P16 | 10.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L33 | 11.3. SAT/LA 14:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

NACIMIENTOS
GIVING BIRTH
SYNNYTYS

Analicia López, Vicente Pérez, Isac Dogirama, Bonarge Pacheco Jr, Luciani Herrera, Fernandilio Garrido, Jorge Luis Gómez Rodrígues, José Manuel Pimentel, Luris Campos, Karina Chávez, François Laurent | Panama, Canada 2016 | Experimental, Documentary | 8 min

In a landscape of colors and movements, an elder of the Panama Embera people shares the knowledge of her people surrounding births.

Värien ja liikkeen ympäröimä Panaman embera-heimon vanhin jakaa kansansa tietämyksen synnytyksestä.

still photo

AVANT L’ENVOL
BEFORE THE FLIGHT
ENNEN LENTOA

Laurence Bonvin | Switzerland 2016 | Documentary | 20 min

Avant l’envol explores the actual state of a selection of relevant modernist public buildings in the main Ivorian city. As an architectural tour as well as a tribute to the remarkable architectural achievements of the 60s and 70s and to – among others architects– the great Henri Chomette, a special attention is given to users and passersby, to their gestures and ways of informally appropriating the spaces for their needs. Monumentality appears here as a reminder of the ambitious and utopian vision of an era and architecture itself becomes a metaphor for power that eventually reveals a state of lasting status quo.

Ennen lentoa tutkii olennaisten modernien julkisten rakennusten valikoimaa Norsunluurannikon tärkeimmässä kaupungissa. Elokuva on arkkitehtuurinen kiertue ja kunnianosoitus 1960- ja 70-lukujen – sekä muun muassa mahtavan Henri Chometten – merkittäville arkkitehtuurisille saavutuksille. Erityistä huomiota kiinnitetään tilan käyttäjiin ja ohikulkijoihin, heidän eleisiinsä ja siihen, miten rennosti he omivat tilat omiin tarkoituksiinsa. Monumentaalisuus toimii muistutuksena kunnianhimoisesta, utopistisesta aikalaisvisiosta, ja arkkitehtuuri itsessään muuntuu vallan metaforaksi, joka lopulta paljastaa pysyvän vallitsevan tilan.

still photo

ANATOMI
ANATOMY
ANATOMIA

Patrik Eklund | Sweden 2016 | Animation | 8 min

An anatomical PowerPoint presentation about why a man has become the way he is.

Anatominen PowerPoint-esitys siitä, miten mies on kehittynyt sellaiseksi kuin on.

still photo

HE & SEA
MIES & MERI

Kris Genijn, Pieter Vanluffelen | Belgium 2016 | Animation | 9 min

A man, born from the sea, is in search of his origins. The closer he gets to his goal, the more he loses of himself.

Meressä syntynyt mies etsii juuriaan. Mitä lähemmäs hän pääsee tavoitettaan, sitä enemmän hän menettää itsestään.

still photo

VERSUS

Philbert Aimé Mbabazi | Rwanda, Switzerland 2016 | Fiction | 6 min

Alone in a European city, a young black man dives into dark corners of his mind, into the self.

Nuori musta mies, yksin eurooppalaisessa kaupungissa, sukeltaa oman mielensä synkkyyteen, omaan itseensä.

still photo

HAUTS-DE-FRANCE

Jacob Wiener | France 2016 | Experimental, Documentary | 11 min

What starts out as a straight forward documentary on carrier pigeons turns into a subtle investigation of France’s reaction to terror, the migrant crisis, and lost traditions. This short hand-made film, entirely processed in red wine, surveys the area surrounding the Calais ‘jungle’ and allows the unique chemistry to stain our reading of the light and landscapes of Northern France while we share the carnival nightmares, nostalgia, and growing anxiety of an American filmmaker far from home.

