| 8.3. FRI/PE 18:00 | PLEVNA 6 | Free / Ilmainen

Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 76 min

still photo

PORTRAIT DE SIMONE DE BEAUVOIR
SIMONE DE BEAUVOIR’N MUOTOKUVA

Alice Schwarzer | France 1974 | Documentary | 44 min

Simone de Beauvoir speaks with the german feminist Alice Schwarzer, who created the feminist newspaper EMMA and wrote several books about Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir makes us discover her apartment, the objects that are dear to her, her discs, her books. She also appears with Sartre in Roma. The two women talk about their love life, about women emancipation and masculinity. With humor and a cheerful tone, Simone de Beauvoir speaks of her childhood, her youth, her early desire to face all kinds of dangers. By accepting a camera in her daily life, Simone de Beauvoir wants to be known from her audience, to dismiss incomprehensions and to extend her written work with the support of images.

Simone de Beauvoir keskustelee saksalaisen feministin Alice Schwarzerin kanssa. Schwarzer on feministisen sanomalehti EMMAn perustaja, ja hän on myös kirjoittanut useita kirjoja Simone de Beauvoir’sta. Simone de Beauvoir tutustuttaa meidät asuntoonsa ja siellä oleviin esineisiin, jotka ovat hänelle rakkaita, kuten levyihin ja kirjoihin. Hänet nähdään myös Sartren seurassa Roomassa. Naiset keskustelevat rakkaudestaan elämään, naisten vapautumisesta sekä maskuliinisuudesta. Simone de Beauvoir kertoo humoristisesti ja iloiseen sävyyn lapsuudestaan, nuoruudestaan ja varhaisesta halustaan kohdata kaikenlaisia vaaroja. Hän hyväksyy kameran osaksi arkeaan ja haluaa siten saada yleisönsä tuntemaan hänet, hälventää väärinymmärryksiä ja täydentää kirjallista tuotantoaan kuvien avulla.