P44 | 6.3. FRI/PE 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 € 
osta lippu osta lippu

L89 | 7.3. SAT/LA 21:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | Ikäraja / Age limit: 18
osta lippu  osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 95 min

still photo

EXPLOSIONEN AV EN BADRING
THE EXPLOSION OF A SWIMMING RING

Tommi Seitajoki | Finland 2019 | Fiction | 11 min

The dissolution of a family in 10 minutes.

Perheen hajoaminen 10 minuutissa.

still photo

IF YOUR HEART WANTS IT (REMIX)

Pilvi Takala | Finland 2020 | Experimental, Documentary | 16 min

Taking place annually in Helsinki, SLUSH is a three-day super event that aims to invigorate the tech-startup community by bringing together entrepreneurs with venture capitalists in a party-like environment. If your heart wants it is grounded in research Takala conducted at SLUSH 2018. Together with an interdisciplinary team and camera crew, they fabricated a startup in order to gain entry.

Vuosittain Helsingissä järjestettävä SLUSH on kolmipäiväinen supertapahtuma, joka pyrkii elävöittämään teknologia-alan startup-yhteisöä saattamalla yrittäjät ja sijoittajat yhteen juhlien kaltaisessa ympäristössä. If your heart wants it perustuu tutkimukseen, jonka Takala toteutti SLUSHissa 2018.

still photo

49 YEARS FROM THE HOUSE ON THE LEFT

Sevgi Eker | Finland, Turkey 2019 | Fiction | 8 min

An uninvited return.

Kutsumaton paluu.

still photo

KUOBŽÂ JÁ MUN
THE BEAR AND I

Heli Huovinen | Finland 2019 | Animation | 3 min

The bear has always been significant to Inari Sámi people. It’s both, most honoured and feared of all animals. This dreamy story paints a picture of a relationship between a girl and a bear, together with poetry, drawing and traditional Inari Sámi vocal music.

Karhu on aina ollut tärkeä inarinsaamelaisille. Se on sekä kunnioitetuin että pelätyin kaikista eläimistä. Unenomainen tarina maalaa kuvan tytön ja karhun välisestä suhteesta käyttäen runoutta, piirroksia ja perinteistä inarinsaamelaista laulumusiikkia.

still photo

LA PIERRE DU MARIAGE
THE STONE OF MARRIAGE
MORSIUSKIVI

Virke Lehtinen | Finland, France 2019 | Fiction | 10 min

An unlucky adventurer had crossed nine thousand times a dangerous river of eighteen meters high rapids. A woman teaches him, that in the rapids water is not dangerous but the stones. This encounter changes his life.

Epäonninen seikkailija oli ylittänyt yhdeksän tuhatta kertaa vaarallisen joen, jossa on 18 metrin kosket. Nyt nainen opettaa hänelle, että vesi ei ole vaarallinen, mutta kivet saattavat olla petolliset. Kohtaaminen muuttaa miehen elämän.

still photo

MIKÄ AIKA ON?
WHAT TIME IS?

Niina Suominen | Finland 2020 | Experimental, Animation | 8 min

The essence of our time under the magnifying glass.The goal was to create a visually interesting, intense, kaleidoscopically abundant work set together with the pioneering electric composition of Jukka Ruohomäki (b.1947).The work was mainly produced on film.The work gives us a chance to reflect on the transient nature of time and the relationship of the viewer to the era of conflict we live in.

Aikamme olemus luupin alla. Teoksen lähtökohta oli visuaalisesti kiinnostavan ja intensiivisen, kaleidoskooppimaisen runsaan kokonaisuuden luominen ja rytmittäminen yhteen säveltäjä Jukka Ruohomäen (s.1947) saman nimisen ääniteoksen kanssa. Sävellyksen äänimateriaali on toteutettu vuonna 1970 Erkki Kurenniemen suunnittelemalla DIMI-syntesoijalla. Teoksen filmimateriaali (16mm) on ohjaajan itsensä kuvaamaa ja kehittämää, lukuun ottamatta sotakuvia, jotka ovat found footage -materiaalia. Mikä aika on? asettaa ajan kokemuksen pohdinnan keskiöön. Teoksen ihmishahmot ovat kiintopisteitä ajan kulumisen ja loppumisen pohdinnoille. Sotakuvat toimivat universaaleina symboleina, jotka heijastavat ihmisluonnossa kaikkina aikakausina ilmenevää väkivaltaa. Teoksen kautta on mahdollista pohtia ajan katoavaista olemusta sekä katsojan suhdetta konfliktien täyteiseen aikaan, jota elämme. Teos on toteutettu pääosin filmille.

still photo

ALL INCLUSIVE

Teemu Nikki | Finland 2019 | Fiction | 15 min

Kalervo has felt powerless all his life, unable to fight back, until Annukka—a woman who loves him—gives Kalervo a life altering gift. Like with many of director Nikki’s works, All Inclusive can be interpreted in many ways, but at the core it’s a film about power, love and change. If you could right the wrongs in your life, would you, and would you stop there?

Kalervo on aina tuntenut itsensä voimattomaksi, kykenemättömäksi vastarintaan, kunnes Annukka – nainen, joka rakastaa häntä – antaa mullistavan lahjan. Kuten monet ohjaaja Nikin töistä, All Inclusive voidaan tulkita monella tapaa, mutta pohjimmiltaan kyse on vallasta, rakkaudesta ja muutoksesta. Jos voisit korjata elämäsi vääryydet, tekisitkö sen – ja lopettaisitko siihen?

still photo

TO TEACH A BIRD TO FLY

Minna Rainio, Mark Roberts | Finland 2020 | Documentary, Fiction | 24 min

To Teach a Bird to Fly is an experimental docufiction film that explores bird extinction and climate change through a fictionalized story told from the perspective of the future. The film follows the Waldrapp project in Germany, where a young woman helps breed and hand-raise the birds. She teaches them to migrate by following a light aircraft across the Alps to their wintering grounds in Tuscany.

To Teach a Bird To Fly on kokeellinen dokufiktio, joka tarkastelee lintujen sukupuuttoa ja ilmastonmuutosta tulevaisuuden näkökulmasta kerrotun fiktiivisen tarinan kautta. Elokuva seuraa saksalaista Waldrapp-projektia, jossa nuori nainen auttaa lintuja lisääntymään ja kasvattaa niitä. Hän opettaa linnut muuttamaan seuraamalla yleisilmailukonetta Alppien yli Toscanan talvehtimisalueille.