen keskiluokkaistumisen vetonauloja. Vicente liikkuu pyörällään kaupungilla ja tarkkailee päivä päivältä muuttuvaa maisemaa. Kaupunki ei ole enää entisensä; maailma muuttuu ja niin hänkin. Läheistensä parissa Vicente odottaa kuumeisesti kesän ensi päiviä ja uuden elämän alkua.

still photo

LES EXTRAORDINAIRES MÉSAVENTURES DE LA JEUNE FILLE DE PIERRE
THE MARVELOUS MISADVENTURES OF THE STONE LADY
KIVINAISEN USKOMATON EPÄONNI

Gabriel Abrantes | France, Portugal 2019 | Animation | 20 min

Tired of being a banal architectural ornament, a sculpture runs away from the Louvre to confront real life on the streets of Paris.

Pelkän arkkitehtonisen koristeen osaansa kyllästynyt veistos pakenee Louvresta nähdäkseen oikeaa elämää Pariisin kaduilla.

still photo

CADOUL DE CRĂCIUN
THE CHRISTMAS GIFT
JOULULAHJA

Bogdan Muresanu | Romania 2018 | Fiction | 24 min

On the 20th of December, 1989, a few days after Ceausescu’s bloody repression in Timisoara, a father’s quiet evening turns to sheer ordeal as he finds out that his little son has mailed a wish letter to Santa. As the kid understood, his father’s desire was to see Ceausescu dead.

20. joulukuuta 1989, muutama päivä Timisoaran mielenosoituksen verisen tukahduttamisen jälkeen isän rauhallinen ilta muuttuu koettelemukseksi, kun hän kuulee, että hänen pieni poikansa on lähettänyt toivomuskirjeen joulupukille. Lapsi oli ymmärtänyt, että isä toivoo Ceausescun kuolemaa.

still photo

SUC DE SÍNDRIA
WATERMELON JUICE
VESIMELONIN MEHU

Irene Moray | Spain 2019 | Fiction | 22 min

Barbara and Pol spend a few days on holiday with a group of friends in a house surrounded by nature. They want to have a good time and find a peaceful space where they can enjoy their intimacy. With the support of Pol, in the midst of nature, between tears and laughter, Barbara will heal old wounds and redefine her sexuality.

Barbara ja Pol viettävät muutaman lomapäivän ystäviensä kanssa luonnon ympäröimässä talossa. He haluavat pitää hauskaa ja nauttia intiimiydestä rauhallisessa paikassa. Polin tukemana, luonnon helmassa, kyynelten ja naurun keskellä Barbara parantaa vanhoja haavojaan ja määrittelee seksuaalisuuttaan uusiksi.

still photo

REKONSTRUKCE
RECONSTRUCTION
UUDELLEENRAKENNUS

Jiří Havlíček, Ondřej Novák | Czech Republic 2018 | Fiction | 15 min

Olda, a seventeen-year-old teenager, awaits his trial in a detention center for juveniles. There, he tries to fill the void of prison’s monotony. However, his memory is just as imperfect and incomplete as the effort to understand his unreasonable violence.

17-vuotias teinipoika Olda odottaa oikeudenkäyntiä nuorisovankilassa. Siellä hän yrittää täyttää vankilan tyhjää yksitoikkoisuutta. Hänen muistinsa on kuitenkin yhtä epätäydellinen ja vajaa kuin yritys ymmärtää järjetöntä väkivaltaisuuttaan.