Australian alkuperäiskansat 3

P52 | 6.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 € | Age limit: 18
osta lippu osta lippu

S112 | 8.3. SUN/SU 14:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 84 min

still photo

BLACK CHOOK
MUSTA KANA

Dylan River | Australia 2016 | Fiction | 11 min

They were Australia’s bad days. Men killed other men and laughed. All that was left for the children of the dead was to remember. If they had the strength.

Ne olivat ikäviä aikoja Australiassa. Miehet tappoivat toisiaan ja nauroivat. Kuolleiden lapsilla ei ollut muuta tehtävänä kuin muistaa. Jos heillä oli siihen voimia.

still photo

BLUEY

Darlene Johnson | Australia 2015 | Fiction | 13 min

Bluey is an intense portrayal of an angry young girl who is trapped in a violent world of inner and outer turmoil. She desperately wants to break out of this cycle but doesn’t know how. It’s a story about courage and survival. One day she meets a mystery mentor, and for the first time, Bluey plunges into the depths of her own being.

Bluey on väkevä kuvaus vihaisesta nuoresta tytöstä, joka on vankina rajussa sisäisen ja ulkoisen myllerryksen maailmassa. Hän haluaa epätoivoisesti irtautua noidankehästä, mutta ei tiedä miten. Elokuva on tarina rohkeudesta ja selviytymisestä. Eräänä päivänä Bluey tapaa arvoituksellisen opastajan, ja ensimmäistä kertaa hän syöksyy oman olemuksensa syövereihin.

still photo

BLIGHT
VITSAUS

Perun Bonser | Australia 2017 | Fiction | 12 min

Set in the early 20th century on Australia’s western frontier, a police Constable hunts down a band of dangerous Criminals aided by a young, female Aboriginal Tracker. However, when the Constable is severely injured the Tracker is forced to eliminate the last of the Criminals on her own. Alone, unprepared and scared, the Tracker must use all of her skill and the environment to outwit and defeat a seemingly unstoppable foe. But as a deadly game of “cat and mouse” unfolds amongst ancient desert sculptures, the Tracker’s resolve is tested. Forcing her to reassess her allegiances.

1900-luvun alun Länsi-Australian rajaseudulle sijoittuvassa elokuvassa poliisi jahtaa vaarallista rikollisjoukkoa apunaan nuori naispuolinen aboriginaalijäljittäjä. Mutta kun poliisi loukkaantuu vakavasti, jäljittäjän on pakko eliminoida viimeinen rikollinen yksin. Omillaan, valmistautumattomana ja peloissaan jäljittäjän on käytettävä hyväksi taitojaan ja ympäristöään ollakseen ovelampi ja päihittääkseen näennäisen lyömätön vihollinen. Kun tappava kissa ja hiiri -leikki etenee muinaisten aavikkoveistosten keskellä, jäljittäjän päättäväisyys on koetuksella. Hän joutuu arvioimaan uskollisuutensa uusiksi.

still photo

VALE LIGHT
LAAKSON VALO

Rob Braslin | Australia 2018 | Fiction | 16 min

In the public housing commission estate of Pendle Vale, a single mum and her daughter do it tough, until one day a witch decides to change their fortune.

Pendle Valen vuokratalolähiössä yksinhuoltajaäiti ja hänen tyttärensä kokevat rankkoja aikoja, kunnes eräänä päivänä noita päättää muuttaa heidän kohtaloaan.

still photo

WATER
VESI

John Harvey | Australia 2017 | Fiction | 13 min

Set in 2047, with strict population controls in place, heavily pregnant Layla manages to evade authorities but finds herself stranded on a dry salt lake with little water.

Vuonna 2047 väkilukua säännöstellään tiukasti. Viimeisillään raskaana oleva Layla onnistuu välttelemään viranomaisia, mutta huomaa joutuneensa kuivalle suolajärvelle lähes ilman vettä.

still photo

KILLER NATIVE
SYNNYNNÄINEN TAPPAJA

Björn Stewart | Australia 2018 | Fiction | 19 min

A bitingly wicked take on first contact between British settlers and Aboriginal people – and zombies.

Purevan häijy tulkinta ensikohtaamisesta brittiläisten uudisasukkaiden ja aboriginaalien – sekä zombien välillä.