Tanssi 1: Loikka

 

T35 | 8.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L113 | 10.3. SAT/LA 23:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 67 min

still photo

THROUGH THE SUPERMARKET IN FIVE EASY PIECES
TANSSI LÄPI TAVARATALON

Anna Maria Jóakimsóttir-Hutri | Finland 2017 | Fiction | 9 min

An everyday struggle of a family.

Yhden perheen jokapäiväinen taival.

still photo

COLD STORAGE
COLD STORAGE

Thomas Freundlich | Finland 2016 | Fiction | 8 min

Cold Storage is a short dance film that pays homage to the virtuosic physical performances and melancholy comedy of the classic silent screen. As a lonely ice fisherman discovers his frozen prehistoric soul brother in the ice, multiple levels of time and reality blend together into a cinematic and kinetic exploration of alienation, dependency and friendship.

Cold Storage on kertomus ystävyydestä ja sen kaipuusta. Ajan ja todellisuuden tasot sekoittuvat kun yksinäinen pilkkimies löytää jäästä muinaisen sielunveljensä. Elokuva ammentaa mykkäelokuvan kultakauden visuaalisesta ja liikkeellisestä perinnöstä; virtuoosiset liikesuoritukset yhdistyvät karhean melankoliseen sanattomaan komediaan.

still photo

GRAVITY – UN RÊVE DE DEMAIN
GRAVITY – A DREAM OF TOMORROW
PAINOVOIMA – UNELMA HUOMISESTA

Filip Piskorzynski, Natalia Dufraisse | Germany 2011 | Fiction | 4 min

A young woman (Natalia Dufraisse) wakes up to find that she has become weightless, and floats through life until gravity inevitably catches up with her.

Nuori nainen (Natalia Dufraisse) huomaa herätessään, että on muuttunut painottomaksi, ja leijuu läpi elämän kunnes painovoima väistämättä saavuttaa hänet.

still photo

CHEST
SYDÄMET

Nønne Maj Svalholm | Denmark 2013 | Fiction | 10 min

Film is about intimate relationship between a man and a woman as it develops. Throughout the duet the dancers repeatedly hammer their chests together. The repetitive collision not only symbolizes their emotional state, but also the complexity of a relationship in a society highly influenced by culture and religion. CHEST was shot on a rooftop in Downtown Cairo, April 2013. Tear gas from riots in the streets below gave an extreme physical memory of Cairo.

Elokuva naisen ja miehen välille kehittyvästä intiimistä suhteesta. Dueton aikana tanssijat iskevät rintakehiään yhteen. Toistuva yhteentörmäys symboloi emotionaalista tilaa, mutta myös ihmissuhteen monimutkaisuutta yhteiskunnassa, johon kulttuuri ja uskonto vaikuttavat. SYDÄMET kuvattiin katolla Kairossa huhtikuussa 2013. Alhaalta kadun mellakoista leijaileva kyynelkaasu luo hyvin fyysisen muistijäljen Kairosta.

still photo

OFF GROUND
IRTI MAASTA

Boudewjin Koole | Netherlands 2013 | Fiction | 13 min

Off Ground is a dance film about a boy and his terminally ill mother. In the film, choreographer Jakop Ahlbom and filmmaker Boudewijn Koole explore the transition from one state of consciousness to another.

Irti maasta on tanssielokuva pojasta ja tämän vakavasti sairaasta äidistä. Elokuvassa koreografi Jakop Ahlbom ja ohjaaja Boudewijn Koole tutkivat muutosta tietoisuuden tilasta toiseen.

still photo

INTRINSIC MORAL EVIL
LUONTAINEN MORAALINEN PAHUUS

Harm Weistra | Netherlands 2013 | Fiction | 11 min

Intrinsic Moral Evil seems to be a tale of identity and coming of age. But above all, the three dancers play with the viewer’s perception and expectations. The layered story gradually develops; revealing its last secrets just before the end credits start. Inviting the audience to make their own interpretation.

