T41 | 8.3. THU/TO 10:00 | NIAGARA | alk. / from 8 €
osta lippu
osta lippu

P67 | 9.3. FRI/PE 22:00 | PLEVNA 4 | alk. / from 8 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 97 min

still photo

PROCH
DUST
TOMU

Jakub Radej | Poland 2017 | Documentary | 25 min

Dust is a study of the way that every human body must go through from the moment of death to the funeral. In Jakub Radej’s film, the consecutive stages of the way (mortuary, morgue, cemetery) are juxtaposed with a bureaucratic approach to the property of the deceased. A detached account of the fate of material objects that belonged to the deceased is presented in an open form, which may also include a question about the meaning of life and a reflection on the loneliness of people who have no one to bid them farewell.

Elokuva havainnoi, mitä jokaisen ihmiskehon on käytävä läpi kuoleman hetkestä hautajaisiin. Jakub Radej’n elokuvassa nämä peräkkäiset vaiheet (ruumishuone, hautausmaa) rinnastetaan vainajan omaisuuden kohtaamaan byrokraattiseen käsittelyyn. Puolueeton selostus vainajalle kuuluneiden esineiden kohtalosta esitetään avoimessa muodossa, ja sen lisäksi pohditaan elämän tarkoitusta sekä niiden ihmisten yksinäisyyttä, joilla ei ole ketään hyvästelemässä.

still photo

CHŁOPCY
THE BOYS
POJAT

Paweł Orwat | Poland 2013 | Fiction | 22 min

A story of evil evolving in a human being, of human nature and of social isolation. Two teenage boys, Michał and Kid, plan to commit a random murder.

Tarina pahuuden kehittymisestä ihmisessä, ihmisluonnosta ja sosiaalisesta eristäytyneisyydestä. Kaksi teinipoikaa, Michał ja Kid, suunnittelee tekevänsä umpimähkäisen murhan.

still photo

OBIEKT
OBJECT
KOHDE

Paulina Skibińska | Poland 2015 | Documentary | 15 min

Object is a creative and abstract image of a underwater search. The action takes place in the dimensions of two worlds – ice desert and underwater. The story is told from the point of view of the rescue team, of the diver entering the underwater all covered by ice, and of the ordinary people awaiting on the shore.

Elokuva on luova ja abstrakti näkemys vedenalaisesta etsinnästä. Tapahtumat sijoittuvat kahteen eri maailmaan – jääerämaahan ja veden alle. Tarina kerrotaan pelastustiimin, jään peittämän veden alle laskeutuvan sukeltajan sekä rannalla odottavien tavallisten ihmisten näkökulmasta.

still photo

CIEPŁO-ZIMNO
HOT AND COLD
KUUMAA JA KYLMÄÄ

Marta Prus | Poland 2016 | Fiction | 35 min

The film is a story of a meeting, made in one shot. During just a few moments the lives of the two women, who are complete strangers, bump into each other. They meet for the first time when the younger tries to steal the handbag from the elder. But instead of solving the problem assisted by the police, women make an exceptional arrangement. Despite unfavorable circumstances they eventually help each other.

Yhdellä otolla kuvattu elokuva kertoo kohtaamisesta. Hetken ajan kahden toisilleen vieraan naisen elämät törmäävät. He tapaavat ensimmäistä kertaa nuoremman naisen yrittäessä varastaa vanhemman käsilaukun. Sen sijaan, että poliisi auttaisi heitä selvittämään tapauksen, naiset tekevät erikoislaatuisen järjestelyn. Huolimatta epäsuotuisista olosuhteista he loppujen lopuksi auttavat toisiaan.