K18 | 6.3. WED/KE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L103 | 9.3. SAT/LA 14:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 85 min

still photo

BERLINBERLIN

Hartmut Jahn, Rainer Konstantin | Germany 1989 | Experimental, Fiction | 4 min

The fall of the wall. A musical collage with JFK, Ernst Reuter and the fall of the Berlin Wall.

Muuri murtuu. Musiikillinen kollaasi, jossa nähdään John F. Kennedy, Ernst Reuter sekä Berliinin muurin murtuminen.

still photo

RETOUR Á BERLIN
BACK TO BERLIN
TAKAISIN BERLIINIIN

Renaud Drovin | France 2012 | Fiction | 20 min

A super 8 camera in his hand, Pierre films a city changing everyday; with new buildings, new stores, new neon signs, maybe another world too. What will remain of Berlin after all that, which face? This question, Pierre tries to find it by exploring the city more and more. He meets Mario an “ex punk” who tells him how was Berlin in the 90s when he lived in a squat, when the wall just felt. A fascinating period when liberty could be smelt in the streets. Testimonials, everyday life, love letters, all that recorded by his super 8 camera, Pierre send his films to Charlotte, his love, who left Berlin a month ago.

Super 8 -kamera kädessään Pierre tallentaa kaupungin päivittäistä muutosta: uusia rakennuksia, uusia kauppoja, uusia neonkylttejä, ehkä kokonaisen uuden maailman. Mitä Berliinistä jää jäljelle kaiken muutoksen jälkeen? Tähän kysymykseen Pierre yrittää löytää vastausta tutustumalla kaupunkiin aina vain syvemmin. Hän tapaa Marion, entisen punkkarin, joka kertoo Pierrelle, millainen Berliini oli 90-luvulla hänen asuessaan vallatussa talossa, muurin juuri murruttua. Se oli lumoava ajanjakso, jolloin vapauden saattoi haistaa kaduilla. Kertomukset, arkielämä, rakkauskirjeet, kaikki super 8 -kameralla tallennettu. Pierre lähettää filminsä Charlottelle, rakkaalleen, joka lähti Berliinistä kuukausi sitten.

still photo

AUSTAUSCH

Egon Bunne | Germany 1982 | Documentary | 9 min

The Dingo Fence stretches across the continent ofThe Dingo Fence stretches across the continent of Australia for 5000 kilometers. It might prevent northern dingos from snatching the occasional sheep from the south, but its length is littered with the carcasses of nomadic native animals seeking food and water. It is an ecological disaster, a lethal monolith, which symbolizes man’s arrogant misunderstanding of mother earth, his separation from nature. The Berlin Wall separates man from man. It makes West Berlin an artificial and vulnerable island in a political power game. The visual impact of the wall perversely depicts its dehumanizing consequences.

Australian halki kulkee 5 000 kilometrin mittainen dingoaita, joka estää sen pohjoispuolella olevia dingoja tappamasta eteläpuolella laiduntavia lampaita. Samalla se kuitenkin katkaisee vettä ja ravintoa etsivien villieläinten kulkureitit. Aita on ekologinen katastrofi, ihmisen ylimielisyyttä ja erkaantumista luonnosta kuvastava kuoleman monumentti. Berliinin muuri erottaa ihmiset toisistaan ja tekee Länsi-Berliinistä keinotekoisen ja haavoittuvan saarekkeen poliittiselle valtapelille. Muurin visuaalinen ilme heijastelee sen epäinhimillistävää vaikutusta.

still photo

DRÜBENLAND
DRÜBENLAND – THE LAND OVER THERE
MAA MUURIN TUOLLA PUOLEN

Arne Kohlweyer | Germany 2019 | Fiction | 17 min

An ordinary day in autumn 1989 at a new concrete tower block estate in northeast Berlin. Seven-year-old Marko is collecting money for his class-trip with his best friend Ecki. His older siblings are fighting over the family’s only sex education book and grandfather has all hands full to keep his grandchildren under control. And even though Marko’s parents are on holiday, he still has to go to bed much too early. But the very next morning, something seems different. A sort of wall has fallen over. What’s the big deal? Can’t it just get rebuilt? And all this is why Sports class got cancelled? But there’s more: Marko’s teacher has run off to a country called “over there” with the class fund, his older sister is severely depressed, the middle brother couldn’t be happier – and all because of “over there”. What is it, this “over there”? As his parents aren’t actually around, Marko has to find out by himself.

