P53 | 6.3. FRI/PE 11:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 131 min

still photo

NEITI AIKA
LADY TIME

Elina Talvensaari | Finland 2019 | Documentary | 61 min

Lady Time is a documentary film in which filmmaker Elina Talvensaari gets to know the previous occupant of her new home. She was an old woman who died alone with no one left to remember her. Everything she owned remained in the apartment and passed on to Elina. What would happen if Elina was to throw everything away? Fear of oblivion drove Elina to find out who the woman was.

Neiti Aika on dokumenttielokuva, jossa elokuvantekijä Elina Talvensaari tutustuu uuden kotinsa edelliseen asukkaaseen. Tämä oli vanha nainen, joka kuoli yksin ilman ketään, joka muistaisi häntä. Koko omaisuus jäi asuntoon ja sitä kautta Elinalle. Mitä tapahtuisi, jos Elina heittäisi kaiken menemään? Unohduksen pelko sai Elinan selvittämään, kuka nainen oli.

still photo

UNTITLED (WHITE – ALPS)

Salla Tykkä | Finland, Switzerland, France 2019 | Documentary | 70 min

A travelogue film about looking and the human need to see and understand the world and about the limits of the sensory system as mind penetrates deeper in the matter, time and space.

Matkakertomus etsimisestä, ihmisen tarpeesta nähdä ja ymmärtää maailmaa sekä aistijärjestelmän rajoitteista, kun mieli tunkeutuu syvemmälle materiaan, aikaan ja tilaan.