T28 | 5.3. THU/TO 14:00 | PLEVNA 6 | alk. / from 9 €  | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

P68 | 6.3. FRI/PE 16:00 | NIAGARA | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng | Duration/kesto: 56 min

still photo

SEINÄRUUSU
WALLFLOWER

Pilvi Takala | Finland, Estonia 2006 | Experimental, Documantary | 11 min

An overdressed girl tries her luck in dance events that are for Finnish tourists in a small Estonian health resort town, Pärnu.

Ylipukeutunut tyttö kokeilee onneaan suomalaisille turisteille suunnatuissa lavatansseissa kylpyläkaupunki Pärnussa.

still photo

EASY RIDER

Pilvi Takala | Finland, Netherlands 2006 | Experimental, Documantary | 5 min

A young man in a tram is asking a bit too much from a stranger.

Nuori mies raitiovaunussa pyytää hieman liikaa kanssamatkustajalta.

still photo

KUULUTTAJA
THE ANNOUNCER

Pilvi Takala | Finland 2007 | Experimental, Documantary | 6 min

An elderly lady pushes the limits of customer service at an up-market department store by continuously requesting announcements for interesting-looking men.

Vanhempi naishenkilö koettelee Stockmann-tavaratalon asiakaspalvelun rajoja pyytäen toistuvasti kuuluttamaan tavaratalossa näkemiään kiinnostavia mieshenkilöitä.

still photo

REAL SNOW WHITE

Pilvi Takala | Finland 2009 | Experimental, Documentary | 10 min

The absurd logic of the ‘real character’ and the extreme rules of Disneyland become apparent when a real fan of Snow White is banned from entering the theme park dressed as Snow White.

Absurdi ‘oikean hahmon’ logiikka ja Disneylandin tiukat säännöt tulevat esille, kun Lumikin todellista fania ei pääsetä sisään huvipuistoon Lumikki-asussa.

still photo

BROAD SENSE

Pilvi Takala | The Netherlands 2012 | Experimental, Documentary | 9 min

Broad Sense is based on an three day long intervention in the European Parliament in Brussels. The video reveals the diversity of security responses to the artist’s visits.

Broad Sense perustuu kolmen päivän interventioon Euroopan Parlamentissa Brysselissä. Teos paljastaa turvallisuuspalveluiden vaihtelevat vastaukset taiteilijan vierailuihin.

still photo

THE COMMITTEE

Pilvi Takala | United Kingdom 2014 | Documentary | 15 min

In “The Committee” 8 to 12 year old children explain how they decided to spend 7000 pounds. They discuss the process of decision making and the values guiding their decisions. The children are 11 regulars at a youth center in Bow, London, and were invited by the artist to spend her Emdash Award budget, normally aimed towards production of art work for Frieze Art Fair. The children were free to spend the money any way they wanted as well as to choose how to make decisions in a group.

Teoksessa 8–12-vuotiaiden lasten komitea selostaa, kuinka he ovat päättäneet käyttää 7 000 puntaa. He keskustelevat päätöksenteon prosessista ja päätöksiään ohjanneista arvoista. Kaikki 11 lasta ovat lontoolaisen Bow’n nuorisokeskuksen vakikävijöitä. Taiteilija kutsui heidät käyttämään Emdash-palkinnon summan, jolla yleensä toteutaan taideteos Frieze-taidemessuille. Lapset saivat täyden vapauden niin päätöksentekoa kuin rahankäyttöä koskeviin valintoihin.