T35 | 8.3. THU/TO 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L113 | 10.3. SAT/LA 23:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 67 min

still photo

THROUGH THE SUPERMARKET IN FIVE EASY PIECES
TANSSI LÄPI TAVARATALON

Anna Maria Jóakimsóttir-Hutri | Finland 2017 | Fiction | 9 min

An everyday struggle of a family.

Yhden perheen jokapäiväinen taival.

still photo

COLD STORAGE
COLD STORAGE

Thomas Freundlich | Finland 2016 | Fiction | 8 min

Cold Storage is a short dance film that pays homage to the virtuosic physical performances and melancholy comedy of the classic silent screen. As a lonely ice fisherman discovers his frozen prehistoric soul brother in the ice, multiple levels of time and reality blend together into a cinematic and kinetic exploration of alienation, dependency and friendship.

Cold Storage on kertomus ystävyydestä ja sen kaipuusta. Ajan ja todellisuuden tasot sekoittuvat kun yksinäinen pilkkimies löytää jäästä muinaisen sielunveljensä. Elokuva ammentaa mykkäelokuvan kultakauden visuaalisesta ja liikkeellisestä perinnöstä; virtuoosiset liikesuoritukset yhdistyvät karhean melankoliseen sanattomaan komediaan.

still photo

GRAVITY – UN RÊVE DE DEMAIN
GRAVITY – A DREAM OF TOMORROW
PAINOVOIMA – UNELMA HUOMISESTA

Filip Piskorzynski, Natalia Dufraisse | Germany 2011 | Fiction | 4 min

A young woman (Natalia Dufraisse) wakes up to find that she has become weightless, and floats through life until gravity inevitably catches up with her.

Nuori nainen (Natalia Dufraisse) huomaa herätessään, että on muuttunut painottomaksi, ja leijuu läpi elämän kunnes painovoima väistämättä saavuttaa hänet.

still photo

CHEST
SYDÄMET

Nønne Maj Svalholm | Denmark 2013 | Fiction | 10 min

Film is about intimate relationship between a man and a woman as it develops. Throughout the duet the dancers repeatedly hammer their chests together. The repetitive collision not only symbolizes their emotional state, but also the complexity of a relationship in a society highly influenced by culture and religion. CHEST was shot on a rooftop in Downtown Cairo, April 2013. Tear gas from riots in the streets below gave an extreme physical memory of Cairo.

Elokuva naisen ja miehen välille kehittyvästä intiimistä suhteesta. Dueton aikana tanssijat iskevät rintakehiään yhteen. Toistuva yhteentörmäys symboloi emotionaalista tilaa, mutta myös ihmissuhteen monimutkaisuutta yhteiskunnassa, johon kulttuuri ja uskonto vaikuttavat. SYDÄMET kuvattiin katolla Kairossa huhtikuussa 2013. Alhaalta kadun mellakoista leijaileva kyynelkaasu luo hyvin fyysisen muistijäljen Kairosta.

still photo

OFF GROUND
IRTI MAASTA

Boudewjin Koole | Netherlands 2013 | Fiction | 13 min

Off Ground is a dance film about a boy and his terminally ill mother. In the film, choreographer Jakop Ahlbom and filmmaker Boudewijn Koole explore the transition from one state of consciousness to another.

Irti maasta on tanssielokuva pojasta ja tämän vakavasti sairaasta äidistä. Elokuvassa koreografi Jakop Ahlbom ja ohjaaja Boudewijn Koole tutkivat muutosta tietoisuuden tilasta toiseen.

still photo

INTRINSIC MORAL EVIL
LUONTAINEN MORAALINEN PAHUUS

Harm Weistra | Netherlands 2013 | Fiction | 11 min

Intrinsic Moral Evil seems to be a tale of identity and coming of age. But above all, the three dancers play with the viewer’s perception and expectations. The layered story gradually develops; revealing its last secrets just before the end credits start. Inviting the audience to make their own interpretation.

Luontainen moraalinen pahuus vaikuttaa tarinalta identiteetistä ja aikuistumisesta. Mutta ennen kaikkea kolme tanssijaa leikittelee katsojan käsityksillä ja ennakko-odotuksilla. Monitasoinen tarina kehittyy vähitellen, paljastaen viimeiset salaisuutensa juuri ennen lopputekstien alkua. Se kutsuu katsojan tekemään omat tulkintansa.

still photo

TANGO BRASILEIRO
BRAZILIAN TANGO
BRASILIALAINEN TANGO

Gabriela Alcofra, Billy Cowie | United Kingdom, Brazil 2014 | Fiction | 3 min

At age eleven Gabi realises she has the power to stop time. She exercises her new ability on the unsuspecting inhabitants of Rio de Janeiro.

11-vuotias Gabi huomaa osaavansa pysäyttää ajan. Hän harjoittaa uutta taitoaan Rio de Janeiron pahaa-aavistamattomiin asukkaisiin.

still photo

BODY LANGUAGE ZONE
BODY LANGUAGE ZONE

Kim Saarinen | Finland 2015 | Fiction | 11 min

Body Language Zone consist of four dance film episodes. The humorous body language consultant gives body language guidance in different variations in the office environment.

Body Language Zone koostuu neljästä tanssielokuvajaksosta. Humoristinen kehonkielikonsultti antaa kehonkieliohjausta eri tavoin toimistoympäristössä.