P63 | 8.3. FRI/PE 14:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L127 | 9.3. SAT/LA 22:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 59 min

still photo

VERY NICE, VERY NICE
HYVÄ, HYVÄ

Arthur Lipsett | Canada 1961 | Experimental, Fiction | 7 min

Arthur Lipsett’s first film is an avant-garde blend of photography and sound. It looks behind the business-as-usual face we put on life and shows anxieties we want to forget. It is made of dozens of pictures that seem familiar, with fragments of speech heard in passing and, between times, a voice saying, “Very nice, very nice.” It was critically acclaimed and plays frequently in festivals and film schools around the world.

Arthur Lipsettin esikoisteos on avantgardistinen sekoitus valokuvaa ja ääntä. Se tarkastelee sitä, mitä yritämme peittää muilta, ja paljastaa pelkoja, joita pyrimme unohtamaan. Elokuva koostuu kymmenistä tutuilta vaikuttavista kuvista sekä puhekatkelmista. Toisinaan ääni sanoo: “Very nice, very nice.” Teos sai osakseen paljon kiitosta, ja sitä esitetään usein elokuvajuhlilla ja -oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa.

still photo

LES JOURNAUX DE LIPSETT
LIPSETT DIARIES
LIPSETTIN PÄIVÄKIRJAT

Theodore Ushev | Canada 2010 | Animation | 14 min

This animated short by Theodore Ushev depicts the maelstrom of anguish that tormented Arthur Lipsett, a famed Canadian experimental filmmaker who died at the age of 49. His descent into depression and madness is explored through a series of images as well as sounds taken from Lipsett’s own work.

Tämä Theodore Ushevin animoitu lyhytelokuva käsittelee sitä piinaavaa ahdistusta, jota 49-vuotiaana kuollut tunnettu kanadalainen kokeellisten elokuvien tekijä Arthur Lipsett elämässään koki. Lipsettin vajoamista masennuksen ja hulluuden valtaan tarkastellaan hänen töistään poimittujen kuvasarjojen ja äänten kautta.

still photo

YANNICK NÉZET-SÉGUIN: NO INTERMISSION
EI VÄLIAIKAA

Theodore Ushev | Canada 2010 | Animation | 5 min

He is a young man; an optimist drawn to dark music and the themes of death and suffering. Conductor Yannick Nézet-Séguin has gained a reputation for his dedication, musicality and charisma. Combining documentary and animation, this short film captures his energy and passion, both in performance and in conversation.

Hän on nuori mies, optimisti, johon vetoaa synkkä musiikki sekä kuoleman ja kärsimyksen teemat. Kapellimestari Yannick Nézet-Séguin tunnetaan omistautumisestaan, musikaalisuudestaan ja karismastaan. Tämä lyhytelokuva yhdistelee dokumenttia ja animaatiota ja vangitsee siten Nézet-Séguinin energian ja intohimon, jotka pursuavat hänestä niin esitysten kuin keskustelujenkin aikana.

still photo

FRENCH CANCAN (AFTER RENOIR)
RANSKALAINEN CANCAN RENOIR’TA MUKAILLEN

Theodore Ushev | Canada 2017 | Animation | 1 min

Canadian director Theodore Ushev revisits in a lively minute Jean Renoir’s film “French Cancan”

Kanadalaisen ohjaajan Theodore Ushevin eloisa, minuutin mittainen näkemys Jean Renoir’n elokuvasta French Cancan.

still photo

ROSSIGNOLS EN DÉCEMBRE
NIGHTINGALES IN DECEMBER
SATAKIELIÄ JOULUKUUSSA

Theodore Ushev | Canada 2011 | Animation | 3 min

This metaphorical surrealist tale is an allusion. Nightingales in December is a trip into the memories, and the fields of the current realities. What if the Nightingales were working, instead of singing and going south? Is the innocence the only savior of birds songs? There are no Nightingales in December… What is left, is only the history of our beginning, and our end.

