P58 | 9.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L112 | 10.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 88 min

still photo

#SOVITUS
#BAREWITHME

Ulla Heikkilä | Finland 2017 | Fiction | 10 min

#barewithme is a comedy about female empowerment and friendships that stay with you forever. MADDE, 30, is out shopping with her best friends AURA and JULIA, when she suddenly sees a dark figure from the past: her ex-bff ELSI. Traumatized and panicked, Madde tries to hide. However, her friends won’t let her, and she is forced to make peace with her past. It’s Elsi’s turn to listen.

#sovitus on komedia naisten voimaantumisesta ja ystävyydestä, joka säilyy läpi elämän. 30-vuotias Madde on ostoksilla parhaiden ystäviensä Auran ja Julian kanssa, kun hän yhtäkkiä näkee tumman hahmon menneisyydestään: entisen parhaan ystävänsä Elsin. Traumatisoituneena ja paniikissa Madde yrittää piiloutua. Hänen ystävänsä kuitenkin estävät sen, ja Madden on pakko kohdata menneisyytensä. On Elsin vuoro kuunnella.

still photo

GUOLLI
FISH
KALA

Jouni West | Finland 2017 | Animation | 5 min

Brothers are fishing for the first grayling of their lives at Deatnu-river. Little brother is puzzled what to do with the fish and tries to kill the fish by imitating his father.

Veljekset kalastavat elämänsä ensimmäistä harjusta Tenojoesta. Pikkuveli ei tiedä, mitä kalan kanssa pitäisi tehdä, ja yrittää tappaa sen matkimalla isäänsä.

still photo

EATNANVULOŠ LOTTIT – MAAN SISÄLLÄ LINNUT
BIRDS IN THE EARTH
MAAN SISÄLLÄ LINNUT

Marja Helander | Finland, Norway 2018 | Experimental, fiction | 11 min

Sami dance students Birit and Katja Haarla dance through the villages and lost woods of Sápmi all the way to where the important decisions are made. The polarity of Nature and the Western way of life is filtered through sharp humour.

Saamelaiset tanssinopiskelijat Birit ja Katja Haarla tanssivat halki Saamenmaan kylien ja menetettyjen metsien aina sinne, missä suuret päätökset tehdään. Luonnon ja länsimaisen elämäntavan vastakohtaisuus suodattuu kirpeän huumorin läpi.

still photo

ARR. FOR A SCENE

Jonna Kina | Finland, France 2017 | Experimental, Documentary | 6 min

Arr. for a Scene is a documentary of two foley artists while they are producing sounds for one of the most famous film scene in the film history (the shower scene from Alfred Hitchcock’s Psycho, 1960). This performance is documented on 35 mm film. The original film scene will remain invisible while the viewer sees only the foley artists creating sound effects for the scene, such as footsteps, shower and door closing. During the performance, the foley artists are looking straight at the camera. The film inverts the position of the screen and the gaze of the viewer. The viewer becomes part of the scene. The film examines the way sounds are constructed for the use of cinema and what happens when the structures of a film are dismantled into parts.

Kohtauksen järjestelyt on dokumentti kahdesta äänitaiteilijasta, jotka tuottavat ääniä yhteen kuuluisimmista elokuvakatkelmista – suihkukohtaukseen Alfred Hitchcockin Psykossa (1960). Toiminta on tallennettu 35-milliselle filmille. Alkuperäinen kohtaus pysyy piilossa, ja katsoja näkee vain äänitaiteilijat luomassa kohtauksen äänitehosteita, kuten askelia, suihkun kohinaa ja sulkeutuvan oven. Esityksen aikana taiteilijat katsovat suoraan kameraan. Elokuva kääntää valkokankaan ja katsojan katseen nurinperin, ja katsojasta tulee osa kohtausta. Dokumentti tarkastelee sitä, miten elokuvan tarpeisiin luodaan ääniä ja mitä tapahtuu, kun elokuva puretaan osiinsa.

still photo

MUISTIKUVIA
REMINISCENCES

Reetta Neittaanmäki, Erika Weiste | Finland 2017 | Animation, Documentary | 13 min

The animation documentary examines memory processes via the recollections of four interviewees. What are the memories that linger and what kinds of memories are revived, when a person is requested to tell their life story freely, without being directed towards any subjects or themes?

Animaatiodokumentti tarkastelee muistiprosesseja neljän haastateltavan muistojen avulla. Mitkä muistot jäävät mieleen ja mitkä heräävät henkiin, kun henkilöä pyydetään kertomaan omin sanoin elämäntarinansa, ilman että kukaan johdattelee häntä kohti jotain tiettyä aihetta tai teemaa?

still photo

SALAVIINANPOLTTAJAT
THE MOONSHINERS

Juho Kuosmanen | Finland 2017 | Fiction | 15 min

A remake of the first Finnish film ever, in which siblings inherit all the essentials for a good life: moonshine equipment and a pig.

Kuvitelma Suomen ensimmäisestä fiktioelokuvasta. Elokuvassa kaksipontikankeittäjää saavat isältään perinnöksi hyvän elämän eväät: pontikkakärryt ja sian.

still photo

ELÄIMEN KUVA
ANIMAL IMAGE

Perttu Saksa | Finland 2018 | Experimental, Documentary | 30 min

Animal Image is a poetic documentary about the infinite relationship between man and animal. In the film, animals are portrayed independent from man made narratives, exposed to life and the presence of time without anthropomorphic view.

Eläimen kuva on poeettinen dokumentti ihmisen ja eläimen välisestä rajattomasta yhteydestä. Elokuvassa eläimiä ei käsitellä ihmisen muokkaamien kertomusten kautta eikä niiden elämää ja olevaisuutta ajassa tarkastella ihmisen näkökulmasta.