Kansainväliseen kilpailuun valittiin 60 lyhytelokuvaa 45 maasta. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 4 023 elokuvaa.

Palkitut elokuvat julkistetaan palkintoseremoniassa sunnuntaina 8. maaliskuuta klo 12.00 alkaen.

Kansainvälinen kilpailu 1: Animaatio

K11 | 4.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

P56 | 6.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

CARNE
FLESH
LIHA

Camila Kater | Brazil, Spain 2019 | Animation, Documentary | 13 min

Rare, medium rare, medium, medium well and well done. Through intimate and personal stories, five women share their experiences in relation to the body, from childhood to old age.

Raaka, puoliraaka, puolikypsä ja kypsä. Viisi naista jakaa intiimejä ja henkilökohtaisia kokemuksiaan kehosuhteestaan, lapsuudesta vanhuuteen.

still photo

ACID RAIN
HAPPOSADE

Tomek Popakul | Poland 2019 | Animation | 27 min

Somewhere in the Eastern Europe. Young runs away from her depressing hometown. That’s how she meets Skinny – a kind of unstable weirdo who lives in a camper and runs his not-so-legal errands. Together with him, she sets on a journey with no destination. As the ride continues a particular affection grows between the two of them.

Jossain päin Itä-Eurooppaa. Nuori karkaa masentavasta kotikaupungistaan. Niin hän tapaa Skinnyn – epävakaan kummajaisen, joka asuu asuntoautossa ja hoitelee lievästi laittomia askareitaan. Yhdessä he lähtevät matkalle, jolla ei ole määränpäätä. Matkan jatkuessa erityinen kiintymys kasvaa kaksikon välille.

still photo

MÉMORABLE
MEMORABLE
IKIMUISTOINEN

Bruno Collet | France 2019 | Animation | 13 min

Recently, Louis, painter, and his wife Michelle are experiencing strange events. Their world seems to be mutating. Slowly, furnitures, objects, people lose their realism. They are destructuring, sometimes disintegrating …

Viime aikoina maalari Louis ja hänen vaimonsa Michelle ovat kokeneet outoja tapahtumia. Heidän maailmansa tuntuu muuttuvan. Hitaasti huonekalut, esineet ja ihmiset kadottavat todenmukaisuutensa. Ne menettävät rakenteensa, toisinaan hajoten…

still photo

URAL

Alla Churikova | Germany 2019 | Animation | 15 min

Seemingly endless grass-lands, wild tulips, steppe eagles hunting … a magic circle of seasons with winters at -40 and summers at +40 degrees Celsius. Thus the setting for the director‘s happy childhood on a tiny Soviet military base in Ural. Only decades later does she learn about the terrible nuclear testing in which her father participated as lieutenant of the Red Army.

Näennäisen loputtomat ruohokentät, villitulppaanit, saalistavat arokotkat… Taianomainen vuodenaikojen kehä, jossa talvisin on -40 astetta ja kesäisin +40. Ohjaajan onnellisen lapsuuden tapahtumapaikka on pieni neuvostoarmeijan tukikohta Uralilla. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin hän kuulee kammottavista ydinkokeista, joihin hänen isänsä osallistui puna-armeijan luutnanttina.

still photo

PHYSIQUE DE LA TRISTESSE
THE PHYSICS OF SORROW
MURHEEN FYSIIKKA

Theodore Ushev | Canada 2019 | Animation | 28 min

The Physics of Sorrow tracks an unknown man’s life as he sifts through memories of his youth in Bulgaria through to his increasingly rootless and melancholic adulthood in Canada.

Elokuva seuraa tuntemattoman miehen elämää, kun hän muistelee nuoruuttaan Bulgariassa sekä yhä juurettomampaa ja melankolisempaa aikuisikäänsä Kanadassa.

 

Kansainvälinen kilpailu 2: Queerscenes

T16 | 5.3. THU/TO 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L81 | 7.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

SOBEN CALIFORNIA
CALIFORNIA DREAMING
UNELMIA KALIFORNIASTA

Sreylin Meas | Cambodia 2019 | Fiction | 17 min

Two women from different backgrounds encounter one another at an oceanfront resort and discover a hidden bond that ties them together, allowing them to escape from their realities.

Kaksi erilaisista taustoista lähtöisin olevaa naista kohtaa lomanviettopaikassa ja löytää piilevän yhteyden, joka sitoo heidät toisiinsa, antaen heille mahdollisuuden paeta todellisuutta.

still photo

ZAPATOS DE TACÓN CUBANO
CUBAN HEEL SHOES
KUUBALAISET KOROT

Julio Mas Alcaraz | Spain 2019 | Fiction | 18 min

Paco and Jose are two teenage boys living in a marginal neighbourhood of Madrid, a place hostile to each of their dreams. With serious family problems, and surrounded by an aggressive, macho, homophobic environment, they must lead a double life to hide the beginning of a love relationship and their passion for flamenco dance.

Paco ja Jose ovat teini-ikäisiä poikia, jotka asuvat Madridin laitamilla, paikassa, joka ei hyväksy heidän unelmiaan. Vakavien perheongelmien ja aggressiivisen, machon ja homovastaisen ympäristön keskellä heidän on elettävä kaksoiselämää salatakseen alkava rakkaussuhteensa ja intohimonsa flamencotanssiin.

still photo

BON ENFANT
KILTTI POIKA

Thibaud Renzi | France 2019 | Fiction | 22 min

Esteban has left home for Spain, to study. He returns to see his parents in Paris for holidays. Between walks and Sunday lunches, Anne and Pascal do their best to adapt to their son’s new situation.

