P62 | 8.3. FRI/PE 12:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L118 | 9.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto:

still photo

INFÖR VÅRA ÖGON
BEFORE OUR EYES
SILMIEMME EDESSÄ

Frans Huhta | Sweden 2017 | Documentary | 14 min

One inside, one outside. One thin line that creates “us” and “them”. The importance of the borders has again a huge impact in Europe. Yesterday it was all about free movement. Today it´s about controled borders. And walls and fences have become normality. “Before our eyes” is a testimony that shows a situation where Hungary, and indirectly Europe closes itself to the outside world. The film portrays four places, four events, which was filmed over three days in early September 2015, when the worst refugee crisis we have seen since the Second World War started in earnest. “My Europe does not build walls!” said Stefan Löfven, the swedish prime minister, in a speech a few days later. Before our eyes shows how words and actions are no longer connected. Today, Spain, Greece, Bulgaria, the UK, Hungary, Slovenia and Austria have built fences and walls to strengthen theirs and Europe’s external borders.

Yksi sisäpuolella, yksi ulkopuolella. Yksi kapea raja, joka erottaa “meidät” “heistä”. Rajojen merkitys on jälleen korostumassa Euroopassa. Ennen olennaista oli vapaa liikkuvuus, nyt rajoja halutaan valvoa tarkasti, ja muureista sekä aidoista on tullut arkipäivää. Before Our Eyes kuvaa tapaa, jolla Unkari, ja epäsuorasti myös Eurooppa, sulkevat ovensa muulta maailmalta. Elokuvassa nähdään neljä aluetta, neljä tapahtumaa, joita kuvattiin kolmen päivän ajan syyskuun alussa vuonna 2015, jolloin pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan käynnistyi toden teolla. “Minun Eurooppani ei pystytä muureja!” lausui Ruotsin pääministeri Stefan Löfven muutama päivä myöhemmin pitämässään puheessa. Before Our Eyes kuitenkin osoittaa, etteivät sanat ja teot enää vastaa toisiaan. Espanja, Kreikka, Bulgaria, Britannia, Unkari, Slovenia ja Itävalta ovat rakentaneet aitoja ja muureja vahvistaakseen omia ja Euroopan rajoja.

still photo

WASTE NO. 2 WRECK
HYLKY

Jan Ijäs | Finland, Italy 2016 | Experimental, Documentary | 10 min

Wreck (Lampedusa, Italy, 2015) was filmed in 2014 and 2015 in the graveyard for refugee boats on the Italian island of Lampedusa. It is a story about how the value of garbage and rubbish can surprisingly change.

Wreck (Lampedusa, Italia, 2015) on kuvattu vuosien 2014 ja 2015 aikana pakolaisveneiden hautausmaalla, italialaisen Lampedusa-saaren rannikolla. Elokuva on tarina siitä, miten jätteen ja roskien arvo voi yllättävästi muuttua.

still photo

MINDEN RENDBEN
EVERYTHING ALRIGHT
KAIKKI HYVIN

Borbála Nagy | Germany 2018 | Fiction | 13 min

Alpar has his first day of work at the border between Hungary and Serbia. Stationed there to save his country from refugees, he is confronted with the reality of being a border guard and is forced to adapt to the merciless customs.

Alpar on ensimmäistä päivää töissä Unkarin ja Serbian välisellä rajalla. Hänen tehtävänään on pelastaa maansa pakolaisilta, mutta pian hän ymmärtää rajavartioinnin realiteetit ja hänen on pakko mukautua armottomiin käytäntöihin.

still photo

THE EUROPEAN DREAM: SERBIA
EUROOPPALAINEN UNELMA: SERBIA

Jaime Alekos | Spain 2018 | Documentary | 19 min

“The European Dream: Serbia” is an investigative documentary by journalist Jaime Alekos about the tortures of Hungarian police to the refugees and migrants they catch trying to cross their border and the harsh living conditions in which they survive in Serbia awaiting an opportunity to enter the EU.

The European Dream: Serbia on journalisti Jaime Alekosin tutkiva dokumentti Unkarin poliisin suorittamista pahoinpitelyistä, joiden kohteena ovat laittomasti maahan pyrkivät pakolaiset ja siirtolaiset, sekä karuista olosuhteista, joissa nämä ihmiset Serbiassa elävät odottaessaan tilaisuutta päästä EU:n rajojen sisäpuolelle.

still photo

UNTRAVEL
EPÄMATKUSTUS

Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr. | Serbia, Slovakia 2018 | Animation | 9 min

A film about (local) patriotism, tourism and emigration. The girl lives in a gray, isolated country, enclosed by a huge wall. She has never travelled anywhere, but all her life she has dreamt of leaving forever for a perfect world called “Abroad”.

Elokuva patriotismista, turismista ja siirtolaisuudesta. Tyttö asuu harmaassa, eristäytyneessä maassa, jota ympäröi suunnattoman kokoinen muuri. Hän ei ole koskaan matkustanut minnekään, mutta koko ikänsä hän on unelmoinut lähtevänsä ikiajoiksi pois kohti täydellistä maailmaa, jota kutsutaan ”ulkomaaksi”.

still photo

CONTACT
KONTAKTI

Samir Syriani | Lebanon 2019 | Fiction | 22 min

A sniper who lives alone on a country’s border shooting refugees attempting to cross, one day finds a tape of his victim’s war diary and begins to listen to it.

Eräänä päivänä yksinään rajalla asuva ja maahan pyrkiviä pakolaisia ampuva tarkka-ampuja löytää uhrinsa sotamuistoja sisältävän ääninauhan ja ryhtyy kuuntelemaan sitä.