T40 | 7.3. THU/TO 22:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 € 
osta lippu
osta lippu

L105 | 9.3. SAT/LA 18:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 58 min

still photo

BLIND VAYSHA
SOKEA VAYSHA

Theodore Ushev | Canada 2016 | Animation | 8 min

This short film tells the story of Vaysha, a young girl born with one green eye and one brown eye. But colour isn’t the only thing that’s different about Vaysha’s gaze. While her left eye sees only the past; her right sees only the future. Like a terrible curse, Vaysha’s split vision prevents her from inhabiting the present. Blinded by what was and tormented by what will be, she remains trapped between two irreconcilable temporalities. “Blind Vaysha,” they called her.

Tämä on tarina Vayshasta, nuoresta tytöstä, jonka toinen silmä on vihreä ja toinen ruskea. Mutta erikoisen värinsä lisäksi Vayshan silmät ovat muutenkin erilaiset. Hänen vasen silmänsä näkee vain menneeseen, oikea tulevaan, ja kuin kirous Vayshan kahtiajakautunut näkökenttä estää häntä elämästä nykyisyydessä. Menneisyyden sokaisemana ja tulevan tuskastuttamana hän on vankina kahden ajan välissä. Häntä kutsutaan nimellä “sokea Vaysha”.

still photo

TOWER BAWHER
BAWHERIN TORNI

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 3 min

This animated short by Theodore Ushev is like a whirlwind tour of Russian constructivist art and is filled with visual references to artists of the era, including Vertov, Stenberg, Rodchenko, Lissitsky and Popova.

Theodore Ushevin animoitu lyhytelokuva on huikea katsaus venäläiseen konstruktivismiin, ja se on tulvillaan visuaalisia viittauksia aikakauden taiteilijoihin, kuten Vertoviin, Stenbergiin, Rodtšenkoon, Lisitskiin ja Popovaan.

still photo

DRUX FLUX

Theodore Ushev | Canada 2008 | Experimental, Animation | 4 min

Part figurative, part abstract, Drux Flux is an animated short comprised of fast-flowing images showing modern people crushed by industry. Inspired by One-Dimensional Man, by philosopher Herbert Marcuse, the filmmaker deconstructs industrial scenes and their terrifying geometry to show the inhumanity of progress.

Drux Flux on osin esittävä, osin abstrakti lyhytanimaatio. Se koostuu vauhdikkaasti virtaavasta kuvamateriaalista, joka kuvaa teollisuuden musertamia ihmisiä. Elokuvantekijä on saanut inspiraationsa filosofi Herbert Marcusen teoksesta Yksiulotteinen ihminen, ja purkaa osiin teollisia maisemia ja niiden raakalaismaisia muotoja osoittaakseen, miten epäinhimillistä kehitys on.

still photo

GLORIA VICTORIA
ELÄKÖÖN VOITTO

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 6 min

Recycling elements of surrealism and cubism, this animated short by Theodore Ushev focuses on the relationship between art and war. Propelled by the exalting “invasion” theme from Shostakovich’s Leningrad Symphony (No. 7), the film presents imagery of combat fronts and massacres, leading us from Dresden to Guernica, from the Spanish Civil War to Star Wars. It is at once a symphony that serves the war machine, that stirs the masses, and art that mourns the dead, voices its outrage and calls for peace.

Tämä Theodore Ushevin lyhyt animaatio kierrättää surrealistisia ja kubistisia elementtejä ja pohtii niiden kautta taiteen ja sodan välistä suhdetta. Teos esittää Šostakovitšin Lenigrad-sinfonian (nro 7) teeman siivittämänä kuvia taistelukentiltä ja joukkosurmista johdattaen katsojan Dresdenistä Guernicaan ja Espanjan sisällissodasta Tähtien sotaan. Kyseessä on samalla kertaa sekä sotakoneistoa palveleva ja massoja liikutteleva sinfonia että taideteos, joka suree kuolleita, ilmaisee paheksuntansa ja vaatii rauhaa.

still photo

L’HOMME QUI ATTENDAIT
THE MAN WHO WAITED
MIES JOKA ODOTTI

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 7 min

For his entire life, a man has waited outside a closed door. What lies beyond it? The truth? Or simply another door opening onto many more doors? Patient and docile, the man hopes and waits

Mies on odottanut koko ikänsä suljetun oven takana. Mitä oven toisella puolella on? Totuus? Vaiko yksinkertaisesti vain toinen ovi, jonka takana aukeavat aina vain uudet ovet? Kärsivällisesti ja rauhallisesti mies toivoo ja odottaa

still photo

DEMONI
DEMONI

Theodore Ushev | Canada 2012 | Animation | 4 min

A film painted directly on 50 vinyl records, shot using different speeds of an old Viking gramophone.

Suoraan 50 vinyylilevylle maalattu elokuva, joka on kuvattu hyödyntäen vanhan Viking-levysoittimen eri nopeuksia.

still photo

VERTICAL
VERTIKAALINEN

Theodore Ushev | Canada 2003 | Animation | 4 min

To the sound of a ramshackle brass band, a world slides towards ruin, carrying with it houses, birds, idols, balloons and whatever is left of reason.

Maailma luisuu kohti tuhoa rämisevän orkesterin tahtiin kantaen mukanaan taloja, lintuja, jumalankuvia, ilmapalloja ja niitä järjenkäytön rippeitä, joita vielä on jäljellä.

still photo

TZARITZA

Theodore Ushev | Canada 2006 | Animation | 7 min

This animated short by Theodore Ushev combines warmth, humour and magic in a story about a young girl who misses her grandmother. When Lili finds a tzaritza (magic shell) along the seashore, she hatches a plan to bring her Grandma from Bulgaria to Montreal to make her father happy.

Theodore Ushevin lyhyt animaatioelokuva on yhdistelmä lämpöä, huumoria ja magiaa ja kertoo tarinan nuoresta tytöstä, joka ikävöi isoäitiään. Kun Lili löytää rannalta tzaritzan, taikasimpukan, hänen mielessään syntyy suunnitelma, jonka avulla isoäiti saadaan Bulgariasta Montrealiin ja isä tulee onnelliseksi.

KRISTINE WAVING FROM THE TRAIN
KRISTINE VILKUTTAA JUNASTA

Theodore Ushev | Canada 2018 | Fiction | 15 min

Sometimes, the apocalypse is a very personal story. Especially, when you meet a girl in the train.

Toisinaan maailmanloppu voi olla hyvin henkilökohtainen tapahtuma. Etenkin, jos tapaa junassa tytön.