Esteban on muuttanut Espanjaan opiskelemaan. Hän palaa lomalla Pariisiin tapaamaan vanhempiaan. Kävelyretkien ja sunnuntailounaiden lomassa Anne ja Pascal tekevät parhaansa sopeutuakseen poikansa uuteen tilanteeseen.

still photo

ALINE

Simon Guélat | France, Switzerland 2019 | Fiction | 30 min

Alban lives in a ski station with his mother. Every night, the teenager runs off to be with Julien – the boy who, strangely, shares a first name with the hero of the novel he’s avidly reading.

Alban asuu hiihtokeskuksessa äitinsä kanssa. Joka ilta teini karkaa ulos nähdäkseen Julienin – pojan jolla kumma kyllä on sama etunimi kuin Albanin innokkaasti lukeman romaanin sankarilla.

 

Kansainvälinen kilpailu 3: Kovaa duunia

T18 | 5.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €| S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L79 | 7.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

BARE TREES IN THE MIST
PALJAITA PUITA SUMUSSA

Rajan Kathet | Nepal 2019 | Fiction | 15 min

A young mother (Kaali) and her young son have heard that a villager who returned home from abroad has brought them gifts. At first Kaali rejects this possibility outright. But a combination of poverty, desperation and hope eventually makes her walk miles to greet him. At the onset of winter with no contact from her husband – himself somewhere in Arabia – Kaali finds herself on the brink.

Nuori äiti (Kaali) ja hänen pieni poikansa ovat kuulleet, että ulkomailta kotiin palannut kyläläinen on tuonut heille lahjoja. Ensin Kaali torjuu mahdollisuuden. Mutta köyhyyden, epätoivon ja toivon yhdistelmä saa hänet kävelemään kilometrien päähän tapaamaan miestä. Talven lähestyessä ilman viestiä aviomieheltä – joka on jossain päin Arabiaa – Kaali huomaa olevansa reunalla.

still photo

STRAY DOGS COME OUT AT NIGHT
KULKUKOIRAT KULKEVAT ÖISIN

Hamza Bangash | Pakistan, United Kingdom 2019 | Fiction | 12 min

Karachi, Pakistan. Iqbal, a migrant sex worker, cannot come to terms with his illness. He convinces his uncle to take a day trip to the beach, desperate for respite. The Arabian sea beckons.

Karachi, Pakistan. Iqbal, siirtolaisseksityöläinen, ei pysty hyväksymään sairauttaan. Hän suostuttelee setänsä lähtemään päiväksi rannalle, haluten epätoivoisesti hengähdystauon. Arabianmeri kutsuu.

still photo

VENDO PIPAS

Juan Diego Aguirre Gomez | Colombia 2019 | Fiction | 16 min

Yurani is a young Colombian woman who tries to live in informal jobs day by day in the middle of the venezuelan migration crisis in her city. The heat, the friendship and the hopeless city will make her take the wrong decisions.

Yurani on nuori kolumbialaisnainen, joka yrittää elättää itsensä tekemällä laittomasti töitä päivästä toiseen keskellä Venezuelasta tulvivia maahanmuuttajia. Helle, ystävyys ja toivoton kaupunki saavat hänet tekemään vääriä päätöksiä.

still photo

MACHINI

Frank Mukunday, Tétshim Tétshim | Belgium, Congo 2019 | Animation | 10 min

By necessity and especially by the force of the machine we have become sleepwalking beings beings deprived of God, the damned of the earth and test subjects over the black market of history test subjects of the machine

Pakon edessä ja etenkin koneen voimalla meistä on tullut unissakävelijöitä, olentoja vailla Jumalaa, maan kirottuja ja koekaniineja historian mustaan pörssiin, koneiden koekaniineja.

still photo

HYDEBANK

Ross McClean | United Kingdom 2019 | Documentary | 17 min

Governing the Northern Irish countryside, Hydebank Wood currently houses 104 young male offenders. Ryan, currently serving a 5 year sentence, has formed an unlikely bond with the prisons flock of sheep. Through their interactions, Ryan attempts to come to terms with the brutal act that led him here.

Pohjois-Irlannin maaseutumaisemaa hallitsevassa Hydebank Woodissa asuu tällä hetkellä 104 nuorta miesvankia. Viiden vuoden tuomiota kärsivä Ryan on muodostanut epätodennäköisen siteen vankilan lammaslauman kanssa. Lampaiden hoidon avulla Ryan yrittää hyväksyä julman teon, joka johti hänet vankilaan.

still photo

BASURERO

Eileen Cabiling | The Philippines 2019 | Fiction | 17 min

A Filipino fisherman named Bong struggles with there hardly being any fish in the sea due to climate change and overfishing. Desperate for cash, Bong dumps the killed (“trash”) into the sea for the faceless vigilantes working the Philippine drug war. On this day, the killings’ hit uncomfortably close to home, with his neighbor’s son murdered for selling drugs.

Filippiiniläiskalastaja Bongilla on vaikeaa, sillä meren kalat ovat vähissä ilmastonmuutoksen ja ylikalastuksen vuoksi. Saadakseen nopeasti rahaa Bong viskaa tapetut (”roskat”) mereen Filippiinien huumesotaa käyvien kasvottomien kostajien puolesta. Tänään surmat tulevat epämukavan lähelle kotia, sillä naapurin poika murhattiin tämän myytyä huumeita.

