P70 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L96 | 10.3. SAT/LA 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 88 min

still photo

EX NIHILO

Timo Wright | Finland, South Korea 2018 | Experimental, Documentary | 9 min

Ex Nihilo is an experimental short documentary about life, death and our attempts to control them. It tells the stories of an advanced humanoid robot, a cryonics facility, where the brains of deceased people are held and of a international seed vault, where crop seed from around the world are held frozen.

Ex Nihilo on kokeellinen dokumenttielokuva elämästä, kuolemasta ja tavoitteistamme kontrolloida niitä. Elokuva kertoo erittäin kehittyneestä robotista, kryoniikkalaitoksesta, jossa kuolleiden aivoja säilytetään jäädytettyinä, sekä siemenpankista, jonne on säilötty ruokakasvien siemeniä ympäri maailmaa.

still photo

BRING YOUR CHILD TO WORK
TUO LAPSESI TÖIHIN

Riku Savikko, Pauliina Parjanen, Jade Woods, Vilma Väisänen, Jenni Nylander, Christina Lassheikki | Finland 2017 | Animation | 8 min

A child comes home from school with a message to their parents about the Bring Your Child to Work -day. After a long wait with their dog, the parent finally arrives home – and takes the child to a rather different workplace.

Lapsi tulee koulusta kotiin mukanaan viesti vanhemmille, jossa kehotetaan ottamaan lapsi mukaan töihin. Lapsi odottaa koiran kanssa, kunnes hänen vanhempansa vihdoin saapuu ja vie hänet tutustumaan jokseenkin erilaiseen työpaikkaan.

still photo

POLTE
FLAME

Sami van Ingen | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 15 min

A fractured melodrama, based on damaged frames from the lost feature film Silja – Fallen Asleep When Young (1937) directed by Teuvo Tulio.

Sirpaleinen melodraama, joka pohjautuu vaurioituneeseen filmimateriaaliin Teuvo Tulion ohjaamasta elokuvasta Nuorena nukkunut (1937).

still photo

APILA
APILA – OUTSIDE THE BINARY

Petra Koponen | Finland 2017 | Documentary | 11 min

After a childhood spent tightly together with a twin sister, Apila began to question their gender identity. The strong feminine example set by the twins’ older sister conflicted with Apila’s experience of gender. Today the 25 year old identifies as gender queer and addresses transgender people’s rights through her comic art. Creating art is also a way for Apila to explore their gender identity. At times Apila has experienced strong body dysphoria but has learned to love their body and to accept that one might never achieve their ideals.

Kaksoissiskon kanssa tiiviisti yhdessä vietetyn lapsuuden jälkeen Apila alkoi kyseenalaistamaan sukupuoli-identiteettiään. Kaksosten vanhemmalta siskolta tullut vahva feminiininen esikuva oli ristiriidassa oman sukupuolikokemuksen kanssa. Nykyään muunsukupuoliseksi identifioituva 25-vuotias Apila ottaa kantaa trans-ihmisten oikeuksiin sarjakuvataiteensa kautta. Taide on hänelle myös tapa purkaa ja käsitellä sukupuoli-identiteettiään. Voimakastakin kehodysforiaa kokenut Apila on oppinut rakastamaan omaa kehoaan, sekä hyväksymään sen, että omaa ideaalia ei ehkä koskaan pysty saavuttamaan.

still photo

THE WORLD
MAAILMA

Mika Taanila | Finland 2017 | Experimental, Documentary | 7 min

The Man Who Fell to Earth (dir. Nicolas Roeg 1976) evacuated and flipped. In abandoned landscapes, animals, furniture and empty vehicles are left awaiting for disaster. ”We must have died alone, a long long time ago.” (D.B.)

Mies toisesta maailmasta (ohj. Nicolas Roeg, 1976) evakuoituna ja ylösalaisin. Autioissa maisemissa eläimet, huonekalut ja tyhjät kulkuneuvot odottavat tuhoa. ”Me varmaan kuolimme yksin kauan, kauan sitten.” (D. B.)

still photo

YÖVARAS
THE NIGHT THIEF

Khadar Ahmed | Finland 2017 | Fiction | 15 min

The Night Thief is a warmhearted drama set in the suburbs of Helsinki, Finland. It tells the story of a Somali man, Farah, whose car starts to disappear mysteriously at night. Although the car always shows up in the morning, Farah starts to run late from work, and fears that he could lose his job. Farah’s wife is moving to Finland from Somalia and if Farah were to get fired, his wife’s residency permit would be in danger. Due to the circumstances, Farah decides to do whatever it takes to catch the thief. In the end, things take an unexpected turn when Farah finally faces the person who has been stealing his car.

Yövaras on Helsingin lähiöihin sijoittuva lämminhenkinen draama. Se on tarina somalimiehestä Farahista, jonka auto alkaa oudosti katoilla öisin. Vaikka auto aina aamuksi palaakin, myöhästyy Farah silti usein töistä ja alkaa pelätä saavansa potkut. Farahin vaimo on muuttamassa Somaliasta Suomeen, ja jos Farah menettää työnsä, vaimon oleskelulupa vaarantuu. Olosuhteista johtuen Farah päättää tehdä kaikkensa napatakseen varkaan. Lopussa seuraa yllättävä käänne, kun Farah viimein kohtaa henkilön, joka on varastellut hänen autoaan.

still photo

CONTACT!
OSUMA!

Leena Jääskeläinen | Finland 2017 | Experimental, Animation | 3 min

An experimental short film about movement and meeting. Contact! explores differences and similarities between dancing and martial arts aikido and judo. Technique is hand painted digital animation. Contact! was originally a projected animation installation without any sound. Both the director and musical composer of the film version of Contact! hold a black belt in aikido.

Kokeellinen lyhytelokuva liikkeestä ja kohtaamisesta. Osuma! tutkii eroja ja yhtäläisyyksiä tanssin sekä aikidon ja judon välillä käsinmaalatun digitaalisen animaation keinoin. Elokuva oli alun perin mykkäanimaation. Sekä elokuvaversion ohjaajalla että säveltäjällä on musta vyö aikidossa.

still photo

RUUSUKOTO
ROSE GARDEN

Hannu-Pekka Peltomaa | Finland 2017 | Fiction | 22 min

“We need to get out of here”Rose Garden is an absurd story about institutionalized elderly care and lust for life.

“Meidän on päästävä pois täältä.” Ruusukoto on absurdi kertomus vanhusten laitoshoidosta ja elämänhalusta.