Luontainen moraalinen pahuus vaikuttaa tarinalta identiteetistä ja aikuistumisesta. Mutta ennen kaikkea kolme tanssijaa leikittelee katsojan käsityksillä ja ennakko-odotuksilla. Monitasoinen tarina kehittyy vähitellen, paljastaen viimeiset salaisuutensa juuri ennen lopputekstien alkua. Se kutsuu katsojan tekemään omat tulkintansa.

still photo

TANGO BRASILEIRO
BRAZILIAN TANGO
BRASILIALAINEN TANGO

Gabriela Alcofra, Billy Cowie | United Kingdom, Brazil 2014 | Fiction | 3 min

At age eleven Gabi realises she has the power to stop time. She exercises her new ability on the unsuspecting inhabitants of Rio de Janeiro.

11-vuotias Gabi huomaa osaavansa pysäyttää ajan. Hän harjoittaa uutta taitoaan Rio de Janeiron pahaa-aavistamattomiin asukkaisiin.

still photo

BODY LANGUAGE ZONE
BODY LANGUAGE ZONE

Kim Saarinen | Finland 2015 | Fiction | 11 min

Body Language Zone consist of four dance film episodes. The humorous body language consultant gives body language guidance in different variations in the office environment.

Body Language Zone koostuu neljästä tanssielokuvajaksosta. Humoristinen kehonkielikonsultti antaa kehonkieliohjausta eri tavoin toimistoympäristössä.

 

Tanssi 2

P61 | 9.3. FRI/PE 10:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

S143 | 11.3. SUN/SU 12:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 80 min

still photo

TACT
HERKKÄ

Thibaud Le Maguer | France 2016 | Experimental, Fiction | 15 min

“Tact” figures as it’s subject a body composed of two dancers who preserve their ever-changing repair of contact with an unimaginable gentleness throughout. Between them, each surface of contact is allocated an appreciation with delectation. Engaged in the slow poetry of reposing and uplifting, they generate organic architectures rendered difficult to define. Disorder emerges, gravity wavers, the bound dancers merge in order to appear to us metamorphosed and in constant transformation.

Tact on kuvaus kahden tanssijan muodostamasta kehosta. Sanoinkuvaamattoman hellästi he hakevat alati muuttuvalla tavalla kontaktia toisiinsa, ja jokainen kosketuspinta heidän välillään saa osakseen nautinnollista hyväksyntää. Tanssijoiden vaihtuvista asennoista koostuva lyhyt runoelma luo orgaanisia muotoja, joita on vaikea määritellä. Sekaannus kasvaa, painovoima horjuu ja toisiinsa kietoutuneet tanssijat sulautuvat yhdeksi näyttäytyäkseen meille metamorfoituneina ja muuttuvina.

still photo

THE ORDINARY
TAVALLISET

Julien Dara, Simon Dara | France 2016 | Fiction | 9 min

A young man has overcome his battle against a dragon. While the beast goes out in agony, he dances to celebrate his victory.

Nuori mies on voittanut taistelunsa lohikäärmettä vastaan. Pedon vetäytyessä tuskissaan nuorukainen juhlii voittoaan tanssimalla.

still photo

ONE ON ONE
KOHTAAMINEN

Chen Yeger | Israel 2016 | Fiction | 4 min

Two basketballcourts, two young players-dancers, two worlds that soon converge. One on One is a work of video dance that shows the encounter-clash of masculine forces, between curiosity, desire for domination and excitement.