 

Kansainvälinen kilpailu 4: Kaikki samanarvoisia, kaikki erilaisia

T20 | 5.3. THU/TO 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18 | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L86 | 7.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 91 min

still photo

ENZO

Serena Porcher-Carli | France 2018 | Documentary | 8 min

Serena is drawing the portrait of Enzo. In a cozy and intimate atmosphere, he tells us his story, this life is extraordinary, because it is a life of a Female-To-Man (FTM) transgender.

Serena piirtää muotokuvaa Enzosta. Miellyttävässä ja intiimissä ilmapiirissä mies kertoo poikkeuksellisen elämäntarinansa – se on naisesta mieheksi sukupuolensa korjauttaneen (FTM) transmiehen tarina.

still photo

KÄNNER DU MIN GRANNE?
DO YOU KNOW MY NEIGHBOR?
TUNNETKO NAAPURINI?

Stephane Mounkassa, Stefan Sundin | Sweden 2019 | Fiction | 12 min

Jessica Yeboah, 27, has finished her studies for the day and is getting ready for afterwork. After talking with her classmate, she is reminded of her origins. She gets upset but chooses not to say anything. Inside the restaurant, she meets her classmates. In the middle of the conversation, Jessica once again hears a prejudiced question directed at her that separates her from them.

27-vuotias Jessica Yeboah on lopettanut opintonsa siltä päivältä ja valmistautuu iltaan. Juteltuaan luokkatoverinsa kanssa hän saa muistutuksen syntyperästään. Jessica menee tolaltaan, mutta päättää olla vaiti. Ravintolassa hän tapaa opiskelutovereitaan. Keskustelun aikana Jessica kuulee jälleen ennakkoluuloisen kysymyksen, joka on suunnattu hänelle ja joka erottaa hänet muista.

still photo

MTHUNZI

Tebogo Malebogo | South Africa 2019 | Fiction | 9 min

It’s a hot summer day in suburban South Africa. Mthunzi, 18, is on his way back from the supermarket, bags in hand. He happens upon a scene in which a woman, Charity, has just started to seize outside a house. Charity’s niece, Patricia, beckons towards Mthunzi to help carry Charity inside. It is here where he enters into a world he does not belong.

On kuuma kesäpäivä eteläafrikkalaisella esikaupunkialueella. 18-vuotias Mthunzi on palaamassa ruokakaupasta kantaen kauppakasseja. Hän sattuu keskelle tilannetta, jossa Charity-niminen nainen on saanut kohtauksen talon ulkopuolella. Charityn sukulaistyttö Patricia viittoo Mthunzia auttamaan kantamaan Charity sisälle. Siellä hän astuu maailmaan, jonne ei kuulu.

still photo

KAUKAZAS
CAUCASUS
KAUKASUS

Laurynas Bareiša | Lithuania 2018 | Fiction | 14 min

Tekle and her young daughter, Ema, return from abroad to visit Dalia, Tekle’s mother. When Ema goes out to walk her dog, Dalia, fearing something terrible might happen to her granddaughter, starts looking for her.

Tekle ja hänen nuori tyttärensä Ema palaavat ulkomailta ja vierailevat Teklen äidin Dalian luona. Ema menee ulkoiluttamaan koiraansa. Peläten, että jotain kamalaa voisi tapahtua hänen tyttärentyttärelleen Dalia lähtee etsimään tätä.

still photo

EMTEHAN
EXAM
KOE

Sonia Hadad | Iran 2019 | Fiction | 15 min

A teenage girl involves in the process of delivering a pack of cocaine to its client, and she got stuck in a weird cycle of occurrences.

Teini-ikäinen tyttö sekaantuu kokaiinipaketin toimitukseen ja jää ansaan outoon tapahtumasarjaan.

still photo

OSUBA

Federico Marsicano | Italy 2019 | Fiction | 6 min

When love can hurt and be dangerous, when men can be violent and become crazy, when women have no way to defend themself there is nothing left on earth. Osuba is a visual expression and emotional trip about this huge problem in the world. Violence, anger, obsession, fear, war all this can start easy and quick.

Kun rakkaus voi satuttaa ja olla vaarallista, kun miehet voivat olla väkivaltaisia ja seota, kun naisilla ei ole mitään keinoa puolustautua, maailmassa ei ole mitään jäljellä. Visuaalisesti ilmaisuvoimainen Osuba on emotionaalinen matka, joka kertoo tästä valtavasta ongelmasta. Väkivalta, viha, pakkomielle, pelko, sota, se kaikki voi alkaa hyvinkin helposti ja nopeasti.

still photo

THE MANILA LOVER
MANILAN RAKASTAJA

Johanna Pyykkö | Norway, The Philippines 2019 | Fiction | 27 min

During a trip to the Philippines middle-aged Norwegian Lars has met the Filipina he wants share his life with, but to his surprise she turns him down. Lars now has to face his own prejudices and deal with this uncomfortable situation.

Matkustettuaan Filippiineille keski-ikäinen norjalainen Lars tapaa filippiiniläisnaisen, jonka kanssa haluaa viettää elämänsä. Hänen yllätyksekseen nainen torjuu hänet. Larsin on nyt kohdattava omat ennakkoluulonsa ja käsiteltävä epämukava tilanne.

