| 7.3. THU/TO 14:00 | PLEVNA 6 | Free / Ilmainen

| 9.3. SAT/LA 15:00 | HÄLLÄ | Free / Ilmainen
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 110 min

still photo

S.C.U.M MANIFESTO
S.C.U.M. MANIFESTO 1967
SCUM-MANIFESTI 1967

Roussopoulos Carole, Seyrig Delphine | France 1976 | Experimental, Fiction | 28 min

A staged reading of Valerie Solanas’ book, S.C.U.M. Manifesto (1967), against a background of television news bulletins; an indictment of a society dominated by “male” images of “virile” action, substitutes for men’s real impotance.

Otteita Valerie Solanasin kirjasta SCUM-manifesti (1967), joiden taustalla nähdään televisiouutisia: yhteiskuntaa hallitsevia “maskuliinisia” kuvia ja toimintaa, joilla peitellään miesten todellista kyvyttömyyttä.

Digital restoration by the Studio of the Audiovisual Department of the Bibliothèque nationale de France.

still photo

LE F.H.A.R. (FRONT HOMOSEXUEL D’ACTION RÉVOLUTIONNAIRE)
FHAR (HOMOSEXUAL FRONT FOR REVOLUTIONARY ACTION)
FHAR (HOMOSEKSUAALISEN TOIMINNAN VALLANKUMOUKSELLINEN RINTAMA)

Carole Roussopoulos | France 1971 | Documentary | 27 min

Demonstration by FHAR, the Homosexual Revolutionary Action Front, the 1st of May 1971. People discuss at the University of Vincennes and show a common determination to break prejudice and open minds. They refuse to hide anymore, and talk about this revolution of desire.

FHAR:n mielenosoitus 1.5.1971. Vincennes’n yliopistolla käydään keskustelua ja osoitetaan yhtenäistä tahtoa murtaa ennakkoluuloja ja avartaa ihmisten mieliä. Osallistujat kieltäytyvät piileskelemästä enää kauempaa ja keskustelevat meneillään olevasta halun vallankumouksesta.

still photo

LOVER OTHER – THE STORY OF CLAUDE CAHUN AND MARCEL MOORE
CLAUDE CAHUNIN JA MARCEL MOOREN TARINA

Barbara Hammer | United States 2006 | Documentary | 55 min

Barbara Hammer’s collage of photographs, documents, interviews, lyrical passages and dramatised scenes recalls the lives of two surrealist artists and lesbian Resistance fighters whose work and whose fate has largely been forgotten: Claude Cahun (whose real name was Lucie Schwob, 1894-1954) and her girlfriend and lover Marcel Moore (Suzanne Malherbe, 1892-1972).

Barbara Hammerin valokuvista, dokumenteista, haastatteluista, runokatkelmista ja dramatisoiduista kohtauksista koostuva kollaasi kertoo kahden surrealistin ja vastarintaliikkeessä taistelleen lesbonaisen elämästä. Claude Cahunin (oikealta nimeltään Lucie Schwob, 1894–1954) ja hänen rakastajattarensa Marcel Mooren (Suzanne Malherbe, 1892–1972) tuotanto ja kohtalo ovat joutuneet lähes kokonaan unohduksiin.