K14 | 6.3. WED/KE 22:00 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

P71 | 8.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 92 min

still photo

IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF)
IMPERIAL VALLEY (RAKENNETTU VALUMA)

Lukas Marxt | Austria, Germany 2018 | Experimental, Documentary | 14 min

The Imperial Valley represents one of California´s most important regions of industrial agriculture. Corporate agricultural production interests have been able to successfully cultivate and exploit this geological part of the Sonora desert through a gigantic irrigation system fed by the Colorado River, as well as the All-American Canal specifically engineered for this purpose and which attained sad notoriety through the Mexican migration movement. The system´s run-off flows through pipes, pumps and canals leading to the Salton Sea, an artificial lake that is approaching ecological as well as economic disaster, just as bordering regions of Mexico.With Imperial Valley (cultivated run-off) Lukas Marxt approaches this problem in a very ingenious way. He begins with a bird´s eye view of an irrigation canal coursing through a desert landscape. A drone camera flies the length of the canal, subsequently flying over Imperial Valley landscapes from the same perspective. Initially appearing as nothing more than spectacular documents of agricultural monocultures, the shots become increasingly abstract – additionally heightened through the accompaniment of an electronic score. Is this an actual or artificially simulated landscape? This ambiguity is precisely the point: The Imperial Valley is becoming the “Uncanny Valley”, a place that is not yet or no longer natural and thereby appears eerie. A landscape post landscape (or its medial representation) is a geometric concept of lines, surfaces, points and color spots, regardless whether of an animate or lifeless nature. Although manmade, it is not a place for people anymore, neither ontologically nor in reality. The post-apocalypse is not a matter of the future, we are already in the thick of it. (Claudia Slanar)

Imperial Valley on eräs Kalifornian tärkeimmistä tehomaatalousalueista. Yritysten maataloustuotannon intressiryhmät ovat onnistuneet menestyksellisesti viljelemään ja hyödyntämään tätä Sonoran aavikon geologista aluetta käyttäen Coloradojoesta vetensä saavaa valtavaa kastelujärjestelmää ja varta vasten rakennettua All-American Canalia, joka sai huonon maineen Meksikon muuttoliikkeen myötä. Järjestelmän valumavesi virtaa putkien, pumppujen ja kanavien läpi Salton Sea -tekojärveen, josta on hyvää vauhtia tulossa ekologinen ja taloudellinen katastrofi, aivan kuten Meksikon raja-alueista. Lukas Marxtin elokuva lähestyy ongelmaa nerokkaalla tavalla. Elokuva alkaa lintuperspektiivillä kastelukanavasta, joka virtaa läpi aavikkomaiseman. Kamerakopteri seuraa kanavaa päästä päähän lentäen sitten Imperial Valleyn maisemien yli. Aluksi elokuva näyttää vain upealta dokumentilta monokulttuureista, mutta kuvat muuttuvat yhä abstraktimmiksi – piirrettä korostaa elektroninen musiikki. Onko tämä todellista vai keinotekoista maisemaa? Monitulkintaisuus on sen ydin: Imperial Valleysta on tulossa Selittämätön laakso: paikka, joka ei enää ole luonnollinen ja vaikuttaa siksi aavemaiselta. Maiseman jälkeinen maisema (tai sen mediaalinen kuvaus) on viivojen, pintojen, pisteiden ja väripilkkujen geometrinen käsite, olipa luonto sitten elävää vai elotonta. Vaikka paikka on ihmisen rakentama, se ei ole enää ihmiselle sopiva, ei ontologisesti eikä todellisuudessa. Maailmanlopun jälkeinen maailma ei ole tulevaisuutta, vaan olemme jo sen keskellä (Claudia Slanar).

still photo

SUMPDYR
CREATURES FROM THE SWAMP
SUO-OLENNOT

Sine Juhl | Denmark 2018 | Experimental, Animation | 5 min

A stop-motion animation about tiny creatures from the swamp struggling to survive in nature and in the unfamiliar world of humans.

Stop motion -animaatio pikkuruisista suo-olennoista, jotka kamppailevat selviytyäkseen luonnossa ja ihmisten vieraassa maailmassa.

still photo

THE EUROPEAN DREAM: SERBIA
EUROOPPALAINEN UNELMA: SERBIA

Jaime Alekos | Spain 2018 | Documentary | 19 min

“The European Dream: Serbia” is an investigative documentary by journalist Jaime Alekos about the tortures of Hungarian police to the refugees and migrants they catch trying to cross their border and the harsh living conditions in which they survive in Serbia awaiting an opportunity to enter the EU.

The European Dream: Serbia on journalisti Jaime Alekosin tutkiva dokumentti Unkarin poliisin suorittamista pahoinpitelyistä, joiden kohteena ovat laittomasti maahan pyrkivät pakolaiset ja siirtolaiset, sekä karuista olosuhteista, joissa nämä ihmiset Serbiassa elävät odottaessaan tilaisuutta päästä EU:n rajojen sisäpuolelle.

still photo

VALTAKUNNAT
REALMS

Patrik Söderlund | Finland 2018 | Experimental, Fiction | 21 min

A short lm about geological epochs, kingdoms of life and mass extinctions, Realms voyages through deep time from the primeval ocean to the post-human future.

Lyhytelokuva geologisista maailmankausista, biologisista pääryhmistä ja joukkosukupuutoista. Realms matkaa halki ajan alkumerestä ihmiskunnan jälkeiseen tulevaisuuteen.

still photo

BAVURE

Donato Sansone | France 2018 | Animation | 4 min

Bavure portrays the evolution of a human being from his creation to his awareness of the mysteries of the universe. It is a metaphor of the creation of the world and a parable of the artistic process.

Bavure kuvaa ihmisen evoluutiota lajin syntymästä aina universumin mysteereiden ymmärtämiseen. Elokuva on metafora maailman synnylle ja taiteellisen prosessin vertauskuva.

still photo

BANGKOK DYSTOPIA

Patipol Teekayuwat | Thailand 2017 | Fiction | 29 min

Noth wants to share a ride with a prostitute in a curfew night.

Noth haluaa jakaa kyydin prostituoidun kanssa, mutta voimassa on ulkonaliikkumiskielto.