 

Kansainvälinen kilpailu 5: Raukoilla rajoilla

T22 | 5.3. THU/TO 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

P41 | 6.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

BARÊ GIRAN
THE HEAVY BURDEN
RASKAS TAAKKA

Yılmaz Özdil | Turkey 2019 | Fiction | 17 min

AVDEL feeds his family with the salary of his old donkey, BOZO, who works in the waste department of the city of Mardin in Turkey. It is also home to his nephew, SALIH, who fled Syria because of the war. After BOZO’s “retirement”, Avdel must find a younger ass to continue to earn his salary. So traumatized by the war Salih returns to Syria to recover his.

Avdel ansaitsee elannon perheelleen vanhan aasinsa Bozon avulla turkkilaisen Mardinin kaupungin jätehuollossa. Mardinissa asuu myös hänen sukulaispoikansa Salih, joka pakeni sotaa Syyriasta. Bozon ”eläköidyttyä” Avdelin on löydettävä nuorempi aasi. Niinpä sodan traumatisoima Salih palaa Syyriaan hakemaan omaa aasiaan.

still photo

O CATADOR SEM CABEÇA
THE HEADLESS GATHERER
PÄÄTÖN KERÄILIJÄ

Igor Shin Moromisato | Germany, Brazil 2019 | Animation | 15 min

What is the Gatherer searching for? Memories, broken dreams … or just one friend, with whom he can wander through the cities with their chaotic landscapes. Or he might be only looking for a help to get along with the feeling of loss. Do you want to become a company for him?

Mitä Keräilijä etsii? Muistoja, särkyneitä unelmia… vai pelkästään yhtä ystävää, jonka kanssa voisi vaeltaa läpi kaupunkien kaaosmaisten maisemien? Tai ehkä hän etsii vain apua, jotta kestäisi menetyksen tunteen. Haluatko pitää hänelle seuraa?

still photo

JESENJI VALCER
AUTUMN WALTZ
SYYSVALSSI

Ognjen Petković | Serbia, United States 2019 | Fiction | 19 min

A couple is trying to reach freedom from a besieged town. They know there’s a barricade with soldiers on the road. to pass it they need permission, which they don’t have.Just before the soldiers shoot a couple, a men says the word-Lemon- which is maybe their path to freedom.

Pariskunta yrittää päästä pois piiritetystä kaupungista. He tietävät, että tiellä on barrikadi ja sotilaita. Päästäkseen ohi he tarvitsevat luvan, jota heillä ei ole. Juuri ennen kuin sotilaat ampuvat pariskunnan, mies lausuu sanan ”sitruuna” – joka on mahdollisesti tie vapauteen.

still photo

MARKSIS KUCHA 12
12 K.MARX STREET
KARL MARXIN KATU 12

Irine Jordania | Georgia 2019 | Fiction | 15 min

The Woman pours herself a cup of coffee and sits in the same place, at the same time, every day, calling on her phone. One day, her call is answered by the stranger who lives in the woman’s childhood home, which the woman’s family forcefully left to escape war. They start to form a bond.

Nainen kaataa itselleen kupin kahvia ja istuu samassa paikassa samaan aikaan joka päivä, soitellen puhelimellaan. Eräänä päivänä hänen puheluunsa vastaa muukalainen, joka asuu naisen lapsuudenkodissa, josta naisen perheen oli pakko lähteä sodan puhjettua. Heidän välilleen alkaa muodostua side.

still photo

A LINE BIRDS CANNOT SEE
RAJA JOTA LINNUT EIVÄT NÄE

Amy Bench | United States 2019 | Animation, Documentary | 10 min

Separated from her mother by smugglers, a determined 12-year-old sets out across a desert with only a plastic sack for cover, survives starvation on the streets of Ciudad Juarez, and escapes kidnappers to seek her mother and a place where they can be safe again.

Äidistään eroon joutunut päättäväinen 12-vuotias lähtee ylittämään aavikkoa suojanaan pelkkä muovisäkki. Hän selviytyy nälkään nääntymiseltä Ciudad Juárezin kaduilla ja pakenee sieppaajilta löytääkseen taas äitinsä ja paikan, jossa he voivat olla turvassa.

still photo

BAB SEBTA
CEUTA’S GATE
CEUTAN PORTTI

Randa Maroufi | France, Morocco 2019 | Experimental, Documentary | 20 min

BAB SEBTA is a series of reconstructions of situations observed in Ceuta, a Spanish enclave on Moroccan soil. This place is the scene of a traffic of manufactured goods and sold at a discount. Thousands of people work there every day.

Elokuvaan on rekonstruoitu tilanteita, jotka tapahtuivat Ceutassa, Espanjalle kuuluvalla erillisalueella Marokossa. Paikkaan virtaa sekalaisia tavaroita, joita myydään alennuksella. Tuhansia ihmisiä työskentelee täällä joka päivä.

 

Kansainvälinen kilpailu 6: Protest !

P43 | 6.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L85 | 7.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 80 min

still photo

PROTESTE !
PROTEST !
PROTESTI !

Sophie Le Hire | Senegal, France 2019 | Experimental, Documentary | 7 min

PROTESTE ! is an art video about the daily struggle of street workers in Senegal. The endless gestures of these everyday warriors are sublimated by the Krump dance, whose tension is expressed in the battle. Dakar, moving and singular, devours the bodies of those who exhaust themselves to get out of it.

