T23 | 5.3. THU/TO 16:00 | PLEVNA 5 | alk. / from 9 € | S-Etukortilla ilmaiseksi torstain näytöksiin / Free admission with S-Etukortti Card on Thursday
osta lippu osta lippu

L76 | 7.3. SAT/LA 18:30 | PLEVNA 2 | alk. / from 9 €
osta lippu osta lippu

Language/kieli: Eng, Fin | Duration/kesto: 99 min

still photo

FILL THE SCREEN

Pasi Sleeping Myllymäki | Finland 2019 | Experimental, Fiction | 18 min

Fill The Screen shows us the nucleus of Myllymäki’s movie perception. “Movie art is a glamorous hybrid of visual arts and sound art. Movie art is not a repetition of established practices, but the search for unused possibilities.”

Fill the Screen näyttää meille Myllymäen elokuvallisen näkemyksen ytimen. ”Elokuvataide on hohdokas hybridi visuaalista ja äänitaidetta. Elokuvataide ei toista vakiintuneita käytäntöjä, vaan etsii käyttämättömiä mahdollisuuksia.”

still photo

KUUNTELEN
I’M LISTENING

Katja Korhonen | Finland 2019 | Fiction | 12 min

In the last hours of the night, Mirja, a Night Radio host, gets a call on the air of a possible end of the world. Soon this unexpected call starts bursting Mirja’s bubble in a way she never would have expected.

Lyhytelokuvassa Yöradion juontaja, Mirja, saa suoraan lähetykseen puhelun soittajalta, joka uskoo maailmanlopun olevan tulossa. Tämä odottamaton puhelu alkaa pian horjuttamaan Mirjan ympärille muodostunutta kuplaa tavalla jota hän ei olisi osannut aavistaa.

still photo

MULTI-FAITH PRAYER ROOM

Vesa-Pekka Rannikko | Finland 2020 | Experimental, Animation | 6 min

Animated drawing “Multi-faith Prayer Room” combines limbo zones of travelling to assosiativeness of memory. Constantly shaping animation juxtaposes images from transit areas of airports and humanised birds to fragmented written narration. The starting point of the work is Heathrow airport’s hybridised prayer room.

Piirrosanimaatiossa “Multi-faith Prayer Room” matkustamisen välitila yhdistyy muistin assosiatiivisuuteen. Jatkuvassa muotoutumisen tilassa oleva teos rinnastaa lentokenttien transit-alueen ja inhimillistettyjen lintujen kuvaston fragmentaariseen kirjoitettuun kerrontaan. Teoksen pohjana on Heathrow’n lentokentän kaikkien uskontojen edustajille avoin hiljentymishuone.

still photo

KOTIMATKA
HOMEBOUND

Marika Harjusaari | Finland, South Africa 2019 | Fiction | 20 min

Homebound is a survival story set in one of the world´s biggest refugee camps. A bus is waiting to forcefully return refugees to their country of origin. Xidig, 8, is excited to go home, but his brother Saliim, 12, knows that a war- torn and dangerous place is no one´s home.

Kotimatka on tarina pakolaisleirillä kasvaneista veljeksistä, joiden elämä muuttuu yhden pakkopalautusta suorittavan bussimatkan aikana. Pieni Xidig haaveilee tuntemattomasta kotimaastaan, mutta isoveli Saliim saa tietää että he ovat suuressa vaarassa.

still photo

AKIYA

Jonna Kina | Finland, Japan, United States 2020 | Experimental, Documentary | 5 min

Akiya is a kind of Noh play for voice and tape recorder. The film is a dialogue between a contemporary text about the current, increasing prevalence of abandoned houses and buildings in Japan and Noh, a traditional Japanese theatre that is one of the oldest extant theatrical forms.

”Akiya” on laulumuotoinen kertomus miljoonien tyhjien ja hylättyjen talojen ilmiöstä Japanissa. Teoksessa ei kuitenkaan näytetä kuvia asumattomista rakennuksista, vaan se toimii teoksen runollisena ja käsitteellisenä elementtinä. Laulu on esitetty Nō-teatterille ominaiseen runomuotoisen puheen tyyliin. Sanat on käännetty arkaaiseen muromachi-kauden (1333-1573) japanin kieleen. Teksti perustuu sanomalehtiartikkeleiden fragmentteihin tyhjistä ja unohdetuista taloista sekä poeettisiin katkelmiin aiheesta, metafysiikkaan, omituiseen huumoriin, mikä antaa luonteen ja persoonallisuuden kuulemallemme äänelle. Teos on 35 mm filmille kuvattu yhden kohtauksen teos, jossa analoginen kelanauhuri toistaa kappaleen neutraalia taustaa vasten. Laulu assosioituu ihmisen sijaan koneeseen. Esiintyjästä tulee kone ja koneesta esiintyjä. Teos käsittelee esineiden, kielten ja ihmisten väliaikaisuutta. Teos luo mytologiaa tulevaisuudesta: vuoropuhelussa yhdistyvät perinteinen tarinankerronta ja nykyaikainen autioitumisilmiö.

still photo

KEBAB KING

Jukka Kärkkäinen | Finland 2019 | Fiction | 9 min

Kebab King is shaking fist with a humorous twist. It’s a short film about hatred that has no justified target. A dry, cold winter, the smoking dust of a highway, blocks of flats on the horizon and the leather seats of a VOLVO S40….

Kebab King heristää nyrkkiä pilke silmäkulmassa. Se on lyhytelokuva vihasta, jolla ei ole perusteltua kohdetta. Kuiva, kylmä talvi, pölynkatkuinen maantie, kerrostalot horisontissa ja Volvo S40:n nahkapenkit…

still photo

“MEHILÄISHOITO”
“BEE GARDEN”

Harri Larjosto | Finland 2019 | Fiction, Documentary | 29 min

Bear taking care of bees (honey). Humorous and poetic & philosophic view to bee keeping and very important insects, bees. Mainly documentary material combined to fictional story.

Karhu pitämässä huolta mehiläisistä (hunajasta). Humoristinen, runollinen ja filosofinen näkemys mehiläishoidosta ja erittäin tärkeistä hyönteisistä, mehiläisistä. Lähinnä dokumentaarista aineistoa yhdistettynä fiktiiviseen tarinaan.