Yksinkertaisena dokumenttina kirjekyyhkysistä alkava elokuva muuttuu hienovaraiseksi tutkimukseksi siitä, miten Ranska reagoi terrorismiin, pakolaiskriisiin ja katoaviin perinteisiin. Tämä lyhyt käsintehty, punaviinillä kyllästetty elokuva tarkastelee aluetta Calaisin “viidakon” ympärillä, ja sallii sen ainutlaatuisen vetovoiman värittää tulkintaamme Pohjois-Ranskan valosta ja maisemista. Samalla katsoja pääsee jakamaan karnevalistisen painajaisen, nostalgian ja kasvavan ahdistuksen kaukana kotoa olevan amerikkalaisen elokuvantekijän kanssa.

still photo

ELU ENNE ELU
LIFE BEFORE LIFE
ELÄMÄ ENNEN ELÄMÄÄ

Rao Heidmets | Estonia 2017 | Animation | 8 min

The newborn butterfly Bruno flies into the wide world to look for something better, not realizing that he was born at the best place ever. A vicious bush is drawing Bruno like a magnet. And just before landing on a leaf, Bruno is eaten up. Only the wings remain fall from the leaves. Through a mist, they are taken to another world. Bruno’s adventures in the other world end up with a lecture about LIFE AFTER LIFE Bruno’s unexpected question “Aren’t you wrong, isn’t it life before life that you’re trying to prove?” becomes fatal. The scientist gets so angry that he falls onto the floor, lifeless.The angry audience kills Bruno as well. Through the mist, the pieces of both, the scientist and Bruno, fall into the next world. After landing, by chance, on the same flower, they recognize each other. During a brief conversation, they realize that in a way both of them were right.

Juuri kuoriutunut Bruno-perhonen lentää avaraan maailmaan etsimään jotakin parempaa tajuamatta, että syntyikin parhaassa mahdollisessa paikassa. Ilkeä pensas vetää Brunoa puoleensa kuin magneetti. Juuri kun Bruno on laskeutumassa lehdelle, hän tulee syödyksi. Jäljelle jääneet siivet putoavat lehdeltä ja päätyvät sumun läpi toiseen maailmaan. Brunon seikkailut toisessa maailmassa päättyvät luennolle ELÄMÄ ELÄMÄN JÄLKEEN. Brunon yllättävä kysymys “oletkohan nyt väärässä, eikö tarkoituksesi olekaan todistaa elämää ennen elämää?” osoittautuu kohtalokkaaksi. Tiedemies suuttuu niin, että vaipuu elottomana lattialle. Vihainen yleisö tappaa myös Brunon. Sekä tiedemiehen että Brunon kappaleet putoavat sumun läpi seuraavaan maailmaan. Laskeuduttuaan sattumalta samalle kukalle he tunnistavat toisensa. Lyhyen keskustelun aikana he tajuavat, että molemmat olivat oikeassa.

still photo

ALTAS CIDADES DE OSSADAS
HIGH CITIES OF BONE
LUUKAUPUNGIT

João Salaviza | Portugal 2017 | Fiction | 20 min

Karlon, born in Pedreira dos Húngaros (a slum in the outskirts of Lisbon) and a pioneer of Cape Verdean creole rap, runs away from the housing project to which he had been relocated.Nights of vigil are spent under a sweltering tropical heat.Among the sugarcanes, a whisper is heard. Karlon hasn’t stopped singing.”High Cities of Bone” is a probing and imaginative exploration of Karlon’s memories, the institutional siege, and the submerged stories from a dark time.

Lissabonin laitamilla sijaitsevassa Pedreira dos Húngaros -slummissa syntynyt ja kapverdenkreolirapin pioneerina tunnettu Karlon karkaa asuinalueelta, johon hänet on siirretty. Hän valvoo yöt läkähdyttävässä trooppisessa kuumuudessa. Sokeriruokojen keskeltä kuuluu huokaus. Karlon ei ole lopettanut laulamista. Luukaupungit on syväluotaava ja mielikuvituksellinen tutkimusmatka Karlonin muistoihin, institutionaaliseen piiritykseen ja synkän ajan pinnanalaisiin tarinoihin.