T54 | 7.3. THU/TO 22:00 | HÄLLÄ | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L121 | 9.3. SAT/LA 10:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 87 min

still photo

TYSTNADENS SPRÅK
THE LANGUAGE OF SILENCE
HILJAINEN KIELI

Frans Huhta Karlsson | Sweden 2017 | Documentary | 60 min

A suitcase full of photos, diaries, phonebooks and a tape with Finnish tango sets Swedish filmmaker Frans Huhta off on an odyssey to get to know his deceased mother and come to peace with a heritage in the shadow of a suicide.

Matkalaukku täynnä valokuvia, päiväkirjoja ja puhelinmuistioita sekä kasetillinen suomalaisia tangoja johtavat ruotsalaisohjaaja Frans Huhdan matkalle, jolla hän tutustuu edesmenneeseen äitiinsä ja tekee rauhan itsemurhan varjostamien muistojen kanssa.

still photo

YOKO BONO – KONSTEN ATT VARA SVERIGEFINSK
YOKO BONO – THE ART OF BEING SWEDISH-FINNISH

Turo Drakvik | Sweden 2018 | Documentary | 15 min

Because of the poor employment situation in Finland, many families and single people decided to move to Sweden to seek employment in the 1960s and 70s. The move was considered temporary and it affected people’s ways of making themselves at home in the new country; they did not even try to adapt or learn the language of the country. At that time, the nicknames “Finnjävel” and “Hurri” were well-known to Swedish-Finnish youngsters: In Sweden, they were regarded as Finns; and the other way around. As neither nation’s citizens approved them as their own, the Sweden Finns had to create their own identity. But what kind of lives do these immigrants’ children and grandchildren live today? Jonas Karén was born in a Finnish family in Husby’s suburb 1980. The parents had come to Sweden to work and decided to stay. Jonas went to school in one of the Finnish classes, which at the time existed. Because Jonas was shy, he had difficulty finding friends from school or elsewhere. Eventually, the solution was found in music: the band gave Jonas the channel to express himself and a way of communicating with other people. Today, Jonas is a productive musician and visual artist and one of the few who try to define Swedish-Finnish culture through his work.

Huono työllisyystilanne Suomessa sai suuren joukon perheitä ja yksineläviä lähtemään työnhakuun Ruotsiin 1960-70 -luvuilla. Oli helppoa lähteä vailla kielitaitoakin, sillä lähtiessä ajatuksena oli tehdä muutama vuosi töitä ja palata sitten takaisin kotiin. Muuttoa pidettiin väliaikaisena ja se vaikutti kotiutumiseen uudessa maassa; ei edes yritetty sopeutua tai opiskella maan kieltä. Tuohon aikaan pilkkanimet finnjävel ja hurri olivat tuttuja ruotsinsuomalaisille nuorille: Ruotsissa heitä pidettiin suomalaisina ja päinvastoin. Kun kummankaan maan kansalaiset eivät hyväksyneet heitä omakseen, piti rakentaa omaa ruotsinsuomalaista identiteettiä. Mutta millaista elämää näiden siirtolaisten lapset ja lapsenlapset nykyään elävät? Jonas Karén syntyi suomalaiseen perheeseen Husbyn lähiössä vuonna 1980. Vanhemmat olivat tulleet töihin Ruotsiin ja päättivät jäädä. Jonas kävi koulua suomalaisella luokalla ja kaikki tutut olivat suomalaistaustaisia. Koska Jonas oli ujo, hänen oli vaikea saada kavereita koulusta tai muualtakaan. Lopulta ratkaisu löytyi musiikista: bändi antoi kanavan ilmaisulle ja tavan olla yhteydessä muihin ihmisiin. Nykyisin Jonas on tuottelias muusikko ja kuvataiteilija ja yksi niistä harvoista jotka pyrkivät määrittelemään ruotsinsuomalaisuutta myös töidensä kautta.

still photo

PENSIONÄRERNA
PENSIONERS
ELÄKELÄISET

Tia Kouvo | Sweden 2018 | Fiction | 12 min

We follow an elderly couple, Elma and Sven, during a normal Tuesday morning in a cold February in Sweden. The film is a stationary roadmovie about life in the old age.

Seuraamme iäkästä pariskuntaa, Elmaa ja Sveniä, tavanomaisena tiistaiaamuna kylmässä, helmikuisessa Ruotsissa. Elokuva on paikallaan pysyvä roadmovie elämästä sen ehtoopuolella.