Perjantai 10.3.2017
10.00
16.00
Tullikamarin Pakkahuone (Tullikamarin aukio 2)
Vapaa pääsy!
Elokuvien kieli suomi ellei toisin mainita, katso tarkemmat tiedot kunkin näytösosuuden kohdalta.

Elokuvia tekevät nykyisin muutkin kuin elokuvan ammattilaiset; elokuvaa käytetään välineenä erilaisissa työpajoissa ja osana opetusta. Elokuva välineenä -kokonaisuudessa esitellään erilaisia hankkeita, joissa elokuvan teon prosessi on keskeisin, mutta joiden tuloksena tehdyt teokset avaavat uusia näkemyksiä tekijöidensä elämiin. Kussakin osuudessa näytetään esimerkkejä tehdyistä elokuvista ja keskustellaan tekemisen tavoitteista ja prosesseista.

IKÄKAUSIEN KOHTAAMINEN | Klo 10.00–11.15
Pirkanmaan Elokuvakeskus on toteuttanut Suomen lasten ja nuorten säätiön tuella elokuvahankkeen, jossa tehtiin elokuvia vanhusten ja nuorten yhteisprojektina. Yksi elokuvista on kuvattu vanhainkotiympäristössä ja kaksi on valmistunut vanhusten Vehmaisten mukulat- yhteisön kanssa. Elokuvien esittämisen ohessa kerrotaan hankkeesta ja elokuvien tekemisestä.

NUORTEN ELOKUVATYÖPAJAT | Klo 11.30–12.45
Nuorten elokuvien osuudessa esitellään Suomen lasten ja Nuorten säätiön rahoittamia Taidot Elämään-, Tenho-  ja Myrsky-hankkeita. Tenho-hanketta tukee myös Euroopan unionin sosiaalirahasto. Kaikissa hankkeissa olennaista on hyvinkin erilaisista olosuhteista tulevien nuorten omien tarinoiden muuttaminen elokuviksi. Nuoret toimivat elokuvissa paitsi käsikirjoittajina, myös näyttelijöinä ja teknisissä tehtävissä. Mukana olevat ammattilaiset toimivat innostajina ja teknisenä apuna. Tilaisuudessa esitetään neljä elokuvaa ja keskustellaan tekijöiden kanssa prosesseista.

ROSKAPÄTKÄT | Klo 13.00–14.30
Pirkanmaan Jätehuollon valistamat nuoret räväyttävät Pakkahuoneen kankaalle kahdeksan roskapätkää, jotka muistuttavat meitä hauraasta ja helposti pilaantuvasta elinympäristöstämme. Roskapätkät-projekti tarjosi nuorille osallistujilleen mahdollisuuden elokuvatyöpajaan jätehuoltoteemalla. Kangasalalaisten, lempääläisten ja tamperelaisten nuorten kriittisyys ihmisten välinpitämättömyyttä kohtaan jäteasioissa ilmenee humoristisesti näissä Pirkanmaan elokuvakeskuksen ohjaamissa työpajatuotoksissa. Projektin toteuttamisen mahdollistivat Pirkanmaan jätehuolto sekä muut sponsorit.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN ELOKUVIA

Neljäntenä kokonaisuutena esitetään elokuvia, jotka on tehty Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Näytöksessä esitellään kaksi eri hankekokonaisuuttta.

VOK-PAJAT KOULUISSA | Klo 14.30–15.00
Pirkanmaan elokuvakeskuksen työpajaosaamista käytetään myös vastaanottokeskuksissa, lastensuojeluyksiköissa ja kouluissa osana nuorten turvapaikanhakijoiden kotouttamista. Puolen tunnin nopeassa katsauksessa nähdään esimerkkejä työpajatuotoksista. Työpajaohjaaja Kalle Raittila esittelee elokuvat ja kertoo enemmän pajoista.

OMIN SANOIN – IN MY OWN WORDS:
Nuorten turvapaikanhakijoiden tekemiä lyhytdokumentteja | Klo 15.00–16.00

Näytöksessä nähdään seitsemän turvapaikanhakijoiden tekemää lyhytdokumenttia, joissa he kertovat, miltä Suomeen tulo, epätietoisuus tulevasta, arki ja suomalaisten kohtaaminen ovat tuntuneet. Videoiden tekijöitä on myös paikalla. Katselun jälkeen he kertovat teoksistaan ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tekijöille.

Lyhytdokumentit on työstetty Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin toteuttamassa valtakunnallisessa videohankkeessa Omin sanoin – In my own words. Hankkeen tavoitteena on antaa turvapaikanhakijoina saapuneille nuorille aikuisille ääni Suomessa ja tarjota välineitä aktiivisina kansalaisina toimimiseen sekä tukea heitä Suomeen kotiutumisessa. Hankkeen toivotaan myös lisäävän suomalaisten solidaarisuutta turvapaikanhakijoita kohtaan. Hanketta toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Elokuvat ja kestot (min.)
1.      Kipu ja toivo   (3:26)
2.      So what? (2:03)
3.      I’m Ali (9:52)
4.      Day Dream (2:41)
5.      Tulen olemaan (4:36)
6.      Uusi kuvani (3:39)
7.      Different hope (3:30)

Esityskieli: arabia, englanti, suomi
Kaikissa lyhytdokumenteissa on suomenkielinen tekstitys

Ikäkausien kohtaaminen ja nuorten elokuvatyöpajat on toteutettu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Pirkanmaan Elokuvakeskus, Lasten ja nuorten säätiö, 100 vuotta nuoruutta-hanke, Myrsky-hanke, Tenho-hanke, Viialan Kotikolo Oy, Siltavalmennus LiMe paja, Nekalan Palvelukeskus, Vehmaisten mukulat, Nokian seurakunta, Nokianvirran koulun pienryhmät, Kumpuniitty Oy ja Tampereen kaupunki