Tavallinen syyspäivä vuonna 1989 uudessa koillisberliiniläisessä elementtitalossa. 7-vuotias Marko kerää rahaa luokkaretkeä varten parhaan ystävänsä Eckin kanssa. Markon vanhemmat sisarukset tappelevat siitä, kuka saa lukea perheen ainutta seksivalistusopusta, ja isoisä yrittää kaikin voimin pitää lapsenlapsensa kurissa. Ja vaikka Markon vanhemmat ovatkin lomalla, hänen on silti mentävä nukkumaan aivan liian aikaisin. Seuraavana aamuna jokin vaikuttaa kuitenkin muuttuneen. Mikä lie muuri on kuulemma murtunut. Entä sitten? Eikö sitä muka voi korjata? Tämänkö takia liikuntatunti on peruttu? Mutta on vielä muutakin: Markon opettaja on paennut maasta mukanaan luokan keräämät rahat, Markon isosisko on vakavasti masentunut, keskimmäinen veljistä ei voisi olla tyytyväisempi – ja kaikki vain, koska muurin takana on ”se toinen maa”. Mistä tässä kaikessa on kyse? Koska Markon vanhemmat eivät ole paikalla, pojan on otettava asiasta itse selvää.

still photo

DIE ANDERE SEITE
THE OTHER SIDE
TOISELLA PUOLELLA

Ellie Land | United Kingdom 2007 | Documentary, Animation | 6 min

An Animated Documentary about the Berlin Wall, exploring childhood imagination of what they believed to be on the other side, having never been there.

Animaatiodokumentti Berliinin muurista tarkastelee lapsuuden mielikuvia siitä, mitä muurin toiselle puolella mahtaa olla.

still photo

WHITE HOLE
VALOA

John Smith | United Kingdom 2014 | Experimental. Documentary | 7 min

We’re reminded of a time in the middle of the last century when there was a strong belief on both sides of Europe that a better world was possible – that there was a light at the end of the tunnel – with each side looking to the other for inspiration. And we’re reminded of the opposite, the reversal of progress, with that idealism and confidence evaporating into our current lack of an alternative politics, and how our political and economic life goes steadily backwards across the continent as social and collective bonds are loosened by implacable neoliberal market forces.

Teos muistuttaa meitä viime vuosisadan puolivälistä, jolloin Euroopassa uskottiin vakaasti, että maailmasta on mahdollista tehdä parempi paikka – että tunnelin päässä näkyy valoa – aiemmin toisiaan vastaan taistelleiden puolten etsiessä inspiraatiota toisistaan. Toisaalta elokuva tarkastelee myös päinvastaista kehityssuuntaa, jossa ihanteet ja innostus haihtuvat poliittisten vaihtoehtojen puutteessa ja jossa Euroopan politiikka ja talouselämä kulkevat takapakkia leppymättömien uusliberalististen markkinavoimien nakertaessa sosiaalisia ja yhteisöllisiä siteitä.

still photo

MAY DAY
TYÖPAIKKA

Fedrik De Beul, Olivier Magis | Belgium 2017 | Fiction | 22 min

In Thierry’s living room, several people have gathered. None of them know each other but they are all there to try and fulfil the same dream. They want to find a job… and quickly. But we’re in Brussels, so nothing goes quite as planned.

Thierryn olohuoneeseen on kokoontunut joukko ihmisiä. He eivät tunne toisiaan, mutta heillä kaikilla on sama unelma. He haluavat löytää töitä… pian. Mutta Brysselissä mikään ei suju suunnitelmien mukaan.