Maghreb ja Ranska

Maghreb-maiksi nimetyt Pohjois-Afrikan kolme valtiota Marokko, Algeria ja Tunisia ovat olleet läheisissä suhteissa Ranskaan jo yli 200 vuotta. Maiden historiat ovat erilaiset; Algeria oli pitkän aikaa – ainakin Ranskan ilmoituksen mukaan – erottamaton osa Ranskaa, ja Ranska on vaikuttanut väkivalloin myös Marokon ja Tunisian asioihin.

Ranskan ja Maghreb-maiden suhde on edelleen läheinen. Ranskan kielen ja sen kautta myös ranskalaisen kulttuurin asema on Maghreb-maissa vahva, ja esimerkiksi yhteistuotantojen kautta Ranska tukee alueen elokuvatuotantoja – ja vaikuttaa epäilemättä elokuvien sisältöihin. Vaikka suoran kolonialismin aika on historiaa, Ranskan ja Maghreb-maiden suhde ei edelleenkään ole tasa-arvoinen. 

Kun katsotaan maiden suhteita, vaikutuksen suunta ei ole kuitenkaan vain pohjoisesta etelään. Erityisesti Algeria, sen katkera sisällissota ja itsenäistyminen on vaikuttanut siihen, mitä Ranska on nykyisin. Ranskassa asuu miljoonia ihmisiä, joiden juuret ovat Maghreb-maissa, ja siirtomaa-aikana syntyneet erot ihmisten tasa-arvossa näkyvät nykyaikanakin. Suomessakin raportoidaan usein mellakoista, joihin tiedotusvälineiden mukaan osallistuvat erityisesti Pohjois-Afrikka-taustaiset nuoret.

Tampereen elokuvajuhlat haluaa tänä vuonna katsoa lehtien otsikoiden taakse, tutkia elokuvien kautta Maghreb-maiden todellisuutta ja toisaalta Ranskassa asuvien pohjoisafrikkalaistaustaisten ihmisten elämää. Kaikilla kolmella tarkastelun kohteena olevalla maalla on oma erilainen historiansa ja tilanteensa, ja niiden suhde Ranskaan on erilainen, mutta kaikkia yhdistää kuitenkin Ranskan kielen vahva asema. Ranskan kielen asema Maghreb-maissa muistuttaa kolonialismista, mutta toisaalta  kielen laaja osaaminen ja laajat yhteydet Ranskaan mahdollistavat pääsyn kulttuurin kentille, joissa Eurooppa ja eurooppalaiset kielet  edelleen pitävät hallussaan hegemoniaa. 

Nyt esitettävien elokuvien kautta voimme vain raapaista monisyisen ilmiön pintaa. Toivomme kuitenkin, että ohjelmisto monipuolistaa kuvaa myös laajemmin entisten siirtomaiden ja emämaiden historiasta ja nykyisyydestä sekä innostaa tutustumaan, miten nämä kolme kohdemaata eroavat suuresti toisistaan.

 

Jukka-Pekka Laakso