Australian First Nations 1

K14 | 4.3. WED/KE 20:00 | NIAGARA | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

P50 | 6.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

YOUNG MOB QUESTIONING TREATY
KYSEENALAISTUSTA

Paul Gorrie | Australia 2019 | Documentary | 8 min

Young Aboriginal people who are traditional custodians in Victoria explore the Treaty process with questions, concerns and their opinions. Sharing their insights into what has been happening and what needs to happen.

Victoriassa perinteiden valvojina toimivat nuoret aboriginaalit perehtyvät sopimusprosessiin. Heillä on kysymyksiä, huolenaiheita ja mielipiteitä. He kertovat näkemyksensä siitä, mitä on tapahtunut ja mitä pitää tapahtua.

still photo

BUSH MECHANICS
MEKAANIKOT

Jason Japaljarri Woods, Jonathan Daw | Australia 2014 | Animation | 12 min

In the central Australian desert, four Warlpiri men travel to visit a powerful elder at a remote outstation. On the road they must overcome mechanical mishaps and the trickery of a mischievous spirit. It will take all of their bush ingenuity to keep their car running and themselves alive.

Keski-Australian aavikolla neljä warlpiri-miestä matkustaa tapaamaan vaikutusvaltaista kylänvanhinta syrjäisellä etuvartioasemalla. Tien päällä heidän on selviydyttävä mekaanisista kommelluksista ja ilkikurisen hengen juonittelusta. Auton käynnissä pitäminen ja hengissä pysyminen vaatii kaiken kekseliäisyyden.

still photo

TAKE
TAKE

Victoria Hunt | Australia, New Zealand, United Kingdom 2019 | Documentary | 10 min

TAKE (te reo Maori: issue, promise, challenge) weaves mana wahine (female knowledge), dance and archival materials to retell the story of the removal of the ancestral Maori meetinghouse, Hinemihi o te Ao Tawhito, from Aotearoa, New Zealand to England in 1892. It is a call to return Hinemihi, embodied by Australian born Maori dancer and performance artist, Victoria Hunt. Set in the liminal spaces between history and emotion TAKE unfolds a story of origins, of traumatic events and colonial violence.

TAKE (te reo Maori: ongelma, lupaus, haaste) yhdistää mana wahinea (naisten viisautta), tanssia ja arkistomateriaalia kertoakseen uudelleen tarinan ikivanhan maorien rukoustalon, Hinemihi o te Ao Tawhiton siirtämisestä Uuden-Seelannin Aotaearoasta Englantiin vuonna 1892. Elokuva on pyyntö palauttaa Hinemihi australialaissyntyisen maoritanssijan ja performanssitaiteilijan Victoria Huntin esittämänä. Historian ja tunteen välitilaan sijoittuva TAKE kertoo alkuperästä, traumaattisista tapahtumista ja siirtomaaväkivallasta.

still photo

NAN AND A WHOLE LOT OF TROUBLE
NAN JA ONGELMAVYYHTI

Dena Curtis | Australia 2017 | Fiction | 12 min

Nan, of Aboriginal Australian and Irish descent, has kept a photo album of dead family members since the passing of her mother many years ago. Every time a family member dies, Nan and her granddaughter Fuzzy take a photo of the dead and place it in the album. Nan meets trouble every time a new photo is taken. Her younger sister Aunty Min believes this morbid European tradition is culturally inappropriate. But in the end all that trouble Nan has come to blows over, may bring the family together.

Syntyperältään aboriginaali ja irlantilainen Nan on pitänyt valokuva-albumia kuolleista sukulaisista hänen äitinsä kuoltua monia vuosia sitten. Aina kun sukulainen kuolee, Nan ja hänen lapsenlapsensa Fuzzy ottavat kuvan vainajasta ja laittavat sen albumiin. Nan kohtaa ongelmia aina, kun uusi kuva otetaan. Hänen nuorempi sisarensa Min-täti uskoo, että tämä sairaalloinen eurooppalaistapa on kulttuurisesti sopimaton. Mutta lopussa kaikki Nanin kohtaamat vaikeudet väistyvät, ja ne voivat jopa yhdistää perheen.

still photo

NULLA NULLA

Dylan River | Australia 2014 | Fiction | 6 min

A young policeman, fresh out of the academy, gets his first taste of the complexities of community life. Taken under the wing of a senior Aboriginal Community Police Officer, he is thrown into the deepend when he is encouraged to respond to a Domestic Dispute on his own.

Juuri akatemiasta valmistunut nuori poliisi saa esimakua yhteisöelämän monimutkaisuudesta. Aboriginaaliyhteisön vanhemman poliisin suojeluksessa oleva nuorimies joutuu tositoimiin, kun häntä rohkaistaan vastaamaan kotiväkivaltahälytykseen yksin.

still photo

TIES THAT BIND
YHDISTÄVÄT SITEET

Michael Hudson | Australia 2019 | Fiction | 12 min

Delivered home by police, 17 year-old Thomas has to front his domineering mother Marlene who isn’t interested in his side of the story. Forced outside as punishment, Thomas is left with hurt and frustrations, until neighbourly sounds enter his conscious world echoing a connection to the present and the past, Thomas is triggered to make a life changing decision.

Poliisin kotiin tuoman 17-vuotiaan Thomasin on kohdattava komenteleva äitinsä Marlene, jota ei kiinnosta kuulla poikansa puolta tarinasta. Rangaistukseksi Thomas pakotetaan ulos. Hän on loukkaantunut ja turhautunut, kunnes ystävälliset äänet naapurista kantautuvat hänen tajuntaansa kaikuen yhteyttä nykyaikaan ja menneeseen, ja Thomas saa yllykkeen tehdä elämää mullistavan ratkaisun.

still photo

MY NAME IS MUDJU
NIMENI ON MUDJU

Chantelle Murray | Australia 2018 | Fiction | 14 min

1950’s Australia, Mudju’s daughter Munna has been stolen, helpless against the Mission governance and violence, until she learns to read and write to be reunited with her daughter.

1950-luvun Australiassa Mudjun tytär Munna on ryöstetty. Avuttomana kirkon johdon ja väkivallan edessä hänen on opittava lukemaan ja kirjoittamaan, jotta saisi nähdä taas tyttärensä.

still photo

ETERNAL
IKUISTA

S.F. Tusa | Australia 2019 | Fiction | 16 min

During one night, 3 teenagers; James, Royston and Saskia seek to escape their troubled home lives, only to find that they may have brought the trouble with them.

Eräänä yönä teini-ikäiset James, Royston ja Saskia haluavat karata ongelmaisia kotiolojaan, mutta huomaavat tuoneensa ongelmat mukanaan.