Dystopia 2

P63 | 6.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L97 | 7.3. SAT/LA 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

ALL INCLUSIVE
TÄYSIHOITO

Corina Schwingruber Ilic | Switzerland 2018 | Documentary | 11 min

Under the spell of mass entertainement at high sea.

Massaviihteen lumoissa ulapalla.

still photo

WE’LL BECOME OIL
ÖLJYSOTA

Mihai Grecu | France, Romania 2011 | Experimental, Animation | 8 min

Dry landscapes are filled with the traces of a meta-conflict, beyond any visible political or ideological issue. A continuous and unexplainable state of crisis takes over the spaces and the view, transforming pure mineral geography into a theatre of war.

Kuivat maisemat täyttyvät metakonfliktin jäljistä, jonka taustalla ei ole mitään näkyvää poliittista tai ideologista aatetta. Jatkuva ja selittämätön kriisitila valtaa alueet ja näkymät, ja muuntaa puhtaan mineraaliympäristön sodan teatteriksi.

still photo

FOUR CORNERS
NELJÄ NURKKAA

Ian Toews | Canada 1998 | Documentary | 6 min

This structural film evokes the terror and confusion that Toews experienced while in the invisibly radioactive landscapes of the South Western United States – home to the Navajo Nation. Without using words or sensory imagery, this film makes a powerful statement in communicating the horror of environmental pollution.

Elokuva ilmaisee niitä kauhun ja sekasorron tunteita, jotka syntyivät kuvausten aikana yhdysvaltain lounaisosan näkymättömän radioaktiivisuuden maisemassa – Najavo-intiaanien reservaatissa.

still photo

IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF)

Lukas Marxt | Austria 2018 | Experimental, Documentary | 14 min

The Imperial Valley represents one of California´s most important regions of industrial agriculture. Corporate agricultural production interests have been able to successfully cultivate and exploit this geological part of the Sonora desert through a gigantic irrigation system fed by the Colorado River, as well as the All-American Canal specifically engineered for this purpose and which attained sad notoriety through the Mexican migration movement. The system´s run-off flows through pipes, pumps and canals leading to the Salton Sea, an artificial lake that is approaching ecological as well as economic disaster, just as bordering regions of Mexico.With Imperial Valley (cultivated run-off) Lukas Marxt approaches this problem in a very ingenious way. He begins with a bird´s eye view of an irrigation canal coursing through a desert landscape. A drone camera flies the length of the canal, subsequently flying over Imperial Valley landscapes from the same perspective. Initially appearing as nothing more than spectacular documents of agricultural monocultures, the shots become increasingly abstract – additionally heightened through the accompaniment of an electronic score. Is this an actual or artificially simulated landscape? This ambiguity is precisely the point: The Imperial Valley is becoming the “Uncanny Valley”, a place that is not yet or no longer natural and thereby appears eerie. A landscape post landscape (or its medial representation) is a geometric concept of lines, surfaces, points and color spots, regardless whether of an animate or lifeless nature. Although manmade, it is not a place for people anymore, neither ontologically nor in reality. The post-apocalypse is not a matter of the future, we are already in the thick of it. (Claudia Slanar)

Imperial Valley on eräs Kalifornian tärkeimmistä tehomaatalousalueista. Yritysten maataloustuotannon intressiryhmät ovat onnistuneet menestyksellisesti viljelemään ja hyödyntämään tätä Sonoran aavikon geologista aluetta käyttäen Coloradojoesta vetensä saavaa valtavaa kastelujärjestelmää ja varta vasten rakennettua All-American Canalia, joka sai huonon maineen Meksikon muuttoliikkeen myötä. Järjestelmän valumavesi virtaa putkien, pumppujen ja kanavien läpi Salton Sea -tekojärveen, josta on hyvää vauhtia tulossa ekologinen ja taloudellinen katastrofi, aivan kuten Meksikon raja-alueista. Lukas Marxtin elokuva lähestyy ongelmaa nerokkaalla tavalla. Elokuva alkaa lintuperspektiivillä kastelukanavasta, joka virtaa läpi aavikkomaiseman. Kamerakopteri seuraa kanavaa päästä päähän lentäen sitten Imperial Valleyn maisemien yli. Aluksi elokuva näyttää vain upealta dokumentilta monokulttuureista, mutta kuvat muuttuvat yhä abstraktimmiksi – piirrettä korostaa elektroninen musiikki. Onko tämä todellista vai keinotekoista maisemaa? Monitulkintaisuus on sen ydin: Imperial Valleysta on tulossa Selittämätön laakso: paikka, joka ei enää ole luonnollinen ja vaikuttaa siksi aavemaiselta. Maiseman jälkeinen maisema (tai sen mediaalinen kuvaus) on viivojen, pintojen, pisteiden ja väripilkkujen geometrinen käsite, olipa luonto sitten elävää vai elotonta. Vaikka paikka on ihmisen rakentama, se ei ole enää ihmiselle sopiva, ei ontologisesti eikä todellisuudessa. Maailmanlopun jälkeinen maailma ei ole tulevaisuutta, vaan olemme jo sen keskellä (Claudia Slanar).

still photo

FRUITS OF THE LOOM

Jaakko Pallasvuo, MSL | Finland 2019 | Fiction | 32 min

A communist and a capitalist recall their voyage into a wilderness of leisure time. A domestic cycle of breaking into houses, chasing the ghosts of parties past. The waters ice over, ready to incubate. Something new is being born, or is at least arriving. From one perspective – an investment, from the other – Satanic.

Kommunisti ja Kapitalisti etsivät kadotettua lomautopiaa murtautumalla tyhjilleen jääneisiin kesämökkeihin. Mahdollisen yhteisen elämän sijaan jäisessä rantavedessä sikiää riivattu tulevaisuus.

still photo

VALTAKUNNAT
REALMS

Patrik Söderlund | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 21 min

A short lm about geological epochs, kingdoms of life and mass extinctions, Realms voyages through deep time from the primeval ocean to the post-human future.

Lyhytelokuva geologisista maailmankausista, biologisista pääryhmistä ja joukkosukupuutoista. Realms matkaa halki ajan alkumerestä ihmiskunnan jälkeiseen tulevaisuuteen.