PROTESTE ! on taide-elokuva senegalilaisten katutyöläisten jokapäiväisestä kamppailusta. Arjen sotureiden loputon elehdintä jalostuu krumping-tanssiksi, jonka jännite ilmenee battleissa. Elävä, täysin omanlaisensa Dakar ahmaisee ihmiset, jotka yrittävät uupumukseen asti päästä sieltä pois.

still photo

JE FINIRAI EN PRISON
I’LL END UP IN JAIL
PÄÄDYN VANKILAAN

Alexandre Dostie | Canada 2019 | Fiction | 23 min

Maureen Sauvageau’s escape comes to an abrupt end when she drives her monster truck into a deadly car accident. Stuck in the middle of nowhere, she must share the company and the blame of a rather touching junkie dubbed Jelly the Loon.

Maureen Sauvageaun pakomatka päättyy äkillisesti, kun hän ajaa avolavallaan kuolettavaan autokolariin. Jumissa keskellä korpea hänen on jaettava seura ja syyllisyys liikuttavan, Jelly the Loon -nimisen narkkarin kanssa.

still photo

NACHTS SIND ALLE KATZEN GRAU
ALL CATS ARE GREY IN THE DARK
KAIKKI KISSAT OVAT HARMAITA HÄMÄRÄSSÄ

Lasse Linder | Switzerland 2019 | Documentary | 19 min

Christian lives with his two cats Marmelade and Katjuscha. As he is yearning to become a father, he decides to fertilize his beloved cat Marmelade by an exquisite tomcat from abroad.

Christian asuu kahden kissansa, Marmeladen ja Katjuschan, kanssa. Haaveillessaan isyydestä hän päättää astuttaa rakkaan kissansa Marmeladen loistokkaalla ulkomaisella kollilla.

still photo

CAYENNE

Simon Gionet | Canada 2020 | Fiction | 11 min

During her night shift at the remote gas station, a female clerk agrees to help a man whose car broke down. While they both attempt to repair the vehicle, the driver’s intentions leave the young woman uncertain.In the middle of the deserted parking lot, an air of apprehension fills the night as the events of the evening unfold.

Syrjäisellä huoltoasemalla yövuorossa oleva naispuolinen myyjä suostuu auttamaan miestä, jonka auto hajosi. Heidän yrittäessään korjata autoa kuskin tarkoitukset saavat nuoren naisen epäröimään. Tyhjällä pysäköintialueella levottomuus täyttää yön, kun tapahtumat etenevät.

still photo

PLAY RAPE

Anna Paavilainen | Finland 2019 | Fiction | 20 min

The young actor Emppu is rehearsing the rape scene of a classic play in a reputable theatre. Although she feels uncomfortable with the scene, ambitious Emppu wants to be a professional and do her job well. As dresses are being sewn and fake blood is being tested it feels difficult to stop the machinery.

Nuori näyttelijä Emppu harjoittelee klassisen näytelmän raiskauskohtausta hyvämaineisessa teatterissa. Vaikka kohtaus saa hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi, kunnianhimoinen Emppu haluaa olla ammattimainen ja tehdä työnsä hyvin. Kun pukuja ommellaan ja tekoverta testataan, tuntuu vaikealta pysäyttää koneistoa.

 

Kansainvälinen kilpailu 7: Korkeammassa kädessä

P45 | 6.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

L88 | 7.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

THE DREAM REPORT
UNIRAPORTTI

Jack O’Shea | Ireland 2019 | Animation | 8 min

A deadpan sci-fi interweaving moments of familiar routine with esoteric messages from deep space. The Dream Report draws on the interplay between the bizarre and the familiar to explore the central character’s familiar plight of ennui.

Ilmeetön tieteiselokuva yhdistää hetkiä tutuista rutiineista esoteerisiin viesteihin ulkoavaruudesta. Uniraportti ottaa vaikutteita eriskummallisen ja tavallisen vuorovaikutuksesta tutkiakseen päähenkilön tuiki tuttua ikävystymisen ahdinkoa.

still photo

SUMMER
KESÄ

Zeyu Wang | China, United States 2019 | Fiction | 14 min

In the southwest China countryside,the left-behind little boy Yirui lives in a small village with his grandma. After his grandma gets sick, a young delivery man starts to drive him to school everyday. In the midsummer nights, dream and reality start to fuse together.

Lounais-Kiinan maaseudulla pikkupoika Yirui asuu pienessä kylässä isoäitinsä kanssa. Isoäidin sairastuttua nuori lähettimies alkaa viedä pojan kouluun joka päivä. Keskikesän öinä unet ja todellisuus alkavat sulautua yhteen.

still photo

NIEOCZEKIWANE
UNEXPECTED
ODOTTAMATON

Mateusz Buława | Poland 2018 | Experimental, Documentary | 9 min

At the beginning there are only white and black spots. The feeling of uncertainty is clearly present. The heaviness in the air brings shadows which are forming strange objects. With time they will transform into a person.

Alussa on vain valkoisia ja mustia pisteitä. Epävarmuuden tunne on selvästi läsnä. Painostava ilma luo varjoja, jotka muodostavat outoja kappaleita. Ajan mittaan ne muuttuvat ihmiseksi.

still photo

ALL INCLUSIVE

Teemu Nikki | Finland 2019 | Fiction | 15 min

Kalervo has felt powerless all his life, unable to fight back, until Annukka—a woman who loves him—gives Kalervo a life altering gift. Like with many of director Nikki’s works, All Inclusive can be interpreted in many ways, but at the core it’s a film about power, love and change. If you could right the wrongs in your life, would you, and would you stop there?

