P79 | 9.3. FRI/PE 20:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

L115 | 10.3. SAT/LA 12:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng/Fin | Duration/kesto: 96 min

still photo

WHAT HAPPENED TO HER
MITÄ HÄNELLE TAPAHTUI

Kristy Guevara-Flanagan | United States 2016 | Documentary | 15 min

“What Happened to Her” is a forensic exploration of our cultural obsession with images of the dead woman on screen. Interspersing found footage from films and police procedural television shows and one actor’s experience of playing the part of a corpse, the film offers a meditative critique on the trope of the dead female body.

Mitä hänelle tapahtui on rikostekninen tutkimus päähänpinttymästä, joka kulttuurissamme vallitsee valkokankaalla esiintyvää kuolleiden naisten kuvastoa kohtaan. Elokuva yhdistää elokuvien ja poliisisarjojen kuvamateriaalia sekä erään näyttelijän kokemusta ruumiin esittämisestä ja tarjoaa pohdiskelevaa kritiikkiä kuolleen naisvartalon kielikuvasta.

still photo

OUR SKIN
IHOMME

João Queiroga | Portugal, United States 2016 | Documentary | 17 min

A late night call takes an unexpected turn when two unlikely strangers, a transgender woman of color and a veteran, gain the courage to be intimate with one another. Between gender, sexuality and post-traumatic stress disorder, their fleeting encounter unveils deeper truths about alienation and the human need to connect.

Myöhäisillan puhelu saa odottamattoman käänteen, kun kaksi epätodennäköistä muukalaista, värillinen transnainen ja sotaveteraani, saa rohkeuden ryhtyä intiimiin suhteeseen. Sukupuoli, seksuaalisuus ja traumaperäinen stressihäiriö harteillaan heidän ohikiitävä kohtaamisensa paljastaa syvempiä totuuksia syrjäytymisestä ja ihmisen tarpeesta yhteyteen.

still photo

FILME-CATÁSTROFE
DISASTER FILM
KATASTROFIELOKUVA

Gustavo Vinagre | Brazil 2017 | Fiction | 18 min

Angélica wants to change her locker.

Angélica haluaa vaihtaa lokeroaan.

still photo

OS SAPATOS DE ARISTEU
THE SHOES OF ARISTEU
ARISTEUN KENGÄT

René Guerra | Brazil 2008 | Fiction | 17 min

The body of a dead transvestite is being prepared by others transvestites for the burial. Later it is delivered to the original family, that decides to bury her as a man. A transvestite cortege moves toward the wake to reclaim the deceased’s built identity.

Joukko transvestiitteja valmistelee kuolleen transvestiitin ruumista hautajaisia varten. Myöhemmin ruumis toimitetaan alkuperäiselle perheelle, joka päättää haudata hänet miehenä. Transvestiittien hautajaissaatto matkaa kohti muistotilaisuutta hankkiakseen takaisin vainajan rakennetun identiteetin.

still photo

OS HUMORES ARTIFICIAIS
THE ARTIFICIAL HUMORS
TEKOÄLYTYS

Gabriel Abrantes | Portugal 2016 | Fiction | 29 min

The Artificial Humors, is a film about humor, anthropology and artificial intelligence. It focuses on how humor is central to human relationships across, used as a form of social control, and one of the most complex forms of communication. The film was shot in Mato Grosso (Canarana and the Yawalapiti and Kamayura villages inside the Xingu Indigenous Park) and São Paulo. Blending a certain Hollywood aesthetic with documentary approaches, the film tells the story of an indigenous girl who falls in love with a robot that is a rising stand up comedian in Brazil. Gabriel Abrantes’ films address historical, political and social matters while discussing postcolonial, gender and identity issues. His works create layers of unlikely readings, altering traditional narratives and touch upon the absurd, folklore, humor and politics.

Lyhytelokuva huumorista, ihmisestä ja tekoälystä. Elokuvassa tarkastellaan huumorin keskeistä roolia ihmisten välisissä suhteissa: sen katsotaan olevan sosiaalisen kontrollin väline sekä yksi monitahoisimmista viestinnän muodoista. Elokuva on kuvattu Brasiliassa, Mato Grosson osavaltiossa sijaitsevan Parque Indígena do Xingun alueella sijaitsevissa Canaranan kaupungissa ja Yawalapitin ja Kamayuran kylissä sekä São Paulossa. Hollywood-estetiikkaa ja dokumentaarista ilmaisua yhdistelevä elokuva kertoo alkuperäiskansaan kuuluvasta tytöstä, joka rakastuu Brasiliassa lupaavaa stand up -koomikon uraa luovaan robottiin. Gabriel Abrantesin elokuva tarttuu historiallisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tarkastelee jälkikolonialismia, sukupuolta ja identiteettiä. Hänen monikerroksiset työnsä mahdollistavat odottamattomiakin tulkintoja. Niissä muunnellaan perinteisiä narratiiveja ja sivutaan absurdia, kansanperinnettä, huumoria ja politiikkaa.