K14 | 7.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P71 | 9.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 90 min

still photo

KATTO
THE CEILING

Teppo Airaksinen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

On the brink of divorce a middle aged man, Olavi, retreats to his cabin by the lake. After a few days he finds that the ceiling has come down making him unable to stand up straight. His friend Tuomas arrives and insists that something has to be done whereas Olavi is content with the limited space. The two men start lifting the ceiling – but which of the men is really in need of help?

Avioeron partaalla oleva keski-ikäinen Olavi vetäytyy rantamökilleen. Muutaman päivän kuluttua hän huomaa, että katto on romahtanut eikä hän mahdu enää seisomaan suorassa. Olavin ystävä Tuomas saapuu paikalle ja vaatii, että jotain on tehtävä. Olaville rajallinen tila kuitenkin riittää. Miehet alkavat nostaa kattoa paikoilleen, mutta kumpi onkaan enemmän avun tarpeessa?

still photo

DEPOSITS
KERROSTUMIA

Trevor Courtney | Ireland 2017 | Animation | 5 min

Deposits concerns the connection of all the ‘Disappeared’, who are the remains of those murdered by the Provisional Irish Republican Army and those killed centuries earlier by the British Redcoats. In common they are buried without trace, but are connected by hopes for discovery.

Kerrostumia kuvaa yhteyksiä kaikkien “kadonneiden” välillä. Kadonneet ovat niiden ruumiita, jotka murhattiin Irlannin tasavaltalaisarmeijan toimesta, tai jotka englantilaiset punatakit tappoivat vuosisatoja aikaisemmin. Molemmat haudattiin jälkiä jättämättä, mutta heitä yhdistää toivo löytymisestä.

still photo

L’ARIA DEL MOSCERINO
DEATH OF A FRUIT FLY

Lukas von Berg | Germany 2017 | Animation | 5 min

A tiny fruit fly gets swatted. Against all odds, it defies death in its very own way.

Pieni banaanikärpänen joutuu läimäytetyksi. Vastoin kaikkia odotuksia, se uhmaa kuolemaa omalla tavallaan.

still photo

ON THE ORIGIN OF FEAR
PELON ALKUPERÄ

Bayu Prihantoro Filemon | Indonesia 2016 | Fiction | 13 min

Darto, a film dubber, working in the most critical Indonesian film during the second cold war.

Darto, elokuvien jälkiäänittäjä, työskentelee hyvin kritittisen indonesialaisen elokuvan tuotannossa toisen maailmansodan aikana.

still photo

THE BOX
LAATIKKO

Dušan Kastelic | Slovenia 2017 | Animation | 13 min

You have probably heard of the phrase ‘To think outside of the box’? Well this is a film about such a box and the flat-headed creatures that live inside of it. Life in the Box is boring and miserable. Until one day when a new baby boy starts to grown in the middle of the Box! This baby is very different from other flat-headed inhabitants of the Box. He’s happy, lively and curious. As the baby grows bigger and bigger, the flat-headed neighbours are becoming more and more annoyed with him. Until one day when he literally grows over their heads…

Olet ehkä kuullut “laatikkoajattelusta”? Tämä elokuva kertoo juuri sellaisesta laatikosta ja sen tasapäisistä asukkaista. Elämä laatikossa on kurjaa ja tylsää, kunnes eräänä päivänä uusi poikavauva alkaa kasvaa laatikon keskellä! Tämä vauva on hyvin erilainen kuin muut laatikon tasapäiset asukkaat. Poika on onnellinen, eloisa ja utelias. Kun vauva kasvaa isommaksi, sen tasapäiset naapurit alkavat ärsyyntyä yhä enemmän. Kunnes eräänä päivänä poika kirjaimellisesti kasvaa päätä pidemmäksi kuin kaikki muut…

still photo

WHITE TRASH
VALKOISTA JÄTETTÄ

Sunčica Ana Veldić | Croatia 2017 | Documentary | 12 min

Foggy winter morning on the junkyard Jakuševec where hundreds of gulls are feeding on human trash. The whiteness of their flying bodies are the complete opposite to the garbage beneath them.

Sumuinen talviaamu kaatopaikalla Kroatian Jakusevecissa, jossa sadat lokit etsivät ruokaa ihmisten jätteiden seasta. Niiden lentävät valkoiset hahmot ovat alapuolella olevien roskavuorien vastakohta.

still photo

ARR. FOR A SCENE
KOHTAUKSEN JÄRJESTELYT

Jonna Kina | Finland, France 2017 | Experimental, Documentary | 6 min

Arr. for a Scene is a documentary of two foley artists while they are producing sounds for one of the most famous film scene in the film history (the shower scene from Alfred Hitchcock’s Psycho, 1960). This performance is documented on 35 mm film. The original film scene will remain invisible while the viewer sees only the foley artists creating sound effects for the scene, such as footsteps, shower and door closing. During the performance, the foley artists are looking straight at the camera. The film inverts the position of the screen and the gaze of the viewer. The viewer becomes part of the scene. The film examines the way sounds are constructed for the use of cinema and what happens when the structures of a film are dismantled into parts.

Kohtauksen järjestelyt on dokumentti kahdesta äänitaiteilijasta, jotka tuottavat ääniä yhteen kuuluisimmista elokuvakatkelmista – suihkukohtaukseen Alfred Hitchcockin Psykossa (1960). Toiminta on tallennettu 35-milliselle filmille. Alkuperäinen kohtaus pysyy piilossa, ja katsoja näkee vain äänitaiteilijat luomassa kohtauksen äänitehosteita, kuten askelia, suihkun kohinaa ja sulkeutuvan oven. Esityksen aikana taiteilijat katsovat suoraan kameraan. Elokuva kääntää valkokankaan ja katsojan katseen nurinperin, ja katsojasta tulee osa kohtausta. Dokumentti tarkastelee sitä, miten elokuvan tarpeisiin luodaan ääniä ja mitä tapahtuu, kun elokuva puretaan osiinsa.

still photo

WALHA
WHALES
VALAAT

Behnam Abedi | Iran 2017 | Fiction | 21 min

A police officer and a soldier are assigned to investigate a case when seven dead bodies were found across a little town beach. The dead bodies are some the psychopaths who escaped the madhouse last week and damaged some of the town properties during the past nights. The soldier sees a familiar face among the dead bodies, while they were taken out of the sea.

Poliisi ja sotilas määrätään tutkimaan tapausta, jossa seitsemän ruumista on löytynyt pikkukaupungin rannalta. Kuolleet ruumiit ovat psykopaatteja, jotka karkasivat mielisairaalasta edellisellä viikolla ja tuhosivat öisin kaupungin kiinteistöjä. Sotilas näkee tutut kasvot kuolleiden joukossa, kun heitä nostetaan merestä rannalle.