T51 | 8.3. THU/TO 16:00 | PAKKAHUONE | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P77 | 9.3. FRI/PE 16:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 59 min

still photo

CZERŃ
BLACK
MUSTA

Tomasz Popakul | Poland 2016 | Animation | 14 min

‘Black’ (‘黒’) tells about a pair of astronauts trapped on an orbital space station because of a nuclear war that erupted unexpectedly on Earth. They lost contact with Earth and all attempts to communicate with their base or anybody else have failed. All they can do now is watch nuclear explosions taking place on the surface of the Earth and try to survive together somehow…

“Musta” (黒) kertoo kahdesta astronautista, jotka ovat ansassa Maata kiertävällä avaruusasemalla äkillisesti puhjenneen ydinsodan seurauksena. He ovat menettäneet yhteyden Maahan, ja kaikki yritykset kommunikoida tukikohdan tai muiden kanssa ovat epäonnistuneet. He voivat vain seurata ydinräjähdyksiä Maan pinnalla ja yrittää selviytyä yhdessä jollain tapaa…

still photo

CIPKA
PUSSY
MIRRI

Renata Gasiorowska | Poland 2016 | Animation | 8 min

A young girl spends the evening alone at home. She decides to have some sweet solo pleasure session, but not everything goes according to plan.

Nuori tyttö on illan yksin kotona. Hän päättää viettää suloisen soolohyväilysession, mutta kaikki ei mene suunnitelman mukaan.

still photo

LEAVEN
KOHOTUS

Artur Hanaj | Poland 2016 | Animation | 5 min

If you want the dough to rise, mix flour with yeast and milk. Then put the dough in warmth, so it rises a bit. Finally knead it well, place in the baking tin and put in the oven. Be careful, or the dough will fall.

Jos haluat taikinan kohoavan, sekoita jauhot hiivaan ja maitoon. Laita sitten taikina lämpimään, jotta se kohoaa hieman. Lopuksi vaivaa taikina huolella, laita se vuokaan ja uuniin. Ole varovainen tai taikina lässähtää.

still photo

SKLEP Z RYBAMI
FISH SHOP
KALAKAUPPA

Maria Kulpa | Poland 2017 | Animation | 3 min

“Fish shop” is animated film about small girl. The action of the movie takes place in the store. The seller is a big man with a fisheye, that he loves so … eat and disembowel. He did it all his life and never even thought that fish also could feel anything.In the shop the customers are cheerful, they do not know that their food is unhappy. Everything changes when a little girl and her mom come to the store.When mom saw the seller and fish, forget about her baby. She only sees the fisheyes of the seller and doesn’t care what is going on around her. When no one shows interest in a small girl, she have time to look around the store. She is terrified, she sees fish hanging on strings, dying fish in buckets, dead fish in jars…. and finally the live fish in the aquarium.The fish in the aquarium are sad, they look very unhappy, they swim, but they doesn’t have strength to live longer in such conditions, watching the suffering of their species every day. Girls are sad too, she wants to help the suffering creatures, she wants to save their lives, and return freedom …And she have no idea how big mistake she can make.

Kalakauppa on animaatio pienestä tytöstä. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kauppaan. Kauppias on iso mies, jolla on kalansilmä, jota hän rakastaa… syödä ja suolistaa. Hän on tehnyt niin koko ikänsä eikä ole koskaan ajatellut, että kalat tuntisivat mitään. Kaupan asiakkaat ovat iloisia eivätkä tiedosta ruokansa olevan onneton. Kaikki muuttuu, kun pikkutyttö ja hänen äitinsä tulevat kauppaan. Kun äiti näkee kauppiaan ja kalat, hän unohtaa lapsensa. Äiti näkee vain kauppiaan kalansilmät eikä välitä, mitä ympärillä tapahtuu. Kukaan ei kiinnitä huomiota tyttöön, joten tällä on aikaa tutkailla kauppaa. Tyttö on kauhuissaan nähdessään naruissa roikkuvia kaloja, kuolevia kaloja saaveissa ja kuolleita kaloja purkeissa… ja lopulta eläviä kaloja akvaariossa. Akvaarion kalat ovat surullisia. Ne näyttävät onnettomilta ja ne uivat, mutta niillä ei ole voimaa elää pitkään niissä olosuhteissa seuratessaan lajitoveriensa kärsimystä päivittäin. Tyttökin on surullinen. Hän haluaa auttaa kärsiviä olentoja, pelastaa niiden hengen ja palauttaa vapauden… Eikä hänellä ole aavistustakaan, miten suuren virheen hän voi tehdä.

still photo

SPRAWA MOCZARSKIEGO
MOCZARSKI’S CASE
MOCZARSKIN TAPAUS

Tomasz Siwiński | Poland 2016 | Animation, Documentary | 5 min

Moczarski’s Case is the story of Kazimierz Moczarski – a famous Polish journalist, a resistance officer under Nazi-occupied Poland during WW2, author of the book titled “Conversations with an Executioner”. The film in a metaphorical story of his life and his encounter with a Nazi general Jürgen Stroop, responsible for the liquidation of the Warsaw Ghetto.

