L83 | 7.3. SAT/LA 20.00 | PLEVNA 4 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 90 min

still photo

THE ANGELS

Pilvi Takala | Estonia 2008 | Experimental, Documentary | 3 min

The work is based on a performance set in a department store. ‘An angel’ dressed in a staff outfit takes care of people’s sense of security in a suspicious way.

Teos perustuu tavarataloon sijoittuvaan performanssiin. Myyjien uniformuun pukeutunut ‘enkeli’ huolehtii turvallisuuden tunteen ylläpitämisestä epäilyttävällä tavalla.

still photo

PLAYERS

Pilvi Takala | Netherlands 2010 | Experimental, Documentary | 8 min

Based on real-life, the experimental video work tells about the life of six international poker professionals living within Bangkok’s poker community. A player, who narrates the story, explains that playing poker is more a means to make money than a passion, yet the rules of the community follow the game’s logic. The players use probability theory – the fundamental theory of poker – to ensure that they treat each other justly and contribute equally. The real poker players are not seen in the film but Takala acts out all the described scenes.

Tosielämään perustuva kokeellinen videoteos kertoo kuuden kansainvälisen pokeriammattilaisen elämästä Bangkokin pokeriyhteisössä. Tarinan kertoja, yksi pelureista, selostaa pokerin olevan enemmän rahantekokeino kuin intohimo. Pokeriyhteisön säännöt kuitenkin noudattelevat pelin logiikkaa. Pelurit käyttävät todennäköisyysteoriaa – pokerin keskeistä teoriaa – takaamaan, että he kohtelevat toisiaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Oikeita pokerinpelaajia ei nähdä, vaan Takala esittää heitä kuvailluissa tilanteissa.

still photo

DRIVE WITH CARE

Pilvi Takala | United States 2014 | Experimental, Documentary | 13 min

Drive with Care investigates the life of a teacher at an elite boarding school in the US. Utilising dry-humoured post-documentation of staged activity, Takala examines the boundaries within this particular community. The project explores people’s strategies for survival as faculty members in the school negotiate their own space within the institution, finding loopholes – places to breathe – while being careful not to violate the shared rules.

Drive with Care kuvaa eliitille tarkoitetussa sisäoppilaitoksessa työskentelevän opettajan elämää Yhdysvalloissa. Takala tutkii kyseisen yhteisön rajoja käyttäen kuivaa huumoria ja jälkikäteen lavastetun dokumentin keinoja. Teos tutkii, kuinka sisäoppilaitoksen henkilökunta etsii omaa tilaansa ja yksityisiä hengähdyspaikkoja instituution sisällä. Samalla täytyy kuitenkin varoa että ei vahingossa riko yhteisiä sääntöjä.

still photo

THE STROKER

Pilvi Takala | Finland, United Kingdom 2019 | Experimental, Documentary | 15 min

The Stroker is based on Takala’s two week-long intervention at Second Home, a trendy East London coworking space for young entrepreneurs and startups. During the intervention Takala posed as a wellness consultant named Nina Nieminen, the founder of cutting-edge company Personnel Touch who were allegedly employed by Second Home to provide touching services in the workplace.

The Stroker pohjaa Takalan kahden viikon pituiseen interventioon Second Homessa, trendikkäässä itä-lontoolaisessa yhteisöllisessä start-upeille ja freelancereille tarkoitetussa työtilassa. Intervention aikana Takala esiintyi työtilan palkkaamana hyvinvointiammattilaisena Nina Niemisenä, jonka uraauurtava yhtiö Personnel Touch tarjosi kosketuspalveluita työpaikoilla.