Kalervo on aina tuntenut itsensä voimattomaksi, kykenemättömäksi vastarintaan, kunnes Annukka – nainen, joka rakastaa häntä – antaa mullistavan lahjan. Kuten monet ohjaaja Nikin töistä, All Inclusive voidaan tulkita monella tapaa, mutta pohjimmiltaan kyse on vallasta, rakkaudesta ja muutoksesta. Jos voisit korjata elämäsi vääryydet, tekisitkö sen – ja lopettaisitko siihen?

still photo

THE END OF THE WORLD AND MISSED CALLS
MAAILMANLOPPU JA VASTAAMATTOMAT PUHELUT

Euna Seol, Dongjoo Seo | South Korea 2019 | Experimental, Documentary | 17 min

The words we want to say are free to be told in this place with no criticism and no advice. Wouldn’t it be nice if we have a place like that? Things you could hardly say later become ‘missed calls’. What is your untold story? Over the telephone, leave the messages you want someone to hear, your ‘UNTOLD stories’. I will bring your voices and set them free at the end of the world.

Tässä paikassa voidaan lausua ääneen sanoja, joita haluamme, ilman arvostelua ja neuvoja. Eikö olisi mukavaa, jos meillä olisi sellainen paikka? Asiat, joita tuskin pystyit sanomaan muuttuvat myöhemmin ”vastaamattomiksi puheluiksi”. Mikä on sinun kertomatta jäänyt tarinasi? Jätä puhelimessa viesti, jonka haluat jonkun kuulevan, sinun ”kertomatta jäänyt tarinasi”. Tuon äänesi ja vapautan sen maailmanlopussa.

still photo

BURA

Eden Junjung | Indonesia 2019 | Fiction | 13 min

In the early stages of the political transisition in 1998, rumors of black-clad ninjas terrorizes the Tapal Kuda region of East Java. These ninjas come out during the night targeting Koran teachers and clerics. Santri (moslem scholars) take guard duties to protect their teachers at night. During this tense situation, one santri leaves his guard duty to meet with his lover.

Vuoden 1998 poliittisen muutoksen alkuvaiheessa kiersi huhuja mustapukuisista ninjoista terrorisoimassa Tapal Kudan aluetta Itä-Jaavalla. Ninjat tulivat öisin esiin ja ottivat kohteekseen Koraanin opettajia ja pappeja. Santrit (muslimioppineet) vartioivat öisin vuorotellen suojellakseen opettajiaan. Tässä jännittyneessä tilanteessa yksi santri jättää vahtipaikkansa tavatakseen rakastettunsa.

still photo

BARAKAT

Manon Nammour | Lebanon 2019 | Fiction | 14 min

People hold the memory of their cities, and vice versa. After-war modern Beirut and its people have lost their anchors towards a memoryless relationship. Vacant luxury stores and overpriced unoccupied apartments have made the rebuilt city a costly monument of vanity, commodified heritage, and social-delusion.

Ihmisten mielissä säilyy muisto kaupungista, ja päinvastoin. Sodanjälkeinen moderni Beirut ja sen asukkaat ovat menettäneet tukipilarinsa ja tilalla on suhde vailla muistia. Autiot luksuskaupat ja ylihintaiset, tyhjillään olevat asunnot ovat tehneet uudelleenrakennetusta kaupungista hintavan monumentin turhamaisuudelle, kaupallistetulle perinnölle ja sosiaaliselle itsepetokselle.

 

Kansainvälinen kilpailu 8: Olipa kerran utopia

P57 | 6.3. FRI/PE 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu osta lippu

L73 | 7.3. SAT/LA 11:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

PULSION
DRIVE
SYSÄYS

Pedro Casavecchia | Argentina, France 2019 | Experimental, Animation | 7 min

Pulsion (Drive) is a mysterious piece that explores the twisted story of a kid growing up in a dysfunctional family. This psychological thriller follows the character along a spiraling descent into madness, piecing together the portrait of a killer.

Sysäys on arvoituksellinen elokuva, joka tutkii kieroutunutta tarinaa pojasta, joka kasvaa ongelmaisessa perheessä. Psykologinen trilleri seuraa hulluuteen vajoavaa hahmoa, muodostaen muotokuvan tappajasta.

still photo

GLOW WORM IN A JUNGLE
KIILTOMATO VIIDAKOSSA

Ramana Dumpala | India 2018 | Documentary | 12 mn

Glow worm in a jungle is about Hema Sane, a retired Botany professor, who has never used electricity ever in her life. Living surrounded by nature, amidst a concrete jungle, she shares her philosophy of life with doses of humor and wisdom.

Kiiltomato viidakossa kertoo Hema Sanesta, eläkkeellä olevasta kasvitieteen professorista, joka ei ole ikänään käyttänyt sähköä. Eläen luonnon ympäröimänä keskellä betoniviidakkoa hän jakaa elämänfilosofiansa huumorin ja viisauden siivittämänä.

still photo

HARINA
FLOUR
JAUHOT

Joanna Nelson | Venezuela 2018 | Fiction | 15 min

Roberto is a middleclass working professional trying to survive hyperinflation amid the Venezuelan crisis while maintaining his unemployed mother. An argument breaks out when she asks him to buy flour for her birthday cake. In an effort to make amends, he resorts to the black market to buy the scarce food, but gets caught in the violent looting of a market.

