Moodkino

Moodkino-näytöksissä vahvana aiheena on yhdessä tekeminen. Elokuvien tarinoissa yhteisöllisyys muodostuu erilaisista kokemuksista ja tunnetiloista. Vaikka nuoruudessa tarve yksilöllisyyden esille tuomiseen on voimakas, halu kuulua johonkin ja kaipuu yhteisöllisyyteen ovat usein mielessä päällimmäisinä. Vuorovaikutus erilaisten ihmisten välillä on moninaista, ja joskus kommunikaatio on hankalaa.

Moodkino 1 -näytöksen elokuvat on suunnattu yläkouluikäisille. Elokuvat sijoittuvat Rio de Janeiron helteistä lammaslaitumelle ja syrjäiseen, karuun vuoristokylään. Esille nousevat omaan itseen ja omiin mahdollisuuksiin uskominen sekä toteutumattomat unelmat. Tärkeää on luottamus ja avoimuus toisia kohtaan sekä toisilta tuen saaminen.

Moodkino 2 -näytös on suunnattu 2. asteen opiskelijoille. Elokuvissa esille tulevat tarve tulla kuulluksi ja oman itsen etsiminen johonkin kuulumisen kautta. Rajoja kokeillaan ja myös ilakoidaan spontaanisti ystävien kanssa. Kommunikaatio ei aina ole helppoa etenkään perheenjäsenten kanssa, mutta joskus yhteys voi löytyä kirjaimellisesti yhteisen sävelen kautta.

Tarinoissa nuoret ottavat itselleen sopivia askelia itsensä tuntemaan oppimisessa nopeasti vaihtelevissa tilanteissa. Kaikki saattaa muuttua hetkessä. Aikuiseksi kasvaminen on ihanan kamalaa. Nämä elokuvat kuitenkin kertovat, että vaikka toiset välillä käyvät hermoille, yhdessäolossa on voimaa ja sen voiman avulla jaksaa taas, tuli mitä tuli.

 

Mari Jämsen 

Tampere Film Festival / Tampereen elokuvajuhlat