“Moczarskin tapaus” kertoo Kazimierz Moczarskista, kuuluisasta puolalaisesta toimittajasta, joka toimi vastarintaupseerina natsien miehittämässä Puolassa toisen maailmansodan aikaan ja on kirjoittanut kirjan “Keskusteluja pyövelin kanssa”. Elokuva on vertauskuvallinen kertomus hänen elämästään ja kohtaamisestaan natsikenraali Jürgen Stroopin kanssa, joka on vastuussa Varsovan geton tuhoamisesta.

still photo

NIE TRAC GLOWY
DON’T LOSE YOUR HEAD
ÄLÄ KADOTA PÄÄTÄSI

Karolina Specht | Poland 2015 | Animation | 4 min

“Don’t Lose Your Head” – a short animation using drawing and 2D techniques. It is a visual story about how easy it is to lose one’s head. A white head rolls slowly towards the centre of a black screen. One event triggers an avalanche of others. The visual side of the film develops with the film narration. Starting from simple compositions through successive number of layouts and density of forms up to the final scenes full of colours like in a kaleidoscope. An abundance of thoughts, relations and connections leads to a tragic ending.

“Älä kadota päätäsi” on lyhyt animaatio, joka on tehty piirtämällä ja 2D-tekniikoilla. Se on visuaalinen tarina siitä, miten helppo on kadottaa päänsä. Valkoinen pää kierii hitaasti kohti mustan ruudun keskikohtaa. Yksi tapahtuma laukaisee muiden vyöryn. Elokuvan visuaalinen puoli kehittyy kerronnan myötä. Alkaen yksinkertaisista rakenteista peräkkäiset sommittelut ja muotojen tiheys johtavat aina viimeisiin värikylläisiin kohtauksiin kuin kaleidoskoopissa. Ajatusten, suhteiden ja yhteyksien yltäkylläisyys vie kohti traagista loppua.

still photo

CIALO OBCE
FOREIGN BODY
VIERAS OSA

Marta Magnuska | Poland 2016 | Animation | 7 min

A foreign body lives its own life. You’re not able to get rid of it, it’s always with you, you need it. Caress that odd part of yours, don’t try to shave its long tousled fur. This is a story about something that’s considered to be strange at first but turns out to be the dearest thing to us. About the transformation of inside and outside.

Vieras osa elää omaa elämäänsä. Siitä ei pääse eroon, se on aina kanssasi, sinä tarvitset sitä. Hoivaa sitä outoa osaa itsessäsi, älä yritä ajella sen pitkää, pörröistä turkkia. Elokuva kertoo asiasta, jota pidetään ensin kummallisena mutta joka osoittautuu kaikkein rakkaimmaksi meille kaikille. Tarina sisimmän ja ulkoisen muutoksesta.

still photo

SUPER RZECZ
SUPER FILM
SUPERFILMI

Piotr Kabar | Poland 2016 | Animation | 6 min

‘Super Film’ is an animated short film based on contemporary mass culture. It is a tribute to American movies, TV series and cartoons created in the second half of the 20th century. The plot takes place in an artist’s sketchbook, where the clashing realities of doodles, special effects, Hollywood movies, cartoons and corporate logos collide. All this put together leads to an inevitable end, revealing a completely different and much greater reality.

Superfilmi on lyhytanimaatio, joka perustuu nykyajan massakulttuuriin. Se on kunnianosoitus 1900-luvun jälkipuoliskon amerikkalaisillle elokuville, televisiosarjoille ja piirretyille. Juoni sijoittuu taiteilijan luonnoskirjaan, jossa töherrysten, erikoistehosteiden, Hollywood-elokuvien, piirrettyjen ja yrityslogojen todellisuudet törmäävät. Se kaikki johtaa vääjäämättömään loppuun paljastaen täysin erilaisen ja paljon suuremman todellisuuden.

still photo

LEKSYKON MYSLI
LEXICON OF REFLECTIONS
AJATUSTEN SANASTO

Urszula Reszczynska | Poland 2017 | Animation | 7 min

The „Lexicon of Reflections” is a debut animated shortfilm. The composition of the film is based on a lexicon –there are short humorous scenes that show personal observations and reflexions about over a dozen watchwords from A to Z. All of them refer to different psychical and intellectual states, that everybody knows from experience. The starring characters are varied – people, animals, creatures and even objects.

Elokuva on lyhyt animaatiodebyytti. Elokuvan rakenne perustuu sanastolle – siinä on lyhyitä, humoristisia kohtauksia, jotka esittelevät henkilökohtaisia havaintoja ja pohdintoja yli tusinasta tunnussanasta A:sta Z:aan. Ne kaikki viittaavat erilaisiin psyykkisiin ja älyllisiin tiloihin, jotka ovat kokemuksesta tuttuja. Päähenkilöt vaihtelevat – ihmisiä, eläimiä, olentoja ja jopa esineitä.