Ihmiset liikkeellä -hanke päättyy ja on aika pysähtyä miettimään mitä sen aikana saavutettiin ja opittiin. Kouriintuntuvat saavutukset ovat järjestämämme seminaarit, elokuvanäytökset ja tietysti itse elokuvat. Mutta tämän lisäksi tärkeässä roolissa ovat ihmiset, jotka tapasivat toisensa ja jakoivat keskenään ajatuksia ja ideoita. Elokuvatyöpajoissa, seminaareissa ja näytöksissä ihmisten kohdatessa ajatukset saattavat vaihtua ja johtaa johonkin uuteen näkökulmaan tai oivallukseen.

Hankkeen viimeinen seminaari järjestettiin kesäkuussa. Keskustelu kotoutumisesta oli painavaa ja keskusteluun osallistuneet Anne Keskitalo, Ilaria Tucci, Imran Adan ja moderaattori Jukka-Pekka Laakso toivat esiin erilaisia näkökulmia taiteen näkökulmasta. Keskustelu on kuunneltavissa täällä.

Työ jatkuu: Pirkanmaan elokuvakeskuksessa elokuvatyöpajat pyörivät edelleen. Tampereen elokuvajuhlilla tullaan näkemään keväällä 2020 elokuvia ilmastonmuutoksesta, joka vaikuttaa ihmisten liikkumiseen globaalisti mitä suurimmassa määrin.

Elokuvatyöpajoissa valmistuneita elokuvia on mahdollista saada myös opetuskäyttöön. Lisää aiheesta voi kysyä Pirkanmaan elokuvakeskuksesta.

Omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää kaikki niitä ihmisiä joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä ja jotka ovat omalta osaltaan mahdollistaneet tämän hankkeen toteutumisen. Työ vapaan ja oikeudenmukaisemman maailman eteen jatkukoon! – Riina