Tämä vertauskuvallinen ja surrealistinen kertomus on alluusio. Satakieliä joulukuussa on matka muistoihin ja nykyisten todellisuuksien kentille. Mitä jos satakielet työskentelevät sen sijaan, että laulavat ja matkaavat etelään? Onko viattomuus lintujen laulun ainoa pelastus? Joulukuussa ei ole satakieliä… Jäljellä on vain oman alkumme ja oman loppumme historia.

still photo

JODA
JODA

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 3 min

A woman writes a letter that will be read by a man in prison. A letter full of love, worry, compassion, suffering and hope. Freedom for Jafar Panahi, and all imprisoned Iranian filmmakers

Nainen kirjoittaa kirjettä, jonka lukee mies vankilassa. Kirje on tulvillaan rakkautta, huolta, myötätuntoa, kärsimystä ja toivoa. Vapauttakaa Jafar Panahi ja kaikki muut vangitut iranilaiset elokuvantekijät!

still photo

SONÁMBULO
THE SLEEPWALKER
UNISSAKÄVELIJÄ

Theodore Ushev | Canada 2015 | Animation | 5 min

A surrealist journey through colors and shapes inspired by the poem Romance Sonambulo by Federico Garcia Lorca.

Surrealistinen matka halki värien ja muotojen, joka on saanut innoituksensa Federico Garcia Lorcan runosta Romance Sonambulo.

APOCALYPSE IS BEHIND THE CORNER
NURKAN TAKANA VAANII MAAILMANLOPPU

Theodore Ushev | Canada 2018 | Animation | 5 min

World Premiere! The very first screening of this brand new work!

Maailmanensi-ilta! Tämän uutuusteoksen ensimmäinen esitys!

still photo

THIRD PAGE FROM THE SUN (BOOTLEG VERSION)
KOLMAS SIVU AURINGOSTA

Theodore Ushev | Canada 2014 | Animation | 5 min

A commentary on the fragility of culture, this film updates the concept of the palimpsest.

Elokuva pohtii kulttuurin haurautta ja luo siten päivitetyn version palimpsestistä.

still photo

VIVALDI VVINTER
TALVI

Theodore Ushev | Canada 2018 | Animation | 9 min

Animation inspired by the ‘Winter’ section of Vivaldi’s famous ‘Four Seasons.’

Animaatio, jonka inspiraation lähteenä on toiminut Vivaldin kuuluisan Neljä vuodenaikaa -teoksen osio Talvi.

still photo

BLOOD MANIFESTO
VERIMANIFESTI

Theodore Ushev | Canada 2015 | Animation | 2 min

In this short animation, Theodore Ushev signs a violent, brutal and troubling political statement in his own blood and narrates it in his own gravelly voice. All over the world, idealist revolutionaries shed their blood to denounce injustices. Yet blood is also the very symbol of life. Sketches drawn using the filmmaker’s own blood explore this paradox. Why fight for ideals, noble though they may be, if you must die for them in the end? Are rebellion and insurrection egotistical deeds, or are they lessons in pure altruism? Poetic and philosophical, the film explores these complex and important questions.

Theodore Ushev allekirjoittaa omalla verellään väkivaltaisen, brutaalin ja huolta herättävän poliittisen kannanoton ja toimii teoksen karheana kertojaäänenä. Ympäri maailmaa idealistiset vallankumoustaistelijat vuodattavat vertaan vastustaessaan epäoikeutta. Mutta samalla veri on myös elämän perussymboli. Elokuvantekijän omalla verellä piirretyt kuvat tarkastelevat tätä paradoksia. Miksi taistella ihanteidensa puolesta, olivatpa ne kuinka jaloja tahansa, jos hintana on kuolema? Ovatko kapinat ja kansannousut itsekkäitä tekoja vai esimerkkejä puhtaasta altruismista? Tämä poeettinen ja filosofinen elokuva pohtii näitä monisyisiä ja merkityksellisiä kysymyksiä.