Turvallisemman tilan periaatteet

Annamme tilaa kaikille.

Jokainen ihminen on yhdenvertainen ja omanlaisensa. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai väkivaltaista käytöstä.

Jokaisella on oikeus nauttia festivaalista rauhassa. Ketään ei saa kohdella huonosti henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, koon, ihonvärin, toimintakyvyn, terveydentilan, varallisuuden, kielen, uskonnon, kulttuurin tai muun taustan perusteella.

Huomioimme toistemme erilaiset rajat ja kunnioitamme niitä.

Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

Turvallisuus tehdään yhdessä.

Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, puutu siihen tai kerro siitä meille. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalla olevaan henkilökuntaan tai ottamalla yhteyttä festivaalimme häirintäyhdyshenkilöön Riina Mikkoseen, riina.mikkonen@tamperefilmfestival.fi tai +358 44 476 5203.

Käsittelemme asiat ehdottoman luottamuksellisesti, eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman suostumusta. Häirintäyhdyshenkilöltä saa keskustelutukea tilanteen pohtimiseen, ja siihen miten edetä asiassa.

Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tilan periaatteita tai kiellosta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tapahtumasta.