Roberto on keskiluokkainen työssäkäyvä mies, joka yrittää selviytyä hyperinflaatiosta keskellä Venezuelan kriisiä elättäen samalla työtöntä äitiään. Riita puhkeaa, kun äiti pyytää poikaa ostamaan jauhoja syntymäpäiväkakkuaan varten. Hyvitelläkseen Roberto turvautuu mustaan pörssiin ostaakseen harvinaista elintarviketta, mutta joutuu keskelle väkivaltaista markettiryöstöä.

still photo

AL JABAL
THE MOUNTAIN
VUORI

Carolina Gómez de Llarena | Venezuela, Lebanon, France 2020 | Animation, Documentary | 10 min

While living in a deserted valley in eastern Lebanon, seven-year-old Rahaf describes the wonders of her past, present and future – without knowing the limits of her own imagination.

Autiossa laaksossa Itä-Libanonissa asuva 7-vuotias Rahaf kuvailee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ihmeitä – tiedostamatta oman mielikuvituksensa rajoja.

still photo

EGG CUP REQUIEM
MUNAKUPPIEN MUISTOKSI

Prisca Bouchet, Nick Mayow | New Zealand 2019 | Documentary | 12 min

A collector reveals the story behind his lifelong obsession.

Keräilijä paljastaa tarinan elinikäisen pakkomielteensä takana.

still photo

ME AND MY MAGNET AND MY DEAD FRIEND
MINÄ, MAGNEETTINI JA KUOLLUT YSTÄVÄNI

Maoning Liu | China 2019 | Animation | 14 min

When I recalled my childhood, a magnet that accompanied me to grow up and a dead friend was the symbol of my past years. I tied the magnet to the trousers and pulled it out all day. The magnet could suck the iron on the road. Blocks or coins make me very happy. Until I met the friend who wanted to fly to the universe, he was as fat as I was, and then he accidentally fell into the water and died. My childhood was over.

Kun muistelen lapsuuttani, omistamani magneetti ja kuollut ystäväni ovat menneiden vuosien symboleja. Sidoin magneetin housuihini ja vedin sitä perässäni koko päivän. Magneetti pystyi vetämään puoleensa rautaa tien varrelta. Palikat ja kolikot piristivät minua. Kunnes tapasin ystävän, joka halusi lentää avaruuteen. Hän oli yhtä lihava kuin minä, ja sitten hän vahingossa putosi veteen ja kuoli. Lapsuuteni oli ohi.

still photo

NÅGOT ATT MINNAS
SOMETHING TO REMEMBER
JOTAKIN MITÄ MUISTAA

Niki Lindroth von Bahr | Sweden 2019 | Animation | 5 min

A lullaby before the great disaster. Two pigeons visit a zoo without animals, a snail measures his blood pressure at the doctor, in the CERN laboratory something has gone terribly wrong. Six moments from our age, like memories of the world we leave behind.

Tuutulaulu ennen suurta katastrofia. Kaksi kyyhkystä käy eläintarhassa, jossa ei ole eläimiä, etana mittauttaa verenpaineensa lääkärillä, Cernin laboratoriossa jokin on mennyt kamalalla tavalla pieleen. Kuusi hetkeä aikakaudeltamme, kuin muistoja maailmasta, jonka jätämme taaksemme.

still photo

3 LOGICAL EXITS
3 LOOGISTA ULOSPÄÄSYÄ

Mahdi Fleifel | Denmark, United Kingdom, Lebanon 2020 | Documentary | 15 min

A sociological meditation on the different “exits” that young Palestinians choose, in order to cope with life in the refugee camps.

Sosiologinen mietelmä erilaisista ”ulospääsyistä”, joita nuoret palestiinalaiset valitsevat selviytyäkseen elämästä pakolaisleireillä.

 

Kansainvälinen kilpailu 9: Kun on tunteet

P54 | 6.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L75 | 7.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 86 min

still photo

TOUIZA

Karim Bengana | Algeria 2019 | Fiction | 30 min

In 1995, during the Algerian civil War, Touiza, Madame’s dog dies. Yasmine, her maid has to leave supposedly to visit her aunt. Afraid to be alone, Madam will do anything to have her stay.

Vuonna 1995 Algerian sisällissodan aikaan Madamen koira Touiza kuolee. Sisäkkö Yasminen on lähdettävä muka tapaamaan tätiään. Yksinoloa pelkäävä Madame tekisi mitä tahansa, jotta sisäkkö jäisi.

still photo

ZDRAVSTVUJTE, RODNIYE
HELLO, MY DEARS…
HEIPÄ HEI, RAKKAAT

Alexander Vasiliev | Russia 2019 | Animation | 4 min

An old lady loves and waits for her dear relatives. And relatives come. There are a bit strange, but it is only at first glance.

Vanha nainen rakastaa ja odottaa rakkaita sukulaisiaan. Ja sukulaisia tulee. He ovat hieman omituisia, mutta vain ensi näkemältä.

still photo

PORTRAIT EN PIED DE SUZANNE
PORTRAIT OF SUZANNE
SUZANNEN MUOTOKUVA

Izabela Plucińska | Poland, France, Germany 2019 | Animation | 15 min

In a small hotel in France, there is a man who tries to stop his hunger for love by eating excessively. Unexpectedly, his left foot transforms into his lost lover, Susanne. Still, this is just the beginning of a surreal story, made of plasticine, about loneliness, jealousy and love.

Pienessä ranskalaisessa hotellissa on mies, joka yrittää tyrehdyttää rakkaudennälkäänsä syömällä ylettömästi. Yllättäen hänen vasen jalkansa muuttuu menetetyksi rakastetuksi, Susanneksi. Tämä on silti vasta alkua surrealistiselle, muovailuvahasta tehdylle tarinalle yksinäisyydestä, mustasukkaisuudesta ja rakkaudesta.

still photo

SUNDAY
SUNNUNTAI

Arun Fulara | India 2019 | Fiction | 10 min

When the middle-aged Kamble makes his weekly visit to the neighbourhood barber shop, it’s not just for a shave. He can’t wait to be touched by Jaan, the new barber-boy he has a crush on. It’s the highlight of his otherwise dull existence as a married man leading a dual life in a society that abhors homosexuality.