Kaksi koripallokenttää, kaksi nuorta pelaaja-tanssijaa, kaksi maailmaa, jotka kohtaavat pian. One on One on videotanssiteos, joka kuvaa maskuliinisten voimien yhteentörmäystä uteliaisuuden, voitonhalun ja kiihtymyksen keskellä.

still photo

DER UNTERMENSCH
SUBHUMAN
ALI-IHMISET

Kays Mejri | Canada 2013 | Fiction | 10 min

Depicting the treatment of homosexuals during World War II, this short aesthetic contemporary dance film draws a parallel between concentration camps and how physically constrained one can feel when self-expression is repressed. Movement-wise, the prisoners craving for freedom are symbolized by the organs trying to come out of the rib cage barrier. The dancer portrays growth, escape and rebirth of those incarcerated souls by embodying a gay Aryan during the Nazi reign.

Kuvaus homoseksuaalien kohtelusta toisen maailmansodan aikana. Tämä lyhyt, moderni tanssiteos näkee yhteyksiä keskitysleirien ja fyysisesti rajoittavan itseilmaisun tukahduttamisen välillä. Vapautta janoavat vangit symboloidaan rintakehän takaa vapauteen yrittävillä sisäelimillä. Tanssija ilmaisee vangittujen sielujen kasvua, pakoon pääsyä ja uudelleensyntymistä ottamalla homoseksuaalin arjalaisen hahmon.

still photo

ROTATION
KIERTO

Ginan Seidl, Clara Wieck | Germany 2012 | Experimental, Documentary | 8 min

Using familiar movements, a pole dancer and a rhythmic gymnast each conquer the stage of the other one. In this test case, “Rotation” investigates the reciprocal relationship between body, dance, and space.

Tankotanssija ja voimistelija taistelevat lavasta tutuin liikkein. Rotation tarkastelee kehon, tanssin ja tilan keskinäistä suhdetta.

still photo

THE MASTER’S VOICE : CAVEIRAO
MESTARIN ÄÄNI

Guilherme Marcondes | France, United States 2013 | Animation | 11 min

Every night at 3:33 all clocks stop and time is frozen for a moment. During what is a fraction of second to mortal eyes there is a second night, a magical one where the spirits of the city come out to play. That is the story of the eternal battle for the soul of Sao Paulo, the clash between bohemia and authoritarianism, between comedy and horror.

Joka yö kellot pysähtyvät numeroihin 3.33 ja aika jähmettyy hetkeksi. Kuolevaisten silmiin sekunnin murto-osalta tuntuvan hetken aikana koittaa toinen yö, joka on täynnä taikaa ja jolloin henget lähtevät ulos kaupungille. Tämä on tarina ikuisesta taistelusta Sao Paulon sielusta, boheemin ja autoritaarisen yhteentörmäyksestä komedian ja kauhun välimaastossa.

still photo

BLIND

Katariina Räty | Finland 2017 | Fiction | 7 min

Blind is a dance short film about how the routine of everyday encounters escalate into a struggle of egos. What becomes of love in a relationship where the other becomes so obvious that you no longer can see.

Blind on lyhyttanssielokuva siitä, miten arkipäiväiset kohtaamiset voivat eskaloitua egojen taistoksi. Mitä tapahtuu rakkaudelle parisuhteessa, jossa toisen olemassaolosta tulee niin itsestään selvää, ettei häntä enää huomaa.

still photo

JUCK
THRUST
TYÖNTÖ

Olivia Kastebring | Sweden 2017 | Experimental, Documentary | 17 min

Juck (literally Hump) is the dance group that made its breakthrough in a 2013 viral video, where they pushed the limits for how the female body is allowed to express itself and make a statement. Since then they have ‘humped’ all over the world. A film that swings between documentary, dance and fiction asks the question, “What is femininity?”

Tanssiryhmä Juck, jonka nimi kuvaa lantion työntöliikettä, teki läpimurtonsa vuonna 2013 nettihitiksi nousseella videollaan, jossa se koetteli naiskehoille sallitun itseilmaisun rajoja. Sittemmin ryhmä on esiintynyt ympäri maailmaa. Thrust on sekoitus dokumenttia, tanssia ja fiktiota, ja se kysyy, mitä feminiinisyys on.