P56 | 8.3. FRI/PE 13:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu
osta lippu

L110 | 9.3. SAT/LA 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 €

osta lippu
osta lippu
Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 94 min

still photo

MINÄ OLEN IHMINEN SINUN JUMALASI
I’M A MAN, YOUR GOD

Risto-Pekka Blom | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 5 min

There was no room for other animals in the ark.The only one left is the king of creation, the worst of all animals, human.

Arkkiin ei mahtunut muita eläimiä. Jäljellä on vain luomakunnan kuningas, eläimistä huonoin, ihminen.

still photo

HILJAA KUIN MURHAAJAT
SILENT AS MURDERERS

Lauri-Matti Parppei | Finland 2019 | Fiction | 17 min

Two friends are spending their last summer together, working as gardeners. They share a secret: in the night, they sneak into other people’s homes while the residents are sleeping.

Kaksi kaverusta työskentelee puutarhureina ja viettää viimeistä kesäänsä yhdessä. Heillä on salaisuus: öisin he hiipivät ihmisten koteihin, sillä aikaa kun talojen asukkaat nukkuvat.

still photo

1,5 METRIÄ TILAA
1,5 METERS SPACE

Vilja Autiokyrö | Finland 2018 | Documentary | 17 min

Sinikka has by chance made acquaintance with her downstairs neighbour Vilja and asked her for help. Things have taken over Sinikka’s home and there is only a small human-sized pathway left in the apartment. As a window renovation is approaching, Sinikka needs to clear 1,5 meters empty space. A short documentary of friendship and its meaning in giving and receiving help.

Sinikka on sattumalta tutustunut alakerran naapuriinsa Viljaan, ja nyt hän pyytää tältä apua. Sinikan koti on tavaroiden valtaama, ja asunnon läpi kulkee vain kapea polku. Pian olisi tiedossa ikkunaremontti, joten Sinikan on raivattava puolitoista metriä tyhjää tilaa ikkunan eteen. Lyhyt dokumentti ystävyydestä ja sen merkityksestä avun antamisessa ja vastaanottamisessa.

still photo

MAALITAULU
TARGET

Antti Heikki Pesonen | Finland 2019 | Fiction | 8 min

One man accuses another of inappropriate behavior and threatens to shame him on social media.

Mies syyttää toista asiattomasta käytöksestä ja uhkaa nolata hänet sosiaalisessa mediassa.

still photo

TOISINAJATTELIJA
THE DISSIDENT

Georg Grotenfelt | Finland 2018 | Documentary | 26 min

Pentti Linkola is a well known philosopher, ornithologist and writer. All his life he has been concerned with the future of mankind and nature. He predicted the ecocatastrophe already in the 1960ies. This film shows his daily life living on his own in the middle of the forest.

Pentti Linkola on tunnettu filosofi, lintutieteilijä ja kirjailija. Läpi elämänsä hän on ollut huolissaan ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuudesta. Linkola ennusti meneillään olevan ekologisen katastrofin jo 1960-luvulla. Tämä elokuva on kuvaus hänen arjestaan yksin metsän keskellä.

still photo

KAIKKI TÄTINI LEMMIKIT
ALL MY AUNT’S PETS

Iiti Yli-Rinne | Finland 2018 | Documentary, Animation | 4 min

Aunt’s life does not go as planned. Best of intentions do not always suffice. Animation documentary of my aunt’s baffling pet history

Tädin elämä ei suju suunnitelmien mukaan, eivätkä parhaatkaan aikeet aina riitä. Animaatiodokumentti tätini kummallisesta lemmikkihistoriasta.

still photo

SIIVOOJA
CLEANING WOMAN

Teemu Nikki | Finland 2018 | Fiction | 17 min

When author Katariina Ohtola decides on a change, the services of a publisher, a reporter and a cleaning woman are called for.

Kun kirjailija Katariina Ohtola päättää aikaansaada muutoksen, tarvitaan avuksi kustantajan, toimittajan ja siivoojan palveluita.