Kun keski-ikäinen Kamble käy jokaviikkoisella vierailullaan läheisessä parturissa, kyse ei ole vain parranajosta. Hän ei malta odottaa ihastuksen kohteensa, uuden parturipoika Jaanin kosketusta. Se on kohokohta hänen muutoin tylsässä olemassaolossaan kaksoiselämää viettävänä aviomiehenä yhteiskunnassa, joka kammoksuu homoseksuaalisuutta.

still photo

NGUOI KIEN
THE ANT-MAN
MUURAHAISMIES

Viet Vu | Vietnam 2018 | Fiction | 27 min

The daily life of a homosexual man whose body is inhabited by ants.

Elämää homomiehenä, jonka keho on muurahaisten asuttama.

 

Kansainvälinen kilpailu 10: Lapsia ja aikuisia

T24 | 5.3. THU/TO 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L77 | 7.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu  osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 89 min

still photo

I HAD TO BURY CUCU
CUCU OLI HAUDATTAVA

Philippa Ndisi-Herrmann | Kenya 2018 | Fiction | 14 min

Geoffrey,12, and his brother Kimanthi,15, have to travel to Shimoni to bury their grandmother. It is a most dreadful journey for the two as it will bring them face to face with the man who sexually molested them years ago.

12-vuotiaan Geoffreyn ja hänen 15-vuotiaan veljensä Kimanthin on matkustettava Shimoniin isoäidin hautajaisiin. Matka on kauhistuttava, sillä se johtaa veljekset kohtaamaan miehen, joka käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen vuosia sitten.

still photo

WOOD CHILD AND HIDDEN FOREST MOTHER
PUULAPSI JA KÄTKETTY METSÄ-ÄITI

Stephen Irwin | United Kingdom 2019 | Animation | 10 min

Deep in the forest, a hunter encounters a strange creature he cannot kill. Caught up in a twisted tale of metamorphosis, creation and destruction, he embarks on a never-ending technicolour nightmare, and is transported to a vibrant new world… and body.

Syvällä metsässä metsästäjä kohtaa oudon olennon, jota ei voi tappaa. Keskellä kieroutunutta tarinaa muodonmuutoksesta, luomisesta ja tuhosta hän astuu loputtomaan technicolour-painajaiseen ja siirtyy eloisaan uuteen maailmaan… ja kehoon.

still photo

OMÉ

Wassim Geagea | Lebanon, Qatar 2019 | Fiction | 17 min

Following the death of his mother, 9-year-old Elias goes to extreme lengths to naively bring her back from Jesus’ heaven all while defying his faith…

Äitinsä kuoleman jälkeen 9-vuotias Elias menee äärimmäisyyksiin yrittäessään sinisilmäisesti tuoda äitinsä takaisin Jeesuksen taivaasta uhmaten samalla uskoaan…

still photo

KILPKONN JA JÄNES
THE TORTOISE AND THE HARE
KILPIKONNA JA JÄNIS

Ülo Pikkov | Estonia 2020 | Documentary | 9 min

A story of a mother and her son and a race against a turtle where you always lose.

Kertomus äidistä ja pojasta sekä kilpikonnaa vastaan käydystä kisasta, jossa aina häviää.

still photo

22:47 LINIE 34
22.47 LINJA 34

Michael Karrer | Switzerland 2019 | Fiction | 10 min

It’s 10:47 pm on a bus somewhere in a city. A few teenagers are listening to music and talking loudly. The other passengers look languidly out the window or at their cell phones. A drunk man gets in and joins the teenagers. the mood starts to shift…

Kello on 22.47 bussissa jossain päin kaupunkia. Muutama teini kuuntelee musiikkia ja puhuu äänekkäästi. Muut matkustajat katselevat raukeasti kännyköitään tai ulos ikkunasta. Humalainen mies nousee bussiin ja liittyy teinien seuraan. Tunnelma alkaa muuttua…

still photo

PYATILETNYAYA VOINA
THE WAR FOR FIVE YEARS OLD
VIISIVUOTIAIDEN SOTA

Anna Fokin | Russia 2019 | Experimental, Documentary | 5 min

Children are preparing for a war, preparing to kill. For some, it’s just toys, but for others, it is broken fates. And everywhere they are the toys in the adults hands.

Lapset valmistautuvat sotaan, valmistautuvat tappamaan. Joillekin kyse on vain leluista, mutta toisille särkyneistä kohtaloista. Ja missä tahansa he ovatkaan, lelut ovat aikuisten käsissä.

still photo

IJRAIN MARADONA
MARADONA’S LEGS
MARADONAN JALAT

Firas Khoury | Palestine, Germany 2019 | Fiction | 24 min

During the 1990 World Cup, two young Palestinian boys are looking for “Maradona’s legs”. the last missing sticker that they need in order to complete their world cup album and win a free Atari.

Vuoden 1990 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen aikaan kaksi nuorta palestiinalaispoikaa etsii ”Maradonan jalkoja”, viimeistä puuttuvaa tarraa, jonka he tarvitsevat täydentääkseen MM-albuminsa ja voittaakseen ilmaisen Atarin.